500 éve halt meg Leonardo Da Vinci

Leonardo da Vinci firenzei festő, szobrász, építész, író, tudós, matematikus, hadmérnök, feltaláló, szobrász, építész, zeneszerző, költő, író, polihisztor 500 éve, 1519. május 2-án halt meg Franciaországban.
Törvénytelen gyermekként született. Apja falusi jegyző, anyja egy Caterina nevű parasztlány volt. Tanulmányait 1468-ban kezdte, amikor a családjával Firenzébe költözött. 1469-től a korai reneszánsz egyik legnagyobb alakja, Andrea del Verrocchio firenzei festőműhelyében tanult és dolgozott. Itt ismerkedett meg a festészettel, szobrászattal és vonzódott a műszaki ismeretek felé. Egyesek szerint balkezes volt, melyre utaló ecsetvonások, a balra vonalkázások révén azonosítják sokszor keze nyomát. Mások szerint mindkét kezét festéskor egyaránt jól használta.

1482-től Lodovico Sforza, akkori milánói hercegnél kért lehetőséget. Szolgálatában építészeti, szobrászi, festői, katonai, vízügyi feladatokat kapott. Hangszereken játszott, sőt maga is talált fel hangszereket és kiválóan énekelt is. Az udvarban ceremóniamesterként, un.rendezvényszervezőként is dolgozott. Sokoldalú tehetségét ünnepségek és udvari látványosságok előkészítésében is kibontakoztathatta. A milánói udvarban Leonardo elmélyült a katonai és műszaki tudományokban, az építészet, a folyadékok mechanikája, a madarak repülése és az optika kérdéseit kutatta. Tanulmányozta a repülést, ő tervezett először a mai helikopterhez hasonló eszközt és felfedezte a siklóernyőt is. Az emberi test felépítésének megismerésére az elsők között boncolt. És utána mindent lerajzolt.

Ő volt az első, aki rájött a szívbillentyű szerepére.

Híres ábrázolása az emberi test tökéletes arányairól, a körbe és négyzetbe írt emberről.

Megfordult Mantovában, Velencében, Firenzében, majd 1500-ban mérnökként, katonai építészként Cesare Borgia szolgálatába állt.
Kíváncsisága szinte kimeríthetetlen volt, mely hajtotta újabb és újabb felfedezések felé. Élete első és második firenzei, illetve milánói korszakra tagolódik. Kisebb megszakításokkal e két város volt az otthona és alkotásainak színtere. 1513-ban három évre Rómába költözött. X. Leó pápa kívánságára matematikával és tudományos ismeretekkel is foglalkozott. Élete utolsó éveit a Milánót visszahódító I. Ferenc francia király meghívására Cloux kastélyában töltötte. Leonardo da Vinci munkássága mai ésszel felfoghatatlan. Élete, festményei, rajzai, találmányai a mai napig csodálattal töltenek el mindenkit. Számtalan újítás, jövőbeli elképzelés fűződik nevéhez, amelyek úttörő jelentőségűek voltak. Ami azonban biztos, hogy foglalkozott a Róma környéki mocsarak lecsapolásával. Légcsavart tervezett. Rendkívül érdekelték a repülő szerkezetek. Komoly tanulmányokat végzett az örvénylő vízzel, a vízzel, ami képes minden alakot felvenni és összenyomhatatlan. A hidrodinamika megszállottja volt. Tudományát leginkább a tapasztalatszerzéssel alapozta meg.

Mivel rendszeres háborúk folytak az egyes városállamok között, nagy igény volt a harcászati dolgok fejlesztésére. Leonardo da Vinci találmányai között láthatunk ostromhoz való íjász gépet, ostrom katapultot, tankot, sarlós harci szekeret, több csövű ágyút is. Tengeralattjárót, a békauszonyt és a búvárruhát is elképzelte.

Mechanikus szerkezetei a kétkezi munkát segítették. Tervezett posztóvágót és nyomdagépet, desztillálót és forgatható tetejű szélmalmot egyaránt. Anatómiai kutatásai révén ismerte és lerajzolta a szemlencsét, a látósugarat, lencséket, szemüvegeket, tükröket tervezett.

Összegzés

 Leonardo a reneszánsz embereszményt testesítette meg, aki sokoldalúságával a tudományokban és a művészetekben is jártas volt. Leonardo da Vinci munkássága új utakat mutatott, melyek csak később valósultak meg. Élete, festményei, rajzai, találmányai mind a mai napig csodálattal töltenek el mindenkit. És mindez már ötszáz éve történt. Jó ilyen emberekről hallani!

Leghíresebb festményei:

(1490-1491)

Művei továbbá: Angyali üdvözlet (1472-1475 körül); Zenész képmása (1475 körül); Madonna virággal (1475-1478); Szegfűs Madonna (1478-1481); Sziklás Madonna (1483-1486); Hermelines nő (1485-1490); Madonna és a gyermek Mona Lisa (1503-1506); Szent Anna harmadmagával (1508-1510); Keresztelő Szent János (1513-1516)

Képeit egyetlen múzeum sem adja kölcsön szívesen. Ma két ország közötti erősödő feszültség, Leonardo kisajátítása is és Európa közös jövője beárnyékolja a francia és olasz kapcsolatokat.

Több mint 500 éve történt és a mai kor zenében felidézi a csodát. Hallgassák örömmel! Több változat is létezik.

Ajánlom szeretettel az érdeklődő Tökölieknek, Walter Isaacson: Leonardo Da Vinci, a zseni közelről- című könyvét. Az olvasóknak nagy élményben lesz részük.

https://youtu.be/iRe6AZlswmw

https://youtu.be/Yxumjt1VOTY

https://youtu.be/0M3uR24_V10

Írta és összeállította. Pletser József
Forrás: Da Vinci Stúdió

Internet

Kulturális Magazin

Wikipédia

Facebook hozzászólások

Anyák napja- 2019

Május első vasárnapja anyák napja. Ezen a napon köszöntjük hazánkban az édesanyákat.Gyerekek és felnőttek virágcsokorral ajándékozzák meg édesanyjukat, nagyanyjukat, ezzel kifejezve azt a sok jóságot, önzetlen szeretetet, türelmes gondoskodást, amit szavakkal alig lehet kifejezni.

Az anyák napja az egyik legmeghatóbb ünnepünk, hiszen az előtt az emberek előtt tisztelgünk ezen a napon, akiknek születésünktől kezdve mindent köszönhetünk.

Anyák napja –az érzelmek és a hála ünnepe. A gyerekek nagy-nagy izgalommal próbálnak valamit visszaadni a visszaadhatatlanból, hiszen a világ rendje, hogy az édesanyáknak úgysem tudjuk visszaadni, amit kaptunk tőlük. Egy fontos ünnepnap, amely bár nem piros betűs, mégis a feltétel nélküli szeretetről szól. Az emberi élet megalapozója, ami egy anya és gyermeke kapcsolatát alkotja és alakítja. Ezen a napon ünnepeljük az élet csodáját. Ne feledkezünk meg róla, főleg akkor, ha még van kit megölelni! Ha pedig már nincs, az ezerféle szépségű és jelentésű virágok a legjobb tolmácsok az elmúlt szeretet kifejezésére.

Dsida Jenő: Hálaadás

Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.
Értem éjjel-nappal dolgozni nem resttel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad.
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
– itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem, köszönöm az édesanyámat.

Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!

Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!!

Falu Tamás: Anyád

Aki jó volt hozzád, az volt az anyád,
minden pillanatban gondolt ő reád.
Ha sorsod megvadult, s látta, hogy elüt,
félre tolt az útból, s elé ő feküdt.
Aki jó volt hozzád, az volt az anyád,
ha fáztál, a lelkét terítette rád.
Átvette terhedet, hogy azt ne te vidd,
simogatta sebed, sírta könnyeid.
Hogyha megbántottad – mért bántottad őt?
Nem sírt ő sohasem a szemed előtt.
Nem hangzott ajkáról soha-soha vád,
akihez rossz voltál, az volt az anyád.

https://youtu.be/HK0plHjzvl4

https://youtu.be/rFmmEaZsxZ8

2019.05.03             Ajánlja, szeretettel a tököli Civil Kontroll Egyesület!

                                                         Írta és összeállította: Pletser József

Facebook hozzászólások

Húsvét-2019

Liliomszál

Jó reggelt, jó reggelt,
Kedves liliomszál,
Megöntözlek rózsavízzel,
hogy ne hervadozzál.
Kerek erdőn jártam,
Piros tojást láttam,
Bárány húzta rengő kocsin,
Mindjárt ideszálltam.
Tessék hát rózsavíz,
Gyöngyöm, gyöngyvirágom.
Hol a tojás, piros tojás?
Tarisznyámba várom!

A húsvét az egyik legszebb ünnep, bizony ünnep a javából.A tavasz eljövetelének köszöntése, a rügyező fák, a tavaszi virágok, a bimbózó növények, amelyek a természet újjászületését, feléledését jelzik. Márciusban vagy áprilisban, a Hold állásától függően ünnepeljük.

A húsvét a keresztény egyház egyik legfontosabb és legnagyobb ünnepe. Jézus pénteki kereszthalála után harmadnapra, vasárnap feltámadt. Halálával megváltotta minden ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett. Ma egyházi és családi ünnep, melyet a húsvéti szimbólumok követnek.

A tavasz, a feltámadás, a barka, az iskolákban a tavaszi szünet, a 40 napos böjt vége, a finom sonka és a kalács, a piros tojás, a locsolók, a bárány és a hal, mind- mind kötődnek hozzá. A 40 napos böjt Jézus sivatagi böjtjére emlékeztet, melynek húsvétkor van zárása. Virágvasárnaptól nagyszombatig terjedő hét a nagyhét a nagyböjt utolsó hete. Hagyományosan barkát szentelnek és körmenetben vonulnak be a templomba. A nagyhét tehát a virágvasárnappal veszi kezdetét. Virágvasárnapon emlékeznek meg a keresztények arról a bibliai eseményről, amikor Jézus szamárháton vonult be Jeruzsálembe. Az ételszentelés húsvéti szokás. A délelőtti misére letakart kosárral mennek a hívők, melyben hús, kalács, tojás, sonka és bor van.

A húsvéti bárány Jézus áldozatát, a bor Krisztus vérét jelképezi. A tojás az újjászületés jelképe. Az egészben főtt tojás a családi összetartást is jelképezi.

 Húsvét hétfői régi szokás a locsolkodás, a hímes tojás ajándékozás.  A víz megtisztító erejébe vetett hit az alapja. A húsvéti tojások piros színe Krisztus vérét jelképezheti.

Húsvétkor a keresztények Jézus Krisztus feltámadására emlékeznek. Nagycsütörtök az utolsó vacsoráról, Nagypéntek a keresztre feszítésről, Húsvétvasárnap pedig a feltámadás ünnepéről szól.

 

Idén, április 14-én délelőtt a Szentatya a Szent Péter téren mutatta be a nagyhetet megnyitó ünnepélyes szentmisét, amelyen mintegy negyvenezer hívő vett részt. Beszédében hangsúlyozta, hogy Jézus az alázat, az Atya akaratára való ráhagyatkozás útját választotta a diadalittas győzelem útja helyett.

Mit is kívánhatunk idén húsvétkor a Tökölieknek?

Maradjon meg a régi jó szokás a locsolás, mert ilyenkor a rokonok, a szomszédok időt tudnak keríteni egy beszélgetésre. Költözzön a tavasz, a feltámadás öröme mindenki szívébe. A hölgyeknek sok locsolót, a férfiaknak jó locsolkodást kívánunk.

Hétfőn várhatóan meleg és szép idő lesz.

2019.04.19

 

Jókívánságainkat küldjük minden Tökölinek és jó barátnak: a tököli Civil Kontroll Egyesület nevében!

 

Ui: Jókai Anna: Ima – virágvasárnap alkonyán

Istenem.
Az az alkony.
A földbe döngölt örökzöldek.
A már üres úton horpadt pléhdobozok zörögnek.
Hasadt nejlonzacskók a bokrokon fennakadva.
Köpésbe ragadt csikkek a taposott fűben.
Istenem.
Ez a piszkos alkony
a hamis csillogású nappal után –
Mert semmi sem volt a híg fényben valódi:
sem a csődület, sem az ujjongás,
sem az integető pálmaágak
sem a fejhangon intonált hozsanna.
Egy álságos jelenet mozgatott bábjai voltunk.
Nem itt dőlt el a sorsunk.
Istenem.
Alkony van.
Kivérzett eufória.
A tömeg berekedt.
Vedel, zabál:
Vacsorál.
A Tévé elé ül.
Új üvöltésre készül.
A „feszítsd meg” élvezetesebb.
A kereszthalál érdekesebb.
Istenem.
A nagypéntek a valóság.
Nem csap be engem.
A virágvasárnap illúzióját
engedd elfelednem.

Forrás: Internet

Facebook hozzászólások

A város jó vagy rossz hírének keltése

Mottó: Az ostobaság csökkenését nevezzük haladásnak.

Victor Hugo

 

Április elsején került a postaládáinkba a Tököli Tükör ez idei első száma. Beleolvasva a polgármester új évi köszöntőjébe – ez nem áprilisi tréfa – megtudhattuk, hogy „Rossz, ha elvitatják a tisztességes munkát,” …  „s a város rossz hírét keltik.”

 Kik polgármester úr?

Ahhoz, hogy ki vagy kik keltik a város rossz hírét érdemes tisztázni néhány tényt. Azt kell mindenkinek megérteni, megjegyezni, hogy a demokrácia létrejöttéhez nem elég bizonyos intézményi feltételeket biztosítani (önkormányzatiság), nem elég a gazdálkodás szabadságát megteremteni, arra is szükség van, hogy az emberek elsajátítsák a demokratikus magatartás szabályait és az szerint cselekedjenek. Fontos hangsúlyozni, hogy a képviselő-testület és a polgármester tevékenységének bírálata semmiképpen nem a város jó vagy rossz hírének keltésével lenne azonos. Lássunk erre egy példát a sport területéről. Ha egy edzőt el akarnak küldeni eredménytelensége miatt egy egyesülettől, akkor a döntéshozók nem azt mérlegelik, hogy döntésükkel az egyesület jó vagy rossz hírét keltik- e, hanem azt, hogy az egyesület ez által eredményesebb lesz- e vagy sem.

Úgy gondoljuk, ha a demokratikus intézmények választott vezetői, a megfelelő játékszabályok megléte és betartása nélkül irányítanak egy települést, minősítik polgárai egy csoportját, nem tapasztalják meg a polgárai a demokráciát. Azon vagyunk, hogy mielőbb megértsék. Az emberek nem látnak maguk előtt más perspektívát, mint lehetőleg mindent elfogadni, amit a hatalom kíván, mert akkor a hatalom talán jól bánik velünk, és valamit kapunk tőle: munkahelyet, támogatást, megrendelést, közgyógyellátást, házi gondozási díjat, egyebet. Ezt nevezi a szakirodalom jobbágymentalitásnak.

Véleményünk szerint aki ezt az érzetet, mentalitást, kelti vagy hivatali tevékenységével erősíti az jóvátehetetlen hibát, vétket követ el városával szemben. Demokráciában demokratikus körülmények között akárkik is vagyunk, éppen úgy jogunk van beleszólni a dolgokba retorziók és félelem nélkül, mint a politikacsinálóknak.

Ezért kérdezzük polgármester úr, hogy ki, kik vagy mi kelti a város rossz hírét?

 Talán erre az esetre gondolt?  

A KDNP-s Hoffman Pál június óta vette fel a dupla költségtérítést

BUDAPEST-TÖKÖL – Az eddigi csak aprópénz volt! Összesen 1,1 millió forint közpénzt vett fel mintegy 9 hónapon át törvénytelenül Hoffman Pál KDNP-s országgyűlési képviselő, tököli polgármester. Hoffman a Blikk által kirobbantott feketepénz-botrány hetedik érintettje, az eddig leleplezett képviselők közül messze ő vette fel a legtöbb törvénytelen pénzt. Hoffman ugyanis már az előző, 2006–2010-es ciklusban is polgármester volt, ebben a minőségében pedig költségtérítést is kapott a tököli önkormányzattól.

Ám a Blikk rendelkezésére álló adatok alapján úgy tűnik, tavaly májusban, amikor országgyűlési képviselő lett, nem mondott le önkormányzati költségtérítéséről, miközben az Országgyűléstől teljes összegű választókerületi pótlékát is felvette, noha a kettőt együtt a törvény kifejezetten tiltja. Tavaly októberben ismét polgármesternek választották, de továbbra is mindkét költségtérítését felvette törvénytelenül, egészen idén február végéig. Az elmúlt hónapokban összesen 1 125 662 forintot. Az önkormányzattól havi 144 ezer 900 forintot költségátalányként, az Országgyűléstől ezzel egy időben havi 295 ezer forint választókerületi pótlékot.

A képviselő a Blikknek azzal védekezett: hibásan értelmezte a jogszabályokat. – Tájékoztatom önöket, hogy téves értelmezés miatt jogtalanul vettem fel költségtérítést. A hibát észlelve a felvett összeget egy hónappal ezelőtt visszafizettem – mondta lapunknak Hoffman Pál.”

Szerényen és halkan, ahogy mondani szokás kérdezzük? Itt ki sértette meg a város jó hírnevét? Az hogyan is van, hogy a polgármester téves, hibás jogszabály értelmezései  a saját javát szolgálták?

Várjuk válaszát!

Forrás: Blikk.hu 2011.ápr.11.

Vajda Mihály: Mentalitásaink

Tököl, 2019.04.11.

Tisztelettel ajánlja, az Önök szíves figyelmébe a tököli Civil Kontroll Egyesület Elnöksége részéről:  Nagy Béla társelnök

Lektorálta: Pletser József társelnök

Fotó: Széles Sándor

Utóirat: ha valaki vagy valakik nem szeretik a polgármestert, nem értenek egyet módszereivel és azt bírálják, abból nem az következik, hogy nem szeretik Tökölt. Két különböző dologról van szó. Ebből végkép nem az következik, hogy a város rossz hírét keltenék. Legalábbis demokráciában. Az épp eszű ember a tisztességes munkát soha nem vitatja el senkitől, azt elismeri. Ha viszont csúsztatást, trükközést, hamisságot, átverést tapasztal, azt kötelessége szóvá tenni a város polgárai érdekében!

Facebook hozzászólások

Színlelt? (keresztény) demokrácia

    Színlelt? (keresztény) demokrácia a hétköznapjainkban.

Mottó: „Én szívesen megfogom a jobboldalinak és a baloldalinak is a kezét, csak legyen tiszta.”  Fésűs Éva

Mostanság sokat halljuk (helyi) politikusaink szájából (is), hogy a politikai nézeteiket tekintve a keresztény erények, értékek és szellemiség valamint a kereszténydemokrata eszmerendszer mentén fejtik ki tevékenységüket.

Az alábbiakban kísérletet teszünk arra, hogy bemutassuk, ez színlelés politikai haszonszerzés céljából, vagy tényleg az eszmerendszer és értékrend iránti elkötelezett politizálás.

Először is tisztázzuk az alapfogalmakat:

 Színlelés: (simulatio), tudatos eltérés a valódi és a kijelentett akarat között. A színlelő szándékosan és tudva mást mond, mint amit valóban akar.

Kereszténydemokrácia: „ A kereszténydemokrácia politikai doktrína.  A társadalmi tanítás forrásai: a Szentírás, az evangéliumi hagyomány; a katolikus bölcseleti hagyomány neotomista és perszonalista társadalomfilozófiai vonulatai; illetve a modern gazdasági és politikai szociológia. A keresztény társadalmi tanítás három elvre épül. A perszonalitás, azaz az ember személyi méltóságának elve, Isten képmására alkotott mivoltunk gondolata, a közöttünk meglévő eredendő egyenlőség eszméje. Az ember, társas lény, de önérték.

Másik kiemelkedően fontos elv a szolidaritás, mely a felebaráti szeretet evangéliumi parancsán alapul, a személy méltóságának elismeréséből fakad, és a mások javára végzett cselekvést egyszerre tekinti az egyén önépítése, a mások, a másik megsegítése és a közjó szolgálata folyamatának. A szolidaritás emberi magatartásához és az állam, a közhatalom kiegyenlítő szerepéhez szorosan kapcsolódik a szubszidiaritás keresztény gondolata (ez a harmadik alapelv). Kiindulópontja, hogy a társadalomban, annak természetes tagoltsága miatt számos közösség létezik, amelyek mindegyike a rendeltetésének megfelelő feladatokkal és tevékenységi területtel, autonóm döntési joggal kell, hogy rendelkezzék, hiszen létének és létjogosultságának ez az alapja. Az alapelvekre épülő számos fontos gondolat közül kiemeljük, hogy a társadalomban és az egyén életében a szabadság és az igazságosság nem kerülhet konfliktusba.”

Keresztény erények, értékek és szellemiség:

A négy sarkalatos erény definíciója:

„És ha valaki az igazságot kedveli, akkor, amit ő elér, az erény: mértékletességre, okosságra, igazságosságra és erősségre tanít. Ezeknél nincs hasznosabb az életben az ember számára.”(Bölcs 8,7)

IGAZSÁGOSSÁG:

 Mottó:

„Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket.” (Jn 8, 32)

„Az igazságosságot ruhaként viseltem, jog és igazság volt köntösöm, süvegem.” (Jób 29, 14)

Definíció:

Készség, amely akaratunkat hajlandóvá teszi arra, hogy mindenkor megadjuk másoknak, amivel nekik tartozunk.

Kulcsszavai:

 • Méltányosság,• hála,• bőkezűség,• kedvesség,• udvariasság,• barátságos és illő viselkedés,• helyes mértékkel alkalmazott büntetés, a jogtalanság megszüntetése, a jónak védelme és mások megjavítása céljából.

MÉRTÉKLETESSÉG:

Mottó:

Isten mértéke szerint élni minden időben az élet minden területén, a számunkra teremtett világ használatában építő szabad akarattal és nem az ember által felállított mérték szerint.

Definíció:

Az önmérséklés készsége, amely a cselekedeteinket a tisztesség korlátai közé szorítja.

Kulcsszavai:

 • Alázat,• önmérséklet,• önuralom,• szerénység,• szelídség,• tisztelet,• kímélet,• józanság,• irgalom,• tisztaság.

ERŐSSÉG:

 Mottó:

Ne add fel! Állj ki a jó mellett!

Definíció:

Készség, amely leküzdi a célirányos cselekvést meghiúsító félelemérzést és megerősíti a lelket, hogy az egyén a jó irányában cselekedjen.

Kulcsszavai:

 • Bátorság (a célkitűzésben és a cselekvésben),• józanság,• kitartás a jó cél mellett,• állhatatosság,• nagy- és nemes lelkűség,• bizalom, önbizalom (hit abban, hogy célhoz ér),• türelem a megvalósításban a nehézségek közepette is.

OKOSSÁG:

Mottó:

„Magadat jobban megismervén, sok nagy és csodálatos dolgot fogsz megérteni. Azt vélni, hogy a tudás birtokában vagyunk, megakadályozza, hogy eljussunk a megértésre.”

(Hitvalló Szent Maximos)

„Merészen tervezni, alaposan kivitelezni, felkészülni a csalódásra.” (Martin Luther King)

Definíció:

Készség, amely értelmünket arra teszi hajlandóvá, hogy megfogalmazhassuk céljainkat és megtaláljuk a céljaink eléréséhez alkalmas eszközöket, miközben céljainkat alárendeljük a végső célunknak.

Kulcsszavai:

 • Emlékezet, tapasztalat,• értelem, tanulékonyság, felfogóképesség,• találékonyság (intuíció),• jövőről való gondolkodás, előrelátás,• óvatosság, mérlegelés, körültekintés (kivételek megítélése), • helyes döntés, érvelés, utasítás-parancs,• a cselekvés nyomon követése, értékelése, aktualizálása.

Az alapfogalmak tisztázása után, talán azt sem árt egyértelművé tenni – ismerve a helyi polgármester álláspontját a kritikusaival szemben – (ha már magát vallását gyakorló keresztény”-nek és kereszténydemokrata politikusnak tartja), mi is a keresztény értékelvű ember joga, kötelessége és feladata.

 A keresztény értékelvű ember joga és kötelessége, hogy nézeteiről beszéljen, nyíltan megszólaljon, és közéleti üzeneteket fogalmazzon meg. Ezt tesszük ebben az írásunkban és ezt tettük az eddig megjelent cikkeinkben is.

 A keresztény értékelvű ember feladata továbbá, hogy a közéleti jelenségeket elemezze, magyarázza, és a vezetés munkáját bírálja, tanácsot adjon, de kivételes esetektől eltekintve nem feladata, hogy beavatkozzon a napi politikai döntésekbe, mert ezekért nem visel politikai felelősséget.

  Véleményünk szerint a keresztény értékelvű ember egyik legfontosabb magatartási formája a példamutatás. Meggyőződésünk, hogy a negatív példamutatás többet árt az eszmerendszer híveinek, mint száz az eszmerendszert reklámozó levegőbe szóló kommunikációs blöff, vagy mint az ateista propaganda.

Az eszmerendszer (színlelt vagy meggyőződéses) hirdetői is sokszor elfelejtik, hogy az életünk jó és rossz példáival mély nyomot hagyunk a lelkekben, és ahhoz mérten hisznek, vagy nem hisznek nekünk, nekik. A keresztény és nem keresztény tököli közösségre tartozik viszont, hogy a település helyzetét a valóságnak megfelelően elemezze. A szükséges következtetések levonása után felelősséggel döntsön a következő önkormányzati választásokon a település jövőjéről.

Nézzünk néhány gyakorlati példát hétköznapjainkból a fentiekre:

A fentiekre tekintettel az alábbiakban kifejtjük álláspontunkat néhány jellemző példa bemutatásával a teljesség igénye nélkül. Remélve, hogy a szükséges következtetéseket a közösség levonja és döntéshozatalakor az elkövetkező önkormányzati választáson figyelembe is veszi.

IGAZSÁGOSSÁG:

 Mottó:

„Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket.” (Jn 8, 32)

Az igazság megismerése, egy önmagát kormányozó közösség számára az önkormányzás egyes kérdéseiről és módjáról, úgy véljük mindenki számára, aki ezt igényli és a város adófizető polgára számára jogos igény. Egyesületünk ezzel kapcsolatos kérdéseivel kereste meg a város polgármesterét és képviselő testületét. Választ kérdéseinkre az után sem kaptunk, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság „megállapította, hogy a bejelentők által feltett kérdések közérdekű, illetve…… közérdekből nyilvános adatok”. Ezt a tényt 2017.04.19. – én kelt jelentésében közzétette a honlapján NAIH/2017/2294/2/V számú határozatában.  Melyben megállapította, hogy a polgármester az információ szabadsággal kapcsolatban jogsértést követett el. . Egy zárójeles megjegyzés, hogyan várható el a jogkövető magatartás az átlagpolgártól, ha nem tanúsít sem a polgármester sem a képviselő testület jogkövető magatartást? Sehogy.   Egyesületünk a határozatban foglaltak kikényszerítése céljából bírósághoz fordult. Az ügy jelenleg is folyamatban van.

Ez lenne a keresztény értékrend szerinti önkormányzás? Vagy kisajátítása, színlelése az eszmerendszernek a hatalom megtartása érdekében?  Döntsék el Önök!

MÉRTÉKLETESSÉG

Definíció:

Az önmérséklés készsége, amely a cselekedeteinket a tisztesség korlátai közé szorítja.

A keresztény értékrendre egy példa:„amíg Magyarországon éhező ember van, addig az én asztalomon ne legyen luxusétel” Mindszenti József

Nyilvánvaló, hogy sem a (helyi) politikusainktól sem a hétköznapi emberektől nem kérhető számon oly mérvű kiállás a már említett eszmerendszer mellett, mint amit Mindszenti József képviselt. De az önmérséklés készsége véleményünk szerint számon kérhető az olyan (helyi) politikuson vagy politikusokon, akik politikai tevékenységüket az eszmerendszerre hivatkozva végzik.

Nem éppen az önmérséklésre utaló magatartás az, ha valaki vagy valakik közpénzen személyautót vásárolnak és a használatát oly módon szabályozzák, hogy a magán és a közcélú használat nem nyomon követhető. Valamint a használat utáni összes teher (magánhasználat esetén is), közteher az adófizető polgárokat terheli. Így veszti el a közpénz ez esetben is közpénzjellegét (más helyi esetekre a későbbi írásainkban részletesen kitérünk). Nyugodt szívvel kijelenthetjük, ez esetben úgy hasznosul a közvagyon mintha az saját illetve magán vagyon volna.

Nincs ezzel semmi gond, ha ez törvényes, csak hangsúlyozzuk ki, ez nem a keresztény eszmerendszer és értékrend szerinti gondolkodás, illetve önmérséklésre való készség. Ez valami egészen más. Mindeközben az önkormányzati alkalmazottak bérét évek óta nem emelték, a polgármester havi bére több mint bruttó 800 000 Ft, míg az önkormányzatnál dolgozó karbantartók bére havi nettó 130 000 Ft, ami valamivel több, mint a képviselők havi tisztelet díja.  Milyen példát mutatunk így, mondjuk a közmunkásainknak? Kapargassátok csak nyugodtan a parkokat, míg mi urizálunk, munkaidőben teniszezni járunk. Közben olyan lózungokkal nyugtatjuk őket, munkaidejüket, jövedelmüket illetően, mint a „polgármester nem időre megy, hanem érkezik”, a hivatali gépkocsi (részben térítésmentes) magáncélú használata az pedig természetesen jár. Hogyan érvényesül itt az „eredendő egyenlőség eszménye”, mint kereszténydemokrata alapérték? Sehogy.  Ezek hangsúlyozása demagógia lenne? Nem gondolnánk.

ERŐSSÉG:

 Mottó:

Ne add fel! Állj ki a jó mellett!

A jó melletti kiállás szerintünk is az ha „Újra néven nevezzük” a dolgokat. Idézzünk ide néhány megállapítást a jobboldali szervezetek által szerkesztett kiadványból.

„126. Az erősség erényével felruházott embert onnan ismerjük fel, hogy akkor is kiáll valami mellett, ha az veszéllyel jár. Saját érdekeit alárendeli a közösség érdekeinek, életével példát mutat másoknak.”

„127. Meg tudja különböztetni az egyén érdekét a közösség érdekétől. Saját érdekét nem tekinti „fontos államérdeknek”.”

„133. Az erősség önkorlátozás.”

„134. A keresztény embertől távol áll az erőből politizálás.”

„135. A keresztény értelemben vett mértékletesség az erőt olyan mértékben használja, amennyire a közjó eléréséhez szükséges.

„138. Az erősség embere meghallgatja a másikat, amivel meghaladja önmagát. Elsősorban azért, mert a közösségi tevékenység során konszenzusra törekszik,”

„146. Az erősség erényével rendelkező közéleti embernek nem az olcsó népszerűség a célja, … kitart a jó mellett.”

Sajnos arra semmilyen idézetet nem találtunk a kiadványban, hogy mi a következménye annak, ha a magát kereszténynek mondó (helyi) politikus mégsem e kritériumok szerint cselekszik, politizál?

Szerintünk az sem demagógia, ha valakik rákérdeznek arra, hogyan érvényesül fentiek be nem tartása esetén a „szolidaritás és a közjó szolgálata”, mint kereszténydemokrata alapérték? Véleményünk szerint sehogy.

OKOSSÁG:

Kulcsszavai:

 • Óvatosság, mérlegelés, körültekintés (kivételek megítélése), • helyes döntés, érvelés,• a cselekvés nyomon követése, értékelése, aktualizálása.

Az okosság erényét úgy gondoljuk Zelk Zoltán Mese a legokosabb nyúlról című, gyerekeknek szóló meséje egy részletével lehet a legegyszerűbben bemutatni.

Zelk Zoltán: Mese a legokosabb nyúlról (részlet)

….a kis nyúl került sorra.
Erre felelj, ha tudsz, róka:
ha megfelelsz, most az egyszer
te leszel a polgármester!
Nincsen szárnya, mégis repül,
fákon, bokrokon hegedül,
ha nem repül, nincsen sehol,
de mégiscsak van valahol,
nincsen szárnya, nincsen lába,
mégis a világot járja…

Töri is fejét a róka,
ennek a fele se móka,
hiába, no, nincs felelet,
mondd meg, nyuszi, hogy mi lehet!

Szól a nyuszi: Figyelj, róka!
Hogy mi lehet? Mi más volna?
Ismeri a nyár s a tél,
mi lehetne más: a szél!

Kis nyúl főzte le a rókát,
ő állotta ki a próbát,
az erdőben akkor egyszer,
nyuszi lett a polgármester.
Egyszer volt, hol nem volt,
egyszerű kis nyuszi volt.
hosszú füle, kurta farka,
semmi furcsa nem volt rajta.

„Semmi furcsa nem volt rajta”, a keze tiszta volt, amit szívesen megfoghat, minden jó szándékú tököli jobboldali és a baloldali polgár.Ilyen polgármestert és képviselőket kívánjunk, illetve válasszunk magunknak.

Utóirat: próbáljuk ki mi is most az egyszer, milyen is az, ha egy „erdőben”(városban) nem „huncut róka” a polgármester.

Forrás: Internet             „Újra néven nevezzük” című kiadvány

Tököl, 2019. 03.31.

Ajánlja az Önök szíves figyelmébe:

Tisztelettel: a Civil Kontroll Egyesület társelnöke: Nagy Béla

Lektorálta: Pletser József

Facebook hozzászólások

TÖKÖLI – MÉMEK

A mém

                      TÖKÖLI – MÉMEK

Mottó:

Az úgynevezett világ, vagyis a közösség véleménye és ítélete valakiről néha csal ugyan, de többnyire helyes; ámbár a törvény előtt próbákkal ritkán tudná bebizonyítani. Olyan ez a vélemény, mint a vad szaga a kutyára nézve: homályos szaglás vezeti őt a vad biztos nyomára és fekvésére.  Fáy András

 A minap az „aludni nem tudó facebook huszárok” csoportjába tartozóként találtunk rá az interneten a tokoli-mémek oldalára. Az oldal nem a megszokott módon, hanem egy görbe tükröt tartva elénk, mutatja be azt a képet, amit a csoport tagjai gondolnak (a vonatkozó jogszabályok betartása mellett) a tököli közállapotokról. Amivel természetesen lehet egyetérteni, vitatni, vagy visszautasítani.„A véleménynyilvánítás szabadsága legegyszerűbben azt a morális jogot jelenti, hogy mindenki azt mondjon, amit akar. A véleménynyilvánítás az egyéni önkifejezés alapja lehetővé teszi az egyén számára, hogy vágyait, gondolatait, szándékát megfogalmazza, másokkal megossza. A véleménynyilvánítás szabadsága minden közlés szabadságát magában foglalja, mégpedig függetlenül annak módjától, értékétől, erkölcsi minőségétől és legtöbbször valóságtartalmától is. Fokozott védelmet élveznek az olyan értékítéletek, amelyek a közügyekre vonatkozó vélemények ütközésében kapnak hangot, még akkor is, ha esetleg túlzóak és felfokozottak.Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a véleménynyilvánítás szabadsága nem terjed ki a becsületsértésre alkalmas valótlan tények közlésére akkor, ha a nyilatkozó személy kifejezetten tudatában van a közlés valótlanságának.”Az alábbiakban bemutatunk néhány a közállapotainkat bemutató mémet:

Tököli mémek képei (Válogatás)

Tököli mémek tokoli_memek    #tokol #tököl #tökölimemek #tökölmeme

A mi kis “városunk” legnagyszerűbb meme oldala.

 

.

 

Alapjában, az internetes mém, egyszerűen egy digitális fájl vagy hiperhivatkozás terjesztése egyik személytől a többiek felé az internet nyújtotta lehetőségekkel (például e-mailen keresztül, blogokon, kapcsolatépítő oldalakon, azonnali üzenetküldő szolgáltatások segítségével).

MÉM-re fel!

írta: BDóra.

 

Az interneten, social médiában mindenki futott már bele humoros jellegű képekbe, ami egy éppen aktuális helyzetet vagy egy fontos témát érint. Lehet ez politika, film, sorozat, közéleti esemény, akár egy botrányra is építhet. Na, ezek lesznek a mémek. A mém lényege, hogy figyelemfelkeltő, humorral, kreativitással legyen fűszerezve és egy aktuális témát érintsen, hiszen ez fogja a sikert biztosítani. Embertől emberig terjed az interneten előre nem látható ideig. Manapság már több olyan oldal is van a social médiában, ahol folyamatosan készítik az ilyen jellegű képeket, a közönség legnagyobb örömére.

2019.03.10

 • Összeállította és írta: Nagy Béla és Pletser József

a tököli Civil Kontroll Egyesület  társelnökei

Forrás: Internet

Tököli mémek

Facebook hozzászólások

Tavaszi csokor

A tavasz a mérsékelt öv egyik évszaka. A trópusi éghajlatú tájakon nem létezik. Tavasszal felélénkül az élet, virágba borulnak a növények, kizöldellnek az erdők és a mezők. A Föld, északi féltekéjén,  március, április és májusban van, míg a déli féltekéjén, szeptember, október és november a tavasz hónapjai.

„Gondoltál-e már arra, hogy milyen csodálatos a világ? Mennyire egész és mennyire tökéletes minden, amit nem az ember alkotott? Nézz meg egy virágot. A legegyszerűbbet: nézz meg egy hóvirágot. Honnan tudja meg bent a föld alatt, hogy odakint már elment a hó s az ágak könnyező rügyein cinkék hintáznak a napsütésben? Nincs telefonja, rádiója sincsen, mégis értesül arról, hogy mennyire haladt a világ a tavasszal. Hideg föld öleli még a gyökeret, de már megindulnak benne az élet nedvei és moccan a csíra. Felüti kis zöld fejét a nyirkos falevelek alól. Kinő a szár, utána futnak a levelek. Zöldek. A föld nedvei összetalálkoznak a napsugárral és zöldre festik a hajszálereket. Aztán kinyílik a szár, kifeslik a bimbó, előkacag a virág. Kacag. Szinte hallani lehet. Nézd meg jól, milyen szép. Milyen szép és milyen tökéletes. Ember-művész nem alkotott még hozzá foghatót, csak másolt. Egy láthatatlan nagy művészkeze dolgozik körülötted.”

                                                                                    Wass Albert: TE és AZ ISTEN

A tavasz a kedvenc évszakom. A neve is szép, “tavasz”, már látja a virágzó kerteket és ünnepi ruhájukat felöltő bokrokat és fákat, hallja az ébredő madarakat, látja a szálldogáló lepkéket, várja az érkező gólyákat és fecskéket és ekkor van az  évszak egyik legszebb ünnepe, a húsvét is. A tavasz a kezdet, az indulás ideje – a csodás természet is ilyenkor újjászületik. A hideg, sötét és fagyos télidőben álmodozunk és vágyunk az első tavaszi napsugarakra. A négy évszak egyik legszebbike, amikor a virágzó fák, a csicsergő madarak és a melegedő időjárás minden ember hangulatában egy kis vidámságot hoz. Végre megérkezik a várva várt március, a tavasz első hírnöke. . A tavasz szép, a tavasz kellemes, a tavasz legyen veled idén is kedves.

„Vendég vagy a világban és ez a világ szép , vendégfogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik.”                                              Wass Albert: Te és a világ

Sarkady Sándor: Gólyahír

– Mi szél hozott kis futár?

– Nem szél hozott, napsugár.

– Kedves gazdád ki lehet?

– Fűnevelő kikelet.

– S mi a jó hír aranyom?

– Sárgulhat a kalapom.

– Jó a hír, jó a hír,

Isten hozott, gólyahír!

Nagy esemény, amikor az első kis színes virágok megjelennek a kertekben! Nemcsak a gyerekek, a felnőttek is örülnek, ha ibolyát, hóvirágot találnak a bokrok alatt, egyre vidámabban gyönyörködhetünk a nyíló nárciszok, tulipánok szépségében és szívünket is felüdíti az orgonák illata. Végre, végre közeleg vagy már itt is van a tavasz!

Gani Zsuzsanna

Kikeletnyitány

Hallod, mit suttog a szellő?
Hamarosan futva érkezik,
kacéran megperdül-fordul,
és majd egy kicsit lefékezik.

Nézd, gyengéd csókokat lehel
a fagyos, szundikáló földre.
Nyomában kikeletnyitány,
madárdal zeng bele a csöndbe.

Sír, zokog a jámbor felleg,
mesél, simogat szelíd hanggal.
Ringatja az óvó ágat,
bársonyos, pihe-puha dallal.

Szirmot bont a kék ibolya,
megpezsdül a mezőn az élet.
Lepkelelkembe méz folyik,
nemes napsugár hoz bőséget.

Zelk Zoltán: Hóvirág

Jó, hogy látlak hóvirág,

megkérdezem tőled

mi hírt hoztál?

Mit üzensz erdőnek, mezőnek?

Szedd a szárnyad szaporán,

vidd a hírt madárka:

útra kelt már a tavasz,

itt lesz nemsokára

Zelk Zoltán: Ibolya

Ibolya, ibolya virítsz már a réten,

gyönyörködsz este a víg tücsökzenében.

Tücsökzene ringat este elalvásra,

hajnalban megfürdesz az ég harmatába’.

Napfény az ebéded, szellők simogatnak:

így élsz szép vidáman hírnöke tavasznak.

Szabó Lőrinc: Tavasz

„Mi az?” – kérdezte Vén Rigó.
„Tavasz” – felelt a Nap.
„Megjött?” – kérdezte Vén Rigó.
„Meg ám!” – felelt a Nap.

„Szeretsz?” – kérdezte Vén Rigó.
„Szeretlek!” – szólt a Nap.
„Akkor hát szép lesz a világ?”
„Még szebb és boldogabb!

Weöres Sándor: Tavaszköszöntő

Sándor napján megszakad a tél,

József napján eltűnik a szél,

Zsákban Benedek

Hoz majd meleget,

Nincs több fázás, boldog, aki él.

Aranyosi Ervin: Tavasz megint…

Néha kinyitja ablakát a nap.
és nagy vidáman köszönget reánk,
majd tovább lép egy felhőcske mögé,
s köddé fakul az árnyék glóriánk.

A hangulatunk így ingadozik.
Nevetni támad néha-néha kedvünk,
de elborong, ha árny borítja el,
ha sírni kell, ha néha fáj a lelkünk.

De fel a fejjel, itt már a tavasz,
a nap megérint langy meleg kezével.
A szív is olvad, nincs már több panasz.
s egy dalt dobog, mely felér egy zenével.

Zelk Zoltán: Csilingel a gyöngyvirág

Csilingel a kis gyöngyvirág,

fehér a ruhája,

meghívja a virágokat

tavaszesti bálba.

Öltözködik az orgona,

lila a ruhája,

kivirít a kankalin, a

szegfű és a mályva.

A vadrózsa rájuk nevet,

bolondos a kedve,

a rigó is füttyent egyet:

hej, mi lesz itt este!

Táncra perdül a sok virág,

illat száll a légben,

őrt állnak a gesztenyefák

illemtudón, szépen.

A szellő is megfürdik a

virágillatárban,

s arra ébredünk fel reggel,

napsugaras nyár van.

József Attila: Tavasz van! Gyönyörű!

Tavasz van, tavasz van, gyönyörű tavasz,
A vén Duna karcsú gőzösökre gondol,
Tavasz van! Hallod-e? Nézd, hogy karikázik
Mezei szagokkal a tavaszi szél.

Jaj, te, érzed-e? Szerető is kéne,
Friss, hóvirághúsú, kipirult suhanás.
Őzikém, mondanám, ölelj meg igazán!
Minden gyerek lelkes, jóízű kacagás!

Tavasz van, gyönyörű! Jót rikkant az ég!
Mit beszélsz? korai? Nem volt itt sose tél!
Pattantsd ki a szíved, elő a rügyekkel –
A mi tüdőnkből száll ki a tavaszi szél!

 

Tóth Árpád: A tavaszi sugár

A tavaszi sugár aranyburokba fonta
A zsenge bokrokat s a bimbók reszkető
Selyemgubóiból zománcos fényű pompa,
Ezer szelíd szirom lepkéje tört elő.

A zsongó fák előtt, a kerti út szegélyén,
A park-őrző, borús csillámú rácsvasak
Festékes könnye folyt, sírtak, mert féműk éjén,
Hiába van tavasz, boldog rügy nem fakad.

Egy lány jött az úton, virággal, sok virággal,
Mellettem elsuhant, illatja megcsapott,
Egy-testvér volt talán a fénnyel és a fákkal,
Eltűnt. Szívem zenélt. Merengve álltam ott…

Áprily Lajos: Mennék eléd

Mennék eléd, mert itt vagy már közel.
A déli oldalon leselkedel.
Gyökerek hallják könnyű léptedet,
átküldesz egy-egy halk leheletet,
mely szűzies még és illattalan,
de sejtető, jó langyossága van.
Csak arcom érzi még, nem sejti más,
varázs van benne, keltető varázs.
Ahol jársz, néma éberség fogad,
keresed a rügyes sombokrokat,
hogy langyosságoddal rájuk lehelj
s kipattanjon a sárga kis kehely.
Feljössz az élre, melyet hó erez,
íj válladon, a hátadon tegez,
benne az arany nyilakat hozod,
melyekkel a telet megnyilazod.
Mennék eléd, s mint fényváró anyám,
még utoljára elkiáltanám
nevedet, melyből napfény sugaraz:
Tavasz, tavasz! Tavasz, tavasz, tavasz!

Petőfi Sándor: Ki a szabadba!

Ki a szabadba, látni a tavaszt,
Meglátni a természet színpadát!
Az operákban ki gyönyörködik?
Majd hallhat ott kinn kedves operát.

A természetnek pompás színpadán
A primadonna a kis fülemile;
Ki volna, énekesnők! köztetek
Merész: versenyre kelni ővele?

Megannyi páholy mindenik bokor,
Amelyben ülnek ifjú ibolyák,
Miként figyelmes hölgyek… hallgatván
A primadonna csattogó dalát.

És minden hallgat, és minden figyel,
És minden a legforróbb érzelem…
A kősziklák, e vén kritikusok,
Maradnak csak kopáran, hidegen.

Tavasszal megszűnnek a fénytelen napok. A nap melegen süti az arcunkat. A tavaszi séta, egy kirándulás, a tavasz illata csodákra képes. Ki kell használni, át kell élni az élet szebbik oldalát. Örömökkel teli tavaszi napokat kívánok minden Tökölinek, az itt élőknek és Tökölt elhagyóknak! Minden jó barátnak ajánlok egy ilyen csokrot, ami az összeállításom alatt maradt!

2019-02-28                  Összeállította:                       Pletser József

Dalszöveg

Tavasszal kell a szerelem,
a tavaszt hoztad el nekem.
A fákon cseresznyevirág,
tavasszal oly szép a világ.

Színes pillangó száll felénk,
a tavasz hangja a zenénk.
Hajadon táncot jár a szellő,
szemed tükrében száll a bárányfelhő.
Te vagy a legszebb tavaszi álom,
s a csókod lesz az ébresztő.

A szép természet új tavaszra ébred,
bimbó fakad már a rózsafán.
Új tavasz virága nyílik néked,
a tavasz útján boldogság vár.

Tavasszal kell a szerelem,
a tavaszt hoztad el nekem.
A fákon cseresznyevirág,
tavasszal oly szép a világ.

Színes pillangó száll felénk,
a tavasz hangja a zenénk.
Hajadon táncot jár a szellő,
szemed tükrében száll a bárányfelhő.
Te vagy a legszebb tavaszi álom,
s a csókod lesz az ébresztő.

 

Forrás. Internet

 

https://youtu.be/StU8dcvSczs

https://youtu.be/B-cRzMtLoqI

https://youtu.be/PqXz18HjQy4

Ajánlom meghallgatását!

 

 

 

 

 

Facebook hozzászólások

JÖJJENEK A FIATALOK!

 

 JÖJJENEK A FIATALOK,  ÚJRA ITT AZ IDEJE A NEMZEDÉKVÁLTÁSNAK!

Mottó: Ellen Nitt: Azt hittem (részlet)

És látni, hogy néha szürke homályon,
átragyog kéken a tenger,
s tudni: tisztább öröm nincs a világon,
mint az, ha ember az ember.    Képes Géza fordítása

Jókai Anna mondja: „Magot nevelni a hervadásban: csak a növényeknek egyszerű. Nekünk nagyon nehéz! Mert ez már nem szent automatizmus, hanem személyre szabott önműködés.  A fiatal lehet szétszórt és a maga szintjén mégis eredményes – az öregnek azonban szüntelenül összpontosítania kell. A hova nem rajtunk áll. A miért az Isten titka. A hogyan a mi szabadságunk”.

A nyolcvanas évek végén, a kilencvenes évek elején a ma hetvenéves generáció – melyhez magam is tartozom – úgy remélte, hogy a tragikus szépségű 56 –os forradalmunk eszméinek megvalósulását lehetővé tevő, úgynevezett rendszerváltás, és az azt követő éveink lesznek a lehető legjobbak hátralévő életünkben. Gyermekeink egy szabadabb, boldogabb világban nőhetnek majd fel. Érteni véltük, hogy mit is jelent a szabadság, de élni vele azt nem biztos, hogy tudtuk, hogyan kell. De álmunkban sem gondoltuk, hogy életünkben újra lesz olyan időszak, amikor valakik úgy érezhetik, gondolhatják, hogy egzisztenciális félelmeikre a demokratikus eszmerendszer kiüresítésén fáradozók támogatása és a „bálványimádás” a megfelelő gyógyszer. És árulónak gondolják mindazokat „ki a szebb jövőt másként képzeli el, és ellenség lesz mindenki, aki kételkedni mer”. (Bródy János)

A kilencvenes évek elején a viszonyítási pontunk a keleti értékrend helyett a nyugati demokrácia lett. Ezért megpróbáltuk követni, lemásolni az Európa nyugati részén bevált trendeket, melynek következtében sorra alakultak Tökölön a konzervatív, néppárti jellegű helyi szervezetek: MDF, Kisgazda Párt, KDNP (melynek alapító tagja, majd 1993.-ig a tagja voltam) és a liberális elveket valló SZDSZ. A politikai váltógazdálkodás hatékonyságában hittünk az egypártrendszerrel, és a tévedhetetlen helyi vezető (k) hatalmával szemben. A még nem irányított választás után úgy gondoltuk, hogy az újonnan választott tisztségviselők (képviselők és polgármester) valódi keresztény lelkiismerettel végzik el a közéletben az önként vállalt és a tisztségükből adódó közéleti feladataikat. Katolikus óvodai csoport, az iskolában katolikus osztály és a plébánián cserkészcsapat alakult. Mára egyik sem működik. Az akkor alakult helyi pártszervezetek, vagy megszűntek, vagy a tevékenységük mára a településen láthatatlanná vált, szép csendben visszalopakodott a „tanácsi rendszer”. Tévedés ne essék, ezért mi választópolgárok vagyunk elsősorban a felelősek. A keresztény lelkiismeretből (tisztelet a kivételnek) nem sok minden maradt. A közérdek helyett sok esetben az egyéni érdekek képviselete került előtérbe (ezt itt most nem részleteznénk, erről ugyanis később kívánunk írni), illetve véleményünk szerint a keresztény értékrendből csak azok a külsőségek maradtak, „járj templomba a választások előtt”, melytől a megválasztott tisztségviselők újabb szavazatokat, újbóli megválasztásukat remélték, remélik.

A nyolcvanas évek végéig a településen egyeduralkodó MSZMP gyakorlatilag megszűnt, de sokak szerint az a szellemiség, melyet néhány jeles személyisége képviselt, a mai napig „visszaköszön” a helyi közéletünkben. Igazságtalanság lenne viszont azt állítani, hogy a tisztességes, felelősségteljes közéleti magatartás párthovatartozás függő lenne. Egyértelműen kiderült, hogy a rendszerváltás utáni első szabad önkormányzati választáson Tököl polgárai a nemzedékváltásra, a tisztességes érdekképviseletre szavaztak. Az alábbiakban szeretnénk kifejteni azon véleményünket, melyet írásunk címében fogalmaztunk meg, az ez évi önkormányzati választásokhoz közeledve, mely szerint „Jöjjenek a fiatalok, újra itt az ideje a nemzedékváltásnak” Tökölön. Olyan fiatalok jöjjenek képviselőknek, polgármesternek, külsős bizottsági tagnak, akiket a tököli polgárok választanak, ne legyen helyük külsős tagként a bizottságokban olyanoknak, akik a választáson nem mérettették meg magukat.  Rokon, sógor, koma, lojális jó barát, ahogyan most van. Mögöttük ugyanis nincs választói akarat csak polgármesteri.   Véleményemmel lehet egyetérteni vagy azt vitatni.

 A rendszerváltást megelőző években, az elöregedett és a realitásokat mind kevésbé figyelembe vevő helyi MSZMP pártvezetés, gyakorlatilag képtelen volt a kialakuló gazdasági és társadalmi válsághelyzetet kezelni. Ezt kihasználva, egy a negyvenes évei elején járó KISZ titkári (Kommunisták Ifjúsági Szövetsége) múlttal is rendelkező ambiciózus fiatalember, egy újonnan alakult csoportosulás a Falufórum segítségével szerezte meg a település vezetését összekacsintva néhány tanácstaggal tanácselnökként, majd később választás útján polgármesterként, melyet a mai napig is birtokol. Kihasználva minden demokratikus és kevésbé demokratikus eszközt a hatalma megtartásáért.

Nézzünk a fentiekre néhány példát:

A polgármester közvetlen környezetéből származó információink szerint a hetvenedik életévét betöltött „baby boom”, más besorolás szerint „veterán” generációhoz tartozó polgármester, szívesen átadná már valakinek a helyét, de sajnos szerinte nincs rá alkalmas személy (jelenlegi pártcsaládjában a FIDESZ-KDNP -ben sem?), aki helyette irányítani tudná a települést. Az elmúlt ciklusokban legalább háromszor vagy négyszer jelezte, ez az utolsó ciklus, melyen, mint polgármester indulni kíván. A ciklus végéhez közeledve azután mindig gyorsan változtatott az álláspontján. Úgy látszik mára elfelejtette, hogy annak idején Ő maga is kézilabda edzőként a politikai ismeretlenségből lépett a közélet porondjára. Ez volna egy (a rendszerváltás utáni szóhasználat szerinti) ”vallását gyakorló” kereszténydemokrata polgármester véleménye rólunk tököli polgárokról?  Ennyire képzetlenek és tehetségtelenek lennénk?  Bízunk benne, hogy nem így van. De ha mégis így gondolná a polgármester, álljon itt egy demokrata Bibó István véleménye: „a közügyek……. méltatlan emberek kezébe való kerülése, egyedül a tisztességes emberek kezdeményezésének hiánya és közéleti bátortalansága miatt történik.”

Más információk szerint a polgármester érzékelve a lakossági elégedetlenségeket, fiatalítani szeretne, amit Ő vezényelne le, természetesen úgy, hogy az elkerülhetetlenné váló nemzedékváltásból kivonja magát, ezáltal remélve hatalma megtartását.

Miért lehet probléma mindez? Azért mert (ugyan úgy, mint a rendszerváltáskor) az elöregedett és a realitásokat mind kevésbé figyelembe vevő településvezetés képtelen megérteni, hogy a település hosszú távú jövőjét (ha csak nincs valami takargatnivalójuk) nem a hetvenedik életévüket betöltött vagy ahhoz közeledő településvezetőknek kell meghatározni, hanem a

f i a t a l a bb generációknak.

Arany Jánossal szólva:” Nyolcvan év: Ritka szép. Hetven év: Jó, ha ép. Hatvannégy esztendő: Untig elegendő”.  Tévedés ne essék, ezzel nem azt állítjuk, hogy az idősebb generáció véleményét, élettapasztalatát, a hosszú évek alatt felhalmozódott tudását ne használja fel a döntéshozatalban a fiatalabb generáció.  Mi azt kérjük, hogy találja meg azt a szervezeti formát a fiatalabb generáció ahol a döntéshozatalba megjelenik az idősebb generáció véleménye is. Ezzel is bővülnének a települési döntéshozatalban a demokratikus       alapelvek.                                                                                             De ne legyünk igazságtalanok azzal a természetes emberi vággyal kapcsolatban, hogy mindannyian szeretnénk örök fiatalok maradni. De azért érdemes egy rövid számvetést végeznie mindazoknak a személyeknek, akik egy bizonyos kor elérése után közfeladat ellátására vállalkoznának, mint például az életkor a közfeladat ellátásának kezdetekor és a közfeladat ellátásának lejártakor, a fizikai állapot, és az esetleges betegségek. Valamint az átlagéletkor, ami a férfiak esetében a mai Magyarországon 72.5 év.  Ezek természetesen nem „hétpecsétes titkok” egy közszereplésre készülő személynél, hanem jogos információk a választó polgárok részére. Magánvéleményem: hetven év felett, ha valaki fő állásban lát el egy közfeladatot ellátó munkakört, abból  két következtetés vonható le. Egyik az, hogy a (köz) feladat nincs az érintettek (választópolgárok) számára megnyugtatóan ellátva, a másik pedig az, hogy a munkakör betöltése nem indokolt fő állásban. Miért gondolom mindezt? Mert alkalmazottként (a képviselők és a polgármester a mi alkalmazottaink) a munkavállalók többségének főmunkaidőben nincs ideje, illetve módja kézilabdaedzést tartani Tökölön vagy máshol, vendéglátóhelyekre járni, hivatali gépkocsit igénybe venni magáncélra közpénzen vagy saját gazdasági érdekeltségeit intézni.  A véleményemmel lehet vitatkozni.

Véleményünk szerint csak a fiatalabb generációk képesek – életkoruknál fogva – megfelelő válaszokat adni olyan kihívásokra, mint, például arra, hogy hogyan lehet biztosítani a XXI. században a településen        élők          jólétét.                                                                                                 Hogyan kell szintén a XXI. századi követelményeknek megfelelően korszerűsíteni a település infrastruktúráját, és válaszokat kell találniuk a digitalizáció kihívásaira is. Elfogadhatatlan a digitalizált világban például az, hogy az önkormányzati lap egy évvel ezelőtti eseményekről közöl információkat 2018. novemberében. Elfogadhatatlan az is (a digitalizált és nem csak a digitalizált világban), hogy a polgármester egy 2019. januári nyilvános rendezvényén „aludni nem tudó facebook huszárok”–nak nevez egy 1200 fős facebook csoportból olyan hozzászólókat, akik neki nem tetsző véleményt nyilvánítanak a tököli közügyekkel kapcsolatban. Bocsánatkérés az természetesen fel sem merül. Láthatón nem érti milyen lehetőségeket kínál a település és polgárai számára a digitalizált világ.  Továbbá hogyan és milyen megoldásokat kell alkalmazniuk a környezeti károk okozta problémák enyhítésére, mint például a légszennyezés. 2018. november 10.- én a következő tartalmú hírt közölte – nem először – az országos Tiszti főorvosra hivatkozva a sajtó „tizenöt település levegő-egészségügyi helyzete kifogásolt minősítést kapott: Debrecen, Dunaújváros, Eger, Hernádszurdok, Miskolc, Pécs, Putnok, Sajószentpéter, Szeged, Szolnok, Szombathely, Tököl, Vác, Várpalota, Veszprém.”          Véleményünk szerint a fiatalabb generációra vár az a feladat is, hogy a stabil és minden érdeklődő tököli polgár számára az átlátható pénzügyeket tegye újra a település védjegyévé, és határozza meg a XXI. századi Tököl kulturális életét is.

Joggal merülhet fel Önökben a kérdés, hogy hogyan lehet mindezt elérni, megvalósítani?

Lehet úgy, hogy felruházzuk a hatalommal azt a fiatalabb generációt, akik nem a kádári gulyáskommunizmusban szocializálódtak, és emiatt nincsenek egzisztenciális félelmeik. Ismerik és megértik a mai európai trendeket, nyelveket beszélnek, és van rálátásuk az európai gazdasági viszonyokra és folyamatokra akár úgy is, hogy ezt oktatják az egyetemen, ilyen munkakörben dolgoznak, vagy éveken át éltek, dolgoztak, tanultak valamelyik európai uniós országban. Az így megszerzett tudást és tapasztalatot adott esetben hasznosítani akarják és tudják is a település javára.

Önök most joggal kérdezhetik, de hol vannak ezek a fiatalok, hol van ez a generáció?  Itt élnek és dolgoznak közöttünk és várják, hogy lehetőséget kapjanak tőlünk, a választó polgároktól. Bibót ismét idézve: egyedül a tisztességes emberek kezdeményezésének hiánya és közéleti bátortalansága az oka annak, ha nem méltó emberek kezébe kerül közügyeink irányítása.

Szenteljünk néhány gondolatot arra, hogy miért is fontos a fiatalabb generációk mielőbbi közéleti szerepvállalása Tökölön. Mert ha nincsenek a lakosság által választott fiatalok többségben a városvezetésében és a város közéletében, vagy ha emiatt is és más okok miatt is (csak aludni vagy hétvégén jönnek haza Tökölre, vagy ha a település nem biztosítja a fiatalok anyagi, infrastrukturális, kulturális igényeit és a megfelelő színvonalú oktatást gyerekeik számára) úgy érzik nincs jövőjük Tökölön, ezért más települést és közösséget választanak, nyugodtan kijelenthetjük, nincs jövője Tökölnek sem. Miért írom le mindezt, mert a minap beszélgettem egy a harmincas évei végén járó fiatalemberrel, aki azt mondta nekem, hogy az általános iskolai osztályukból mára csak négyen maradtak Tökölön. Megdöbbentő.  Úgy vélem, ez ügyben van felelősségünk bőven.

  A város további fejlődése érdekében elengedhetetlen,a generáció váltás elősegítése ,melyben  minden tököli polgárnak van  feladata. A különböző szervezeteknek és egyéni kezdeményezéseknek az, hogy megfelelő számú képviselő jelölteket és polgármester jelöltet ajánljon az Önök szíves figyelmébe. Lehetőleg olyanokat, akik a generáció váltás követelményeinek megfelelnek. Egyesületünk ezt a kellő időben meg fogja tenni. Olyanokat ajánlunk, akik tisztességes, az elvégzett munkájuknak megfelelő díjért és nem a bólogató hallgatásukért részesülnek díjazásban. Az egyéni kezdeményezésekről és más szervezetekről nem áll módunkban nyilatkozni. A tököli választópolgárok feladata pedig az, hogy minél nagyobb arányban vegyenek részt  a következő önkormányzati választáson, és legjobb tudásuk és lelkiismeretük szerint döntsenek a jelöltekről és ez által Tököl jövőjéről.

Végezetül álljon itt a történelmi Nádasdy családból származó Nádasdy Borbála fiatalokhoz szóló üzenete:

 „váljanak szabaddá, és tartsák lelküket karban, és jó, ha megtanulják azt, hogy mit jelent áldozatot hozni és dolgozni valamiért. Gondolkozzanak el, hogy miként alakítsák ki jövőképüket, és váljanak felelősségteljessé, mert e nélkül nincs jövő.”

És még egy idézet az idősebb korosztály – melyhez magam is tartozom – részére: „Mindig a csúcson kell abbahagyni, mert eljön az idő, amikor már csak lefelé vezet az út”. (Szalai Vivien).

Újabb öt év lefelé vezető utat Tököl városa már nem engedhet meg magának, ezért is szükséges és indokolt véleményünk szerint a generációváltás.

A generációelmélettel foglalkozó szakirodalom a társadalmat különböző szeletekre osztja:

 • A baby boom generáció tagjai 1946 és 1964 között születtek, ők a második világháború utáni népességrobbanás első generációja, akik életük első felében merev hierarchiához és tekintélyelvűséghez szoktak, a Ratkó Anna nevével fémjelzett korszak miatt gyakran nevezik őket Ratkó-gyerekeknek vagy veterán generációnak.
 • Őket követik az 1965–1979 közöttiek, azaz az X generáció. Tagjai a Kádár-korszakban nőttek fel, amikor a Nyugat még csak vágyálom volt számukra, és bár a digitális technikákkal már relatíve fiatalon megismerkedtek, a következő generációkhoz képest csak „digitális bevándorlóként” emlegetik őket.
 • Az 1980–1995-ösök az Y generáció, ők a mai húszon- és harmincéves korosztály, a digitális nemzedék első hulláma, akik már igen fiatalon megismerték az internetet, és magánéletükben is nap mint nap használják.
 • Az 1996 után születtek pedig már a Z generációhoz tartoznak, ők az igazi „digitális bennszülöttek”, akik már beleszülettek a digitális világba.

Az 1 -5 évszámú korcsoport az   Alfa generáció

A    13   évszámú korcsoport a     Z – generáció

A    23   évszámú korcsoport az   Y – generáció

A    35   évszámú korcsoport az    X – generáció

Az  50    évszámú korcsoport a     Baby Boommer generáció

A    70    évszámú korcsoport a     Veterán generáció

Utóirat gyanánt: néhai tököli plébánosunk gyakran hangoztatta, hogy egy településen a polgármester felel a demokráciáért, az iskolaigazgató a kultúráért, a papok, lelkészek a település lelki életéért, lelki békéjéért. Végig gondolva plébános úr szavait, mondatait arra a következtetésre jutottam, hogy sajnálatos módon, mára oda jutottunk, hogy a polgármester (önkormányzati rendeletben rögzítetten) és a jegyzője valamint az iskolaigazgató sem laknak Tökölön. Ennyit változott volna  a világ? Lehet így sikeresen vezetni egy várost, felelni a demokráciáért és a kultúráért?  Vajon ennek milyen üzenet értéke van a település fiatalabb és idősebb polgárai számára? Döntsék el Önök!

Ajánljuk a fenti írást az Önök és a tököli fiatalok szíves figyelmébe!

Tisztelettel: a tököli Civil Kontroll Egyesület Elnöksége részéről: Nagy Béla társelnök

Tököl, 2019. február 16.

Lektorálta: Pletser József

Forrás: Helyi történelem

Internet

 

 

Facebook hozzászólások

A megszokás kényelme

A mondás szerint a változatosság gyönyörködtet, a valóságban szokásaink rabjaként érezzük jól magunkat.

Bizonyára már előfordult veled is, hogy úgy érezted, változtatnod kell az életeden, a munkádon, a megszokásodon, a megalkuvásodon és mindenen, ami körülvesz. Hogy kilépnél a megszokott komfort zónádból, a kitaposott mederből, új vizekre eveznél, országot, munkahelyet, szakmát váltanál, vagy egyszerűen csak csinálnál valamit, amit soha nem próbáltál. Vagy szót emelnél azért, amit korábban tudatlanságból, gyávaságból, vagy más iránt való tiszteletből soha nem mertél megtenni.
És az előfordult már veled, hogy végül nem tettél semmit, csak álmodoztál tovább arról, hogy mennyi mindent szeretnél megvalósítani az életedben!Nem vagy egyedül. „A megszokás (…) rögzíti (…) a hibákat.” Seneca
Valószínű, hogy szeretjük a megszokott, biztonságos közegünket. Ragaszkodunk a jól kialakított, begyakorolt élethelyzeteinkhez, a sokat használt reakcióinkhoz, az emberekhez, akik körbe vesznek, akik megerősítenek minket abban, amiben hiszünk. Szeretjük a komfortzónánkat és kételkedünk abban, ha valaki mást állít. A lelkünk mélyén közben mégis ott motoszkál valami nyughatatlanság. A vágy, hogy változtassunk, hogy haladjunk, hogy tovább lépjünk, hogy fejlődjünk. Az álmaink megvalósításától a kényelem, a megszokás, a félelem tántorít el bennünket. Pedig az élet sok szempontból a kényelmi zónánkon kívül kezdődik. Amikor elhagyjuk a megszokott tájakat, új élményekkel, új kihívásokkal, új tanulási helyzetekkel találkozunk. Ebből gazdagodunk, érettebbek leszünk és új életet élünk.

A megszokás, az ismert minták követése hasznos tudomány lehet, hiszen az agyunknak energiát takarít meg. Ha egyszer már megélt szituációban találjuk magunkat, elővesszük a tárolt mintát, és minimális energiafelhasználással elvégezzük a feladatot. Hasznos, de önmagában nem segíti a túlélést, csak akkor, ha alapos körültekintéssel párosul. Megszokásból vezetünk, de a figyelmünk folyamatosan a pályán van! Néha érezzük, hogy kellene valamin változtatnunk, jó lenne lépnünk, nem jó ez így, más irányba kellene haladnunk.

De mégsem változtatunk! “Ennek az oka lehet többek között a megszokás, a kényelem, a félelem az újtól, a problémaorientált látásmód, a pesszimizmus. Mégis akkor lépünk a legtöbben, ha a helyben maradás több hátránnyal jár, mint a változtatás”.” Amikor elhatároztuk, hogy változtatni fogunk valamin, fontos megnézni, hogy mi jelenlegi és mi a célállapot, azaz honnan hová is szeretnénk eljutni? A célt mondjuk el minél több embernek, ezáltal erőteljesebben köteleződünk el irányába, energiáinkat is jobban mozgósítjuk, támogatást kaphatunk az ismertektől. Lényeges a megrögzött szokásainkat levetni, újraprogramozni magunkat meditációval, áttekintéssel, a körbevevők megismerésével, segítségével. Ekkor majdhogynem a kívülálló szeméből kell magunkra néznünk.” Ne vegyük késznek ezt a struktúrát és ezt a modellt, akkor sem, ha szüleink is ilyenek voltak! Újjá lehet születni némi elszántsággal és bátorsággal. És csakis a bátorsággal! Eltökélt akarással.A felülemelkedéshez reális személet, önismeret, esetleg külső segítség is kell, és elkerülhetetlen, hogy megtanuljunk felelősséget vállalni saját életünkért. A megszokás miatt sokszor hallgatunk.  Ne hagyjuk kényelemből orrunknál fogva vezetni magunkat. Sokszor szégyelljük tudatlanságunkat, s bedőlünk a hangos, öndicsérő szónak, szavaknak.

Megszokásból hallgatni: kényelmes, meg egyébként is, süsse más a gesztenyémet, a pecsenye majdcsak az enyém marad. Sokan ismerhetjük ezt a jelenséget. De ez még mindig jobb, mint a ma divatja szerint megszokásból hazudni.

A megszokáson azonban időközönként változtatni kell. Ki ne ismerné a folyóvizek friss illatát, ki nem érezte még a pocsolya penetráns szagát. A hosszú állóvíz csak iszapot eredményez. Ne féljünk az állóvíz mozgatásától!

„Változás nélkül nincs fejlődés, a stagnálás egyenértékű a visszafejlődéssel. Ami nem újul meg, az romlani kezd, időről időre muszáj, változtatni, továbblépni, megújulni. „Panta rhei

 2019.02.05                                                                                  Pletser József

„Amíg jobban félünk a változástól, mint a megszokott rossztól, addig minden marad a régiben.”  Dave Ramsey

 Lektorálta: Nagy Béla

Segédanyag: Internet

Szilvágyi Beatrix: A változáshoz….

Facebook hozzászólások

ÖNKORMÁNYZATI ÍGÉRETKÖVETŐ

ÖNKORMÁNYZATI ÍGÉRETKÖVETŐ A 2014 – 2019 ÉVI MŰKÖDÉSI CIKLUSRA!

 Mottó: “Minden ígéretet számon kérnek egyszer.” –  Lorráine Heath

Ha már a városunk vezetése – önkormányzati képviselők, polgármester – nem tájékoztatják (kérésre sem) vállalásaik teljesítéséről a választó polgáraikat, akkor itt most nyomon követheti az önkormányzati ígéreteket, vállalásokat és azok betartását a 2014 – 2019 évi képviselő – testületi működési ciklusra.

 1. Pesti úti városrész:

 

Megvalósult Nem valósult meg
Társasház felújítási program támogatása                          x
Kerítés áthelyezés – új bejárat a lakótelephez                          x
Uszodai szerviz út aszfaltozása                         x
Szabadidős sportlétesítmények fejlesztése  

     x

Szabadtéri strand megvalósítása                           x
A városrész zöldfelületeinek fejlesztése                           x
Parkolók bővítése  

 

                          x
Lovas pálya melletti összekötő út építése                           x
Vásártéri lovas pálya fejlesztése                           x
Kerékpárút tervének elkészítése                           x
Pesti úti fasor kiültetése  

 

                          x
Vásártéri temető kegyeleti parkká alakítása                           x
Kutyafuttató hely kijelölése, kialakítása                           x
Új belterületek és közműellátási területek biztosítása  

x?

nincs információ

Óvodai csoportok számának növelése                       x?

nincs információ

Orvosi rendelő korszerűsítése                       x

 

Kisfaludy utcai Általános Iskola energetikai korszerűsítése                       x

a korszerűsítés finanszírozás    megoszlása nem ismert

Barackos utca aszfaltozása  

 

                         x
Csapadékvíz elvezetés megoldása                          x
 1. Északi kertváros:

 

  Megvalósult Nem valósult meg
Faültetési akciók (Fő utca, Kossuth L. u.)                            x
Kiállítási terem kialakítása a Fő u. 63. alatti pincében                            x
Pozsonyi u. és a József A. u. sarkán parkoló létesítése                            x
Művelődési Központ környezetében tematikus közpark kialakítása                            x
Közterületek rendezése (Mester u., Táncsics M. u., Zrínyi u.)                            x
Árpád köz, térkő burkolattal történő ellátása                            x
Cigjana terület szabadidős és sport célú hasznosítása                            x
Árpád köz, felújításához kapcsolódó parkoló építés                            x
Járdaépítés a Mester, József A., Pozsonyi és  Akácos úton ­* a kivitelezés a Mester úton megkezdődött hitelből                            x      hitelből valósulhat meg a  tervezett beruházás
Zárványtelkek kiszabadítása és közművek kiépítése                            x
Csapadékvíz elvezetés megoldása (Rakéta u., Akácos u., Árnyas u., Bodza u., Hársfa köz)  

                  rxh

részben megvalósult hitelből

 

 III. Tököl központi városrész:

 

  Megvalósult Nem valósult meg
Fő utca – Csépi út körforgalom kialakítása                            x
Római katolikus plébánia felújítása                            x
Napsugár Óvoda felújítása                         x       tetőszigetelés, kazán  
Weöres Sándor Általános Iskola felújítása,

tetőtér bővítése

                        x

a korszerűsítés finanszírozás    megoszlása nem ismert

 
Régi Egészségház egészségügyi célú hasznosítása    

                          x

Hév állomás rendezésének folytatása, régi állomás

épület megvásárlása, felújítása

   

                          x

Sportcsarnok felújítás folytatása                          x

 

vizes blokk

 
Csapadékvíz elvezetés megoldása                             x   

 Déli kertváros:

 

Megvalósult Nem valósult meg
Alkotmány utcai buszforduló

környezetének rendezése

 

 

      x

Alkotmány park kialakítása  

 

     x

BV-lakótelep közös használatú területeinek

tulajdonba vétele, infrastruktúra fejlesztése

 

         x

Parkosítás a BV lakótelepen és a Csépi úti temető területén  

         x

Határ utca fejlesztése, aszfaltozása

 

 

          x

Sportpálya bővítése,

klubház felújítása

 

 

vizes blokk felújítása

                        x
Kölcsey Ferenc utcai üzletek környezetének rendezése

 

                          x
Szivárvány óvoda felújítás, bővítés, tetőépítés

 

         fxh

folyamatban hitelből

 
Kölcsey Ferenc utcai útburkolat-felújítás

 

 

       x

Állomás utca rendezése, parkolók kialakítása

 

                         x
Csapadékvíz elvezetés megoldása

 

                         x

 Ledina és a Kis-Dunamenti városrészek:


Megvalósult Nem valósult meg
HÉV sínek melletti parkzárványok átalakítása

 

                         x
Rózsa utca sarkán park létesítése

 

                         x
Önkormányzati célú tartalék-terület kijelölése

 

                       x

nincs információ

 
Faültetési akciók Ledina dűlő, Széchenyi I. u.

 

                          x
Csépi úti iparterület minősítés felülvizsgálata

 

                       x

nincs információ

 
045 táblában a közműépítés feltételeinek további

biztosítása

                      nx

nem feladata az

önkormányzatnak

 
Belső utak aszfaltozása

 

 

 

 

                   x
Diana sétány fejlesztése

 

 

 

                   x
Parkerdei út felújítása,kerékpárúttal történő szélesítése

 

   

                   x

Gyermeküdülő bővítése, korszerűsítése

 

                    x
Szabadidős sportterület létesítése

 

                    x
Csapadékvíz elvezetés megoldása

 

                    x

 Néhány újabb érthetetlen (a korábbiakban is volt rá példa) döntés a fejlesztési programban:

 • Mindenki egészsége”. „ Megvizsgáljuk a régi egészségház egészségügyi célú hasznosítási lehetőségeit.” Kérdés: miért kellett egyáltalán megszüntetni az egészségház eredeti funkcióját?
 • Harmonikus városfejlesztés”. „Járdaépítési programot készítünk elő,” Kérdés: miért nem része a programnak a meglévő járdák felújítása elbontásuk helyett? Lásd korábban Kossuth Lajos út, most pedig Mester utca. ÉRTHETETLEN, nem kívánunk találgatni, megnyugtató, észszerű indoklásra volna szükség!
 • Több cikluson keresztül áthúzódó meg nem valósult ígéretek közül néhány:
 • „Befejezzük az útalappal ellátott utcák korszerűsítését, aszfalt utakat alakítunk ki: Határ út, Barackos utca, …”
 • „ A katolikus egyházzal történő megegyezés után Kegyeleti Parkká alakítjuk a régi Csépi úti és a Vásártéri temetőket”.
 • „Biztosítjuk (az) idősotthoni elhelyezés (t)”
 • „BV- lakótelep közös használatú területeinek tulajdonba vétele, infrastruktúra fejlesztése”.

Továbbá érthetetlen,a Fő utcai óvoda megközelítése helyett most a Mester utcát javítják. A Fő utca egyik oldalán nincs járda , a másikon a járda balesetveszélyes!De igaz ez a Csépi útra és a József Attila utcára is.

Akárhogyan is számolunk ez idáig, a beígért fejlesztések egy negyede sem valósult meg!

A fentiekkel kapcsolatban egy dakota bölcsesség jutott eszünkbe, mely azt tartja, hogy: „Aki nagyokat mond, soha nem fogja megtudni, milyen érzés nagyokat tenni. „ 

Ha a táblázatunkban pontatlanságot találnak, kérjük, jelezzék, hogy javíthassuk! Köszönjük.   

 

Tököl, 2019.01.30.

Ajánlja az Önök szíves figyelmébe!

Tisztelettel: a tököli Sziget Civil Kontroll Egyesület Elnöksége részéről: Nagy Béla, Pletser József

Facebook hozzászólások