Tököli Civilek:Miért szeretnénk változást!

Tájékoztatás

 Akár hiszik a Tököliek, akár nem, a 80-as évek egyik legfejlettebb Csepel szigeti települése akkor, nagyközségünk volt. A rendszerváltás után, a lakóteleppel nemcsak terhet, de olyan ajándékot is kaptunk, amit környezetünkben senki más. A lakótelepen eladott ingatlanok nagy száma, bel és külterületi és üdülőterületi ingatlanok szinte teljessége, a részvények összessége, a repülőtér átminősítéséből származó bevételek kevés településnek adattak meg. Minden eladásra került. Az eladott ingatlanok száma ezer körüli, több százmilliós bevétellel növelték az önkormányzat költségvetését. Így a nagy ingatlan eladási lehetőségek mára megszűntek.

Megszűnt működni például az öregek napközi otthoni ellátása, házi gondozási szolgálat bővítése, helyi orvosi ügyelet megőrzése. Megtörtént az orvosok albérletbe kényszerítése, pedagógus lakások eladása, továbbá a közétkeztetés önkormányzati intézményi fenntartása. Még megvan a régi orvosi rendelő, de az orvosi lakások méltatlan helyzetbe kerültek. Közben az önkormányzat intézményi keretek között működtet olyan tevékenységeket , melyek évek óta több tízmilliós veszteséget termelnek. Nem látni a veszteségek csökkentésére való törekvést. Bizony a többször hangoztatott mintaszerű gazdálkodás látszata ingatlanok eladásából volt fenntartható, melynek tagadhatatlan, van látható értéke is, ami több észszerűséget és fontossági sorrendet is hozhatott volna.

Mivel az ingatlanok eladása, nevezhetjük privatizációnak is, megszűnt, ennek pótlására a hitel felvétel lett a megoldás.

Ha számításainkban nem tévedtünk, Tököl az elmúlt 9 év alatt 1 milliárd 915 millió, azaz egymilliárd kilencszáztizenöt mFt hitelt mozgatott. A most leköszönő Önkormányzat 5 év alatt 1099 mFt, azaz egymilliárd kilencvenkilenc millió Ft hitelfelvételhez járult hozzá egyhangúan. 2010-2014-ig 816 mFt, 2014-2019 között 1099 mFt volt a hitelmozgatás kamattudásunk nélkül.

Hogy írásunk ne legyen félreérthető, hogy mennyi a hiteltartozás pontos értéke, pontosan nem tudhatjuk, mert sem a visszafizetések, sem a kamatok nem ismertek számunkra.

Két adat vált ismertté!

 1. A 2017 11.16.-ai kimutatás szerint a visszafizetési kötelezettség 2027-ig terjed, ennek értéke 595 123 078 Ft. (Önkormányzati határozatszám:2017.11.16 /173)

 1. 2019. szeptember 25.-én Tököl polgármestere a következő tájékoztatást adta.2027.évig a tőketörlesztés 440 056 000, a kamat 30 409 561, az összes fizetési kötelezettség 478 465 561 Ft- ra várható.

Az öt év alatt az önkormányzati gyűléseken a lehetséges szavazatok száma 11100 lett volna, ha mindig mindenki ott van. A szavazatok eloszlása 6 nem, 9 tartózkodás volt. A többi, mindig, mindenkor egyhangú igen!

Hangsúlyozzuk, Egyesületünk nem kíván személyes torzsalkodásba, érzelmi, hangulatkeltő vitákba kerülni, csak kérni a város lakóit, olyan polgármestert és képviselőket válasszanak, akik képesek felelősséggel, ciklusokon belül gazdálkodni és a lakosságot mindenkor meghallgatni.

Ezért ajánljuk Önöknek a változást, jöjjenek a fiatalok!

2019-10-5                     Tisztelettel: Nagy Béla és Pletser József     társelnökök

 

 

 

Facebook hozzászólások

Farkas Zsuzsanna polgármester jelölt írása Civil Kontroll

Környezetvédelmi vonatkozású terveim:

1) Összefogás megszervezése a százhalombattai levegőszennyezés mértékének csökkentése érdekében, a levegőminőség folyamatos mérése.

 2) Hulladékgyűjtés-, kezelés: a) Önkormányzati hulladékudvar létesítése: építési törmelék, üveg, veszélyes hulladékok (pl. festék, gumiabroncs, akkumulátor, használt főzési zsiradék, stb.) gyűjtése és kezelése céljából b) A parkerdei részen, illetve a város határában előforduló illegális szemétlerakók felszámolása, újabb szennyezések megakadályozása c) A közterületekre további hulladékgyűjtő edények (utcai kukák) kihelyezése.

3) A lakosság bevonása a környezettudatos szemléletmód széles körű elterjesztése érdekében.

 

1)  A Százhalombatta felől érkező levegőszennyezés két forrása a MOL Nyrt Dunai Finomító üzeme, illetve a Dunamenti Erőmű Zrt. villamosenergia-termelő egysége. Mivel nemzetgazdasági szempontból mindkettő igen komoly jelentőséggel bír, ezért eredményt a szennyezőanyag-kibocsátás csökkentése terén csakis az érintett önkormányzatok, a lakosság és a térség országgyűlési képviselőinek összefogásával lehet elérni. Mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy ez az összefogás létrejöjjön!

Feltétlenül szükségesnek tartom a légszennyezés rendszeres mérését, (pl. a már meglévő mérőállomás újbóli üzembe helyezésével) és a környezetvédelmi és közegészségügyi szervek folyamatos tájékoztatását az egészségre káros anyagok mért értékeiről.

2)  A közterületeken működtetett szelektív hulladék gyűjtőszigetek nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Jelenleg csak a csomagolási, valamint a zöld hulladék gyűjtésére van szervezett formában lehetőség. (Ez sem problémamentes, mivel a szolgáltató a gyűjtési időszak elején nem ad automatikusan zöld hulladék gyűjtő zsákot.)

A különböző inert (pl. sitt, üveg) és a veszélyes hulladékok gyűjtése, további kezelése, újrahasznosítása kiemelt fontossággal bír a környezet szennyezésének csökkentése, a környezettudatos szemlélet megerősítésének szempontjából. Önkormányzati szinten hulladékudvar létesítésével és működtetésével, az üzleteknél, játszótereken, buszmegállókban stb. kihelyezett kukák számának növelésével, azok rendszeres ürítésének megoldásával jelentős előrelépést lehet elérni.

Az illegális szemétlerakók felszámolása kötelességünk, de ugyanolyan fontos, hogy megakadályozzuk az újabb lerakásokat! Ennek egyik eleme a területek rendszeres ellenőrzése, a másik eleme az illegális szemétlerakás bírságolása.

3) A környezettudatos látásmód és életvitel gyermekeink jövőjének egyik záloga. A környezeti nevelést egészen pici kortól el kell kezdeni, a legfogékonyabb a 14 éves kor alatti generáció. Az óvodai és általános iskolai nevelést az önkormányzat erre irányuló programok támogatásával tudja segíteni. A felnőtt lakosság számára megfelelő információkat kell biztosítani, a máshol már kipróbált, jól bevált módszereket megismertetni pl. az önkormányzat honlapján, amelyeket közösségi programokkal (pl. rendszeres városszépítés, faültetés, természetjáró klub szervezése) a gyakorlatba át lehet ültetni. Nem mellesleg a hasonló gondolkodású lakosok számára remek lehetőség lenne önszerveződő közösségek létrehozására, ahol egymást segítve meg tudnák osztani tudásukat, tapasztalataikat!

 

Tököl, 2019-09-16

Facebook hozzászólások

A közelgő választáshoz:Kedves Tököliek!

Nagyon hasznos és érdekes a „pultozás”, a település bejárása, mert sok emberrel találkozhatunk, akiktől megkérdezhetjük a véleményüket, tapasztalataikat. Amellett a sok-sok probléma mellett, amit látunk, tapasztalunk jó néhány egyéb kérdés is felmerült a beszélgetések során. Számos téma került szóba már eddig is, nagyon szerteágazóak azok a területek, amelyek fejlesztésre szorulnak városunkban.

Ezért témakörönként csoportosítva szeretném bemutatni a programomat, leírni a gondolataimat Tököl jelenlegi helyzetével és jövőjével kapcsolatban.

Elsőként az önkormányzati kapcsolattartáshoz kapcsolódó elképzeléseimet szeretném megosztani! Várom szíves észrevételeiket, véleményüket, kérdéseiket!

 Nyilvánosság, átláthatóság, élő kapcsolat

Programom lényege címszavakban:

 • A testületi ülések online közvetítése
 • Rendszeres képviselői fogadóórák, és a körzetek bejárása
 • Élő, interaktív kapcsolat a település lakói és az önkormányzat között
 • A lakosság bevonása a döntések előkészítésébe
 • A bizottsági ülésekről hangfelvétel, részletes jegyzőkönyv készítése

A tököliekkel folytatott beszélgetésekből egyértelműen kiderült, hogy a lakosok egyik legfontosabb problémája az, hogy a város vezetése úgy működik, mintha nem ők lennének a lakosságért, hanem a lakosság őértük. Az emberek jelentős részének fogalma sincs róla, hogy ki is az ő körzetének képviselője az önkormányzatban!

Jogosan merül fel a kérdés: Hogyan és mit is képviselnek a képviselők?

Nyilvánosság, folyamatos jelenlét, átláthatóság

Annak érdekében, hogy a képviselet valóban arról szóljon, amiről kell, havonta egyszer minden képviselő fogadóórát fog tartani lehetőleg a saját körzetében lévő helyszínen. Mindemellett a modern infokommunikációs eszközök lehetővé teszik, hogy az e-mail mellett a legkülönbözőbb közösségi média felületeken is kapcsolatba lehessen lépni az önkormányzati képviselőkkel. Erre is fokozott figyelmet fogunk fordítani. Személy szerint heti rendszerességű polgármesteri fogadóórát tervezek, sürgős esetben azon felül is elérhető leszek!

Átláthatóság

Nem elég, hogy a Tököli „Visszapillantó” Tükörből tájékozódhassanak az emberek arról, hogy milyen mesebeli fejlődésen ment keresztül a település egy-egy adott időszakban! Véleményem szerint Tököl város hivatalos oldalának könnyen áttekinthető, folyamatosan frissülő felületként kell a lakók rendelkezésre állnia! Éppen ezért új oldal elindítását tervezzük, amely lehetőséget teremt a lakosság számára probléma bejelentésre, javaslattételre, továbbá arra is, hogy ily módon is részt vehessen a különböző fejlesztési tervek véleményezésében. Az oldal részeként olyan digitális részvételi platform kidolgozásában gondolkodunk, amely megkönnyítené a lakosság számára közös ügyeik nyomon követését, az ezekbe való bekapcsolódás lehetőségét.  Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan segítenének egy-egy konkrét feladat megoldásának előkészítésében akár tudásukkal, akár kapcsolati hálójuk felhasználásával is!

Megalapozott döntések

Jelenleg a lakosságnak fogalma sincs róla, hogy mi zajlik le egy-egy bizottsági, illetve testületi ülésen. Meggyőződésem, hogy minden választópolgárt megillet az a jog, hogy figyelemmel tudja kísérni milyen álláspontot képvisel, milyen problémákat vet fel, mire voksol az ő képviselője!

Költői kérdés ugyan, de vajon mennyire tartalmas és érdemi viták lehetnek most az üléseken, ha a nyúlfarknyi bizottsági üléseket egyből a testületi ülés követi?

(Az alábbi meghívók az önkormányzat hivatalos honlapján tokol.hu találhatók:
http://tokol.hu/dokumentumok/2019_07/00_MEGH%CDV%D3.pdf
http://tokol.hu/dokumentumok/2019_08/00_MEGH%CDV%D3.pdf)

Értelmes, hasznos, előre vivő megbeszélések, viták nehezen képzelhetők el témakörönként átlagosan 2-5 perc alatt. A bizottsági módosító indítványok, kiegészítések beépítése a testület elé kerülő anyagba szintén időt igényelnek. Ennyi idő alatt leginkább csak szavazni lehet… Átláthatóságot teremtve a nyilvánosság előtt élő online közvetítést tervezünk! Az ülésekről készült felvételek nyilvánossá tétele esetén bárki informálódhat arról, hogyan dönt az általa választott képviselő az adott kérdésekben.

A település fejlődésének irányát döntéseivel az önkormányzati testület szabja meg, a mindenkori polgármester ezek végrehajtásáért felelős! Én olyan testületet szeretnék, amely folyamatos kapcsolatban áll a lakossággal, aktívan, problémákat felvetve, ezeket részletesen megtárgyalva, felelős döntéseket hoz, és ezek végrehajtását figyelemmel kíséri!

A Civil Kontroll csapatának képviselőjelöltjei ilyen emberek.

2019-09-02                                                                        Farkas Zsuzsanna

Facebook hozzászólások

Mond, te kit választanál?

Egy pártelnök egy alkalommal kampányzáró beszédében a következőt mondta: „Mindenáron meg kell akadályoznunk, hogy a Gonosz jelöltje nyerje a választásokat. E cél érdekében, ha kell, az Ördöggel is szövetségre lépünk! „ Most már csak egy a kérdés, legyen civil vagy legyen pártelkötelezett? Ki lesz az Ördög és ki a Gonosz, Angyalokról nem is beszélünk!

Egy bölcs azt mondta: „a szavazóurnák a szabadság koporsói. Választáskor sokszor a csordaszellem uralkodik.” Vajon mindez igaz?

A politika felkentjei azt hiszik, hogy választás után automatikusan észt is kapnak. De előfordul ez a választók között is. Most, hogy a Facebook lehetőséget teremtett, van mód bőven tanulmányozni az okosabbnál, bölcsebb hozzászólásokat.

Ha végig gondoljuk a demokratikus választás alapjait, érdekes számításokra bukkanhatunk. Egy választáson három párt vagy három személy közel azonos szavazatot kap. Például 32 %, 33 % és 35 % az arány. Természetesen az fog diktálni, akiket 65 % nem választott meg. Persze ritkán lehet arányos elosztást is látni, de a győztes az győztes marad.

Thomas Alva Edison szerint „az élet azért rosszabb, mint a színpad, mert gyakrabban kell   meghajolni. Ha az ember meg akarja fejni a tehenet, muszáj lehajolnia.” Ugye nem semmi!

Aztán egy másik elgondolkodtató a választók számára, hogy legyenek-e emberszeretők és tudatosak vagy helyezzék előrébb érdekeiket?

Maurice Druon szerint: „Akik nagyon hosszú ideig gyakorolják a hatalmat, végül is önmagukkal azonosítják feladatukat, s a személyüket ért minden támadást az államérdek ellen elkövetett közvetlen támadásnak tekintenek.”

Bozsik Yvette véleménye: „a világ s benne az ember lényegét tekintve nem változik. Gyűlölködés, manipuláció, a pénz hatalma… ami kétezer évvel ezelőtt érvényes volt, az ma is az, legfeljebb a lépték változott.”

Ugye milyen izgalmas. Ki, miért lép fel, ki miért őrzi körömszakadtáig, még a halálos ágyáig is a hatalmát?

Gianfranco Ravasi bíboros az mondta, nem a hatalom ront meg, hanem a félelem. A hatalom elvesztésének félelme megmételyezi azt, aki magáénak vallja. A hatalom által kiszabott büntetéstől való félelem pedig azt károsítja, aki ennek alá van vetve.

Mond, te most hogy választanál?

Konfuciusz ókori bölcs szerint,” kik különböző úton járnak, nem adhatnak egymásnak hasznos tanácsokat.”

Akkor ki adjon most tanácsot: bókolj és csókolj, lapíts és üdvözülsz, vagy szíved szerint döntesz.

Elnézve és olvasva sok hozzászólót, legtöbben a szív szerint döntenek. Miért? Mert nem kiállt az ész! És miért nem? Mert minden döntés előtt fáradságos lenne a tények megismerése. Ez olyan, mint az olajkutatás. A felszínen ragyogó rét, jaj, de tetszik, ez kell nekem, most süt rám a nap!  De nem veszik sokan a fáradságot, hogy a lényeg mélyére tekintsenek. Az érzelmi döntés csodás, de csak egy ideig. Addig, amíg a hatalomra kerülő nem rúg az ember fenekébe!

Albert Einstein azt mondta:”A világot nem a gonosz fogja elpusztítani, hanem azok, akik végignézik a gonoszságokat és nem csinálnak semmit.”
Na ezért kell elmenni választani!

Márai Sándor: Füves könyvében azt írta:” Önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a legfélelmesebb felfedezés, a legtanulságosabb találkozás.”

Mert ha bírálunk, ha bölcs tanácsokat osztunk, tegyünk magunk elé egy síktükröt.  Ha lehet, legyen velencei!

És hallgassunk Radnóti Miklósra!” Ember vigyázz, figyeld meg jól világod, ez volt a múlt, emez a vad jelen. És mindig tudd, hogy mit kell tenned érte, hogy más legyen.”

Ancsel Éva így írt erről:”Ha az igazság nem is szokott győzni – vagy nagyon ritkán -, azért minden igazságtalanságon fel kell háborodni, mert ha mindenki vállat von, nem áll meg a lábán a világ.

Benjamin Franklin mondta:”Aki feladja az alapvető szabadságát az átmeneti biztonságért, az nem érdemel se szabadságot, se biztonságot.”

És a végére egy Euripidészi idézet:” Óh, emberek, kik mindent tudtok céltalan, százféle mesterséget, miért tanultatok, és minden eszközt miért találtatok fel, ha azt az egyet el nem éritek soha, hogy észhez térítsétek azt, ki esztelen.

Oscar Wilde szerint „a szeretet az egyetlen észszerű és kielégítő válasz az emberi létezés problémájára”

Mond, te kit választanál?

A közelgő választások közeledtével úgy érzem, Tökölön sokan megújulást akarnak, de a megosztás lehetősége is vészesen körvonalazódik! És mindez miért? Mert az ebben érdekeltek nem tudják és nem is akarják megérteni a világegyetem negyedik dimenzióját.

Tényleg, Tökölön van vagy kell kormánypárti, vagy ellenzéki? Szerintem elég lenne néhány akaró, becsületes, tenni tudó! Lehetőleg olyan, aki a közösséget nézi és nem a zsebét tapogatja! És ezért kell a választáshoz sok ismeret. Legyen a választható akár civil, avagy pártelkötelezett.

Eredményes választást kívánok minden Tökölinek!

2019-08-2                   Írta és összeállította: Pletser József, a tököli Sziget Civil Kontroll Egyesület társelnöke

Forrás: Internet

Facebook hozzászólások

Választás 2019

A pénteki nap folyamán egyesületünk,  a tököli Sziget Civil Kontroll és Érdekképviseleti Egyesület új, hivatalos facebook oldalán bejelentésre került, hogy a Civil Kontroll a 2019. évi, októberi önkormányzati választásokon polgármester jelöltet és egy kivételével valamennyi körzetben képviselőjelöltet állít.

Jelöltjeinkről az alábbi, személyes facebook oldalaikon érnek el bemutatkozásokat. Érdemes ezeket az oldalakat követni, mert itt fogják közzétenni gondolataikat, elképzeléseiket a közeljövőben.

Polgármesterjelöltünk:

Farkas Zsuzsanna
facebook.com/farkas.tokolcivilkontroll/

képviselőjelöltjeink:

 1. választókerület
  facebook.com/karaszi.tokolcivilkontroll/
  2. választókerület
  facebook.com/katona.tokolcivilkontroll/
  3. választókerület
  facebook.com/Dr-Nagy-Béla-104912060877727/
  4. választókerület
  facebook.com/Szusics-György-102978387742718/
  5. választókerület
  facebook.com/Bálint-Ádám-110464686984203/
  6. választókerület
  facebook.com/Vukov-Máté-111482736880756/
  7. választókerület
  facebook.com/Horák-Klára-107035930666759/

 

Facebook hozzászólások

ÖNKORMÁNYZATI ÍGÉRETKÖVETŐ

ÖNKORMÁNYZATI ÍGÉRETKÖVETŐ

 A 2014 – 2019 ÉVI MŰKÖDÉSI CIKLUSRA

 

Mottó: “Minden ígéretet számon kérnek egyszer.” –  Lorráine Heath

Ha már a városunk vezetése – önkormányzati képviselők, polgármester – nem tájékoztatják (kérésre sem) vállalásaik teljesítéséről a választó polgáraikat, akkor itt most nyomon követheti az önkormányzati ígéreteket, vállalásokat és azok betartását a 2014 – 2019 évi képviselő – testületi működési ciklusra.

ÖNKORMÁNYZATI ÍGÉRETKÖVETŐ bővebben…

Facebook hozzászólások

Remény és szolidaritás

Csalódás és félelem. Elvont, mégis mindenki által ismert fogalmak; nekünk, magyaroknak nem kell bemutatni őket. Annyira mélyen gyökeredző, meghatározó elemei a magyar életnek ezek az érzések, hogy generációkon átívelően is komoly nyomott hagytak társadalmunkban; tudat alatt ott motoszkálnak bennünk, észrevétlenül hatolnak be minden döntésünkbe. Kivédhetetlenek, mindenki szabadulna tőlük. A szabadulás receptje viszont nem egyszerű, gyökeresen eltér attól, ahogy az M0-ás dugóját szoktuk megoldani: ha egy csalódott, félelemmel teli nemzet gyógyulását kívánjuk, akkor nem elég az, ha mi jobban ismerjük az összes kerülőutat. A gyógyuláshoz mindenek előtt nyitottnak és szolidárisnak kell lennünk egymással. Ördögi kör ez, hisz ezen tulajdonságát veszti el először egy csalódott és félelemmel teli nemzet, mégis erre van a legnagyobb szüksége a kiút megtalálásához.

Remény és szolidaritás bővebben…

Facebook hozzászólások

Ti, akik láttátok a barlangon kívüli világot !

Mottó: „ És igyekezzetek a városnak jó létén…. és könyörögjetek érte az Úrnak”    „Fáradozzatok…. a városnak békességén…. és imádkozzatok érte az Úrhoz” (Jer. 29,7)

 

Platón egyik legismertebb hasonlatával, a barlanghasonlattal szeretnénk ösztönözni mindazokat a fiatalokat és nem csak fiatalokat, akik már látták a barlangon kívüli világot, hogy vegyenek részt Tököl közéletében.

Ti, akik láttátok a barlangon kívüli világot ! bővebben…

Facebook hozzászólások

MILYENNEK KELLENE LENNIE A TÖKÉLETES TÖKÖLI POLGÁRMESTERNEK?

A felsorolt tulajdonságok vélhetőleg egy emberben nincsenek és nem is lehetnek meg, ez egy különleges, majdhogynem krisztusi személyiség lenne, aki csak papíron létezik, a valóságban legfeljebb, mint ideális állapotra törekedni lehet rá. Minél kisebb az eltérés egy eszményi polgármesteri személyiségképtől, annál szerencsésebb a közösség, aki megválasztotta és ő maga is, aki kiegyensúlyozott mentális károk nélkül tudja ellátni feladatát. Vágjunk hát a közepébe:

MILYENNEK KELLENE LENNIE A TÖKÉLETES TÖKÖLI POLGÁRMESTERNEK? bővebben…

Facebook hozzászólások