Egyéb kategória bejegyzései

A tél is a miénk!

Elérkezik az év leghidegebb, legborongósabb időszaka. Előkerülnek a vastag kabátok, a bundás csizmák a szekrények mélyéről. Az otthonból kilépve bőrükön érezzük már a tél fuvallatát, a hűvös levegő, vagy éppen a zord szél érintését.Álljunk is itt meg egy pillanatra, ne hagyjuk, hogy a hideg rányomja bélyegét a hangulatunkra! Egész télen begubózzunk? Még az otthonunkból való kimozdulás gondolatát is elhessegessük? Ne, ne tegyük, mert ennek az évszaknak is megvan a maga szépsége, amit érdemes megkeresni. A tél is a miénk! bővebben…

Kell-e gyalogátkelőhely?

Kedves tököli közügyek iránt érdeklődők!

Néhány hete felmerült a Facebookon, hogy Tökölön a fő útvonalakon nagy a gyorshajtás. Akkor írtam, hogy számomra teljesen érthetetlen, hogy egy tízezer lakos feletti városban mindössze kettő felfestett gyalogátkelőhely van. Egy kedves ismerősöm úgy tájékoztatott, hogy az önkormányzat kezdeményezései az illetékeseknél sorra meghiúsultak. Utána jártam a dolgoknak és egy vitára illetve javaslattételre kérem a Tököl iránt érdeklődőket, fejtsék ki véleményüket a fentiekről és várom javaslataikat. Kell-e gyalogátkelőhely? bővebben…

A reformáció

Áldás, békesség Tökölnek!

 2016.október 31-én a reformáció napját ünnepelték a hívők.  A történelem és az egyháztörténet fordulópontja lett 1517-ben ez a nap: Luther Márton pontosan 499 éve szögezte ki 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára, amelyeket a katolikus egyház megreformálása érdekében tett közzé. Luther téziseiben elutasította a búcsúcédulák árusítását, elítélte a búcsú gyakorlatát, illetve a búcsúval való visszaéléseket, bírálta a bűnök pénzzel való megváltását. Luthert a pápa kiátkozta és kiközösítette. Ezt követően Luther III. (Bölcs) Frigyes szász választófejedelem védelme alatt élt Wartburgban, ahol 1522-ben lefordította németre az Újszövetséget. A reformáció bővebben…

A Duna illata ősszel

Itt van az ősz, itt van újra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? De szeretem.

Petőfi Sándor

Sokan nem is tudják, milyen csodálatos hely ez a Tököl, ahol most is érezhető a Duna illata.Elmúltak a nyárnapok, a Duna csak robogott tovább. Áradás vagy apadás volt-e a nyáron, vagy a Duna csak visszament?  Nem követtem, mert hűtlen voltam hozzá ekkortájt csupán. Ezen a nyáron mind az öt unokámat végig vittem a komptól a strandig, a szigetig és hallgattam az ősfák sóhaját. Ez az élet, kisgyermektől felnőtt korig, tavasztól az elmúlásig.Az ősz a hulló falevelek évszaka, a színtakaróba burkolózó fák fölött az ég már fátyolos és borús kék. A Duna part lombjai elhervadnak, a talajt fák levelei beborítják, azt sárga takaró vonja be, ami alatt a természet téli álmára készülődik. Az őszi táj komoly és méltóságteljes, a nedves fa elmúlás illata a Duna mentén a csak mámorítóbbá válik. A Duna illata ősszel bővebben…

Mindenszentek és halottak napja

Az elmúlás ünnepén

Gárdonyi Géza: Ha meghalok

Ne nézzetek rám borzalommal,
ha meghalok:
az a halott a koporsóban
nem én vagyok.
Csak hamu az, elomló televény.
A láng eltűnt. A láng –

az voltam én.

Sorsomnak gyászán se könnyezzetek,
s ne mondja a pap: “Íme, porba hullt!”
Sirassátok az árva gyermeket,
s ne a rabot, aki megszabadult.

S mikor a szónok a sírnál beszél,
és végül kiált:”Hát Isten veled!”
ne le a sírba integessen nékem,
fölfelé nyújtson búcsúzó kezet! Mindenszentek és halottak napja bővebben…

Emlékek és halottaink

Emlékek és halottaink

A  halottak napjához közeledve és az I. Világháborús Tököli emlékmű tiszteletére (1930. szeptember 21.) emlékezve a következő gondolatokat ajánlom tisztelettel az Önök szíves figyelmébe.Az első világháború 1914 és 1918 között tartott. Most 2016-ot írunk és a világon ma sincs nyugalom.  Bölcs, okos, okoskodó emberek, sikítsunk egy nagyot! 530 965 magyar ember halt hősi halált.

Gondoljunk rájuk is! Emlékek és halottaink bővebben…

1956-2016

 

1956-2016

Emlékezni és emlékeztetni kell ’56 hőseire, hogy mindenki egy kicsit jobban átérezze, milyen jó egy szabad és független országban élni. 1956-ban Magyarországon, egy kicsi, de elszánt nemzet felemelte fejét és nemet mondott az elnyomásra, a diktatúrára és szembeszállt a világ akkori legnagyobb birodalmával. Az embereknek elege volt az ÁVH korlátlan hatalmából, a diktatórikus kormányzásból, a koncepciós perekből, az esztelen és logikátlan gazdaságirányításból. A  műegyetemi hallgatók október 22-ről 23-ra virradó hajnalon elhatározták, ,hogy e célok elérése érdekében 23.-án délután Budapest utcáin tüntetést szerveznek . A tüntetők a Kossuth Lajos térre, a Parlamenthez vonultak – kb. kétszázezer ember. 1956-2016 bővebben…

Mindenszentek és halottak napja előtt

Mindenszentek és halottak napja előtt

Régi hagyománya van annak, hogy a mindenszentek és a halottak napját megelőző hetekben a Tököliek felkeresik halottaik sírját a temetőkben és a halottak napjára rendbe rakják azt. Azaz rendbe raknák, ha meg tudnák közelíteni. Jelenleg Tökölön egy működő és három emléktemető van, melyeket túlnőtt a település. Most nincs választási év. Ezért senki nem törődik a régi temetők rendben tartásával, még ígéret szintjén sem. Ismert a szlogen, NINCS RÁ PÉNZ. A régi temetőket a gaz ellepi, a természet követeli ősi jussát. A temetők egy elhagyott területnek benyomását keltik, különösen a Vásártér melletti és a Csépi úti.  A történelem szele, az elmúlás, nem ódon sírkövek mentén fog lengedezni, hanem a feltört dudva, a gyökerek életre törő hajtásai, egy-egy kóbor kutya ürüléke között a bozótban fog járni és várni, hogy méltóbb körülmények között emlékezhessen a múltról, a holtakról.

Emlékezők még maradtak, és jó lenne megmenteni a pusztulástól a környék ezen értékeit.

Az elhagyott temetőknél, az ősök gazdátlanná vált sírjainál fájdalmasabb látványt nehéz elképzelni. A valamikor büszke kövek most mélyen a talajba süppednek, sérült emberként görnyednek a földbe, mintha már maguk is megelégelték volna dacos szembeszegülésüket az évekkel.

Az ember addig él, míg az utódokban, a leszármazottakban megmarad a kegyelet, az emlékezés.

A temető nem akármilyen történelmi helyszín.

A temetőben, alig olvasható neveket és évszámokat elnézve, egy-egy sírkő mellett elkalandozik az ember képzelete, s próbálja elképzelni a múltat. Mind egy-egy emberi életet takar, kiknek története ma már örök hallgatásra van ítélve. Vigyázzunk hát a múlt emlékeire, s őrizzük meg őket az utókornak!

A sírok, s sírkövek között járva, néhol szó szerint elakad az ember lélegzete. Az utolsó harangszó nekik is szólt. Ha a temető sokáig nagyon elhanyagolt állapotban van, egész területét benövi a gaz és a cserje, verset írhatunk. Hol sírjaink gazosodnak, unokáink leborulnak?  Ha a hatalmas területet a gyom növi be, az elhanyagolt, magukra hagyott sírok, a járhatatlan utak, egy kihalásra ítélt nemzedék érzetét keltik. Kitépnek egy darabot az élők szívéből.

 Az elhagyott temetőnél, az ősök gazdátlanná vált sírjainál fájdalmasabb látványt nehéz elképzelni.

 

Tököl, 2016-10-11                                               Pletser József és Nagy Béla

 

 

 

 

 

A tököli lakodalom

 A tököli lakodalom

mennyasszony1mennyasszony-2 

 A házasság az ember életében egy nagyon fontos lépés. Így volt ez korábban, így maradt mostanra is. Csak a szokások változtak, és mások lettek az igények.Régen Tökölön az esküvők leggyakoribb időpontja májusra, szeptemberre és októberre esett.Ezt a házasulókról 1789-től vezetett egyházi anyakönyvekből is meg lehet állapítani.Megvolt ennek az oka.

A tavasz igéjét hirdető május, vagy a termények nagy részét betakarító ősz között lehetett válogatni. Az esküvők általában szombaton voltak,- néhány vallásos rác családnál még az 1990- es években is élt az a szokás, vallásosságuk kifejezéseként, miszerint szombaton lelkileg felkészülve a vasárnapra nem tartottak esküvőt, ehelyett a szerdai napot  választották a házasságkötés időpontjául.  Ilyenkor benépesedett a Fő utca templom közeli szakasza. A menyasszonynézés, a gyalogos lakodalmi menet megtekintése kötelező esemény volt, mert ifjúkorunkban szinte elképzelhetetlennek tartották, hogy ne legyen templomi esküvő. A tököli lakodalom bővebben…

Kezdődik az iskola

 

Kezdődik az iskola-2016

Weöres Sándor: Kezdődik az iskola

Könyv, toll, tinta, ceruza,

rontom-bontom,

kezdődik az iskola,

csak aszondom.

Kora reggel rohanás,

rontom-bontom,

nem könnyű a tanulás,

csak aszondom.

Tízpercben nagy futkosás,

rontom-bontom,

torkod fájdul, ne kiálts,

csak aszondom.

Zsemlye és vajaskenyér,

rontom-bontom,

morzsát szedhet az egér,

csak aszondom.

Énekóra, la-la-la,

rontom-bontom,

reng a terem ablaka,

csak aszondom.

Tornaóra egy-kettő,

rontom-bontom,

leszakad a háztető,

csak aszondom.

Kintről benéz egy szamár,

rontom-bontom,

iskolába sose jár,

csak aszondom.

Mottó:

„Elmondok neked egyet-mást. Mindennap egyvalamit. Hogy megtarthasd. A fejedben. Mert látod: minden ember annyit ér, amennyit tud. Ha olyat is tud, amit más senki se, akkor mindenkinél többet ér.”

Gárdonyi Géza

Persze vannak, akik a fenti idézettel nem azonosulnak. Mégis csodás dolog a tudás, melyhez csak kemény munka árán lehet jutni. Kezdődik az iskola bővebben…