Ajánlás Tökölieknek! 1.rész

HA  „NEHÉZ A VISELET”…

  1. 01. 07.-én este a Művelődési Házban szerény lakossági érdeklődés mellet tartott tájékoztatást a polgármester és a megjelent néhány önkormányzati képviselő. Életünk, Értékeink Tököl időszerű ügyeiről tények és aktualitások címmel. Továbbá Lakossági Fórum keretében a Tököli Értéktár, valamint, a Településrendezési eszközök módosítása, a Településképi Arculati kézikönyv és a Településképi Rendelet készítésének megindításáról. Valószínűleg az érdektelenség és néhány kellemetlen kérdés felvetése is közrejátszhatott abban, hogy a polgármester a következő kijelentésre ragadtatta magát: „aludni nem tudó facebook huszárok írogatnak” Tököl aktuális ügyeiről, csak a hibákat látva, az eredményeket pedig nem.

Vizsgáljuk meg mi a baj e polgármesteri kijelentéssel?

 Az, hogy sértő és minősíti a választópolgárok azon csoportját, akiknek esetleg más a véleménye Tököl időszerű ügyeiről, aktualitásairól.  Ez nem feladata, és erre jogosítványa sincs a polgármesternek. Feladata viszont, hogy az önkormányzat a Szervezeti és Működési Szabályzata szerinti 54.§ (1) bekezdése alapján cselekedjen, mely szerint „Az önkormányzat közszolgáltatásokat nyújt-” illetve nyújtson polgárai számára. A jogszabályok és polgárai elvárása szerint, a polgármester és a képviselők, vagyis a közszolgák szerepe és felelőssége az adott településen az, hogy a legjobb tudásuk szerint, a minőségi közszolgáltatások nyújtásában működjenek közre, ill. tegyék elérhetővé polgáraik számára. A helyi közszolgáltatások színvonalának megítélése (leggyakrabban online fórumokon történik) viszont a településen élő polgárok feladata és felelőssége. Lásd: hó eltakarítás, helyi orvosi ügyelet, régi temetők állapota stb. valamint az önkormányzati határozatok, programok, vállalások betartásának figyelemmel kísérése (lásd: a későbbiekben részletezve).

Az sem hátrány, ha tisztában vagyunk az olyan fogalmakkal, mint közmeghallgatás, lakossági fórum, online fórum, részvételi demokrácia és azok gyakorlati megvalósulási formái.  A polgárok helyi döntésekben való részvételi lehetőségei, a helyi társadalmat érintő kérdések megvitatása, a döntésekben való részvétel lehetőségének biztosítása. A polgárok részvételével történő problémafeltárás, elemzés és tervezés folyamatában az az állampolgári attitűd fejlesztése, hogy a lakosok átérezzék, átéljék: ez az én településem, közöm van hozzá, hatással vagyok és lehetek rá, alakíthatom, jobbá tehetem a körülöttem levő világot.

 A „Tököl város távlati fejlesztési programja a 2014 – 2019 képviselő – testületi ciklusra „címet viselő anyag tartalmazza az önkormányzati fejlesztési ígéreteket. Lentebb mellékeljük a teljes fejlesztési programot. Döntsék el Önök mi valósult meg a programból, illetve a Lakossági Fórumon felmerült észrevételekre van-e utalás, megvalósítási ígéret a fejlesztési tervekben, vagy csak aludni nem tudó facebook huszárok írogatnak, kérdezgetnek a beígért fejlesztésekről „Tököl időszerű ügyei „ – ről ? Talán csak nem arról van szó, hogy „nehéz a viselet” és néhány közszolgának nem tetszik, hogy a közösség tagjai nem félnek, és kérdéseket mernek feltenni a választott tisztségviselőiknek? Szerintünk ha „nehéz”, le lehet tenni!

A Lakossági Fórumon felmerült témák közül néhány a teljesség igénye nélkül:

Régi temetők kegyeleti parkká való alakítása.

Járda, útépítések és állapotuk.

Gondozatlan magánterületek rendbetételének kikényszerítése.

Víz- Csatorna és Kommunális hulladék szállítási díjak önkormányzat általi megőrzése.

Álláspontunk a felmerült témákkal és a témákra adott önkormányzati válaszokkal kapcsolatban:

A régi temetők kegyeleti parkká való alakítását vállalta az önkormányzat fejlesztési terve VIII. Harmonikus városfejlesztés című fejezete utolsó bekezdésében, valamint a Pesti úti városrész 12. és a Déli kertváros fejlesztési terv 4.) pontjában a BV lakótelep parkosításával együtt. Az ígért fejlesztések a mai napig nem valósultak meg.

Járdaépítést vállalt az önkormányzat a Mester, József Attila, Pozsonyi és Akácos utcákban, valamint aszfalt burkolatot minden olyan utcában ahol már az útalap elkészült. Az ígért fejlesztések a mai napig nem valósultak meg.(Ma megkezdték a Mester utcai felújítást,a Fő utcáról szó sincs!)

Véleményünk szerint a gondozatlan magánterületek rendbetételének kikényszerítése megoldható helyi rendelettel, mely a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről kell, hogy szóljon. A rendeletben fel lehet sorolni azokat a magatartási formákat, melyek ellentétesek a közösségi együttélés alapvető szabályaival, mint például az, aki a gyom és allergén növényektől nem tartja mentesen az ingatlanját, vagy nem gondoskodik az ingatlanján lévő fás szárú növények ápolásáról, kezeléséről, szabálysértést követ el és annak jogkövetkezményei vannak a tulajdonosra nézve.

A Víz- Csatorna és Kommunális hulladékszállítási díjak önkormányzat általi megőrzésére való hivatkozás téves. Ugyanis a 2011. évi CCIX. törvény 93. § – a 2011. dec. 31. napjával megszüntette a települési önkormányzatok víz- csatornadíj megállapítására vonatkozó árhatósági jogkörét. E törvény szerint az ármegállapítás nem az önkormányzaté, hanem a szolgáltatóé. Az alkalmazandó díjak mértékéről a kommunális hulladékszállítás esetében is a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 4. § (1) bekezdése rendelkezik.

Az alábbiakban részletesen közöljük Tököl város távlati fejlesztési programját a 2014 – 2019 képviselő-testületi működési ciklusra.    Érdekes, tanulságos olvasmány.

   

   Fentiek alapján úgy véljük, hogy ígérgetések és az ígéretek dátumának folyamatos cserélgetése helyett (most éppen a 2019. – re ígért vállalások teljesítésének elmaradását magyarázzák oly módon, hogy „2033-ig tervezünk”), olyan képviselőkre és polgármesterre van szüksége a településnek, akik a vállalásaikat az adott határidőre teljesítik, a polgárok kérdésit nem kötözködésként élik meg, hanem jobbító szándékként. Ez véleményünk szerint csak nemzedékváltással oldható meg, melyről álláspontunkat a következő írásunkban részletezzük.

 

Tököl, 2019. 01.22  Ajánlja az Önök szíves figyelmébe!

Tisztelettel: a tököli Civil Kontroll Egyesület Elnöksége részéről: Nagy Béla, Pletser József

Forrás: önkormányzati dokumentumok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook hozzászólások

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.