KULTÚRA-HAGYOMÁNYOK

Hagyományok vagy tradíció  

A traditio a rómaiak számára a nemzedékről nemzedékre továbbörökítendő javak átadását jelentette. Ma ezt a jelentésréteget értik közkeletűen a hagyomány kifejezés alatt.

A hagyomány az elődök örökségéből született. Olyan cselekvéseket, dolgokat, amelyek, nemzedékről nemzedékre változatlan formában megmaradnak, öröklés útján tovább viszik őseik értékeit és tükrözik a hely világszemléletét.

A hagyomány egy adott közösség tudásának, tapasztalatainak összessége, mely a közösség fennmaradását támogatja. Az ily módon összegzett közösségi tudás a közösség magatartásformáinak, szokásainak lassabban vagy gyorsabban változó rendszerén belül működik. E formák egyik nemzedéktől a másikig, elsajátítás folyamatában válnak a különféle típusú közösségek tagjainak birtokává, szervezik ezek viselkedését, tevékenységét.

A hagyományok ismerete, betartása, követése a korábbi társadalmakban az egyén számára egyfajta védelmet, a közösség által történt elfogadást, elismerést is jelentett, míg a hagyományok indokolatlan megszegése kirekesztettséget hozott magával.

A modernizáció egyik következménye– a helyi, általában falusi hagyományok városiakra, ill. globálisakra való cseréje. A hagyományokból nagyon sokat tanulhatunk.

Régen Tökölön is a közvélemény megkívánt egyfajta külső rendet, tisztaságot. Megszólták, akinek nem volt rendszeresen meszelve a háza, nem volt szép virágoskertje, a háza előtt nem söpörte el a járdát, nem tisztította ki az árkot.

Ma ez már kiment a divatból. Az utcát sokan már nem tekintik sajátjuknak.

A családi hagyományok generációkon átívelő, tudatosan ápolt, fenntartott szokások.

 A hagyományok azt is meghatározzák, hogy a család milyen ünnepeket és hogyan ünnepeljen meg, és hogyan kapcsolódjon a kulturális és vallási hagyományokhoz.

A családi hagyományok és tradíciók meghatározzák a születésnapok, névnapok, évfordulók, nyaralások forgatókönyvét, kellékeit, az ajándékozás, az együttlét formáját, tartalmát.

A szeretet kifejezésének megnyilvánulásai is kultúrához, szokásokhoz kötöttek. Az érzelmek kifejezésének hagyománya is a családi kultúrával együtt öröklődik, s erről is elmondható, hogy végtelen számú családi mintázat létezik. Vagyis az érzelemkifejezés módjaiban is nagyon különbözünk egymástól.

Hétköznapi hagyományok

A családi szokások a generációkon átívelő kapcsolatok erejét szimbolizálják. Szabályozottságuk, szertartásosságuk, folytonosságuk, kiszámíthatóságuk, tervezhetőségük  biztonságot, stabilitást ad, s ezzel védett terepet biztosít az érzelmek kinyilvánításának.

A hagyomány ereje

De mi a hagyomány értelme? A legfontosabb, hogy a hagyomány segíti az egyént abban, hogy képes legyen eligazodni a világban, és legyen egy mérce, amelyhez az egyének cselekedeteit mérni lehet. Nyilvánvaló, hogy egyetlen személy sem függetlenítheti magát attól a történelmi, kulturális közösségtől, amelyben szocializálódott. A hagyomány emellett kialakítja a társas együttélés és az együttműködés formáit egy adott közösségen belül.

Ha a társadalom tagjai azonos értékeket vallanak magukénak, akkor – elméletben – kevésbé valószínű, hogy egymás ellen forduljanak, és a közöttük lévő konfliktusok szétbomlasszák a közösséget. Természetesen a hagyományok nemcsak „befelé”, hanem „kifelé” is hatnak – elválasztják az adott közösség tagjait másoktól, akik nem gyakorolják ugyanazokat a hagyományokat (nem ugyanazt a vallást követik, nem ugyanolyan szokásokat gyakorolnak, nem ugyanúgy étkeznek stb.).

A hagyományoknak tehát van egy olyan szerepük, hogy segítik a közösség tagjainak „összezárását”, elkülönítését más közösségektől, a saját identitás fenntartását.

Szeretnénk összegyűjteni a tököli hagyományokat .Szívesen vennénk olyan írásokat,mellyel csokorba köthetnénk a mi hagyományainkat.

Facebook hozzászólások