WASS ALBERT: KARÁCSONY IGAZ TÖRTÉNETE (Részlet)

Mielőtt a szerző írását elolvasnának, néhány gondolatot szeretnék megosztani olvasóimmal. Közeleg a karácsony! És félünk. Kitől? Kiktől?

A látszólag hatalmasoktól. A bosszújuktól, mert megingattad hatalmának szőnyegét. Pedig az élet dicsősége csak a bátrakról és nem a gyáva helyezkedő fagyisokról szól. És nem azokról, akik csak üres mondanivalóval fecsegnek, aztán néha, de túl sűrűn csak recsegnek: Ne félj embertársam, hogy neked nem jár, amire vágysz, megkapod. Mert az élet változó. Mégis hallgatsz!

Napjainkban a karácsony nemcsak, mint egyházi ünnep van jelen az emberek életében. A karácsonyt, mint a „szeretet ünnepét” a nem keresztény családok is ünneplik. A karácsony misztériuma, a karácsonyfa, az ajándékozás, és a karácsonyi dalok velünk élnek. Az ember tisztaságának, egyesek hajlongó és hazug képmutatásának ehhez semmi köze nincs. A templomi látszólagos ájtatosság nem a tiszta emberek világa.

Persze ennek a karácsonyhoz semmi köze sincs, de azt a fajta meghittséget, amit a karácsony jelent, náluk is láthatjuk.  Mégis ez a nap hordozza a szeretet látszatát, ha nem bántja a félrevezetés és nem sikolt a lelkiismeret. A karácsonyi üdvözlések alkalmaival általában az emberek „Boldog Karácsonyt”, vagy „Kellemes Ünnepeket”, esetleg „Áldott Ünnepeket” kívánnak egymásnak.  Az ünnep sok örömöt, boldogságot fog okozni annak a személynek, akinek kívánják, valamint, hogy ez az időszak kellemes élményként marad meg Neki, és a szeretteinek egyaránt, ha igaz belsőből ered. És legyen így.

A karácsony a kereszténység, a szeretet ünnepe lett.

Nézzük mit ír Wass Albert! A teljességet a fenti cím tartalmazza!

„Egy biztos: beszélő kígyó nem volt, mivel Isten nem teremtett ilyesmit. És nem volt semmiféle titokzatos alma sem, melyben elrejtezhetett a gonosznak tudása, mivelhogy Isten nem teremtett gonoszt. Valójában az történt, hogy az embernek voltak bizonyos elgondolásai önmagáról, melyek távol álltak Istentől és távol álltak a számára teremtett világtól. Hogy haragvó angyal űzte ki lángpallosával az embert a Paradicsomkertből, az csak mese volt, amit lelki szükségből, a maga igazolására talált ki. Az ember saját akaratából került ki onnan.

Káin és Ábel álmodta a föld színére az első versengést, és ez a verseny irigységet, gyűlölködést és gyilkosságot szült. És attól az időtől fogva az ember nem tudta jónak és szépnek látni a világot.”

„Reménytelennek tűnő lelkiállapotában fegyvereket talált fel, amelyek egyre hatékonyabban tudtak ölni. Ez volt valójában karácsony kibimbózása. Isten könyörületet érzett az ember iránt, aki elveszett a maga gyűlöletre és rútságra épített világában és képtelen volt visszatalálni abba a világba, amit Ő teremtett számára.”

„Isten azért elhatározta, hogy küld az embernek valami nyomravezető jelet. Olyan üzenetet, amit megérthet. Jelet, amit követhet. Jelzést, ami visszavezetheti őt a jóság és szépség világába. Az üzenetet Jézus hozta el, vagyis a Messiás, vagy amilyen emberi néven csak nevezni akarod Isten hírnökét, akit küldött az embereknek, ember képében.”

Az ember túlságosan mélyre süllyedt a maga téveszméinek tengerében, és ezek a téveszmék idővel a világot egyre-egyre rútabbá tették. A zavaros eszméken kitenyészett a gyűlölet, és a gyűlölettől elburjánzott a csúfság.”

„Isten világa csodálatos, és csodálatos az ember is.

Ha van okunk, hogy a karácsonyfa gyertyáit meggyújtsuk, az csak az lehet, hogy emlékeztessük magunkat a szeretet fontosságára az emberi létben. A szeretetre, ami ragyogó fényként munkál a bennünket körülvevő sötétben, ahol ez a mi világunk telve van az ember kitalálta rémek ijesztő árnyaival, melyek a gyűlölködés és a szenvedés egyazon tengelye körül forognak. Ezek a karácsonyi fények kell, emlékeztessenek bennünket, legalább egyszer az évben, hogy nincs más kiút ebből a végzetes örvényből, mint a szeretet.”

„Legyen menedéketek a szeretet, és jobb lesz a világ, amelyben éltek. Ez, szeretett gyermekeim és unokáim, az én nektek írt karácsonyi történetem. Emlékezzetek rá, ha majd az éjszaka sötétje rátok szakad.”

Legyen karácsonya minden Tökölinek, Tökölt szerető, velünk együtt élő és már másutt lakó volt társainknak a szeretet ünnepe. Kívánom, hogy kerüljön mindenkit el a hazugság, hogy béke és szeretet költözhessen a szívünkbe!

 • Írta és összeállította: Pletser József

Aranyosi Ervin: Karácsonyi gondolat

Megnyíló szívvel, szeretettel
köszöntsön rád karácsony éj.
Legyen vidám, boldog az ember!
Az élet szép! Nem kell, hogy félj!

Álmodj magadnak bármi szépet,
Amire vágysz, tiéd lehet!
Képzeld magadba azt a képet:
már meg van, s “fogja két kezed”.

Sose hidd azt, hogy neked nem jár,
amire vágysz, megkaphatod.
Ne hidd szerencse reád nem vár,
mert ezzel azt csak eltolod.

Várj csak nyugodtan, bármi szépre,
szárnyra veszi a gondolat.
S minden irigység ellenére,
elérkezik, “hozzád szalad”.

Ne törődj azzal, mit hisznek mások,
– mert azt csak te úgy képzeled!
A fájdalomra nincs is más ok,
mint a meggyötört képzelet.

Valahányszor a rosszra gondolsz,
valóságoddá válik az.
Ha jót remélsz, ha szépben oldódsz,
meglátod az lesz az igaz.

Istentől kapott adománnyal,
teremtünk szépen, gazdagon.
S gyarlók vagyunk, s alantas vággyal,
a csodánkat ütjük agyon.

Mikor érzed, hogy jobb a lelked?
Mikor szeretet járja át,
vagy mikor ezer gondtól szenved,
s senki nem hallja jajszavát?

Csodálkozz rá a szép világra,
rosszat kívánni nem szabad!
Vigyázz mit szólsz – szíved szavára
– mert teremtő minden szavad.

Ha megérted, amit leírtam,
munkám nem volt felesleges.
Legyen úgy, ahogy álmaidban,
s ünneped legyen kellemes.

Öleld át ezt a nagyvilágot,
szívedben gyúljon szeretet!
Találd meg most a boldogságot,
Kívánok boldog ünnepet!

Aranyosi Ervin ©2010-12-16..
A versek megosztása, másolása,
csak a szerző nevével és a vers címével
együtt engedélyezett. Minden jog fenntartva

Facebook hozzászólások

Az ember küzdelme

Az ember küzdelme sok-sok százezer éve tart az időjárással, a természettel, az állatokkal, a betegségekkel és a saját fajtájával, ki a szolga, ki az úr, gyarlóság, hiúság, korrupció, egymás becsapásával, csupán azért, hogy a néhány halandó földi létért, saját élvezetét fenntarthassa, a legyőzöttet megsemmisítse,kigúnyolhassa.

Fizikális éhségét, hideg és meleg okozta kényelmetlenséget csökkentse, vágyainak mérhető vagy mérhetetlen kívánságait teljesítse. Úgy vélem, itt van az emberek közötti különbség. Ki, mikor, hol és hogyan tette. Tisztességgel, vagy anélkül! Ésszel vagy bután. Érzék nélkül vagy szerencsével. Lelkiismerettel vagy önzően!Az ősember idejét élelmiszerszerzéssel töltötte, soha nem gondolt matematikára, számolásra.A ma embere már más. Számolás helyett sokszor a számítás az úr.

Az idő múlása, az örök változás indokolttá tette a tudományok fejlődését. Szükségszerűvé vált a kevés és a sok felismerése. Az átváltozó ember, a mindig éhes ember megszületett. Jézus nem így akarta! Az ősember a természetből elfogadó magatartás helyett a természet aktív irányítójává vált. Lett is klímaváltozás, annak ellenére, hogy okosabbnál okosabbnak tűnő emberek ezt tagadják. Amikor aztán létrejöttek az első települések, kialakult egy központi hatalom, akik úgy érezték, irányító, összehangolt cselekvésre van szükség, hogy az emberek dolgát megkönnyítsék. Így lett a politikusoké a főszerep. Jó lenne tudni, mi a politikus etikus tevékenysége! Egy tököli idézet. „Büszke vagyok arra, hogy fiam és testvérem mellettem van”. Mennyiért és miért? Mi fizetjük, vagy aki kijelölte!?  26 hallgatag ember! Én ezt másképp látom.   Díjazott családtagok!

Ma már nekik csak játék játszani a számokkal, a betűkkel, a szavakkal. És sok ember, ha már a testi kényszer éhsége csillapodott, a szavak igét hirdető szerepét beveszi. Egy kedves idézet: “Savanyú a szőlő!”

Bizony az!

A tér és időbeli tájékozódás, a felgyülemlett információ özönben csak kevésnek adatik meg. Időszámításunk előtt 4000-3000 táján megszülettek a számok, majd később a számjegyek.Ma már nem a számolástudás a döntő, a számítás az ÚR!

Miért? Mert miénk a közvagyon!

„Van egy város, ahol győztes csapat dolgozik. A választás csak azt rögzítette „„enyhe megvezetéssel””, kik férnek be a csapatba. A város győztes város! „     De jó nekünk!

ui?

Descartes,(Született 1596), egyszer azt a kije­lentést tette, hogy minden ellenkező látszat ellenére az ész mégis igazságosabban van elosztva a földön, mint a vagyon. Hogyan?- álmélkodtak tanítványai. Ön nem látná, hogy szellemiekben talán még nagyobb a különbség az emberek közt, mint anyagiak terén?

 Igen ám, felelte Descartes, de a tapasztalat azt bizo­nyítja, hogy saját vagyonával senki sincs megelégedve, de saját eszével mindenki. Descartes különben gyakran hangoztatta, hogy nem az a leg­nagyobb baj, hogy oly sok a buta ember a világon, hanem hogy mindenki okosnak tartja magát.

 

 

2019.12.03                                      Írta és összeállította: Pletser József

 

Facebook hozzászólások

Demokrácia vagy hatalmi arrogancia?

Az önkormányzati választások eredménye átrendeződést, a változásra vonatkozó igényt jeleznek a városban. (Az előző, kétfordulós választási rendszerben, ahol az első 2 helyezett jelölt mérette meg magát a második fordulóban, komoly meglepetés is születhetett volna!) Az egyfordulós választási rendszer egyértelműen a hatalmon lévőknek kedvez.
Az önkormányzati képviselő választás összesített eredményei: Tököl 2019. 10. 13.
A választókörzetenkénti részletes adatok sávdiagrammal megjelenítve az alábbi linken érhetők el.
A képviselői helyek megoszlása a következőképpen alakult:

A Civil Kontroll képviselőcsoportja által (írásban benyújtott indítványban) javasolt jelöltek neve még csak el sem hangzott a képviselő-testület alakuló ülésen, így az őket megillető minimális tiszteletet sem kapták meg! A rájuk voksoló 653 tököli választópolgár véleménye pedig teljesen figyelmen kívül lett hagyva!
Jelenjen meg legalább itt a nevük:
1. A Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi bizottság nem képviselő tagjainak Dr. Nagy Bélát (3. vk. 167 szavazat) és Szusics Györgyöt (4. vk. 119 szavazat) javasoltuk. 2. Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság nem képviselő tagjainak Katona Sándort (2. vk. 88 szavazat) és Bálint Ádámot (4. vk. 143 szavazat) javasoltuk. 3. Egészségügyi és Szociális Bizottság nem képviselő tagjainak Horák Klárát (7. vk. 136 szavazat) és Ágics-Farkas Katalint (horvát nemzetiségi képviselő) javasoltuk, mindketten egészségügyi végzettségűek, huszonéves kórházi gyakorlattal.
Az alakuló ülésre az összes Hoffman Pál általi külsős bizottsági tag jelöltet meghívták, napirenden szerepelt az eskütételük is. Mi képviselőként az ülés kezdete előtt kaptuk meg a már előre eldöntött bizottsági összetételt. A testületi ülést előkészítő anyagban nemcsak a bizottsági tagok neve nem szerepelt, de a kiválasztás szempontjairól sem volt információ!
Tényleg nem vált volna városunk javára, ha pl. praktizáló ügyvéd, közgazdász, főnővér és a többi, a választási megmérettetést vállaló, a közösségért tenni akaró jelöltünk lehetőséget kapott volna a bizottsági munkára?
Ennyit a demokráciáról…Tökölön.

Tisztelettel: Farkas Zsuzsanna képviselő (CK)

Facebook hozzászólások

Kedves Tököliek!

Egyesületünk végignézte kilenc évre visszamenőleg a tököli önkormányzat gazdálkodását. Nehezen értjük, miért olyan sok a járdahiány, a biztonságos gyalogátkelő. Ha a számokat végignézzük, látható a hét év alatt egymilliárd nyolcszázharmincnyolc mFt hitelt mozgatott az önkormányzat. Arra kérjük Önöket, ne szégyelljék megkérdezni polgármesterünket, választott képviselőiket, hogy tényleg ez a mintaszerű gazdálkodás? Mi ezt nyilvánosan megtesszük.

 

2010.02.01 Munkabérhitel 25 mFT 1hónap 17,5 % kamat, szavazás egyhangú
2010.06. 24 Folyószámlahitel 50 mFt 1 év ? % kamat szavazás egyhangú
2011.06.02 Folyószámlahitel 65 mFT 1 év ? % kamat, szavazás egyhangú
2011.07.18 Okif hitel 270 mFT 15 év ? % Ecsedi B tartózkodott

126 363881 Ft adósságot a Magyar Állam átvállalt

2012.05.31 Folyószámlahitel 65 mFT 0,5 év ? % kamat, szavazás egyhangú
2013.08.08 Folyószámlahitel 50 Mft 1 hónap ? % kamat, szavazás egyhangú
2013.11.14 Folyószámlahitel 50 mFt 10 hónap ? % kamat, szavazás egyhangú
2013.12.19 Munkabérhitel 15 mFt 1év ? % kamat, szavazás egyhangú
2014 02.27 Hitelszerződés 160 mFt 2 év ? %kamat, szavazás egyhangú
Bölcsőde hitel 66mFt 10 év 3 havi bubor +1,7% szavazás egyhangú
2014.11.20 Folyószámlahitel 50 mFt 1 év ? % kamat, szavazás egyhangú
2014.11.20 Munkabérhitel 17 mFt 1 év ? % kamat, szavazás egyhangú
2015.10.30 Folyószámla és rulirozó hitel 97 mFt 1 év ? % kamat, szavazás egyhangú
2016.12.08 Folyószámla és rulirozó hitel 97 mFt
1 év
? % kamat, szavazás egyhangú
2017.03.13 Folyószámla és rulirozó hitel 400 mft
1 év
? % kamat, szavazás egyhangú
2017 december 19- január18 Folyószámla és rulirozó hitel 71 mFT a következő mévre 1 év egyhangú
2019 Hitel 67 mFt rulirozó 300 mFt 2018.12.6-án

2018 október 25

egyhangú
Összesen  9 év alatt  1915000 000 FT

hitelfelvétel

Az utolsó 5 év 1099 mFt egyhangú
Egymilliárd 915 millió Ft

Forrás: Az Önkormányzat jegyzőkönyvei

2019-09-15

Ha számításainkban nem tévedtünk, Tököl 9 év alatt 1milliárd 915 millió, azaz egymilliárd 915 mFt hitelt mozgatott. A most leköszönő Önkormányzat 1099 mFt, azaz egymilliárd kilencvenkilenc millió Ft hitelfelvételhez járult hozzá egyhangúan. 2010-2014-ig 816 mFt hitel, 2014-2019 között 1099 mFt, azaz egymilliárd kilencvenkilenc millió Ft volt a hitelmozgatás kamattudásunk nélkül.

 

Facebook hozzászólások

A rendszerváltás utáni eladott ingatlanok Tökölön

Felelőtlen közvagyonkezelés? Hozzá nem értés? „Mintaszerű gazdálkodás”? Vagy imázs építés közpénzből?    Ezekre a kérdésekre kerestük a választ!

 1. évben az eladott ingatlanok számáról kértünk tájékoztatást Tököl város képviselő testületétől illetve a polgármestertől a rendszerváltástól napjainkig. Sajnálatos módon érdemi értékelhető választ a mai napig nem kaptunk mi sem, ahogy azt sokan más kérdésfeltevők is tapasztalhatták, tapasztalhatják Tökölön (lásd legutóbb fedett buszmegállók esete az üdülőterületen). Kérdésfelvetésünk lényege az volt, hogy minden érdeklődő számára nyilvánvaló legyen, hogy az értékesítés a közjót szolgálta- e, vagy valami egészen mást?

Az alábbiakban bemutatunk egy kimutatást az ingatlan, részvény és egyéb értékesítésekről melynek forrása a Tököli Tükör című önkormányzati kiadvány. A kimutatás pontosságát ez a tény nyilván behatárolja.

Önkormányzati ingatlan, részvény értékesítések és egyéb bevételek kimutatása a rendszerváltást követően Tököl városában:

Pesti úti lakótelep: lakás: 470 db (KVSZ- től átvéve)

TÖÁR Kft. ált. értékesítve lett 404 db lakás (nincs adatunk arról, hogy 66 db lakással mi történt? )

Más helyen olvasva átadásra került 620 db lakás

Forrás: Tököli Tükör (értékesítő nincs megnevezve)

Várható értékesítés 200 db lakás

Forrás: Tököli Tükör (értékesítő nincs megnevezve? )

Öregek otthona: 1 db

Inkubátorház: 2 db

Parancsnoki épület:1 db

Az iskola nem került értékesítésre

Régi megnevezéseket használva:

Gyertyaöntő: 1 db

Pékség: 1 db

Lakóépület: 5 db

Korház: 1 db

Kollégium épülete: 1 db

Építési telek: 41 db

Pesti úti ltp. tételei összesen: 458 db (+ 416 lakás? )

Egyéb eladott lakások: 12 db

(Akácos út 6 db, Rózsa, Kolozsvári, Kossuth L, Hősök tere, Fő út 66. Fő út 32/b 1 – 1 db)

Tanácsi lakások értékesítése: 30 db (nem található részletes kimutatás)

 

Beépíthető belterületi ingatlan: 7 db

(1 ha 581 m2 től 715 m2 -ig)

Családi házzal be nem építhető ingatlan: 2 db

(403 és 1029 m2)

Külterület: 5 db

(605 m2 től 2332 m2 ig)

Zártkert: 2 db

(317 és 555 m2)

Üdülőterület: 48 db

(415 m2 től 1207 m2– ig)

Gyermektábor értékesítése: 1 db

Üzlethelyiségnek alkalmas terület Piactér ért.:  4 db

Építési telkek értékesítése Pap-kert: 8 db

Bonhardt-kert: 4 db

Akácos út: 4 db

Diófa út: 4 db

Tomicsek kft. részére: 1 db (300 m2)

Egyéb ingatlan: 9 db

(403 m2 től 13.054 ha ig)

Vállalkozók által bérelt telkek értékesítése: 14 db

(41 m2 től 140 m2 ig)

Szeméttelep előtti terület értékesítése (10 ha): 2 db

Csépi úti temető melletti terület értékesítése: 1 db (097/1 hrsz. 1.0227)

ATEV részére a 0176/2 hrsz. terület értékesítése: 1 db

Földterületek értékesítése (983/2, 983/3, 0109/5): 3 db

Vízállások értékesítése (Soroksári Duna ág): 8 db

EVIG üdülő értékesítése: 1 db

Önkormányzati részvénycsomagok értékesítése: 10 db

TIGÁZ részvények értékesítése (a közmű lakossági közreműködéssel valósult meg)

Üdülő területi gázhálózat értékesítése (a közmű lakossági közreműködéssel valósult meg)

MATÁV I-II részvények értékesítése (a közmű lakossági közreműködéssel valósult meg)

ELMŰ részvények értékesítése

Duna Kenyér részvények értékesítése

NYÉK részvények értékesítése

Magyar Kábel részvények értékesítése

Pm. Gyógyszertár PARMA részvények értékesítése

Pm. Mozi Váll. részvények értékesítése

PVCSV részvények értékesítése

Pm. Temetkezési Vállalat részvények értékesítéséről nincs adat

 

Összesen: min.   639 tétel –   max. 1055 tétel

 

Terület átminősítésből származó egyéb bevétel: 400 millió Ft. (Tököl Airport Rt.)

 

Megjegyzés: a Magyar Államtól és a KVSZ-től az önkormányzat által térítésmentesen átvett vagyon könyv szerinti értéke 98.5 M Ft volt. A rendelkezésre álló adatok alapján az önkormányzat a könyv szerinti érték alatt értékesített jó néhány ingatlant lásd inkubátorház, gyertyaöntő, pékség és kórház. Egy öregek otthona ingyenesen került átadásra.

Véleményünk szerint sajnálatos módon az önkormányzatnak a sok ingatlan és részvény értékesítés ellenére sem sikerült megőriznie illetve bővítenie jó néhány olyan közszolgáltatást, mely polgárai jó létét szolgálta. Ilyenek például az öregek napközi otthoni ellátásának megtartása, házi gondozási szolgálat bővítése, helyi orvosi ügyelet megőrzése, a közétkeztetés önkormányzati intézményi fenntartása. Jó néhány közszolgáltatás kiszervezése – mely kötelezően ellátandó önkormányzati feladat – oly módon lett megoldva, hogy a felek a szerződés lejártát követően számolnak el egymással (tíz – tizenöt év múlva). Miközben önkormányzati intézményi keretek között működtet olyan tevékenységeket , melyek évek óta több tízmilliós veszteséget termelnek illetve támogatott közpénzből olyan szervezeteket, melyek semmilyen közfeladatot nem látnak el a városban, illetve semmi köze nem volt Tökölhöz. Mára eladni való már nincs. A település fejlesztései EU-s támogatásból és nagyrészt hitelek felvételéből erednek. Sok esetben úgy tűnik, hogy az egyik hitelfelvétel pótolja a másikat.

A címben feltett kérdésekre, felelőtlen közvagyonkezelés? Hozzá nem értés? „Mintaszerű gazdálkodás”? Vagy imázs építés közpénzből?

Úgy véljük a félrevezető „mintaszerű gazdálkodás” kivételével bármelyik, illetve mindhárom együttesen igaz lehet.  Döntsék el Önök!

Fentieket ajánlja az Önök szíves figyelmébe!

Tisztelettel a tököli Sziget Civil kontroll Egyesület

 

 

Facebook hozzászólások

Tököli Civilek:Miért szeretnénk változást!

Tájékoztatás

 Akár hiszik a Tököliek, akár nem, a 80-as évek egyik legfejlettebb Csepel szigeti települése akkor, nagyközségünk volt. A rendszerváltás után, a lakóteleppel nemcsak terhet, de olyan ajándékot is kaptunk, amit környezetünkben senki más. A lakótelepen eladott ingatlanok nagy száma, bel és külterületi és üdülőterületi ingatlanok szinte teljessége, a részvények összessége, a repülőtér átminősítéséből származó bevételek kevés településnek adattak meg. Minden eladásra került. Az eladott ingatlanok száma ezer körüli, több százmilliós bevétellel növelték az önkormányzat költségvetését. Így a nagy ingatlan eladási lehetőségek mára megszűntek.

Megszűnt működni például az öregek napközi otthoni ellátása, házi gondozási szolgálat bővítése, helyi orvosi ügyelet megőrzése. Megtörtént az orvosok albérletbe kényszerítése, pedagógus lakások eladása, továbbá a közétkeztetés önkormányzati intézményi fenntartása. Még megvan a régi orvosi rendelő, de az orvosi lakások méltatlan helyzetbe kerültek. Közben az önkormányzat intézményi keretek között működtet olyan tevékenységeket , melyek évek óta több tízmilliós veszteséget termelnek. Nem látni a veszteségek csökkentésére való törekvést. Bizony a többször hangoztatott mintaszerű gazdálkodás látszata ingatlanok eladásából volt fenntartható, melynek tagadhatatlan, van látható értéke is, ami több észszerűséget és fontossági sorrendet is hozhatott volna.

Mivel az ingatlanok eladása, nevezhetjük privatizációnak is, megszűnt, ennek pótlására a hitel felvétel lett a megoldás.

Ha számításainkban nem tévedtünk, Tököl az elmúlt 9 év alatt 1 milliárd 915 millió, azaz egymilliárd kilencszáztizenöt mFt hitelt mozgatott. A most leköszönő Önkormányzat 5 év alatt 1099 mFt, azaz egymilliárd kilencvenkilenc millió Ft hitelfelvételhez járult hozzá egyhangúan. 2010-2014-ig 816 mFt, 2014-2019 között 1099 mFt volt a hitelmozgatás kamattudásunk nélkül.

Hogy írásunk ne legyen félreérthető, hogy mennyi a hiteltartozás pontos értéke, pontosan nem tudhatjuk, mert sem a visszafizetések, sem a kamatok nem ismertek számunkra.

Két adat vált ismertté!

 1. A 2017 11.16.-ai kimutatás szerint a visszafizetési kötelezettség 2027-ig terjed, ennek értéke 595 123 078 Ft. (Önkormányzati határozatszám:2017.11.16 /173)

 1. 2019. szeptember 25.-én Tököl polgármestere a következő tájékoztatást adta.2027.évig a tőketörlesztés 440 056 000, a kamat 30 409 561, az összes fizetési kötelezettség 478 465 561 Ft- ra várható.

Az öt év alatt az önkormányzati gyűléseken a lehetséges szavazatok száma 11100 lett volna, ha mindig mindenki ott van. A szavazatok eloszlása 6 nem, 9 tartózkodás volt. A többi, mindig, mindenkor egyhangú igen!

Hangsúlyozzuk, Egyesületünk nem kíván személyes torzsalkodásba, érzelmi, hangulatkeltő vitákba kerülni, csak kérni a város lakóit, olyan polgármestert és képviselőket válasszanak, akik képesek felelősséggel, ciklusokon belül gazdálkodni és a lakosságot mindenkor meghallgatni.

Ezért ajánljuk Önöknek a változást, jöjjenek a fiatalok!

2019-10-5                     Tisztelettel: Nagy Béla és Pletser József     társelnökök

 

 

 

Facebook hozzászólások

Farkas Zsuzsanna polgármester jelölt írása Civil Kontroll

Környezetvédelmi vonatkozású terveim:

1) Összefogás megszervezése a százhalombattai levegőszennyezés mértékének csökkentése érdekében, a levegőminőség folyamatos mérése.

 2) Hulladékgyűjtés-, kezelés: a) Önkormányzati hulladékudvar létesítése: építési törmelék, üveg, veszélyes hulladékok (pl. festék, gumiabroncs, akkumulátor, használt főzési zsiradék, stb.) gyűjtése és kezelése céljából b) A parkerdei részen, illetve a város határában előforduló illegális szemétlerakók felszámolása, újabb szennyezések megakadályozása c) A közterületekre további hulladékgyűjtő edények (utcai kukák) kihelyezése.

3) A lakosság bevonása a környezettudatos szemléletmód széles körű elterjesztése érdekében.

 

1)  A Százhalombatta felől érkező levegőszennyezés két forrása a MOL Nyrt Dunai Finomító üzeme, illetve a Dunamenti Erőmű Zrt. villamosenergia-termelő egysége. Mivel nemzetgazdasági szempontból mindkettő igen komoly jelentőséggel bír, ezért eredményt a szennyezőanyag-kibocsátás csökkentése terén csakis az érintett önkormányzatok, a lakosság és a térség országgyűlési képviselőinek összefogásával lehet elérni. Mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy ez az összefogás létrejöjjön!

Feltétlenül szükségesnek tartom a légszennyezés rendszeres mérését, (pl. a már meglévő mérőállomás újbóli üzembe helyezésével) és a környezetvédelmi és közegészségügyi szervek folyamatos tájékoztatását az egészségre káros anyagok mért értékeiről.

2)  A közterületeken működtetett szelektív hulladék gyűjtőszigetek nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Jelenleg csak a csomagolási, valamint a zöld hulladék gyűjtésére van szervezett formában lehetőség. (Ez sem problémamentes, mivel a szolgáltató a gyűjtési időszak elején nem ad automatikusan zöld hulladék gyűjtő zsákot.)

A különböző inert (pl. sitt, üveg) és a veszélyes hulladékok gyűjtése, további kezelése, újrahasznosítása kiemelt fontossággal bír a környezet szennyezésének csökkentése, a környezettudatos szemlélet megerősítésének szempontjából. Önkormányzati szinten hulladékudvar létesítésével és működtetésével, az üzleteknél, játszótereken, buszmegállókban stb. kihelyezett kukák számának növelésével, azok rendszeres ürítésének megoldásával jelentős előrelépést lehet elérni.

Az illegális szemétlerakók felszámolása kötelességünk, de ugyanolyan fontos, hogy megakadályozzuk az újabb lerakásokat! Ennek egyik eleme a területek rendszeres ellenőrzése, a másik eleme az illegális szemétlerakás bírságolása.

3) A környezettudatos látásmód és életvitel gyermekeink jövőjének egyik záloga. A környezeti nevelést egészen pici kortól el kell kezdeni, a legfogékonyabb a 14 éves kor alatti generáció. Az óvodai és általános iskolai nevelést az önkormányzat erre irányuló programok támogatásával tudja segíteni. A felnőtt lakosság számára megfelelő információkat kell biztosítani, a máshol már kipróbált, jól bevált módszereket megismertetni pl. az önkormányzat honlapján, amelyeket közösségi programokkal (pl. rendszeres városszépítés, faültetés, természetjáró klub szervezése) a gyakorlatba át lehet ültetni. Nem mellesleg a hasonló gondolkodású lakosok számára remek lehetőség lenne önszerveződő közösségek létrehozására, ahol egymást segítve meg tudnák osztani tudásukat, tapasztalataikat!

 

Tököl, 2019-09-16

Facebook hozzászólások

A közelgő választáshoz:Kedves Tököliek!

Nagyon hasznos és érdekes a „pultozás”, a település bejárása, mert sok emberrel találkozhatunk, akiktől megkérdezhetjük a véleményüket, tapasztalataikat. Amellett a sok-sok probléma mellett, amit látunk, tapasztalunk jó néhány egyéb kérdés is felmerült a beszélgetések során. Számos téma került szóba már eddig is, nagyon szerteágazóak azok a területek, amelyek fejlesztésre szorulnak városunkban.

Ezért témakörönként csoportosítva szeretném bemutatni a programomat, leírni a gondolataimat Tököl jelenlegi helyzetével és jövőjével kapcsolatban.

Elsőként az önkormányzati kapcsolattartáshoz kapcsolódó elképzeléseimet szeretném megosztani! Várom szíves észrevételeiket, véleményüket, kérdéseiket!

 Nyilvánosság, átláthatóság, élő kapcsolat

Programom lényege címszavakban:

 • A testületi ülések online közvetítése
 • Rendszeres képviselői fogadóórák, és a körzetek bejárása
 • Élő, interaktív kapcsolat a település lakói és az önkormányzat között
 • A lakosság bevonása a döntések előkészítésébe
 • A bizottsági ülésekről hangfelvétel, részletes jegyzőkönyv készítése

A tököliekkel folytatott beszélgetésekből egyértelműen kiderült, hogy a lakosok egyik legfontosabb problémája az, hogy a város vezetése úgy működik, mintha nem ők lennének a lakosságért, hanem a lakosság őértük. Az emberek jelentős részének fogalma sincs róla, hogy ki is az ő körzetének képviselője az önkormányzatban!

Jogosan merül fel a kérdés: Hogyan és mit is képviselnek a képviselők?

Nyilvánosság, folyamatos jelenlét, átláthatóság

Annak érdekében, hogy a képviselet valóban arról szóljon, amiről kell, havonta egyszer minden képviselő fogadóórát fog tartani lehetőleg a saját körzetében lévő helyszínen. Mindemellett a modern infokommunikációs eszközök lehetővé teszik, hogy az e-mail mellett a legkülönbözőbb közösségi média felületeken is kapcsolatba lehessen lépni az önkormányzati képviselőkkel. Erre is fokozott figyelmet fogunk fordítani. Személy szerint heti rendszerességű polgármesteri fogadóórát tervezek, sürgős esetben azon felül is elérhető leszek!

Átláthatóság

Nem elég, hogy a Tököli „Visszapillantó” Tükörből tájékozódhassanak az emberek arról, hogy milyen mesebeli fejlődésen ment keresztül a település egy-egy adott időszakban! Véleményem szerint Tököl város hivatalos oldalának könnyen áttekinthető, folyamatosan frissülő felületként kell a lakók rendelkezésre állnia! Éppen ezért új oldal elindítását tervezzük, amely lehetőséget teremt a lakosság számára probléma bejelentésre, javaslattételre, továbbá arra is, hogy ily módon is részt vehessen a különböző fejlesztési tervek véleményezésében. Az oldal részeként olyan digitális részvételi platform kidolgozásában gondolkodunk, amely megkönnyítené a lakosság számára közös ügyeik nyomon követését, az ezekbe való bekapcsolódás lehetőségét.  Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan segítenének egy-egy konkrét feladat megoldásának előkészítésében akár tudásukkal, akár kapcsolati hálójuk felhasználásával is!

Megalapozott döntések

Jelenleg a lakosságnak fogalma sincs róla, hogy mi zajlik le egy-egy bizottsági, illetve testületi ülésen. Meggyőződésem, hogy minden választópolgárt megillet az a jog, hogy figyelemmel tudja kísérni milyen álláspontot képvisel, milyen problémákat vet fel, mire voksol az ő képviselője!

Költői kérdés ugyan, de vajon mennyire tartalmas és érdemi viták lehetnek most az üléseken, ha a nyúlfarknyi bizottsági üléseket egyből a testületi ülés követi?

(Az alábbi meghívók az önkormányzat hivatalos honlapján tokol.hu találhatók:
http://tokol.hu/dokumentumok/2019_07/00_MEGH%CDV%D3.pdf
http://tokol.hu/dokumentumok/2019_08/00_MEGH%CDV%D3.pdf)

Értelmes, hasznos, előre vivő megbeszélések, viták nehezen képzelhetők el témakörönként átlagosan 2-5 perc alatt. A bizottsági módosító indítványok, kiegészítések beépítése a testület elé kerülő anyagba szintén időt igényelnek. Ennyi idő alatt leginkább csak szavazni lehet… Átláthatóságot teremtve a nyilvánosság előtt élő online közvetítést tervezünk! Az ülésekről készült felvételek nyilvánossá tétele esetén bárki informálódhat arról, hogyan dönt az általa választott képviselő az adott kérdésekben.

A település fejlődésének irányát döntéseivel az önkormányzati testület szabja meg, a mindenkori polgármester ezek végrehajtásáért felelős! Én olyan testületet szeretnék, amely folyamatos kapcsolatban áll a lakossággal, aktívan, problémákat felvetve, ezeket részletesen megtárgyalva, felelős döntéseket hoz, és ezek végrehajtását figyelemmel kíséri!

A Civil Kontroll csapatának képviselőjelöltjei ilyen emberek.

2019-09-02                                                                        Farkas Zsuzsanna

Facebook hozzászólások

Mond, te kit választanál?

Egy pártelnök egy alkalommal kampányzáró beszédében a következőt mondta: „Mindenáron meg kell akadályoznunk, hogy a Gonosz jelöltje nyerje a választásokat. E cél érdekében, ha kell, az Ördöggel is szövetségre lépünk! „ Most már csak egy a kérdés, legyen civil vagy legyen pártelkötelezett? Ki lesz az Ördög és ki a Gonosz, Angyalokról nem is beszélünk!

Egy bölcs azt mondta: „a szavazóurnák a szabadság koporsói. Választáskor sokszor a csordaszellem uralkodik.” Vajon mindez igaz?

A politika felkentjei azt hiszik, hogy választás után automatikusan észt is kapnak. De előfordul ez a választók között is. Most, hogy a Facebook lehetőséget teremtett, van mód bőven tanulmányozni az okosabbnál, bölcsebb hozzászólásokat.

Ha végig gondoljuk a demokratikus választás alapjait, érdekes számításokra bukkanhatunk. Egy választáson három párt vagy három személy közel azonos szavazatot kap. Például 32 %, 33 % és 35 % az arány. Természetesen az fog diktálni, akiket 65 % nem választott meg. Persze ritkán lehet arányos elosztást is látni, de a győztes az győztes marad.

Thomas Alva Edison szerint „az élet azért rosszabb, mint a színpad, mert gyakrabban kell   meghajolni. Ha az ember meg akarja fejni a tehenet, muszáj lehajolnia.” Ugye nem semmi!

Aztán egy másik elgondolkodtató a választók számára, hogy legyenek-e emberszeretők és tudatosak vagy helyezzék előrébb érdekeiket?

Maurice Druon szerint: „Akik nagyon hosszú ideig gyakorolják a hatalmat, végül is önmagukkal azonosítják feladatukat, s a személyüket ért minden támadást az államérdek ellen elkövetett közvetlen támadásnak tekintenek.”

Bozsik Yvette véleménye: „a világ s benne az ember lényegét tekintve nem változik. Gyűlölködés, manipuláció, a pénz hatalma… ami kétezer évvel ezelőtt érvényes volt, az ma is az, legfeljebb a lépték változott.”

Ugye milyen izgalmas. Ki, miért lép fel, ki miért őrzi körömszakadtáig, még a halálos ágyáig is a hatalmát?

Gianfranco Ravasi bíboros az mondta, nem a hatalom ront meg, hanem a félelem. A hatalom elvesztésének félelme megmételyezi azt, aki magáénak vallja. A hatalom által kiszabott büntetéstől való félelem pedig azt károsítja, aki ennek alá van vetve.

Mond, te most hogy választanál?

Konfuciusz ókori bölcs szerint,” kik különböző úton járnak, nem adhatnak egymásnak hasznos tanácsokat.”

Akkor ki adjon most tanácsot: bókolj és csókolj, lapíts és üdvözülsz, vagy szíved szerint döntesz.

Elnézve és olvasva sok hozzászólót, legtöbben a szív szerint döntenek. Miért? Mert nem kiállt az ész! És miért nem? Mert minden döntés előtt fáradságos lenne a tények megismerése. Ez olyan, mint az olajkutatás. A felszínen ragyogó rét, jaj, de tetszik, ez kell nekem, most süt rám a nap!  De nem veszik sokan a fáradságot, hogy a lényeg mélyére tekintsenek. Az érzelmi döntés csodás, de csak egy ideig. Addig, amíg a hatalomra kerülő nem rúg az ember fenekébe!

Albert Einstein azt mondta:”A világot nem a gonosz fogja elpusztítani, hanem azok, akik végignézik a gonoszságokat és nem csinálnak semmit.”
Na ezért kell elmenni választani!

Márai Sándor: Füves könyvében azt írta:” Önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a legfélelmesebb felfedezés, a legtanulságosabb találkozás.”

Mert ha bírálunk, ha bölcs tanácsokat osztunk, tegyünk magunk elé egy síktükröt.  Ha lehet, legyen velencei!

És hallgassunk Radnóti Miklósra!” Ember vigyázz, figyeld meg jól világod, ez volt a múlt, emez a vad jelen. És mindig tudd, hogy mit kell tenned érte, hogy más legyen.”

Ancsel Éva így írt erről:”Ha az igazság nem is szokott győzni – vagy nagyon ritkán -, azért minden igazságtalanságon fel kell háborodni, mert ha mindenki vállat von, nem áll meg a lábán a világ.

Benjamin Franklin mondta:”Aki feladja az alapvető szabadságát az átmeneti biztonságért, az nem érdemel se szabadságot, se biztonságot.”

És a végére egy Euripidészi idézet:” Óh, emberek, kik mindent tudtok céltalan, százféle mesterséget, miért tanultatok, és minden eszközt miért találtatok fel, ha azt az egyet el nem éritek soha, hogy észhez térítsétek azt, ki esztelen.

Oscar Wilde szerint „a szeretet az egyetlen észszerű és kielégítő válasz az emberi létezés problémájára”

Mond, te kit választanál?

A közelgő választások közeledtével úgy érzem, Tökölön sokan megújulást akarnak, de a megosztás lehetősége is vészesen körvonalazódik! És mindez miért? Mert az ebben érdekeltek nem tudják és nem is akarják megérteni a világegyetem negyedik dimenzióját.

Tényleg, Tökölön van vagy kell kormánypárti, vagy ellenzéki? Szerintem elég lenne néhány akaró, becsületes, tenni tudó! Lehetőleg olyan, aki a közösséget nézi és nem a zsebét tapogatja! És ezért kell a választáshoz sok ismeret. Legyen a választható akár civil, avagy pártelkötelezett.

Eredményes választást kívánok minden Tökölinek!

2019-08-2                   Írta és összeállította: Pletser József, a tököli Sziget Civil Kontroll Egyesület társelnöke

Forrás: Internet

Facebook hozzászólások

Választás 2019

A pénteki nap folyamán egyesületünk,  a tököli Sziget Civil Kontroll és Érdekképviseleti Egyesület új, hivatalos facebook oldalán bejelentésre került, hogy a Civil Kontroll a 2019. évi, októberi önkormányzati választásokon polgármester jelöltet és egy kivételével valamennyi körzetben képviselőjelöltet állít.

Jelöltjeinkről az alábbi, személyes facebook oldalaikon érnek el bemutatkozásokat. Érdemes ezeket az oldalakat követni, mert itt fogják közzétenni gondolataikat, elképzeléseiket a közeljövőben.

Polgármesterjelöltünk:

Farkas Zsuzsanna
facebook.com/farkas.tokolcivilkontroll/

képviselőjelöltjeink:

 1. választókerület
  facebook.com/karaszi.tokolcivilkontroll/
  2. választókerület
  facebook.com/katona.tokolcivilkontroll/
  3. választókerület
  facebook.com/Dr-Nagy-Béla-104912060877727/
  4. választókerület
  facebook.com/Szusics-György-102978387742718/
  5. választókerület
  facebook.com/Bálint-Ádám-110464686984203/
  6. választókerület
  facebook.com/Vukov-Máté-111482736880756/
  7. választókerület
  facebook.com/Horák-Klára-107035930666759/

 

Facebook hozzászólások