Egyéb kategória bejegyzései

Húsvét

 

Húsvét a kereszténység fő ünnepe. Jézus pénteki kereszthalála után harmadnapra, vasárnap feltámadt. Halálával megváltotta minden ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett. Húsvét a tavaszvárás ünnepe is, amit márciusban vagy áprilisban, a Hold állásától függően tartanak. Az első niceai zsinaton, 325-ben megszabták, hogy a keresztény húsvét időpontja a tavaszi nap-éj egyenlőség utáni első holdtöltét követő vasárnap legyen. Idén, 2017-ben, április 16.-án ünnepeljük Húsvét vasárnapját. A nyugati kereszténység húsvétvasárnapja legkorábban március 22-én, legkésőbb április 25-én lehet. A katolikus kereszténységben böjtnek nevezett időszak után, ekkor szabad először húst enni (húsvét). A böjt utolsó hete a nagyhét, a húsvét utáni hét húsvét hete vagy fehérhét. A húsvéti ünnepkör a pünkösddel zárul.

Húsvét bővebben…

Városirányítás értékek vagy érdekek mentén?

Talán az országban egyedülálló – de biztosan nem gyakori – összetételű ” hallgatólagos ” nagykoalíció irányítja Tököl városát. Kereszténydemokrata, polgári, és radikális jobboldali pártok és szabadelvű, egyesület által támogatott, és mandátumot nyert képviselők és a polgármester révén.Azt is érdemes megvizsgálni, hogy ez a számunkra furcsa és szokatlan nagykoalíció ÉRTÉKEK vagy ÉRDEKEK mentén jött- e létre. Nézzük meg külön, külön, milyen értékeket képviselnek, milyen eszmerendszert vallanak azok a szervezetek, melyek nevében és támogatásával megválasztott képviselőik,  ezt a ” hallgatólagos ” nagykoalíciót létrehozták.

Városirányítás értékek vagy érdekek mentén? bővebben…

Úr és szolga

Jogos-e a félelmünk vagy csupán rendszerhiba?

Mindannyian tapasztalhattuk a választásokat megelőző időszakban, mennyien akarnak bennünket választókat szolgálni, és azt is, hogyan változik át a megválasztott szolga úrrá, gyorsan feledve mind azokat, akiknek szolgájául ajánlkozott. Vagyis a hatalom birtokában szeretnének urak lenni, anélkül, hogy választóikat szolgálniuk kellene. Azután úrként csak feltétlen engedelmességet, elismerést, megbecsülést várnak, akarnak, kényszerítenek. Véleményünk szerint azok nem urak, akik csak hatalmat akarnak, hazugságot hazugságra halmozva, azok nem urak, még ha nyakkendőt kötnek és úri szabónál dolgoztatva választékosan öltözködnek is. Azok csak diktátorok. A szolgálatot hazudni is lehet, sármos tekintettel. Lehet azt állítani és porhintéssel – a hazugság segéd és szemléltető eszközeivel elhitetni, hogy uralkodásuk szolgálat. Tapasztalható ez, de csak ideig, óráig tart.Amíg valakinek egyszerűen igaza van, inkább csendes, szerény és szófukar. Mihelyt hazudik, tüneményesen bőbeszédű lesz, szavakban kifogyhatatlan, és fondorlatokban gazdag ékesszólással igazolja önmagát. Egyszerre találékony lesz, és ihlete van. Az ilyen ember mindent megtesz, csak a lényegeset ne keljen tennie: SZOLGÁLNI. Ezért úr sem tud lenni, tehet akármit.

Úr és szolga bővebben…

1848-2017 Tököl

 

Mit kíván a magyar nemzet. Legyen béke, szabadság és egyetértés.’

 1. Kívánjuk a’ sajtó szabadságát, censura eltörlését.
  2. Felelős minisztériumot Buda-Pesten.
  3. Évenkénti országgyűlést Pesten.
  4. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben.
  5. Nemzeti őrsereg.
  6. Közös teherviselés.
  7. Úrbéri viszonyok megszüntetése.
  8. Esküdtszék. Képviselet egyenlőség alapján.
  9. Nemzeti Bank.
  10. A’ katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a’ külföldieket vigyék el tőlünk.
  11. A’ politikai státusfoglyok szabadon bocsáttassanak.
  12. Unió.

Egyenlőség, szabadság, testvériség!

1848-2017 Tököl bővebben…

A tavasz, az egyik legszebb évszakunk!

 

 Orgona
Rajtam a tavaszi szelek orgonálnak,
talán ezért hívnak engem orgonának,
április vad kedve suhogtatja ágam,
azután megfürdöm fényes napsugárban.
Orgona, orgona,
illatos muzsika,
zengő és libegő lila virág…
fürtjeim lengetem,
illatom pergetem,
szakíts le hát engem,
s légy boldog te világ,
légy boldog te világ!
Bimbaim bomlanak, virágdíszben állok,
már csak éppen május elsejére várok,
s dús lila fürtjeim zászlaját kibontom,
s orgonaillatom a világra ontom…

Várnai Zseni

A tavasz, az egyik legszebb évszakunk! bővebben…

Miért nincs rá pénz Tökölön?

(Gondolatébresztő vélemény levél)

A tököli választó polgárok és egyéb szervezetek élet minőségüket javító kéréseikre, kérdéseikre gyakran kapják azt a választ az önkormányzattól vagy a polgármestertől – már ha egyáltalán válaszra méltatják a kérdezőket -, hogy NINCS RÁ PÉNZ!  De miért is nincs rá pénz? Mert az önkormányzat és a polgármester gazdasági elképzelései és döntései miatt a Szigetszentmiklósi járás városai közül 2016. évben Tököl város költségvetési bevételei és az egy főre jutó költségvetési bevétele is a legalacsonyabb volt!

Miért nincs rá pénz Tökölön? bővebben…

A kert, a növények, a virágok, a gyümölcsök otthona

id. Jan Brueghel: Édenkert-víziója

Az első kert az Isten kertje, az Éden, melyet az Úr ültetett az első emberpárnak. Ide helyezte őket, hogy műveljék és őrizzék a Paradicsomot, amelyben „mindenféle fát sarjasztott, ami tekintetre szép és táplálkozásra alkalmas volt. A Teremtés Könyvéből… „meg­hallották az Úristen lépteit, aki a nappali szellőben a kertben járkált.” Ez a hely a Para­dicsom volt, a csodálatos Éden. A kert szépségében, lám, még az Isten is kedvét lelte, ezért indult sétálni benne. Mégis, ez a csodálatos kert lett a bibliai bűnbeesés színtere. A Paradicsomból azonban két fa kiemelkedik: az élet fája és a jó és rossz tudásának fája, amelyeket az Úr ültetett a kert közepébe, és megtiltotta az embernek, hogy ezekről egyék. Az életfa gyümölcse halhatatlanságot ad, a tudás fája pedig — ahogy az asszonyt megkísértő kígyó mondta — az Istenhez teszi az embert hasonlóvá. Az első emberpár evett erről a fáról, amely miatt elvesztette a para­dicsomi boldogságot. Az Úr pedig elzárta az utat az élet fája felé. Így lett büntetés a halál.

A kert, a növények, a virágok, a gyümölcsök otthona bővebben…

A bor története

Bevezetés: A Bibliában Noéval kapcsolatosan esik szó először a borról. Az ember a bort már a vízözön előtt ismerte. A bibliai hagyomány Noénak tulajdonítja a szőlőművelést. A Szentírásban a bortermelésről először a Teremtés könyvében esik szó:„Noé pedig földművelő kezdte lenni, és szőlőt ültete. És ivék a borból és megrészegedék és meztelen vala sátra közepén”Az Újszövetségben Krisztus első csodatétele is a borhoz kötődik. A víz borrá változtatása a kánai menyegzőn történt. (János 2, 1-12.) A keresztény vallás alapítójának, Jézus Krisztusnak életében a bor különösen kitüntető szerephez jut. Példabeszédeiben (Munkásokat felfogadó szőlősgazda, Gonosz szőlőmunkások, Jézus a szőlőtő – mi a szőlővesszők) szívesen használ szőlővel és borral kapcsolatos képeket. Krisztus példabeszédeiben olvashatjuk, hogy a bort a gyógyításban is használták: „és hozzájárulván, bekötözé annak sebeit, olajat és bort töltvén azokba.” (Lukács 10, 34.)

A bor története bővebben…

Címerek, jelképek

A címer egyedi, nemzeti, a történelmi hagyományokban gyökerező, összetett jelkép, ami a nyugati keresztény civilizáció, a lovagi kultúra szülötte. A címerek magyarországi megjelenése a XII-XIII. Század fordulójára tehető. A címer egy szimbólum, melynek megvan a maga fejlődés története. A címer olyan, általában pajzson viselt, meghatározott szabályok szerint megszerkesztett színes jelvény, melyet egy család, intézmény vagy testület a saját maga azonosítására örökletes, állandó jelleggel használ. Az országok, nemzetek címerei ma, változások során bekövetkezően visszatükrözik a népek életét, sorsát. A címerek nemcsak elvont jelképek, hanem az élet minden területén felbukkannak. A címerek, mint bizonyos információtartalommal bíró jelek, alkalmasak arra is, hogy személyt, tárgyat, földrajzi egységet, kort stb. azonosítsanak. Vizsgálatával a heraldika foglalkozik. A heraldika vagy címertan a címerekkel foglalkozó történeti segédtudomány. Ezeknek a heraldikai jelvényeknek, elhelyezésének változásai a legszorosabb összefüggésben állnak a politikai változásokkal. Az 1990-es évek a heraldika magyarországi felvirágzását hozták.Elsősorban települések címereit alkották meg az elmúlt időszakban. Napjainkban minden település alkothat címert.

Rövid összefoglalóm közvetlen környezetünk jelképeit tartalmazza. Mivel Tököl címerének megalkotásában részt vettem, szeretettel ajánlom a Tökölieknek ezt az összeállítást. Címerek, jelképek bővebben…