KÖZÉRDEKŰ ADATOK

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

 Bemutatkozó levelünk.

Tájékoztató és kérdésfeltevés a tököli polgármester és a képviselő-testület felé.

 Ezúton tájékoztatjuk Tököl polgármesterét és a képviselő-testület tagjait, hogy 2015. január 6.-án megalakítottuk, a TÖKÖLI CIVIL KONTROLL és ÉRDEKKÉPVISELETI EGYESÜLETET.

Az Egyesület célja: Az Egyesület pártoktól független, közéletiséget vállaló személyek szervezete. A helyi érdek – és értékrendszerének demokratikus megjelenítéséhez és érvényesítéséhez nyújt tagjai és a teljes lakosság részére keretet a közélet tisztaságáért és a független civil kontroll meglétéért. Az Egyesület további célja: A helyi közösségek értékrendszerének figyelemmel kísérése, értékrendszerük támogatása és ezek csorbulása esetén a társadalom figyelmének felhívása. A civil, polgári értékek és érdekek érvényesülésének javítása, a még fellelhető tanácsi rendszer gondolkodásmódjára, megfélemlítésre építő gyakorlata helyett. A településen élő nemzetiségek, vallási felekezetek érdekeinek képviselete. A város értékeinek széles körű tudatosítása, a városban élők lokálpatriotizmusának erősítése. A legszélesebb körű véleménynyilvánítás lehetőségének megteremtése, a köz, életminőségét befolyásoló, valamint a városképet érintő döntésekről, szabályozásokról. A jövőben nagyobb figyelmet kívánunk fordítani a közéleti döntések ellenőrzésére és pontosítására, ezért néhány kérdésre szeretnénk konkrétabb választ kapni, mint ami a Városházi Hírmondóból kiolvasható.

Egyesületünk az alábbi kérdésekre kíván választ kapni!

 1. Miért volt szükség a Tököli Városfejlesztési Kft és TVCS Kft összeolvadására és milyen paraméterekkel egyesült a két cég? Mi a gazdasági társaság legfőbb szerve, kik a kinevezett ügyvezetőn kívül az ügyvezetés tagjai, személyes közreműködői, a képviselet ellátásra jogosultjai. Melyek voltak az alkalmazás feltételei, és ehhez milyen végzettséget kellett bizonyítani?
 1. 2014 szeptemberében az önkormányzat 30mFt folyószámlahitelt vett fel december 20-i lejárattal. A tájékoztatóból nem derül ki, hogy az önkormányzatnak mennyit kellett visszafizetni. Pontos tájékoztatást kérünk!

3. A korábbi időszakban csak ingatlan értékesítés jellemezte a tököli önkormányzatot. Az utóbbi időszakban egy eladandó ingatlan mellett két vásárolandó is megjelent. Információt kérünk Kutalik Gyuláné, illetve Molnárné Galambos Évától való ingatlan vásárlás céljáról! Tájékoztatást kérünk továbbá arról, hogy 1990 óta hány önkormányzati tulajdonú ingatlan került értékesítésre és ez milyen arányban van az ingatlangyarapodással?

 1. A polgármester és az alpolgármester több mint 40000 Ft-os fizetésemelése ismert. Az önkormányzati dolgozók közül hányan és milyen mértékű fizetésemelést kaptak?
 1. A városházi hírmondóban nem közölték, hogy milyen nagyságú a képviselők tiszteletdíja, mekkora a bizottsági vezetőké, tagoké és a külsős tagoké? A tiszteletdíj mellett van-e egyéb juttatás? Mi az oka a több bizottságban való részvételnek? Nem érzik a képviselők aránytalannak a magas tiszteletdíjat azért, mert évek óta olyan gazdálkodás jellemzi az önkormányzatot, hogy a dolgozók munkadíját is hitelből tudják fizetni. Nem gondoltak véletlenül se Szigethalom példájára?
 1. A bizottságba meghívott külsős tagoknak, akiknek feladata nyilvánvalóan a bizottság szakmai munkájának erősítése, milyen végzettséggel kellett, hogy rendelkezzenek és melyek voltak a kiválasztás szempontjai?
 1. Etikusnak tarják-e, a legfontosabb bizottság tagjai közé a polgármester fiának a meghívását, aki ily módon javaslatot tesz apja fizetésére, jutalmára és kiveszi részét munkájának ellenőrzéséből?
 1. Tököl város önkormányzata 2015. évre 50 mFt folyószámlahitelt vesz fel az OTP Banktól. Miért van erre szükség, ha a gazdálkodás mintaszerű? Mekkora kamatterhet és járulékos költségeket jelent ez a város számára? Erre válasz az SZMSZ-ben nem található?
 1. Meddig szükséges még munkabérhitel felvétele és a 17 mFt milyen hosszú időtartamra vonatkozik? Hogyan fordulhat elő, hogy az Önkormányzat számos szervezet működését jelentős összegekkel támogatja és eközben sorozatos hitel-felvételeket alkalmaz? Meddig szándékozzák még a település adófizetők pénzét bankok támogatására fordítani?
 1. Az Önkormányzattal kapcsolatban lévő gazdasági társaságokban, felügyelő bizottságokban, egyedi megbízásokban, kik azok a személyek, önkormányzati képviselők, külsős bizottsági tagok, akiket az önkormányzat és az önkormányzat gazdasági társaságai alkalmaznak és milyen díjazás ellenében?

11.A polgármester, a képviselők és a külsős bizottsági tagok vagyonnyilatkozata kötelező és nyilvános. Kérjük, tegyék elérhetővé, a Tököli Tükörben és a város honlapján! A kitétel mikorra várható?

 1. Kik a Tököli Tükör szerkesztőségének tagjai? Milyen gyakoriságú az újság megjelenése, hol érhető el a szerkesztőség? A CIVIL KONTROLL ÉS ÉRDEKKÉPVISELETI EGYESÜLET, melynek tagjai, tököli adófizető polgárok, lehetőséget kérnek véleményük megjelenítésére a város folyóiratában!

2015. Tököl,  január 28.

Eperjesiné Farkas Zsuzsanna                    Nagy Béla            Pletser József

             titkár                                                               társelnök                   társelnök

k1.kép

Levél Hoffman Pál polgármester és a tököli önkormányzat  Képviselő Testülete részére.

Tisztelt Polgármester Úr!

Megkaptuk a 2015. március 2-án írt válaszlevelét. Elfogadhatatlan számunkra, hogy egy település vezetője semmitmondó, még kifogásnak is gyenge kibúvót keressen a korrekt és konkrét tájékoztatás helyett!

Ezért a kérdéseinket megismételjük és kiegészítjük. Elvárjuk és kérjük, hogy kérdéseinket tárja a testület elé!

Mivel felvetéseink közérdeklődésre tartanak számot, ezért azt kérjük, hogy kérdéseinkre nemcsak levélben, hanem a Tököli Tükörben is nyilvánosan, és érdemben válaszoljanak!

Egyesületünk úgy véli, hogy nem a választók vannak a polgármesterért, hanem a polgármester van a választókért.

Levél:Egyesületünk az alábbi kérdésekre kíván választ kapni:

 1. Miért volt szükség a Tököli Városfejlesztési Kft és TVCS Kft összeolvadására és milyen paraméterekkel egyesült a két cég? Mi a gazdasági társaság legfőbb szerve, kik a kinevezett ügyvezetőn kívül az ügyvezetés tagjai, személyes közreműködői, a képviselet ellátásra jogosultjai. Melyek voltak az alkalmazás feltételei, és ehhez milyen végzettséget kellett bizonyítani?
 1. 2014 szeptemberében az önkormányzat 30mFt folyószámlahitelt vett fel december 20-i lejárattal. A tájékoztatóból nem derül ki, hogy az önkormányzatnak mennyit kellett visszafizetni. Pontos tájékoztatást kérünk!

3.A korábbi időszakban csak ingatlan értékesítés jellemezte a tököli önkormányzatot. Az utóbbi időszakban egy eladandó ingatlan mellett két vásárolandó is megjelent. Információt kérünk Kutalik Gyuláné, illetve Molnárné Galambos Évától való ingatlan vásárlás céljáról! Tájékoztatást kérünk továbbá arról, hogy 1990 óta hány önkormányzati tulajdonú ingatlan került értékesítésre és ez milyen arányban van az ingatlangyarapodással?

 1. A polgármester és az alpolgármester több mint 40000 Ft-os fizetésemelése ismert. Az önkormányzati dolgozók közül hányan és milyen mértékű fizetésemelést kaptak?
 1. A városházi hírmondóban nem közölték, hogy milyen nagyságú a képviselők tiszteletdíja, mekkora a bizottsági vezetőké, tagoké és a külsős tagoké? A tiszteletdíj mellett van-e egyéb juttatás? Mi az oka a több bizottságban való részvételnek? Nem érzik a képviselők aránytalannak a magas tiszteletdíjat azért, mert évek óta olyan gazdálkodás jellemzi az önkormányzatot, hogy a dolgozók munkadíját is hitelből tudják fizetni. Nem gondoltak véletlenül se Szigethalom példájára?
 1. A bizottságba meghívott külsős tagoknak, akiknek feladata nyilvánvalóan a bizottság szakmai munkájának erősítése, milyen végzettséggel kellett, hogy rendelkezzenek és melyek voltak a kiválasztás szempontjai?
 1. Etikusnak tarják-e, a legfontosabb bizottság tagjai közé a polgármester fiának a meghívását, aki ily módon javaslatot tesz apja fizetésére, jutalmára és kiveszi részét munkájának ellenőrzéséből?
 1. Tököl város önkormányzata 2015. évre 50 mFt folyószámlahitelt vesz fel az OTP Banktól. Miért van erre szükség, ha a gazdálkodás mintaszerű? Mekkora kamatterhet és járulékos költségeket jelent ez a város számára? Erre válasz az SZMSZ-ben nem található?
 1. Meddig szükséges még munkabérhitel felvétele és a 17 mFt milyen hosszú időtartamra vonatkozik? Hogyan fordulhat elő, hogy az Önkormányzat számos szervezet működését jelentős összegekkel támogatja és eközben sorozatos hitel-felvételeket alkalmaz? Meddig szándékozzák még a település adófizetők pénzét bankok támogatására fordítani?
 1. Az Önkormányzattal kapcsolatban lévő gazdasági társaságokban, felügyelő bizottságokban, egyedi megbízásokban, kik azok a személyek, önkormányzati képviselők, külsős bizottsági tagok, akiket az önkormányzat és az önkormányzat gazdasági társaságai alkalmaznak és milyen díjazás ellenében?

11. A polgármester, a képviselők és a külsős bizottsági tagok vagyonnyilatkozata kötelező és nyilvános. Kérjük, tegyék elérhetővé, a Tököli Tükörben és a város honlapján! A kitétel mikorra várható?

 1. Kik a Tököli Tükör szerkesztőségének tagjai? Milyen gyakoriságú az újság megjelenése, hol érhető el a szerkesztőség? A CIVIL KONTROLL ÉS ÉRDEKKÉPVISELETI EGYESÜLET, melynek tagjai, tököli adófizető polgárok, lehetőséget kérnek véleményük megjelenítésére a város folyóiratában!

A hivatkozása ellenére a megjelölt kérdéseinkre a válaszok az SZMSZ-ben nem találhatóak! Ismételten kérjük, hogy a feltett kérdéseinkre válaszolni szíveskedjen!

 1. kérdésfeltevés Tököl város polgármestere

 és  képviselő-testülete felé

 1. Hogyan van szabályozva az adófizetők pénzén fenntartott hivatali gépkocsik használata? Az erről szóló önkormányzati rendeletben engedélyezve van-e a hivatali gépkocsik magáncélú és munkaszüneti napokon való igénybevétele, ha igen, mikor és miért?

Jelenleg név szerint ki engedélyezi, ki írja alá és ellenőrzi az önkormányzati járművek menetlevelét?

Szeretnénk megtekinteni az elmúlt év két tetszőleges hónapjának menetlevelét a település Toyota Corolla típusú személygépkocsijára vonatkozóan!

Hol parkolnak a hivatali gépkocsik hivatali időn kívül, ill. mennyi a gépkocsik éves futásteljesítménye és fenntartási költsége?

2. A jelenlegi struktúrában üzemeltetett uszoda, sportcsarnok, művelődési ház milyen nyereséget/veszteséget termel? Mekkora ennek mértéke? Ha nyereséget termel azt mire, ha veszteséget termel, azt miként finanszírozza az önkormányzat? Van- e üzemi eredményt termelő cége vagy vállalkozása az önkormányzatnak?

 1. Milyen pályázati úton, milyen feltételekkel és mennyi időre szól az uszoda, a sportcsarnok, illetve a művelődési ház vezetőinek kinevezése? A pályázati kiírásban feltétel volt-e a nyereséges üzemeltetés megteremtése?
 1. Az önkormányzati tulajdonú létesítményekben a – bérlők részére, ill. intézményi szervezés esetén- hogyan került szabályozásra a számlaadási kötelezettség?
 1. Fél éve nem üzemel a Fő utcai Platán ABC. Miért?

Milyen módon kívánja az önkormányzat bővíteni a városban a napi szükségleti cikkeket forgalmazó üzletek körét?

6. A város táblával jelölt közigazgatási határain belül egy fiók gyógyszertár működik. Biztonságosnak tartják-e a város ellátását ily módon?

 1. Rendelkezik-e az önkormányzat a csapadék- és belvíz-elvezetési, önkormányzati útfenntartási, helyi katasztrófa elhárítási feladatainak ellátásához  szükséges saját eszközökkel, berendezésekkel? Ha igen melyek azok, ha nem miért nem?
 1. Kérjük szíves tájékoztatását, hogy mi indokolta a hulladékszállítás, a vízi közmű üzemeltetés pályáztatás nélküli átadását a jelenlegi szolgáltatók részére?   A jelenleg érvényes díjak hatósági díjak, a szolgáltatók kilététől függetlenek, nem változtathatóak meg!
 1. Mi indokolja, hogy Tököl tízezer főnél nagyobb lélekszámú városában a bizottsági ülések délelőtti időszakban, egyórás (!) időtartamra vannak tervezve, ráadásul többször a polgármester által levezetve? Mi a feladata ekkor a bizottságok vezetőinek? Nem hozzák-e igen kellemetlen helyzetbe a kötött munkaidőben dolgozó képviselőket és az esetleges érdeklődőket? Ilyen rövid idő alatt, hogyan lehet érdemi vitákat folytatni a megoldandó problémákról?
 1. Etikus dolognak tartja-e egy bankbotrány után, a fia vezette Örkényi Takarékszövetkezetet is Tököl lakóinak ajánlani, hiszen a nyomdaköltség, a papírár és a postaköltség is az adófizetők pénzébe kerül?
 1. 2012. év nyarán az adóhatóság tudomásunk szerint mintegy 22 millió Ft azonnali inkasszót nyújtott be az önkormányzat ellen. Miért? Vannak az ügynek felelősei? Miért nem kapott az ügy nyilvánosságot?
 1. Önök szerint a Szivárvány Óvoda felülvilágító ablakainak pozdorjával történő javítása XXI. századi megoldásúak? Erre vajon miért nem telik?

13. Az Állomás utca és a Klapka utca kereszteződésében nincs  elsőbbségadási tábla. Kérjük, intézkedjen a baleset elkerülése végett ennek pótlásáról!

Tököl, 2015. március 30-án

Üdvözlettel:

         Nagy Béla            Pletser József       Eperjesiné Farkas Zsuzsanna

             társelnök              társelnök                              titkár

A levél ismételt bejelentés volt, mert válasz még most sem kaptunk.

 

Panasz és a közérdekű bejelentés

Tököl Város Önkormányzata és Jegyzője részére

2316 Tököl Fő út 117.

Tisztelt Címzett!

A 2013. évi CLXV. Törvény 1.§(1) adta lehetőség alapján panasszal kívánunk élni, mely szerint a helyi önkormányzati szervek a panaszokat és a közérdekű bejelentéseket e törvény szerint kötelesek elintézni.

Mivel a 2015. 03. 30.-án kelt és Önök és a Polgármester Úr részére 2015. 04. 01. én postázott kérdéseinkre a törvényes határidők lejártával a mai napig választ nem kaptunk, valószínűsíthető, hogy levelünket a Képviselő Testület nem is láthatta, mert nem volt fellelhető az Önkormányzati ülés anyaga között. Mi úgy véljük, hogy ez így törvénysértő.

Levélben megfogalmazott kérdéseink véleményünk szerint közérdekű adatok, nem rosszindulatúak és támadóak, bizonyos esetekben javaslattevők, melyek megismerését a 2011. évi CXLL. Törvény 26.§ (1) szerint a helyi önkormányzatoknak lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő 2011. évi CXLL. Törvény. 3.§ 5. szerinti közérdekű, ill. a 3.§ 6. szerinti közérdekből nyilvános adatokat megismerhessük.

Kérdéseinket azért tettük fel, mert az említett törvényben  az Önök részére a 32.§-ban előírt és közzétett tájékoztatások véleményünk szerint nem teljes körűek, ill. a feltett kérdéseinkre válaszok nem találhatóak. A törvény 32.§ szerint Önök kötelesek elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. Amennyiben panasz és a közérdekű bejelentésünkre érdemleges és korrekt választ nem kapunk, kérésünket az illetékes főhatósághoz kivizsgálás céljából továbbítjuk.

Kötelességeikben bízva várjuk mielőbbi válaszukat!

Tököl, 2015-05-29

TÖKÖLI CIVIL KONTROLL ÉS ÉRDEKKÉPVISELETI EGYESÜLET

 Eperjesiné Farkas Zsuzsanna                    Nagy Béla            Pletser József

                           titkár                                               társelnök              társelnök

k2Polgármesteri válasz:fent

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Önkormányzati testület!

 Mint, ahogy korábban jeleztük, Tökölön 2015. január 6. -án megalakítottuk, a TÖKÖLI CIVIL KONTROLL és ÉRDEKKÉPVISELETI EGYESÜLETET.

Ön által is ismerve a magyarországi viszonyokat, a megalakítás és a bejegyzés nem valósul meg azonnal.

Ön tehát egyesületünket rossz helyen kereste, így a bejegyzésig nem áll módunkban az Ön számára Alapító Okiratunkat átadni.

Mindaddig, amíg a bejegyzés meg nem történik, mint tököli magánszemélyeknek a korábban feltett kérdéseinkre a válaszokat megadni, szíveskedjen. Amennyiben egyesületi kérdéseinket magánválasztói kérdéseknek nem tekinti, kérdéseink, megismétlését mellékeljük.

Kérjük Önt, a törvény által megszabott határidők betartására!

Tököl, 2015-07-03

Üdvözlettel:

Nagy Béla            Pletser József       Eperjesiné Farkas Zsuzsanna

                                      tököli választópolgárok

Kérdéseink:

 1. Miért volt szükség a Tököli Városfejlesztési Kft és TVCS Kft összeolvadására és milyen paraméterekkel egyesült a két cég? Mi a gazdasági társaság legfőbb szerve, kik a kinevezett ügyvezetőn kívül az ügyvezetés tagjai, személyes közreműködői, a képviselet ellátásra jogosultjai. Melyek voltak az alkalmazás feltételei, és ehhez milyen végzettséget kellett bizonyítani?
 1. 2014 szeptemberében az önkormányzat 30mFt folyószámlahitelt vett fel december 20-i lejárattal. A tájékoztatóból nem derül ki, hogy az önkormányzatnak mennyit kellett visszafizetni. Pontos tájékoztatást kérünk!

3. A korábbi időszakban csak ingatlan értékesítés jellemezte a tököli önkormányzatot. Az utóbbi időszakban egy eladandó ingatlan mellett két vásárolandó is megjelent. Információt kérünk Kutalik Gyuláné, illetve Molnárné Galambos Évától való ingatlan vásárlás céljáról! Tájékoztatást kérünk továbbá arról, hogy 1990 óta hány önkormányzati tulajdonú ingatlan került értékesítésre és ez milyen arányban van az ingatlangyarapodással?

 1. A polgármester és az alpolgármester több mint 40000 Ft-os fizetésemelése ismert. Az önkormányzati dolgozók közül hányan és milyen mértékű fizetésemelést kaptak?
 1. A városházi hírmondóban nem közölték, hogy milyen nagyságú a képviselők tiszteletdíja, mekkora a bizottsági vezetőké, tagoké és a külsős tagoké? A tiszteletdíj mellett van-e egyéb juttatás? Mi az oka a több bizottságban való részvételnek? Nem érzik a képviselők aránytalannak a magas tiszteletdíjat azért, mert évek óta olyan gazdálkodás jellemzi az önkormányzatot, hogy a dolgozók munkadíját is hitelből tudják fizetni. Nem gondoltak véletlenül se Szigethalom példájára?
 1. A bizottságba meghívott külsős tagoknak, akiknek feladata nyilvánvalóan a bizottság szakmai munkájának erősítése, milyen végzettséggel kellett hogy rendelkezzenek és melyek voltak a kiválasztás szempontjai?
 1. Etikusnak tarják-e, a legfontosabb bizottság tagjai közé a polgármester fiának a meghívását, aki ily módon javaslatot tesz apja fizetésére, jutalmára és kiveszi részét munkájának ellenőrzéséből?
 1. Tököl város önkormányzata 2015. évre 50 mFt folyószámlahitelt vesz fel az OTP Banktól. Miért van erre szükség, ha a gazdálkodás mintaszerű? Mekkora kamatterhet és járulékos költségeket jelent ez a város számára? Erre válasz az SZMSZ-ben nem található?
 1. Meddig szükséges még munkabérhitel felvétele és a 17 mFt milyen hosszú időtartamra vonatkozik? Hogyan fordulhat elő, hogy az Önkormányzat számos szervezet működését jelentős összegekkel támogatja és eközben sorozatos hitel-felvételeket alkalmaz? Meddig szándékozzák még a település adófizetők pénzét bankok támogatására fordítani?
 1. Az Önkormányzattal kapcsolatban lévő gazdasági társaságokban, felügyelő bizottságokban, egyedi megbízásokban, kik azok a személyek, önkormányzati képviselők, külsős bizottsági tagok, akiket az önkormányzat és az önkormányzat gazdasági társaságai alkalmaznak és milyen díjazás ellenében?

11.A polgármester, a képviselők és a külsős bizottsági tagok vagyonnyilatkozata kötelező és nyilvános. Kérjük, tegyék elérhetővé, a Tököli Tükörben és a város honlapján! A kitétel mikorra várható?

 1. Kik a Tököli Tükör szerkesztőségének tagjai? Milyen gyakoriságú az újság megjelenése, hol érhető el a szerkesztőség? A CIVIL KONTROLL és ÉRDEKKÉPVISELETI EGYESÜLET, melynek tagjai, tököli adófizető polgárok, lehetőséget kérnek véleményük megjelenítésére a város folyóiratában!
 1. Kérdésfeltevés Tököl város polgármestere

 és  képviselő-testülete felé.

 1. Hogyan van szabályozva az adófizetők pénzén fenntartott hivatali gépkocsik használata? Az erről szóló önkormányzati rendeletben engedélyezve van-e a hivatali gépkocsik magáncélú és munkaszüneti napokon való igénybevétele, ha igen, mikor és miért?

Jelenleg név szerint ki engedélyezi, ki írja alá és ellenőrzi az önkormányzati járművek menetlevelét?

Szeretnénk megtekinteni az elmúlt év két tetszőleges hónapjának menetlevelét a település Toyota Corolla típusú személygépkocsijára vonatkozóan!

Hol parkolnak a hivatali gépkocsik hivatali időn kívül, ill. mennyi a gépkocsik éves futásteljesítménye és fenntartási költsége?

2. A jelenlegi struktúrában üzemeltetett uszoda, sportcsarnok, művelődési ház milyen nyereséget/veszteséget termel? Mekkora ennek mértéke? Ha nyereséget termel azt mire, ha veszteséget termel, azt miként finanszírozza az önkormányzat? Van- e üzemi eredményt termelő cége vagy vállalkozása az önkormányzatnak?

 1. Milyen pályázati úton, milyen feltételekkel és mennyi időre szól az uszoda, a sportcsarnok, illetve a művelődési ház vezetőinek kinevezése? A pályázati kiírásban feltétel volt-e a nyereséges üzemeltetés megteremtése?
 1. Az önkormányzati tulajdonú létesítményekben a – bérlők részére ill. intézményi szervezés esetén- hogyan került szabályozásra a számlaadási kötelezettség?
 1. Fél éve nem üzemel a Fő utcai Platán ABC. Miért?

Milyen módon kívánja az önkormányzat bővíteni a városban a napi szükségleti cikkeket forgalmazó üzletek körét?

6.A város táblával jelölt közigazgatási határain belül egy fiók gyógyszertár működik. Biztonságosnak tartják-e a város ellátását ily módon?

 1. Rendelkezik-e az önkormányzat a csapadék- és belvíz-elvezetési, önkormányzati útfenntartási, helyi katasztrófa elhárítási feladatainak ellátásához  szükséges saját eszközökkel, berendezésekkel? Ha igen melyek azok, ha nem miért nem?
 1. Kérjük szíves tájékoztatását, hogy mi indokolta a hulladékszállítás, a vízi közmű üzemeltetés pályáztatás nélküli átadását a jelenlegi szolgáltatók részére?   A jelenleg érvényes díjak hatósági díjak, a szolgáltatók kilététől függetlenek, nem változtathatóak meg!
 1. Mi indokolja, hogy Tököl tízezer főnél nagyobb lélekszámú városában a bizottsági ülések délelőtti időszakban, egyórás (!) időtartamra vannak tervezve, ráadásul többször a polgármester által levezetve? Mi a feladata ekkor a bizottságok vezetőinek? Nem hozzák-e igen kellemetlen helyzetbe a kötött munkaidőben dolgozó képviselőket és az esetleges érdeklődőket? Ilyen rövid idő alatt, hogyan lehet érdemi vitákat folytatni a megoldandó problémákról?
 1. Etikus dolognak tartja-e egy bankbotrány után, a fia vezette Örkényi

Takarékszövetkezetet is Tököl lakóinak ajánlani, hiszen a nyomdaköltség, a papírár és a postaköltség is az adófizetők pénzébe kerül?

 1. 2012. év nyarán az adóhatóság tudomásunk szerint mintegy 22 millió Ft azonnali inkasszót nyújtott be az önkormányzat ellen. Miért? Vannak az ügynek felelősei? Miért nem kapott az ügy nyilvánosságot?
 1. Önök szerint a Szivárvány Óvoda felülvilágító ablakainak pozdorjával történő javítása XXI. századi megoldásúak? Erre vajon miért nem telik?

13. Az Állomás utca és a Klapka utca kereszteződésében nincs elsőbbségadási tábla. Kérjük, intézkedjen a baleset elkerülése végett ennek pótlásáról!

Üdvözlettel:

Nagy Béla            Pletser József       Eperjesiné Farkas Zsuzsanna

                                          tököli választópolgárok

Mivel kérdéseinkre a mai napig nem kaptunk, ezért 2015. november 27.-én az alábbi beadvánnyal fordultunk a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

Civil Kontroll és Érdekképviseleti Egyesület

2316.Tököl, Gárdonyi Géza u.1/A

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.,
telefon: (06-1) 391-1401
fax: (06-1) 391-1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Nagy Katalin – osztályvezető

 Tisztelt Osztályvezető Asszony!

 1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igényeket nyújtottunk be Tököl város polgármesterének és képviselő testületének eddig két alkalommal.

Az első kérdéssorra (1. sz melléklet) a 2. sz. mellékletben megadott választ kaptuk.

Kérdésünk a következő:

A 12 pontban összeállított közérdekű kérdéssorra adott válasz elfogadható-e vagy a kérdező választópolgárok semmibevételének tekinthető?

 1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igényeket nyújtottunk be Tököl város polgármesterének és képviselő testületének ismét.(3. sz. melléklet)

A második kérdéssorra sem kaptunk választ, ezért a mellékelt panasz és közérdekű bejelentéssel éltünk Tököl Város Önkormányzata és jegyzője részére.(4. sz.melléklet)

 1. Panaszunkra a következő választ kaptuk.(5. sz.melléklet)

4.2015.07.03-án a polgármesteri kérésnek megfelelően ismételten benyújtottuk kérdéseinket.(6. sz. melléklet) amelyre a mai napig választ nem kaptunk.

 Kérdésünk a következő:

Van-e lehetősége az Önkormányzatnak, hogy kérdéseinket teljes egészében válasz nélkül hagyja.

Kérjük az Önök segítségét, mert úgy véljük, az ilyen eljárás a választók teljes mértékű semmibevételének tényét mutatja, amire véleményünk szerint a válaszok érdemi megtagadására az érvényes törvények nem adnak felhatalmazást sem a polgármesternek, sem a Képviselő Testületnek.

2015.november 27

Köszönettel:

Nagy Béla            Pletser József                        Farkas Zsuzsanna

társelnök              társelnök                                       titkár

tököli választópolgár    tököli választópolgár    tököli választópolgár

Civil Kontroll és Érdekképviseleti Egyesület

2316.Tököl, Gárdonyi Géza u.1/A

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.,
telefon: (06-1) 391-1401
fax: (06-1) 391-1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Nagy Katalin – osztályvezető

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

Egyesületünk 2015.november 27.-én a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérdéskörben kért Önöktől segítséget. Választ a mai napig nem kaptunk.

Tisztelettel kérjük Önt tájékoztasson okáról.

2016.február 16.

Köszönettel:

Nagy Béla                     Pletser József                        Farkas Zsuzsanna

társelnök                       társelnök                                       titkár

tököli választópolgár    tököli választópolgár    tököli választópolgár

Válasz az adatvédelmi hivataltól:

k3ak3bk3c

Várjuk a tököli választ!Azóta is.

Miért nincsenek válaszok?

Polgármesterünk tényleg nyugdíjas?

A tanácsi rendszer felbomlását követően joggal gondolhattuk, hogy az egyféle gondolkodásmód megváltoztatásával a rendszerváltás eléri célját és az újonnan megválasztott képviselők a VÁLASZTÓK érdekeit képviselik és a település EGÉSZÉÉRT vállalt felelősséggel végzik majd munkájukat.

Az elmúlt évek során azt tapasztaltuk, mintha porszem került volna a gépezetbe és a KÖZÖSSÉGI érdek helyett az EGYÉNI érdekérvényesítés került volna előtérbe. A település egészéért vállalt felelősség helyet, mintha valami egészen más történne a városvezetésben.

Miből, milyen jelekből gondoljuk mindezt? Megmaradt- e a tanácsi rendszerre emlékeztető tévedhetetlen vezető mítosza? A sokszínű gondolat és vélemény meghallgatását, majd megvitatását követően a mindenki számára elfogadható  javaslat kerül megvalósításra, mely remélhetőleg az egész közösség érdekeit, javát szolgálja?

Tapasztalataink sajnos azt mutatták, hogy a tévedhetetlen vezetői magatartás került előtérbe és dominál a település irányításában. Miért gondoljuk mindezt?

Mert a helyi újság valójában csak a polgármesteri és a mindig egyhangú képviselői döntések – az elmúlt öt évben minden képviselő-testületi döntés két kivételtől eltekintve 1 tartózkodás, 1 nem, egyhangú volt – helyességének igazolására szolgál.

Más véleményeknek nem adnak helyt. A jelenlegi városirányítás  a lakosok véleményének kikérése nélkül dönt olyan kérdésekben, melyek az életminőségük alakulását befolyásolják, és támogat olyan tevékenységeket, melyekről nem tudni, hogyan szolgálja a települési érdekeket. Remélhetjük, hogy nem a közpénzek közpénztelenítése történik a helyi szabályozottság elmaradása miatt. Nem tudjuk, hogyan van szabályozva a közpénzek szétoszthatósága a nem kötelezően ellátandó feladatokra.

 Meg akartuk tudni, hogy feltevéseink helytállóak- e vagy tévesek, ezért négy alkalommal kérdéseket intéztünk a képviselő-testület és a polgármester részére.

Érdemi választ illetve semmilyen választ kérdéseinkre nem kaptunk, viszont rögtön ellenséggé váltunk, mert  más a véleményünk, más a demokrácia felfogásunk, mint a tévedhetetlen vezetőé. Ne várják el tőlünk, hogy tiszta lelkiismeretet is biztosítsunk  Önöknek ahhoz, hogy döntéseiket, ha véleményünk szerint nem a település érdekeit szolgálja, szó nélkül hagyjuk.

De milyen önkormányzás folyik itt valójában? Kérdéseinkből vártunk rá a választ.

 Reméltük, hogy válaszukból kiderül, hogy felelős önkormányzati munkájukat nem megélhetési és jövedelemkiegészítő tevékenységként értelmezik, ill. végzik.

Biztos, nagy érdeklődésre tartana számot, ha kérdéseinken felül a Tököliek választ kapnának arra, miért kellett megszüntetni olyan intézményeket, ahol munkát kaptak a Tököliek, vagy jó volt a Tökölieknek. Gondolunk itt az iskolai konyhára, ami ellátta intézményeinket és a lakosság egy részét, a templom melletti öregek otthonára, ahol napközis és bentlakásos rendszerben lehetek időseink. Nem idegenek között. Vagy miért kellett a falumúzeumot és orvosainkat albérletbe adni, a helyi orvosi ügyeletet megszüntetni, közben senki nem tudja, mi a terv a volt rendelővel, amit már úgy tűnik kellőképpen lelaktak. Vagy ez is lebontásra kerül, mint a felújított óvoda vagy a régi iskola? Jelenlegi ismereteink szerint 15 év múlva fogjuk megtudni, mibe kerül a nyereséges Víz és Csatornamű és a Szemétszállítási Szolgáltatások átadása?

Aztán érthetetlen, miért jó közel 40 milliós veszteségre tervezni az uszoda üzemeltetését Miért kellett dunavarsányi mintára a jó fizetést, a költségtérítést kapó polgármestert kérdésfeltevéseink után természetbeni juttatásként további jövedelemhez juttatni, a 2500 km/hó menetlevél nélküli km felhasználási lehetőséggel és jutalmazni új autó vásárlásával? Mindeközben a polgármester számos alkalommal összetörte a hivatali gépkocsit minden következmény nélkül, így a négy hónapja vásárolt új hivatali autót is. Ugyanakkor egy konyhai dolgozót 32 szelet rántott hús és 1,5 kg szalámi ki nem osztásáért azonnal elbocsátottak és a hírt kétszer is leközölték a Tököli Tükörben, Miközben az önkormányzati dolgozók 8 éve sem jutalmat sem fizetésemelést nem kaptak. A polgármester nem akar menetlevelet vezetni, ez miatt a településnek a természetben juttatásért különadót kell fizetni. Ilyenre az országban alig van példa. Ezért nem lesz idén sem járdaépítés, ezért kellett idén is 100 millió Ft hitelt felvenni, miközben un. támogatásként ennél többet szétosztanak, mindenféle helyi rendelet nélkül.

Kérdéseink voltak a tököli Önkormányzat és a Polgármester felé,

amelyekre az adatvédelmi Hivatal felszólítása ellenére sem kaptunk választ.

A tököli SZIGET CIVIL KONTROLL és ÉRDEKKÉPVISELETI EGYESÜLET

VEZETŐSÉGE közreadja az Alapító Okirata által vállalt feladatából adódó kérdéseit.

 1. kérdéssor

Tököl város polgármestere és képviselőtestülete részére!

Tököl 2016-07-15

Az utóbbi időben jó néhány kérdést tettünk fel az Önkormányzatnak és személyesen Önnek, Tököl város polgármesterének, melyekre érdemi választ sajnos nem kaptunk, pedig a törvény 30 napos válaszadási kötelezettséget ír elő. Ha tehát nem válaszol, nem tiszteli meg a választópolgárokat, nem végzi el a munkáját, a fizetését mégis felveszi. És ez mellé 2500 km kocsi használatot is természetbeni juttatásként megkap a 15 %-os költségtérítésen felül.

Ez a magatartás a tököli Sziget Civil Kontroll és Érdekképviseleti Egyesületet nem téríti el attól a szándékától, hogy további kérdéseket tegyünk fel, mert meggyőződésünk, hogy a hatalom ellenőrzésében fontos szerepe van a nyilvánosságnak. A hatalom gyakorlási eszközei és módszerei Tökölön nem mindenben felelnek meg véleményünk szerint a demokratikus játékszabályoknak és az ebből levezethető, elvárható  magatartásnak.

Véleményünket megerősíti egy nemrég lezajlott jogerős bírósági ítélet indoklása is.

” a polgármesteri tisztség egyike azoknak a tisztségeknek, amelyek betöltőivel szemben magasabb elvárásokat kell támasztani mind erkölcsileg, mind jogilag, és ezeknek nem csak a hivatali munkavégzésük során, hanem a magánéletükben is meg kell felelniük. A polgármesterektől elvárható, hogy törvénytisztelő és kifogástalan magatartást tanúsítsanak.”

 Meggyőződésünk, hogy a fenti idézet a képviselő-testület tagjaira is érvényesek és vonatkoznak. Véleményünk szerint nem a törvénytisztelő magatartás irányába mutat az olyan vezetési, irányítási forma, ahol az állam törvényeit és az önkormányzat saját rendeleteit figyelmen kívül hagyva gyakorolják a választópolgároktól kapott hatalmukat.

Ezért a korábban feltett kérdéseinkre és a most megfogalmazottakra várhatunk –e?

 1. Várhatunk- e választ az eddig feltett közérdekű kérdéseinkre, vagy jogainkat illetve az általunk képviseltek jogait nem tisztelve, továbbra is megtagadják a válaszadást?
 2. A közpénzekkel gazdálkodó önkormányzat köteles  elszámolni a nyilvánosság előtt a közpénzek felhasználásáról, vonatkozik ez a polgármester által közfeladat ellátására használt hivatali gépkocsira is.  GPS nyomkövető használatával mindenki számára egyértelműen elkülöníthető a hivatali és a magáncélú használat, mely tiszta átlátható viszonyokat teremt mindenki számára. Érthetetlen, hogy miért nem ez a megoldás a természetes? Bár a Pest Megyei Kormányhivatal és Bóna Zoltán országgyűlési képviselő véleményeik szerint a helyi szabályozás nem törvényellenes, mi változatlanul fenntartjuk álláspontunkat, hogy a hivatkozott szabályozásokra támaszkodva indokolatlanul magas a juttatás és a közpénzek felhasználása menetlevél vezetése nélkül átláthatatlan.
 1. A Tököli Tükör 2016. májusi számának hátlapján reklámozott Hoffman Pál – Malaczkó István Örökségünk Tököl sportja 1922 – 1992 fotóalbuma kiadó Városi Sportkör borítóján megtalálható az önkormányzat díszpecsétjének lenyomata. A Tököl Város Önkormányzatának 3/2016.(I.29.) számú rendelet 7.§ (2) szerint a díszpecsétet a) a Képviselő – testület  által alapított kitüntető díjak díszoklevelein, illetőleg emléklapon, b) az Önkormányzat nemzetközi kapcsolataiban lehet használni. Kérdésünk nevezettek milyen felhatalmazás alapján használták fel a díszpecsétet a fotóalbum borítólapján, rájuk nem vonatkozik a saját maguk által megalkotott és megszavazott önkormányzati rendelet?

4.A hivatkozott bírósági ítéletben megfogalmazott   polgármesterektől elvárható törvénytisztelő és kifogástalan magatartásában bízva reméljük, hogy cáfolja vagy megerősíti azon információkat, mely szerint a polgármesteri tevékenységét 2011 óta nyugdíjasként látja  el.

Kérdésünk,  ha a polgármesteri tevékenységét nyugdíjasként látja el, erről nem kellet volna tájékoztatnia a választókat?

 1. A Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetsége (POFOSZ) „Forradalmunk Világító Lángja Emlékérmet adományozott 2015 októberében Tököl polgármesterének. A magyar haza érdekében végzett áldozatos munkájának elismeréséért” Sajnos erről a kitüntetésről a lakosság nem értesült. Miért? Mi utólag gratulálunk!

6.Tököl város honlapján található jegyzőkönyvekben a mellékletek rendezetlensége kritikán aluli. Várható-a jövőben olyan számítógépes szerkesztés, ahol a kérdésekre választ várók áttekintést kaphatnak? Lásd a 2016.május 30.- ai jegyzőkönyv költségvetési rendeletének táblázatai. Katasztrófa!

7.Az elmúlt évek bankbotrányaira tekintettel, kérjük, tájékoztassa a közvéleményt, hogy Tököl önkormányzata a közpénzeit mely pénzintézetek kezelik és milyen mértékben?

8.A jegyzőkönyvek áttanulmányozásánál tapasztaltuk, hogy a TVCS. KFT 2014.évi üzemi eredménye -23266 eFt-ről 2015.évre 28755 eFt-ra növekedett. Kérdés: a fenti emelkedések alapján meddig termelhet a kft a városnak ekkora veszteséget?

 Tököl 2016-07-15

a tököli Sziget Civil Kontroll és Érdekképviseleti Egyesület Vezetősége

Amennyiben választ nem kapunk, kérdéseinket Tököl választóival nyilvánosan megbeszéljük.

 A polgármester válasza hallgatás, a képviselők úgy tesznek, mintha erről nem is hallották volna.

Mivel választ nem kaptunk, ezért észrevételeinket megosztjuk Önökkel.

A tököli SZIGET CIVIL KONTROLL és ÉRDEKKÉPVISELETI EGYESÜLETVEZETŐSÉGE

 Amire korábban nem válaszoltak!

 1. kérdéssor

Közérdekű kérdések a polgármester és a képviselők felé

 1.Milyen formában került aláírásra a képviselői összeférhetetlenségi nyilatkozat?

Kérjük tételesen a képviselők munkahelyeinek megnevezését!

Kérjük a képviselői nyilatkozatról egy másolatot szíveskedjenek küldeni!

2.Hosszú idő kellett a tököli főépítész kinevezésére. Kérdésünk, hogy a kinevezés miért nem pályázat útján történt? Kérjük, tegyék lehetővé, hogy a főépítész első havi tevékenységét megismerhessük. Kérjük, ha írásbeli összefoglaló van, erről is egy másolatot szíveskedjenek küldeni! Tököli lakos, önkormányzati alkalmazott, erre a feladatra nem volt?

3.Rendelkezik –e gazdálkodási, gazdasági tervvel az önkormányzat, mert erről nem található nyilvános dokumentum?

4.Hónapok óta az önkormányzat bizottsági munkája alig teszi ki az egy órát. A jegyzőkönyvek tanúsága szerint a szavazáson kívül értékelhető javaslattal nem lehet találkozni. Kérdésünk az, hogy erre az időszakra és az esetleges felkészülési időszakra is számítva, nem találják-e ezt a munkát túlfizetettnek, akár az önkormányzat dolgozóinak, akár a közmunkásoknak juttatott bérekhez viszonyítva?

5.Öt évre visszamenőleg, az önkormányzat hiteleket vett fel és toll maga előtt. Milyen tervük van ennek felszámolására?

2010.02.01 Munkabérhitel 25 mFT 1hónap 17,5 % kamat, szavazás egyhangú
2010.06. 24 Folyószámlahitel 50 mFt 1 év ? % kamat, szavazás egyhangú
2011.06.02 Folyószámlahitel 65 mFT 1 év ? % kamat, szavazás egyhangú
2011.07.18 Okif hitel 270 mFT 15 év ? % Ecsedi B tartózkodott

126 363881 Ft adósságot a Magyar Állam átvállalt

2012.05.31 Folyószámlahitel 65 mFT 0,5 év ? % kamat, szavazás egyhangú
2013.08.08 Folyószámlahitel 50 Mft 1 hónap ? % kamat, szavazás egyhangú
2013.11.14 Folyószámlahitel 50 mFt 10 hónap ? % kamat, szavazás egyhangú
2013.12.19 Munkabérhitel 15 mFt 1év ? % kamat, szavazás egyhangú
2014 02.27 Hitelszerződés 160 mFt 2 év ? %kamat, szavazás egyhangú
Bölcsőde hitel 66mFt 10 év 3 havi bubor +1,7% szavazás egyhangú
2014.11.20 Folyószámlahitel 50 mFt 1 év ? % kamat, szavazás egyhangú
2014.11.20 Munkabérhitel 17 mFt 1 év ? % kamat, szavazás egyhangú
2015.10.30 Folyószámla és rulirozó hitel 97 mFt 1 év ? % kamat, szavazás egyhangú
Végösszeg: 980 mFT

2014 -ben a fellelhető nyilvános adatok szerint az Erste Bank felé 178 973 998 Ft, az OTP Bank felé 43 306 085 Ft tartozás volt kiolvasható!

2016 01.01 –én meglévő adósság állomány mértékét kérjük nyilvánossá tenni.

Mindenesetre a mintaszerűnek mondott gazdálkodáshoz 980 mFt hitelmozgatást kellett végrehajtani.

A hitelfelvételekről 1 kivétellel egyhangú döntés született!

Mennyi volt a felvett hitelek után a kamatfizetés kötelezettség, mivel nincs róla nyilvános adat?

Ezeket az adatokat is a tököli önkormányzati ülések jegyzőkönyveiből vettük. A dátum az ülések időpontját jelöli.

A 2015 évi 97 mFt hitelfelvételt tovább növeli, véleményünk szerint indokolatlan 5,5 mFt-os személygépkocsi vásárlás polgármesteri használatra, mivel a jelenlegi szabályzatuk szerinti polgármesteri gépkocsi használat törvénytelen. Ezt jeleztük Önök felé. Sajnos választ nem kaptunk.

6.A polgármester nyilatkozata szerint éves szinten 100-120 mFt-ot osztanak ki nem kötelezően ellátandó feladatokra. Nem érzik hibás döntésnek ezt a gyakorlatot, hogy működéshez hitelt vesznek fel, nem kötelező feladatokra meg pénzt osztanak szét? Nem érzik aggályosnak, hogy az adófizető polgár, aki nem rendeződik valamilyen kérő szervezetbe, hátrányos helyzetbe kerül?

Hogy vannak rendeletben szabályozva az önkormányzat által közpénzből, a költségvetés terhére nyújtott közösségi célú támogatások? A rendeletben, hogy van szabályozva, hogy kik részesíthetőek támogatásban, és milyen feltételeknek kell megfelelni a támogatás elnyeréséhez? Szabályozva van- ezen a támogatás mértéke?

Ha a tárgyévi költségvetés mínuszos, ill. az önkormányzat működési és munkabér hitel felvételére kényszerül, akkor is adható- e támogatás? Ha az önkormányzat nem rendelkezik ilyen szabályozással, milyen elvek alapján ítéli meg a támogatásokat és azok mértékét az önkormányzat a kérelmezők részére, ill. utasítja el azokat?

7.Miért nem költséghatékonyabb módon, intézményi formában működik az uszoda?

Kiegészítés: Információink szerint az uszodaüzemeltetés éves vesztesége 35-40 mFt-ot ér el.

Javasoljuk a veszteség csökkentésének lehetőségeit feltárni! Kérjük a szükséges intézkedés megtételét!

8.A tököli, lakosok sokasága nehezményezi a járdaépítések és karbantartások elmaradását. Szép dolog, hogy az egyes utcákban, frekventált területeken nyírják a füvet önkormányzati dolgozók és közmunkások. Van azonban a településen néhány olyan hely, ahol szintén meg kellene ezt tenni. Várható, hogy a jövőben ezekre is sor kerülhet?

9.Tököl honlapján egyesületek, csoportok is fellelhetőek. Sajnos nem mindegyik. Megkérjük a tisztelt önkormányzatot, hogy a bejelentett, Tököliek által alapított egyesületet, nevezetesen a tököli Sziget Civil Kontroll és Érdekképviseleti Egyesületet is feltüntetni szíveskedjenek!

 10.Polgármester Úr!

Várható-e, hogy a közeljövőben eleget tesz a törvényekben előírt válaszadási kötelezettségének vagy továbbra is megtagadja. Úgy véljük, nem teszi minden esetben nyilvánossá megkereséseinket, észrevételeinket az önkormányzati üléseken, ami szintén kötelezettsége lenne!

Várjuk válaszukat!

Tököl, 2016. április 21

Tököl Város Képviselő-testülete és Polgármestere részére!

 2316 Tököl Fő út 117.

 1. Címzettek!

Sajnálattal tapasztaltuk, hogy 2016. április 21.- ei levelünkben feltett kérdéseinkre a törvényes határidőn belül nem kaptunk választ. Ismételten szeretnénk felhívni Önöket, Önt arra, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26.§ (1), a 28.§ (1), és a 29.§ (1) bekezdésein alapuló közérdekű adatkéréseinket teljesítsék, ill. teljesítse. Szeretnénk felhívni figyelmüket, ill. figyelmét arra a tényre, hogy a törvény az adatok közlésére 15 napot biztosít és ez az időtartam már letelt, az adatok kiadásának megtagadására 8 nap állt rendelkezésükre, és ezt a határidőt sem tartották, tartotta meg. Kérjük, hogy a feltett kérdéseinkre 2016. május 31. – ig juttassák el címünkre válaszukat és bocsássák rendelkezésünkre a kért dokumentumokat. Ellenkező esetben kénytelenek leszünk a lehetőségünkre álló további jogorvoslati lehetőségeket igénybe venni.

Tököl 2016. május 11.

Ezekre a kérdésekre mai napig a törvény által előírt kötelezettség, továbbá az Adatvédelmi Hivatal felszólítása ellenére sem kaptunk választ.  Jó lenne tudni, mi a válaszmegtagadás oka

 2016.augusztus 30.

 

 1. kérdéssor

 

Tököl polgármestere és képviselő testülete részére

1.Mint az közismert a polgármester úr immár sokadszor ” törte össze ” a személyi használatú hivatali gépkocsit.

Legutóbb 2016. augusztus 26.-án.   késő délután okozott személyi sérüléssel járó közúti balesetet. A baleset következtében megsérült az újonnan beszerzett személyi használatú NPT-140 frsz. – ú önkormányzati tulajdonban lévő gépkocsi.

A 2013.évi V. törvény (Ptk.) kártérítési felelősség általános szabályai szerint a polgármester úr által okozott közúti  balesetből származó, neki felróható kár a Ptk. értelmében vagyoni hátrány jogellenes okozásának minősül. A károkozó a károsult teljes kárát köteles megtéríteni. Úgymint a) károsult vagyonában beállott értékcsökkenést, b) az elmaradt vagyoni előnyt és c) a károsultat ért  vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségeket, amit csökkenteni kell a károsultnak a károkozásból származó vagyoni előnyével.(Ptk.6:522.§)

A kártérítés szempontjából kárnak minősül az az összeg, amelyet a biztosító nem térít meg.(Ptk.6:531.§).

A károkozó a kárt pénzben köteles megtéríteni.(Ptk.6:527.§)   Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható.(Ptk.6:519.§) .

A polgármester úr  az általa elkövetett közlekedési és egyéb szabálysértésért és annak következményeiért egy személyben felelős, ezért véleményünk szerint anyagi felelőssége az Önkormányzatra vagy a Polgármesteri Hivatalra nem hárítható át.

Mivel a munkáltatói jogokat a polgármester tekintetében  a képviselő testület gyakorolja Kttv.225/A § (1) Valamint a polgármester kártérítési felelősségének megállapítása képviselő testületi át nem ruházható hatásköre Kttv.225/J§(1).

Ezért  fentiekre tekintettel kérdezzük:

 • Milyen mértékű kár érte az Önkormányzatot és a kárt a károkozó megtérítette- e az Önkormányzat részére?
 • Ha nem miért nem?
 • Az elévülési időt ( 5 év Ptk.6:533.§ ) figyelembe véve a képviselő testület vizsgálta- e a polgármester úr kártérítési felelősségét a személyi használatú hivatali gépkocsiban korábban bekövetkezett káresemények kapcsán?
 • Hány dokumentált káresemény történt az elmúlt öt évben, és milyen megállapításokat tett a képviselő testület?
 • Ha nem tett, miért nem tett?

2.Várható-e Tököl város útjain forgalmi adatok figyelembevételével egységes gyalogátkelőhelyek biztosítása, felfestése és kitáblázása?

3.Felhívjuk szíves figyelmüket, kérdéseinkre a válasz megtagadására 8 nap, megadására 15 nap áll rendelkezésre.

Tököl,2016-10-13

A tököli Sziget Civil Kontroll és Érdekképviseleti Egyesület vezetősége

 

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önök részére 2016. okt. 13.-án küldött levelünkre, melyet a Polgármester Úr válaszolt meg 2016.nov. 4.-én, nem áll módunkban választ elfogadni a következők miatt:

1.A válaszból nem derül ki a lényeg,  érte-e kár AZ ÖNKORMÁNYZATOT a 2016. augusztus 26.-ai közúti baleset következtében?

 1. Kérjük, erről szíveskedjenek tájékoztatni bennünket és természetesen arról is, hogy ebből az összegből a Polgármester Úr mennyit térített meg az önkormányzat részére!
 1. Előbbiekre tekintettel a kérdésünk továbbra sem okafogyott. Az 1/c.) ,1/d.) pontban feltett kérdéseinkre sem kaptunk választ, érte-e káresemény az elmúlt öt évben a személyi használatú hivatali gépkocsit?

Ha igen mikor, ha nem azt is szíveskedjenek  közölni, és természetesen azt is, hogy hol találhatóak azok a dokumentumok, melyekből kiderül mikor történt a válaszukban közölt négy káresemény?

4.Mely dokumentumokból derül ki, hogy a káresemények miatt az önkormányzatot nem érte kár és a képviselő-testület tudomásul vette a káresemények jogszabályok szerinti rendezését?

5.Válaszadásukig kérdéseink továbbra is relevánsak.

 

Az első  négy kérdéssorunkra ombudsmani felszólítás ellenére továbbra sem kaptunk választ.Ez polgármesteri kötelességszegés.

2016.11.20

Tisztelt tököli Önkormányzat!

A mellékelt Adatvédelmi Hatóság Elnöke által aláírt levél alapján, Egyesületünk jogosulttá vált a korábban kért és az Adatvédelmi Biztos által közérdekűnek minősített adatok megismerésére. Az Adatvédelmi Hatóság Elnöke tájékoztatása szerint Egyesületünk pert indíthat az adatigénylés teljesítése érdekében a polgármester ellen. Mivel Önök a munkáltatói a polgármesternek, kérjük Önöket, hogy a képviselő-testület kötelezze a polgármestert, hogy Egyesületünk részére a közérdekűnek minősített adatok kiadására nyolc napon belül válaszoljon. Ellenkező esetben nem tudunk eltekinteni a bírósági eljárástól. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy bírósági eljárás esetén az eljárási költségek az önkormányzatot fogják terhelni. Tájékoztatjuk Önöket, hogy jelen levelünket mellékleteivel együtt feltesszük honlapunkra, a Facebookra, tájékoztatjuk Tököl teljes lakosságát, továbbá megküldjük az Önkormányzatban mandátumot nyert pártok választókerületi vezetőinek és  egyesület vezetőségének tájékoztatásul.   Az Önkormányzati munka nem feltétlen lojalitás, az Önkormányzati munka kötelezettség is,amit adófizető polgárként elvárunk.

Tököl, 2017.04.21

Tisztelettel: A tököli Sziget Civil Kontroll és Érdekképviseleti Egyesület Vezetősége

Nagy Béla                                                                 Pletser József

Társelnökök

Kedves Tököliek!

Tájékoztatjuk a közélet és a közpénzek felhasználása iránt érdeklődő Tököli Polgárokat, hogy a képviselő-testület 2017. február 14.-ei ülésén a Tököli Polgárok által befizetett adókból és más bevételeiből – vagyis KÖZPÉNZBŐL – 21 szervezetet 43.179.000 Ft támogatásban részesített úgy, hogy a támogatások összege 68000 Ft minimumtól 15 192000 Ft összegig terjed. Sajnálatos módon az odaítélt támogatások indoklása nem szerepel a 17/ 2017.

(ll.14. ) képviselő-testületi határozatban. Így nem tudhatjuk – csak reménykedhetünk benne, hogy a helyi közösség részét képező – vagy nem képező – támogatottak az odaítélt támogatásokat a közjó, a Tökölön élő polgárok érdekében, és nem önérdekeik megvalósítására használják fel. Ezért kérjük, hogy az odaítélt támogatások elszámolását – a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról szóló törvény értelmében – az önkormányzat hozza nyilvánosságra az elmúlt három évre visszamenőleg. Így minden érdeklődő számára láthatóvá válik, hogy a támogatottak a támogatást a közjó és a Tökölön élő polgárok érdekében vagy önérdekeik megvalósítására használták- e fel. Ellenkező esetben  Illyés Gyulával szólva joggal mondhatják a Tököli Polgárok ” nézel, de csak azt látod, mit ő eléd varázsolt “. A támogatottak és a támogatottak részére megítélt összegek jegyzéke az önkormányzat februári jegyzőkönyvében megtekinthető.(TÖKÖL VÁROS
ÜGYFÉLINFORMÁCIÓS  HONLAPJA, Jegyzőkönyvek között.)

Tájékoztatjuk, továbbá a tököli lakosságot, elvi döntés született 400 mFt fejlesztési hitelfelvételéről.(19/2017 II.14)

Véleményünk szerint a fejlesztési hitelfelvétel akkor hatékony és elfogadható, ha a cikluson belüli fejlesztéseket előrehozza és a felvett hitel a ciklus végéig törlesztésre kerül. Ellenkező esetben pénzügyileg nem megalapozott fejlesztésről beszélhetünk.

Tököl,2017.04.21.

Nagy Béla                                                                 Pletser József

Társelnökök

Facebook hozzászólások