„A Magyar Református Egyház Generális Konventje plenáris ülésének zárónyilatkozata:”

Mottó: „Ha valami nem igaz, de nem tudtad, az csak tévedés. De ha tudtad, mi az igaz de átalakítottad, megváltoztattad, hazugsággá torzítottad – akkor utálatos dolgot műveltél, és utálatos vagy magad is. John Steinbeck

 

„A Magyar Református Egyház Generális Konventje plenáris ülésének zárónyilatkozata:

 A Generális Konvent 2018. május 24-25-i lillafüredi plenáris ülésén az alábbi nyilatkozatot fogadta el.

A Magyar Református Egyház Generális Konventje Isten iránti hálával köszöni meg az egymással való találkozás lehetőségét. A példaértékű közös tanácskozások ereje különösen hangsúlyos volt az elmúlt esztendőben is, amikor a kettős reformációi jubileum alkalmából többször erősíthettük egymást a Kárpát-medence különböző helyszínein.

Az első világháború centenáriumán fájlaljuk és elítéljük az erőszak minden formáját, érjen az minket, keresztyéneket vagy bárki mást a világban. Ugyanakkor alázatra és bűnbánatra hívunk mindenkit, akinek szavai és tettei nem csitították, hanem inkább táplálták az erőszakot és az ellentétet. Mi keresztyének tudjuk, hogy Isten Káinnak mondott szavai ma is igazak: „Hiszen, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz; ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása; de te uralkodjál rajta.” (1Móz 4,7) Hisszük és valljuk, hogy a káini harag és gyilkos indulat Jézus Krisztus erejével és a Szentlélek segítségével ma is legyőzhető, ha az ember azt hittel kéri.

Éppen ezért kérjük és várjuk, hogy mindenki, aki ma a „keresztyén” szót eredeti jelentésétől megfosztva, Krisztus valós és tényleges követését nélkülözve, érdekből vagy nyerészkedésből használja, hasonló módon tartson bűnbánatot. Életgyakorlatával igyekezzék visszatalálni Krisztus nem pusztán névleges, hanem tényleges követéséhez.

Tudjuk, hogy egyházunk és mi magunk is rászorulunk a Szentlélek újjáteremtő jelenétére, ami segíthet abban, hogy egyre erősebben és szorosabban ragaszkodjunk hitünk megvallásához és naponkénti megéléséhez. Isten megbocsátó kegyelmét kérjük magunkra, szolgatársainkra és egyháztagjainkra, mert nem tudtuk mindig a békét és a szeretetet szolgálni, és ténylegesen Krisztust követni.

Hisszük és reméljük, hogy a tavaszi országgyűlési választások hangneme, gyűlölködő megnyilvánulásai minden politikai oldalban megbánásra és megbocsátásra találnak, hogy készek és képesek legyenek olyan országot munkálni, ahol lehet és érdemes élni, politikai hovatartozástól függetlenül. Erre a munkára imádságos szívvel kérjük és buzdítjuk a megválasztott képviselőket. Egyúttal intjük őket, hogy el ne feledjék: Isten az, akinél a tényleges erő és hatalom lakik. Dániel próféta szavaival élve Isten az, aki – „dönt királyokat és tesz királyokat” (Dán 2,21).

Hálával köszönjük meg ismételten honfitársainknak, hogy a béke és esélyteremtés reményében, aláírásukkal támogatták a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezést, a Minority SafePack-et.

Köszönjük a Tiszáninneni Református Egyházkerület meghívását, hogy 2018 májusában Miskolc-Lillafüreden adtak otthont a Kárpát-medencei református küldöttek találkozásának.

Kérjük testvéreinket, hogy imádságos szívvel készüljenek a Magyar Református Egyház újra egyesülésének tizedik évfordulójára, a hálaadás alkalma az alkotmányozó zsinat helyszínén, Debrecenben lesz.

Országainkat, nemzetünket és egyházunkat most is Isten kegyelmébe ajánljuk.

Lillafüred, 2018. május 25.”

Forrás:www.református.hu

Hogy visszataláljunk Krisztus  tényleges követéséhez a tízparancsolat előírásait kell betartanunk. Isten tízparancsolata ugyanis az embernek Isten és embertársai iránti kötelességeit összegzi, a keresztyénség, kereszténység legfontosabb vallási és erkölcsi parancsolatait tartalmazza.

A tízparancsolat kicsit mai módon értelmezve: forrás: www.reformátusokklubja. network.hu

 1. Első parancsolat
  Én az Úr vagyok, a te Istened: ne legyenek más isteneid!
  Nincs szükséged arra, hogy félelmek között élj!
  Nem kell félned sem a csillagok hatalmától, sem az emberek hatalmától;
  nem kell féltened sem pénzedet, sem szórakozásaid örömét.
  ha félve csüggesz ezeken, rabszolgájuk leszel.
  Én, a mindenható Isten, a te segítőtársad akarok lenni.
  Igazodj énhozzám, és akkor szabad leszel.
 2. Második parancsolat
  Én az Úr vagyok, a te Istened: ne alkoss magadnak képet énrólam!
  Nincs szükséged arra, hogy neked bármit bemeséljenek –
  sem szektaprédikátorok,
  sem a világnézetek apostolai,
  sem a mindenkori világmegváltók,
  sem a gátlástalan egoisták.
  Ezek mindnyájan hamis képet alkotnak maguknak Istenről,
  a világról és önmagukról.
  Én, a mindenható Isten, a te tanító mestered akarok lenni.
  Igazodj az én beszédemhez, mert az én igém igazság
 3. Harmadik parancsolat
  Én az Úr vagyok, a te Istened: ne élj vissza az én nevemmel!
  Nincs szükséged arra, hogy segítségemet kikényszerítsd –
  sem kegyes teljesítményeiddel,
  sem ostoba foglalkozásokkal,
  sem álszent fecsegéssel,
  sem önző céljaidnak
  keresztyén köntösbe bújtatásával.
  Mert mindez azt jelenti: csalétekként használod az én nevemet.
  Én, a mindenható Isten, önként vagyok a te barátod.
  Igazodj én hozzám, és a te imádságod nem hangzik hiába.
 4.  Negyedik parancsolat
  Én az Úr vagyok, a te Istened: az ünnepnapot szenteld meg!
  Nincs szükséged arra, hogy halálra hajszold magad –
  sem a megállás nélküli munkával,
  sem az élvezetek szüntelen hajszolásával,
  sem aggodalmaskodással,
  sem azzal az örökös félelemmel, hogy>> jaj, le ne késsek!<<
  Mert mindez csak betegesen görcsössé tesz
  és megfoszt az élet minden örömétől.
  Én, a mindenható Isten, a te mestered vagyok.
  Igazodj énhozzám, és életed teljességre jut.
 5.  Ötödik parancsolat
  Én az Úr vagyok, a te Istened: tiszteld atyádat és anyádat.
  Nincs szükséged arra, hogy örökösen ellenkezz és lázongj –
  sem szüleid ellen,
  sem tanítóid ellen,
  sem a fennálló erkölcsök ellen.
  Az élet jó rendjei elleni lázadás
  éppen úgy megfoszt szabadságodtól, mint a vak engedelmesség.
  Én, a mindenható Isten, a te mennyei Atyád vagyok.
  Megengedheted magadnak azt, hogy a szeretet rendjébe
  illeszkedj és így nyerd el a szabadságodat.
 6.  Hatodik parancsolat
  Én az Úr vagyok, a te Istened: ne ölj!
  Nincs szükséged arra, hogy embertársadat konkurenciának tekintsd –
  akit minden áron meg kell előznöd,
  akit szakmailag, politikailag
  vagy személy szerint>> ki kell nyírnod <<.
  Az ilyen magatartás nem arról fog tanúskodni, hogy erős
  és belevaló vagy, hanem arról, hogy gyenge vagy és gyáva.
  Én, a mindenható Isten, a te oltalmazód vagyok.
  Megengedheted magadnak, hogy embertársadat élni segítsd.
 7.  Hetedik parancsolat
  Én az Úr vagyok, a te Istened: ne paráználkodj!
  Nincs szükséged arra, hogy>> kitombold magad << –
  sem ocsmány beszéddel,
  sem fülledt, nappali álmodozással,
  sem önkielégítéssel,
  sem úgy, hogy másokat saját ösztöneid kielégítésére kihasználsz.
  Ne foszd meg magad a szerelem karikatúrái által
  a szerelem tiszta örömétől!
  Én, a mindenható Isten, a te boldogságod szerzője vagyok.
  Megengedheted magadnak, hogy várj arra a társra,
  akit én rendelek neked.
 8.  Nyolcadik parancsolat
  Én az Úr vagyok, a te Istened: ne lopj!
  Nincs szükséged arra, hogy becstelen úton gazdagodj meg –
  sem lopás által,
  sem üzleti csalás által,
  sem azzal, hogy akár felebarátodat,
  akár az államot>> átejted <<.
  Amennyit ilyen úton szerzel, ugyanannyit
  veszítesz is önbecsülésedből és békességedből.
  Én a mindenható Isten, gondoskodom rólad.
  Megengedheted magadnak, hogy adj, ahelyett, hogy végy.
 9.  Kilencedik parancsolat
  Én az Úr vagyok, a te Istened: ne hazudj!
  Nincs szükséged arra, hogy az igazságtól eltérj –
  sem azért, hogy embertársadat befeketítsd,
  sem azért, hogy kudarcodat leplezd,
  sem önnön kényelmed érdekében,
  sem pedig azért, mert mások úgy óhajtják.
  A hazugság az emberi együttélést
  hosszú távon pokollá teszi.
  Én, a mindenható Isten, bízom benned.
  Megengedheted magadnak, hogy te is bízz másokban,
  és bizalmat ébressz bennük.
 10.  Tizedik parancsolat
  Én az Úr vagyok, a te Istened: ne irigykedj!
  Nincs szükséged arra, hogy irigykedj –
  sem a mások vagyonára,
  sem a mások tudására,
  sem a mások jóságára,
  sem a mások sikereire.
  Ha a másét irigyeled,
  megfosztod magad attól, hogy örülj a sajátodnak.
  Én, a mindenható Isten, minden jónak adományozója vagyok.
  Megengedheted magadnak, hogy örülj annak, ami a másé

 

Tököl, 2018. 06. 15.

 

Ajánlja az Önök szíves figyelmébe a Tököli Civil Kontroll Egyesület.

 

 

 

Facebook hozzászólások

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.