Milyen legyen az ideális önkormányzati képviselő?

Néhány napja Saftics György barátom megpróbálta összefoglalni, milyen is az ideális polgármester, akár Tökölön, akár másutt. Ennek mintájára megpróbálom összegyűjteni, melyen az ideális képviselő akár Tökölön, akár másutt.

„A felsorolt tulajdonságok vélhetőleg egy emberben nincsenek és nem is lehetnek meg”, amivel teljes mértékben azonosulni lehet.
Mégis mi indíthatja el az embert arra, hogy önkormányzati képviselő legyen?

A válasz töredéke: Mert vannak, akik úgy érzik, részt tudnak venni környezetükben a döntés hozatalban. Van is erre igénye, mert úgy véli, belülről jobban tudja érvényesíteni a közösség igényeit, mintha kívülről kiáltozna. A probléma felvetés és megoldás vágya nagyobb benne az átlagosnál. Úgy érzi, az emberekkel való kapcsolattartásban, az érdekegyeztetésben eredményes tud lenni. Esetleg a szereplési vágy és talán a pénz kínálta motiváció is ott lebeg a szeme előtt.

Kívánalmak az ideális önkormányzati képviselők felé?

  1. Éljenek közöttünk és legyen felelősség tudatuk, mivel az önkormányzati döntések az emberek életére hatással vannak!
  2. Korhatárhoz jelen esetben nem kellene mereven ragaszkodni, mert itt ötvöződhet a fiatalos lendület és a korral járó bölcsesség!
  3. Legyen közéleti érdeklődésű, jól ismerje a települését, érezze át a lakosság főbb gondjait!
  4. Ismerje a körzetében lévő intézmények (bölcsőde, óvoda, iskola, orvosi rendelő, sportlétesítmények, művelődési ház stb.) problémáit, képes legyen felvállalni azok kívánságait, akiknek az élére kíván állni! A közösségért való munkában éveken keresztül vegyen valamilyen formában részt, legyen ebben múltja, ennél fogva ismerje az a közösség, amelynek az élére kíván állni.
  5. 5. ”Legyen közvetlen, nyitott, megértő mások problémái iránt, emberszerető, megbocsátó, szerény, puritán, ha éhes, étvágyát ne a pénzzel oltsa. „ Közérdekű kérdések megoldásában ismerje a helyi közösségeket. A helyi közösségi kezdeményezéseket támogassa, az önkormányzattal való kapcsolattartást és érdekérvényesítést fontosnak tartsa.
  6. ”Adjon a településen élők véleményére, ha kell, vitatkozzon azokkal. Döntéseikben mindenképpen vegye figyelembe Őket”, mivel képviseli a választókörzetében lakó polgárokat a helyi önkormányzatban. Ismerje az itt élő polgárok véleményét, kéréseit, problémafelvetéseit, továbbítsa a helyi önkormányzat megfelelő fórumára, és ott képviselje az érdekeiket. Ha kell, fogadja a választópolgárokat. Havi, vagy akár heti rendszerességgel fogadóórát tartson.    Ne legyen olyan, aki egy erőteljesebb akarat miatt beáll a sorba, felejtve választóinak tett ígéretét.

7.” A hibás döntéseket ismerje fel és ismerje el” Ezért elengedhetetlen a tolerancia, mert mind a választókkal, mind a többi önkormányzati képviselővel előfordulhatnak konfliktusok, ezért fontos, hogy ezekhez a problémákhoz megfelelő türelemmel, megértéssel álljon;

8.” Ne legyen érzékeny, szenvedélyes, hirtelen haragú, vegye tudomásul, hogy az álláspontja ellen érvelőknek nem személyével van bajuk, hanem kivételesen egy konkrét ügyben nem értenek vele egyet.” Ne mulassza el tájékoztatni a körzetének lakóit a meglévő ügyekről, tervekről. Használja az internetet. Még jobb, ha bizonyos ügyekbe bevonja az érintett lakosságot, ötleteket, visszacsatolásokat kér tőlük.

  1. Végezzen aktív munkát a testületben. Megalkuvás mentessen, hívja fel a figyelmét az észlelt problémákra a polgármesternek, a hivatal vezetőinek és a testület többi tagjának. Éljen ezekkel az eszközökkel és ne pénz vezérelte hátsó gondolatok motiválják. Ha kell „legyen határozott, jó szervezőkészséggel, kompromisszum kész a problémák megoldása-, megtárgyalása során. „
  2. A tevékenységüket a köz, a településük érdekében végezzék. Mert nagy tisztelet övezheti a helyi politikusokat, az önkormányzati képviselőket, akik befolyással vannak egy település sorsára, a helyi rendeletek alkotására. Az önkormányzati képviselő nem foglalkozás, nem szakma, hanem megbízatás. „ A tekintélyét, ha lesz, munkájának köszönheti és nem a beosztással jár együtt, így aztán jobb, ha azt nem megkövetelni próbálja.”
  3. Az önkormányzati képviselői megbízás öt évre szól, és nem jelent főállású tevékenységet. Az önkormányzati képviselői munka nem igényel előzetes szakképzettséget, de szerencsés, ha az Önkormányzati képviselő otthonosan mozog a közigazgatás és a gazdaság területén, illetve tisztában van a település sajátosságaival. Jó, ha a következő készségekre, képességekre támaszkodhat: Felelősségtudat, Önállóság, Szövegértés, Csapatmunka, Tolerancia, Kommunikációs képesség,
  1. Az önkormányzati képviselő a munkavégzése során elsősorban a következőkkel kerül kapcsolatba: választópolgárokkal; önkormányzati képviselőkkel; pártok és helyi szervezetek, egyesületek képviselőivel; polgármesterrel; jegyzővel; az önkormányzat munkatársaival. Ezért, „tudja az embereket elfogadni olyanoknak, amilyenek, ne legyen előítéletes, sértődékeny, haragtartó és bosszúálló

Mivel az önkormányzati képviselők rendszerint nem főállásban végzik tevékenységüket, előfordul, hogy egyes kisebb önkormányzatoknál társadalmi munkában tevékenykednek, más, nagyobb önkormányzatoknál pedig a helyi rendeletek által előírt javadalmazást kapják. Csak egy legyen a fontos. Az ideális képviselő nem a zsebét, annak vastagodását figyeli, hanem csak az elvégzett munkája után várja jogos javadalmazását.

Ma a szakemberek iránt folyamatos  a kereslet, hiszen minden településen szükség van a lakosság, az ott élők közösségének képviseletére, közös ügyeik, céljaik sikerre, vitelére. Az ideális képviselő nem a sógor, koma, jó barát, rokonság érdekeit helyezi előtérbe, hanem a közösség érdekeit.

Aki szívesen tesz a közösségért, szeret csapatban, társaságban, munkacsoportban dolgozni, emberekkel beszélgetni, helyzetük megoldásáért tenni, segíteni, örömét lelheti ebben a munkában!

Manapság sok közpénzről döntenek szinte minden ülésen. Nagyon fontos, hogy a képviselő lássa át a döntései költségvetési következményeit. Tudja azt, hogy egy-egy döntésének milyen anyagi vonzata van, ha hitelt szavaz, érezze át, hogy azt kamataival vissza is kell fizetni, lehetőleg abban a ciklusban, amelyre megválasztották. Minden cikluson átívelő adósság, súlyos terheket ró az utókorra.

Befejezésül: a képviselő köteles a magánéletében is olyan magatartást tanúsítani, – melyről külön jogszabály ugyan nem rendelkezik, – de legyen összeegyeztethető képviselői minőségével, közéleti tevékenységével. Legyen erkölcsi példa a fiatalok számára!

2019-07-17                              Írta és összeállította: Pletser József

Az alapkeretet Saftics György által írt ideális polgármester szövege adta. A tevékenységek hasonlósága miatt az ő által írtakat idéző jelbe tettem.

Forrás: Internet önkormányzati képviselőkről írt írásai

Facebook hozzászólások

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.