Szemfényvesztő, megtévesztő üzemmódba….

Szemfényvesztő, megtévesztő üzemmódba….

A Tököli Tükör 2017. évi 3. számából (az is megérne egy „misét,” hogy egy év alatt miért csak három szám jelenik meg) megtudhattuk, hogy sokévi gyakorlatának megfelelően az önkormányzati ciklus végéhez közeledve a képviselő-testület és a közel 70 éves polgármester újra szemfényvesztő, megtévesztő üzemmódba kapcsolta a kommunikációs tevékenységét. Miért gondoljuk mindezt? Mert megtudhattuk, hogy az önkormányzat polgármesteri kezdeményezésre a ciklus végéhez közeledve, (hasonlóan az előző ciklusokhoz, lásd: városközpont – rekonstrukció és bölcsődeépítés) most éppen 400 millió Ft fejlesztési hitelt vesz fel 10 éves futamidőre, 2 év türelmi idővel, évi 55-60 millió forintos törlesztéssel az után, hogy röviddel ezelőtt még azt állította: „ MŰKÖDÉSÜNKET TEKINTVE ÖNÁLLÓAN HITELEK NÉLKÜL BOLDOGULUNK. „  Forrás: Tököli Tükör 2017. évi 2. szám.  Önök értik ezt?(10 év múlva 80 éves lesz, ha a felettesek is így akarják.) Vagy úgy gondolja az örökifjú polgármester úr, hogy a működésbe nem tartoznak bele a fenntartási és fejlesztési feladatok? Vizsgáljuk meg mi is a gond ezzel a gyakorlattal illetve a megelőző hasonló hitelfelvételekkel:

1.)A hitelfelvételre nem a kormány engedélyét kellet volna előbb megkérnie az önkormányzatnak, hanem a tököli polgárokét, majd a polgárok felhatalmazását – ha megkapták – követően a kormányét.

2.)A tököli polgárok ugyanis nem hatalmazták fel Önöket cikluson túlnyúló hitelfelvételre, az Önök mandátuma ugyanis 2019 októberéig tart, nem pedig 2027 végéig, a hiteltörlesztés lejártáig.

3.)További gond, hogy az Önök által felvett hitel törlesztésének megkezdése az Önök mandátumának lejárta után válik esedékessé, vagyis a következő képviselő-testületeket terheli az Önök által felvett hitelek törlesztése. Más szóval fogalmazva, utánunk az özönvíz?

4.)Fentiek alapján kijelenthető, hogy az önkormányzat a 2014 októberétől 2019 októberéig tartó ciklusában saját forrásból érdemi a közjót szolgáló fejlesztési, fenntartási munkálatokat nem hajt végre.  Ami nem éppen a felelős gazdálkodásra, hanem inkább a hatalom mindenáron való megtartására és túlélésre utal. Akár a település veszélyes eladósodása árán is.

5.)A polgármester úr tévedhetetlenségére és önigazolásra szánt nyilatkozata szerint „Lényeges még a hitelek vonatkozáséban, hogy ez fejlesztési célú kötelezettség-vállalás. Az építkezések eredményeként, önkormányzati vagyongyarapodás valósul meg.” Csak azt felejtette el közölni, hogy hol és mekkora is ez a vagyongyarapodás.

 Számoljunk egy kicsit.  8 éven keresztül a hitel törlesztése évi 55-60 millió Ft, vagyis a futamidő végéig legkevesebb 440-480 millió Ft-ot kell visszafizetni. Így a 400 millió forintos beruházás – mivel nem saját forrásból valósul meg – többlet költsége legkevesebb 40-80 millió Ft-ra várható.  Vagy úgy gondolják, ez legyen a következő generációk gondja, baja, ha már úgyis a választó polgárok zsebéből veszik ki a pénzt hozzá?

6.)Érdemes megvizsgálni a felvett fejlesztési hitel okait, szükségszerűségét, műszaki tartalmát is:

– Az ok véleményünk szerint egyértelmű, a lakossági elégedetlenségek lecsillapítása.

Mivel az önkormányzatnak, a mostani ciklusban, az önkormányzati adósságok rendezése ellenére sincs pénze érdemi fejlesztésre,  mert minden önkormányzati bevételt felemészt az adott év működési költsége, az adósságok rendezését követő időszakokban felvett hitelek törlesztése, a veszteséges tevékenységek (uszoda, sportcsarnok, művelődési ház) finanszírozása,  valamint a szabályozatlan, AD-HOC önkormányzati szimpátiára épülő  támogatási rendszer fenntartása a nem kötelezően ellátandó feladatok ellátására. Ezért az egyszerűbb megoldást választva ismét hiteleket (munkabér, folyószámla, fejlesztési) vesz fel ahelyett, hogy érdemi lehetőségeket keresne a problémák megoldására, melyek a helyi polgárok többségének érdekeit szolgálnának. !  

 Akkor a fenti polgármesteri állítás igaz, vagy a számok hazudnak?                                  

– Tekintsük át részletesen a korábban és a most felvett fejlesztési hitelek szükségszerűségét és műszaki tartalmát is

Vizesblokk és folyosó felújítás a Weöres Sándor Általános Iskola épületeiben 110 914 180 Ft értékben.

 A 2016. december 8.-án kelt önkormányzati jegyzőkönyvben rögzítettek szerint az önkormányzat átadta az iskolák fenntartási és üzemeltetési jogát a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központnak 2017. január 1.-ével.  Ezért jogosan merülhet fel a kérdés, miért is a tököli adófizetők pénzéből kell elvégezni a felújításokat, vagy finanszírozni az állami fenntartási feladatok ellátásának költségeit?

Felújítások a Szivárvány Óvoda Csépi úti épületében 78 185 070 Ft értékben magas tetőépítés, külső homlokzatszigetelés és külső terasz felújítása műszaki tartalommal. Ebből az összegből a tököli ingatlanárakat figyelembe véve két – három középkategóriás új építésű ingatlan vásárolható. Eszerint túlárazottnak tűnik a beruházás és csak remélni tudjuk, hogy nem tartalmaz helyi választási kampányfinanszírozási költségeket a megjelölt bekerülési ár.

Járdaépítés (egyoldali, 1,5 méter széles) 202 900 750 Ft értékben, 10 000 fm hosszban azaz  20290 Ft/fm egységáron.  Ez az ár sem tűnik alul árazottnak, ha mondjuk 1 fm hosszban 1,5 fm szélességben = 1.5 n2 járdaépítéshez szükséges térburkoló kő bruttó ára 4500 Ft.

 Senki nem vitatja az elmúlt 27 évben elmaradt járdaépítések, gyalogátkelő helyek kialakításának és az óvoda felújításának szükségszerűségét. Azonban semmi nem indokolja azt, hogy 27 évi elmaradását az önkormányzati választásokat megelőző két évben pótolja az önkormányzat, hitelből. Hacsak nem tud felmutatni olyan többletbevételt az elkövetkező időszakban, mely fedezetéül szolgál a felvett hitel visszafizetésére. Ha nincs ilyen többlet bevétele az önkormányzatnak, akkor véleményünk szerint kijelenthetjük, hogy a településünk jövőjének felélése folyik. Ezért kérjük Önöket, gondolják át ismét, álljanak el a hitel felhasználásától és csak olyan fejlesztéseket valósítsanak meg a ciklus végéig, amely megvalósításához hitelfelvétel nem szükséges. Az aranytojást korábban tojó tyúk már nem kotkodácsol!

7.)”A város hitelterheivel kapcsolatban alapvetőnek tartjuk a pontos számokat.”

 2016-ban „mindössze 9,8 millió forintot fordítottunk hiteltörlesztésre „nyilatkozta a polgármester úr a Tököli Tükör 2017. évi 3. számában. Akkor nézzük meg pontosabban mindazokat a valós számokat 2016 évben (nem csak a hitelterhekkel kapcsolatosakat) melyekből reményeink szerint mindenki számára kiderül, miért nem jutott a közjót befolyásoló érdemi fejlesztésekre, fenntartási munkákra közpénz 2016. évben, és az óta sem.

  Funkcióbővítő városközpont rehab. : hitelfelvétel az önerő biztosítására:  158 110 119 Ft

                                                                    hitel átvállalás az állam részéről:       135 667 913 Ft.

önkormányzati hitel maradvány:      22 442 206 Ft.

kamatteher 2013.-tól 2018.–ig:  20.38 %: 4  575 116 Ft.

hitel és kamatteher összesen:            27 017 322 Ft.

hitelfelvétel ideje: 2013. év

lejárat ideje:          2018. év

éves hitel és kamattörlesztés:              5 403 465 Ft.

 

Bölcsődeépítés:                                        önkormányzati hitelfelvétel:                66 069 000 Ft.

14.82% kamatteher 2014.-től 2024.– ig.:        9 796 499 Ft.

hitel és kamatteher összesen:            75 865 499 Ft.

hitelfelvétel ideje: 2014. év

lejárat ideje:            2024. év

éves hitel és kamattörlesztés:         7 586 550 Ft

 

Polgármester által használt lízingelt szgk.:   önkormányzati hitelfelvétel:               3 886 875 Ft

kamatteher 2016.-tól 2020.–ig. 14.12% :  548 940 Ft

hitel és kamatteher összesen:                  4 435 815 Ft.

hitelfelvétel ideje: 2016. év

lejárat ideje:            2020. év

éves hitel és kamattörlesztés:          1 108 954 Ft.

A fenti adatok forrása: Önkormányzati adatközlés.

 

 

(175/2015. X 30.) számú Önk. rend. Folyószámla és rulirozó hitelfelvételről: 97 000 000 Ft.

lejárati ideje: 2016. év

97 millió Ft-os  folyószámlahitel, kamatteher 26%  becsült érték:                  25 220 000 Ft

 

Veszteséges önkormányzati tevékenységek finanszírozása közpénzből 2016. évben:

Uszoda:          43 438 000 Ft.

                                                                                         Sportcsarnok:  9 459 000 Ft.

                                                                                           Müv.-ház:      22 174 000 Ft.

A fenti adatok forrása: Önkormányzati adatközlés.

 

                                                                  Összesítés

 

Városközpont, bölcsőde, szgk. 2016. évi hitel és kamattörlesztés összesen:    14 098 969 Ft

 

Működési hitel felvétel kamatteher 26% becsült érték összesen:                          25 220 000 Ft.

  1. évi veszteséges tevékenységek költségei (uszoda, sportcsarnok, műv.ház)

Összesen:                                       75 071 000 Ft.

  1. évi vissza nem térítendő közpénzből nyújtott önkormányzati támogatások összesen:                 52 084 000 Ft.

2016 évi mind összesen:                                                             166 473 969 Ft

Megjegyzés: ez a 166 473 969 Ft a felvett fejlesztési hitel 41.61% -a.

 

8.) Következtetésként kijelenthetjük, hogy nehéz szinte lehetetlen (mint a mellékelt ábra mutatja) olyan költségvetésből érdemi a közjót szolgáló fejlesztéseket, fenntartási munkálatokat megvalósítani, melynek a napi normális működéséhez 97 millió forint folyószámla hitelfelvételre volt szüksége 2016. évben is. Különösen akkor, ha még az adott évi költségvetést olyan plusz kiadások is terhelik, mint a felvett hitelek törlesztése és kamatai, a veszteséges tevékenységek finanszírozása és a különböző vissza nem térítendő támogatások osztogatása.

Tévedés ne essék, mi nem azt vitatjuk, hogy adott esetben ne lehetne indokolt vagy szükséges a hitelfelvétel, vagy azt, hogy nem szükséges az uszoda a sportcsarnok és a művelődési ház működtetése, hogy adott esetben ne lenne indokolt bizonyos szervezetek támogatása. Mi azt látjuk a fentiek alapján, hogy a jelenlegi struktúra illetve az Önök által évek óta működtetett modell fenntarthatatlan és a település megfelelő színvonalú fejlődését nem biztosítja.

Miért gondoljuk mindezt másokkal együtt és érezzük úgy, hogy valahol valami nagyon elromlott Tökölön?

Mert elfogyott, felélésre került az értékesíthető forgalomképes közvagyon nagy része: bel és külterületi ingatlanok, lakótelepi ingatlanok értékesítéséből származó  bevételek, a repülőtér átminősítéséből származó bevételek, a vízmű átszervezését követően megörökölt készpénz és a kintlévőségek beszedéséből befolyt összeg, a közművagyon egy része (gáz, telefon) is eladásra került, a 15 évre szóló víz és csatornaközmű  üzemeltetési szerződés szerint az üzemeltetés költségeit az üzemeltető cég a szerződés lejáratát követően számlázza ki az önkormányzat részére, és megszűnt néhány a közjót szolgáló önkormányzati intézmény is, de a felelőtlen gazdálkodás és a nagyvonalú osztogatás továbbra is fennmaradt, így csak a hitel felvételi lehetőség maradt a ”mintaszerűnek” nevezett gazdálkodás fenntartására.

 Az állam által átvállalt adósságrendezés után is ugyanott tartunk, mint az adósság rendezése előtt. Településfejlesztési és komolyabb fenntartási munkák elvégzésére csak hosszú lejáratú hitelek felvétele esetén van lehetősége a településnek, és ez nagyon nem jó irány.

Abban reménykedni, hogy az állam majd ismét átvállalja az önkormányzatok adósságának kifizetését, a Pécsi önkormányzat esete kapcsán nem érdemes. Úgy tűnik erre az estre is igaz a mondás „Egyszer volt Budán kutyavásár”.

Joggal tehetjük fel a kérdést, de akkor mi a megoldás? A szinte mindig egyhangú döntéshozatalra képes képviselők helyett olyan tisztségviselőket kell választanunk a település élére, akik szeretik Tökölt, szeretnek itt élni és nem csak túlélni akarják a dolgokat, vagy még egy cikluson keresztül jól élni közpénzen, hanem olyan fiatalokat és középkorúakat, akik érdemi munkát képesek és akarnak is végezni a település érdekében. Mert sokan vannak ilyenek Tökölön, csak mindannyiunk érdekében szólítsuk meg Őket, ha lehet szaktekintélyeket, szakértőket!

Álljunk ki minél többen a település, vagyis az itt élők érdekeiért, tegyük félre egzisztenciális félelmeinket, mert ha nem tesszük meg, csak önmagunkat hibáztathatjuk, hogy ha rosszabb lesz a helyzetünk, a közérzetünk és az életminőségünk, mint az elvárható lenne Tökölön.

  Az idézett nyilatkozatok a Tököli Tükör Szerkesztő Bizottsága által kiadott újságban jelentek meg. Kérjük az érdeklődő tököli lakosságot, tegyenek összehasonlítást és gondolják végig azt, amit leírtunk!

2018.02.26            Összeállította a tököli Sziget Civil Kontroll Vezetősége Tökölieknek Tökölért

 

 

 

 

Facebook hozzászólások

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.