Egyéb kategória bejegyzései

MILYENNEK KELLENE LENNIE A TÖKÉLETES TÖKÖLI POLGÁRMESTERNEK?

A felsorolt tulajdonságok vélhetőleg egy emberben nincsenek és nem is lehetnek meg, ez egy különleges, majdhogynem krisztusi személyiség lenne, aki csak papíron létezik, a valóságban legfeljebb, mint ideális állapotra törekedni lehet rá. Minél kisebb az eltérés egy eszményi polgármesteri személyiségképtől, annál szerencsésebb a közösség, aki megválasztotta és ő maga is, aki kiegyensúlyozott mentális károk nélkül tudja ellátni feladatát. Vágjunk hát a közepébe:

 1. Éljen közöttünk és ne csak származását illetően legyen, tököli.
 2. Kívánatos lenne az alsó korhatár 30, a felső pedig 50 év, de ehhez persze nem kellene túl mereven ragaszkodni.
 3. Legyen közéleti érdeklődésű és ne csak muszáj Herkules legyen, aki a foglalkozások és pénzkereseti lehetőségek egyikének tekinti ezt a hivatást.
 4. A közösségért való munkában éveken keresztül vegyen valamilyen formában részt, legyen ebben múltja, ennél fogva ismerje az a közösség, amelynek az élére kíván állni.
 5. Legyen közvetlen, nyitott, megértő mások problémái iránt, emberszerető, megbocsátó, szerény, puritán, ha éhes, étvágyát ne a pénzzel oltsa.
 6. Legyen kommunikatív, használja a 21. század adta közösségi háló lehetőségeit, hogy akikért dolgozik, már a fejlesztések lehetséges irányait is megismerhessék, ha érdekli őket, meg betekinthessenek a tervek grafikai, szöveges részeibe is és ez csak rajtuk múljon. A megvalósítás folyamataiban is elégítse ki a közérdeklődést. Ne legyenek titkok. Adjon a településen élők véleményére, ha kell, vitatkozzon azokkal. Döntéseiben mindenképpen vegye figyelembe Őket.
 7. A hibás döntéseket ismerje fel és ismerje el, mert a tevékeny ember hibákat is követ el, a lényeg, hogy tanuljon belőle. A döntés pillanatában helyes döntést az idő negligálhatja és az ellenkezőjére is fordulhat a dolog, amiről a döntéshozó nem tehet.
 8. Ne legyen érzékeny, szenvedélyes, hirtelen haragú, vegye tudomásul, hogy az álláspontja ellen érvelőknek nem személyével van bajuk, hanem kivételesen egy konkrét ügyben nem értenek vele egyet.
 9. Legyen határozott, jó szervezőkészséggel, kompromisszum kész a problémák megoldása-, megtárgyalása során.
 10. A tekintélyét, ha lesz, munkájának köszönheti és nem a beosztással jár együtt, így aztán jobb, ha azt nem megkövetelni próbálja.
 11. Nem árt, ha van felsőfokú képzettsége és az sem, ha annak szakiránya segíti a tevékenységében.
 12. Tudja az embereket elfogadni olyanoknak, amilyenek, ne legyen előítéletes, sértődékeny, haragtartó és bosszúálló

2018.07.16                             Írta és összeállította: Saftics György

Gondolatok a múltról, az emberről, a változásról, avagy a változatlanság ismétli önmagát?

Dicső pedagóguskoromban tanítványaimat úgy kívántam motiválni, hogy elmondtam az ókori indiai bölcs Dhammapada mondását, ami ekképpen szólt.„Az olyan ember, aki nem tanul, úgy öregszik meg, mint egy ökör, teste gyarapszik, de ismeretei nem.”

Gondolatok a múltról, az emberről, a változásról, avagy a változatlanság ismétli önmagát? bővebben…

Első áldozás

„Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan,
mert ez az én Testem, mely értetek adatik”(Mt. 26, 26)

Leonardo Da Vinci: Utolsó vacsora

Első áldozás lesz Tökölön 2019.június 2.-án 11 órakor a tököli katolikus templomban. Szülök és gyermekek, rokonok és jó barátok várnak mindenkit a közös ünnepre!

 Sík Sándor: Fehér nap

Áldozás- Elsőáldozás

Üdvözölt Légy kedves ünnep
Tiszta szívek ünnepe!
Ragyogjon be fehér fényed
Szívünk – lelkünk mélyébe.

Napsugárban angyalszárnyak
Lenge libbenése kél,
És a szárnyuk és az arcuk
És az Úrnak fénye rajtuk
Hófehér.

Napsugáros köntösében
Még a föld is úgy örül!
Tiszta napfény tündöklése
Játszik az oltár körül.
És megáll az áldozókon
Az oltár lépcsőinél
Égi fénnyel tűz reájuk
Hófehér.

Boldogító örömével
El fog édes érzelem,
Égő sóhaj halk fohásza
Lebben át a lelkemen.
Édes Jézus szállj szívünkbe
S óvj halálig hű vezér,
Hogy a lelkük bármi harcon
Mindörökké megmaradjon
Hófehér.

Mi is az áldozás?

Az Oltáriszentség felvétele, Jézus áldozati teste és vére a kenyér és a bor színében.Ebben a jelképben Jézus az utolsó vacsorán keresztáldozatának tudatában, mint örök emlékezetét az Egyházra hagyta.Az ősegyházi kifejezése szerint Jézus testében és vérében való részesedést jelölte. A katolikus hitben az elsőáldozás: az Oltáriszentség első alkalommal történő vételét jelenti. A gyermek akkor érett erre, amikor megfelelő oktatás után a már különbséget tud tenni az Oltáriszentség és a közönséges kenyér között és képes a gyónásra. Elsőáldozáskor a gyermekek ünnepélyes keretek között először járulnak az Úr oltárához, hogy arról a kenyér és bor színe alatt, Jézus Krisztus szent testét és vérét magukhoz vegyék. Ezáltal szívükben egyesülnek az Úrral, a liturgikus közösségnek pedig még aktívabb résztvevőivé válnak. Szentáldozás előtt szükséges, hogy a bűnbánat szentségében a gyermekek megvallják bűneiket Isten és az őt képviselő papja előtt, azokat megbánják és a feloldozás által bocsánatot nyerjenek, hogy így tiszta szívvel fogadhassák magukba az Úr Jézust. „Az oltáriszentséget megváltónk azért rendelte el, hogy mindennapi lelki táplálékunk legyen a Mennyek Országa felé vezető utunkon. Az Utolsó Vacsorán Krisztus felfedte jövendő szenvedését ebben a titokban, amikor a kenyeret és bort, mint értünk adott Testét és Vérét nyújtotta át apostolainak és általuk mindnyájunknak, akik hisznek benne. „

“Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!”- fűzte hozzá, amelyet minden időkben parancsként fogunk fel és követünk. Így nemcsak a szentmiséken való részvétel, hanem az Oltáriszentségben való részesedés is örömteli kötelességünk. Ezért személyes jó példánkon túl gyermekeinkkel is megosztjuk a Titkot és minden erőnkkel arra kell törekednünk, hogy vegyék és egyék, éljenek és erősödjenek a mi Urunk testéből.

Első szentáldozásra az a gyermek engedhető, aki korának megfelelő érettséggel képes az Oltáriszentséget megkülönböztetni a közönséges kenyértől és bortól, valamint megfelelő hittani ismeretekkel rendelkezik. Ez általában 7-9 éves kor és két esztendő hittanos tanulmány után következhet be legkorábban.

 Sok szülő örül, fontosnak tartja, hogy gyermekük keresztény nevelését kapjon és úgy döntöttek, hogy segítik őket az elsőáldozás felé vezető úton. Ennek az útnak a valódi célja Isten szeretetének egyre mélyebb befogadása. Hiszen az Ő szent Fia, Jézus minden szentmisében önmagát adja nekünk, hogy lelkünk tápláléka legyen.

Az elsőáldozás tehát nem más, mint az első találkozás az Oltáriszentségben jelen lévő Jézussal. Minden szülő azt szeretné, hogy a gyermeke elsőáldozása meghitt, emlékezetes esemény legyen számára. Olyasvalami, ami megtartja őt a nehezebb időszakokban, erőt ad, ha megfárad élete során.

A tököli katolikus  gyermekek a mi templomunkban lesznek  elsőáldozók, és veszik magukhoz először ezt az életre szóló erőforrást. Legyen ez Isten ajándéka.

Az első áldozás, a maradandó szép emlékké átalakuló élmény, hisz családi, baráti beszélgetésekből mindannyiunk számára kiderül, hogy mindenki emlékszik – így vagy úgy – az első áldozásra.

Legyen az első áldozás alapgondolata az első áldozók számára: „sose engedjétek el szüleitek és Jézus kezét”

Szeretettel üdvözöljük Tököl első áldozóit!

Ajánljuk  az írást a tököli Sziget Civil Kontroll Egyesület nevében a Tökölieknek!

2019.május 25.       Összeállította: Pletser József

Lektorálta: Nagy Béla

Forrás:Internet

Tímár Ildikó

Elsőáldozás

Remegve ültem a templomi padban,
Csak az járt fejemben, hogy eljött a nagy nap:
Annyi évig éheztem, lélekben koldus voltam,
Életem értelmét eddig nem találtam.

Ma végre itt vagyok, s eljön az Úr hozzám,
Ő, kinek testét kegyetlen megkínozták,
Ő, ki vérét ontotta értem a keresztfán,
Ki bűneim ellenére szeretettel ölel át.

Ott álltam már az Irgalmas Úr előtt,
Féltem, mégis vágytam rá, hogy eljöjjön.
Kenyér – és borszínben meglátogatott,
Ő, aki nekem mindent megbocsátott.

 1. november 24.

 

 

 

 

 

500 éve halt meg Leonardo Da Vinci

Leonardo da Vinci firenzei festő, szobrász, építész, író, tudós, matematikus, hadmérnök, feltaláló, szobrász, építész, zeneszerző, költő, író, polihisztor 500 éve, 1519. május 2-án halt meg Franciaországban.
Törvénytelen gyermekként született. Apja falusi jegyző, anyja egy Caterina nevű parasztlány volt. Tanulmányait 1468-ban kezdte, amikor a családjával Firenzébe költözött. 1469-től a korai reneszánsz egyik legnagyobb alakja, Andrea del Verrocchio firenzei festőműhelyében tanult és dolgozott. Itt ismerkedett meg a festészettel, szobrászattal és vonzódott a műszaki ismeretek felé. Egyesek szerint balkezes volt, melyre utaló ecsetvonások, a balra vonalkázások révén azonosítják sokszor keze nyomát. Mások szerint mindkét kezét festéskor egyaránt jól használta.

1482-től Lodovico Sforza, akkori milánói hercegnél kért lehetőséget. Szolgálatában építészeti, szobrászi, festői, katonai, vízügyi feladatokat kapott. Hangszereken játszott, sőt maga is talált fel hangszereket és kiválóan énekelt is. Az udvarban ceremóniamesterként, un.rendezvényszervezőként is dolgozott. Sokoldalú tehetségét ünnepségek és udvari látványosságok előkészítésében is kibontakoztathatta. A milánói udvarban Leonardo elmélyült a katonai és műszaki tudományokban, az építészet, a folyadékok mechanikája, a madarak repülése és az optika kérdéseit kutatta. Tanulmányozta a repülést, ő tervezett először a mai helikopterhez hasonló eszközt és felfedezte a siklóernyőt is. Az emberi test felépítésének megismerésére az elsők között boncolt. És utána mindent lerajzolt.

Ő volt az első, aki rájött a szívbillentyű szerepére.

Híres ábrázolása az emberi test tökéletes arányairól, a körbe és négyzetbe írt emberről.

Megfordult Mantovában, Velencében, Firenzében, majd 1500-ban mérnökként, katonai építészként Cesare Borgia szolgálatába állt.
Kíváncsisága szinte kimeríthetetlen volt, mely hajtotta újabb és újabb felfedezések felé. Élete első és második firenzei, illetve milánói korszakra tagolódik. Kisebb megszakításokkal e két város volt az otthona és alkotásainak színtere. 1513-ban három évre Rómába költözött. X. Leó pápa kívánságára matematikával és tudományos ismeretekkel is foglalkozott. Élete utolsó éveit a Milánót visszahódító I. Ferenc francia király meghívására Cloux kastélyában töltötte. Leonardo da Vinci munkássága mai ésszel felfoghatatlan. Élete, festményei, rajzai, találmányai a mai napig csodálattal töltenek el mindenkit. Számtalan újítás, jövőbeli elképzelés fűződik nevéhez, amelyek úttörő jelentőségűek voltak. Ami azonban biztos, hogy foglalkozott a Róma környéki mocsarak lecsapolásával. Légcsavart tervezett. Rendkívül érdekelték a repülő szerkezetek. Komoly tanulmányokat végzett az örvénylő vízzel, a vízzel, ami képes minden alakot felvenni és összenyomhatatlan. A hidrodinamika megszállottja volt. Tudományát leginkább a tapasztalatszerzéssel alapozta meg.

Mivel rendszeres háborúk folytak az egyes városállamok között, nagy igény volt a harcászati dolgok fejlesztésére. Leonardo da Vinci találmányai között láthatunk ostromhoz való íjász gépet, ostrom katapultot, tankot, sarlós harci szekeret, több csövű ágyút is. Tengeralattjárót, a békauszonyt és a búvárruhát is elképzelte.

Mechanikus szerkezetei a kétkezi munkát segítették. Tervezett posztóvágót és nyomdagépet, desztillálót és forgatható tetejű szélmalmot egyaránt. Anatómiai kutatásai révén ismerte és lerajzolta a szemlencsét, a látósugarat, lencséket, szemüvegeket, tükröket tervezett.

Összegzés

 Leonardo a reneszánsz embereszményt testesítette meg, aki sokoldalúságával a tudományokban és a művészetekben is jártas volt. Leonardo da Vinci munkássága új utakat mutatott, melyek csak később valósultak meg. Élete, festményei, rajzai, találmányai mind a mai napig csodálattal töltenek el mindenkit. És mindez már ötszáz éve történt. Jó ilyen emberekről hallani!

Leghíresebb festményei:

(1490-1491)

Művei továbbá: Angyali üdvözlet (1472-1475 körül); Zenész képmása (1475 körül); Madonna virággal (1475-1478); Szegfűs Madonna (1478-1481); Sziklás Madonna (1483-1486); Hermelines nő (1485-1490); Madonna és a gyermek Mona Lisa (1503-1506); Szent Anna harmadmagával (1508-1510); Keresztelő Szent János (1513-1516)

Képeit egyetlen múzeum sem adja kölcsön szívesen. Ma két ország közötti erősödő feszültség, Leonardo kisajátítása is és Európa közös jövője beárnyékolja a francia és olasz kapcsolatokat.

Több mint 500 éve történt és a mai kor zenében felidézi a csodát. Hallgassák örömmel! Több változat is létezik.

Ajánlom szeretettel az érdeklődő Tökölieknek, Walter Isaacson: Leonardo Da Vinci, a zseni közelről- című könyvét. Az olvasóknak nagy élményben lesz részük.

https://youtu.be/iRe6AZlswmw

https://youtu.be/Yxumjt1VOTY

https://youtu.be/0M3uR24_V10

Írta és összeállította. Pletser József
Forrás: Da Vinci Stúdió

Internet

Kulturális Magazin

Wikipédia

Anyák napja- 2019

Május első vasárnapja anyák napja. Ezen a napon köszöntjük hazánkban az édesanyákat.Gyerekek és felnőttek virágcsokorral ajándékozzák meg édesanyjukat, nagyanyjukat, ezzel kifejezve azt a sok jóságot, önzetlen szeretetet, türelmes gondoskodást, amit szavakkal alig lehet kifejezni.

Az anyák napja az egyik legmeghatóbb ünnepünk, hiszen az előtt az emberek előtt tisztelgünk ezen a napon, akiknek születésünktől kezdve mindent köszönhetünk.

Anyák napja –az érzelmek és a hála ünnepe. A gyerekek nagy-nagy izgalommal próbálnak valamit visszaadni a visszaadhatatlanból, hiszen a világ rendje, hogy az édesanyáknak úgysem tudjuk visszaadni, amit kaptunk tőlük. Egy fontos ünnepnap, amely bár nem piros betűs, mégis a feltétel nélküli szeretetről szól. Az emberi élet megalapozója, ami egy anya és gyermeke kapcsolatát alkotja és alakítja. Ezen a napon ünnepeljük az élet csodáját. Ne feledkezünk meg róla, főleg akkor, ha még van kit megölelni! Ha pedig már nincs, az ezerféle szépségű és jelentésű virágok a legjobb tolmácsok az elmúlt szeretet kifejezésére.

Dsida Jenő: Hálaadás

Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.
Értem éjjel-nappal dolgozni nem resttel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad.
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
– itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem, köszönöm az édesanyámat.

Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!

Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!!

Falu Tamás: Anyád

Aki jó volt hozzád, az volt az anyád,
minden pillanatban gondolt ő reád.
Ha sorsod megvadult, s látta, hogy elüt,
félre tolt az útból, s elé ő feküdt.
Aki jó volt hozzád, az volt az anyád,
ha fáztál, a lelkét terítette rád.
Átvette terhedet, hogy azt ne te vidd,
simogatta sebed, sírta könnyeid.
Hogyha megbántottad – mért bántottad őt?
Nem sírt ő sohasem a szemed előtt.
Nem hangzott ajkáról soha-soha vád,
akihez rossz voltál, az volt az anyád.

https://youtu.be/HK0plHjzvl4

https://youtu.be/rFmmEaZsxZ8

2019.05.03             Ajánlja, szeretettel a tököli Civil Kontroll Egyesület!

                                                         Írta és összeállította: Pletser József

Húsvét-2019

Liliomszál

Jó reggelt, jó reggelt,
Kedves liliomszál,
Megöntözlek rózsavízzel,
hogy ne hervadozzál.
Kerek erdőn jártam,
Piros tojást láttam,
Bárány húzta rengő kocsin,
Mindjárt ideszálltam.
Tessék hát rózsavíz,
Gyöngyöm, gyöngyvirágom.
Hol a tojás, piros tojás?
Tarisznyámba várom!

A húsvét az egyik legszebb ünnep, bizony ünnep a javából.A tavasz eljövetelének köszöntése, a rügyező fák, a tavaszi virágok, a bimbózó növények, amelyek a természet újjászületését, feléledését jelzik. Márciusban vagy áprilisban, a Hold állásától függően ünnepeljük.

A húsvét a keresztény egyház egyik legfontosabb és legnagyobb ünnepe. Jézus pénteki kereszthalála után harmadnapra, vasárnap feltámadt. Halálával megváltotta minden ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett. Ma egyházi és családi ünnep, melyet a húsvéti szimbólumok követnek.

A tavasz, a feltámadás, a barka, az iskolákban a tavaszi szünet, a 40 napos böjt vége, a finom sonka és a kalács, a piros tojás, a locsolók, a bárány és a hal, mind- mind kötődnek hozzá. A 40 napos böjt Jézus sivatagi böjtjére emlékeztet, melynek húsvétkor van zárása. Virágvasárnaptól nagyszombatig terjedő hét a nagyhét a nagyböjt utolsó hete. Hagyományosan barkát szentelnek és körmenetben vonulnak be a templomba. A nagyhét tehát a virágvasárnappal veszi kezdetét. Virágvasárnapon emlékeznek meg a keresztények arról a bibliai eseményről, amikor Jézus szamárháton vonult be Jeruzsálembe. Az ételszentelés húsvéti szokás. A délelőtti misére letakart kosárral mennek a hívők, melyben hús, kalács, tojás, sonka és bor van.

A húsvéti bárány Jézus áldozatát, a bor Krisztus vérét jelképezi. A tojás az újjászületés jelképe. Az egészben főtt tojás a családi összetartást is jelképezi.

 Húsvét hétfői régi szokás a locsolkodás, a hímes tojás ajándékozás.  A víz megtisztító erejébe vetett hit az alapja. A húsvéti tojások piros színe Krisztus vérét jelképezheti.

Húsvétkor a keresztények Jézus Krisztus feltámadására emlékeznek. Nagycsütörtök az utolsó vacsoráról, Nagypéntek a keresztre feszítésről, Húsvétvasárnap pedig a feltámadás ünnepéről szól.

 

Idén, április 14-én délelőtt a Szentatya a Szent Péter téren mutatta be a nagyhetet megnyitó ünnepélyes szentmisét, amelyen mintegy negyvenezer hívő vett részt. Beszédében hangsúlyozta, hogy Jézus az alázat, az Atya akaratára való ráhagyatkozás útját választotta a diadalittas győzelem útja helyett.

Mit is kívánhatunk idén húsvétkor a Tökölieknek?

Maradjon meg a régi jó szokás a locsolás, mert ilyenkor a rokonok, a szomszédok időt tudnak keríteni egy beszélgetésre. Költözzön a tavasz, a feltámadás öröme mindenki szívébe. A hölgyeknek sok locsolót, a férfiaknak jó locsolkodást kívánunk.

Hétfőn várhatóan meleg és szép idő lesz.

2019.04.19

 

Jókívánságainkat küldjük minden Tökölinek és jó barátnak: a tököli Civil Kontroll Egyesület nevében!

 

Ui: Jókai Anna: Ima – virágvasárnap alkonyán

Istenem.
Az az alkony.
A földbe döngölt örökzöldek.
A már üres úton horpadt pléhdobozok zörögnek.
Hasadt nejlonzacskók a bokrokon fennakadva.
Köpésbe ragadt csikkek a taposott fűben.
Istenem.
Ez a piszkos alkony
a hamis csillogású nappal után –
Mert semmi sem volt a híg fényben valódi:
sem a csődület, sem az ujjongás,
sem az integető pálmaágak
sem a fejhangon intonált hozsanna.
Egy álságos jelenet mozgatott bábjai voltunk.
Nem itt dőlt el a sorsunk.
Istenem.
Alkony van.
Kivérzett eufória.
A tömeg berekedt.
Vedel, zabál:
Vacsorál.
A Tévé elé ül.
Új üvöltésre készül.
A „feszítsd meg” élvezetesebb.
A kereszthalál érdekesebb.
Istenem.
A nagypéntek a valóság.
Nem csap be engem.
A virágvasárnap illúzióját
engedd elfelednem.

Forrás: Internet

A város jó vagy rossz hírének keltése

Mottó: Az ostobaság csökkenését nevezzük haladásnak.

Victor Hugo

 

Április elsején került a postaládáinkba a Tököli Tükör ez idei első száma. Beleolvasva a polgármester új évi köszöntőjébe – ez nem áprilisi tréfa – megtudhattuk, hogy „Rossz, ha elvitatják a tisztességes munkát,” …  „s a város rossz hírét keltik.”

 Kik polgármester úr?

Ahhoz, hogy ki vagy kik keltik a város rossz hírét érdemes tisztázni néhány tényt. Azt kell mindenkinek megérteni, megjegyezni, hogy a demokrácia létrejöttéhez nem elég bizonyos intézményi feltételeket biztosítani (önkormányzatiság), nem elég a gazdálkodás szabadságát megteremteni, arra is szükség van, hogy az emberek elsajátítsák a demokratikus magatartás szabályait és az szerint cselekedjenek. Fontos hangsúlyozni, hogy a képviselő-testület és a polgármester tevékenységének bírálata semmiképpen nem a város jó vagy rossz hírének keltésével lenne azonos. Lássunk erre egy példát a sport területéről. Ha egy edzőt el akarnak küldeni eredménytelensége miatt egy egyesülettől, akkor a döntéshozók nem azt mérlegelik, hogy döntésükkel az egyesület jó vagy rossz hírét keltik- e, hanem azt, hogy az egyesület ez által eredményesebb lesz- e vagy sem.

Úgy gondoljuk, ha a demokratikus intézmények választott vezetői, a megfelelő játékszabályok megléte és betartása nélkül irányítanak egy települést, minősítik polgárai egy csoportját, nem tapasztalják meg a polgárai a demokráciát. Azon vagyunk, hogy mielőbb megértsék. Az emberek nem látnak maguk előtt más perspektívát, mint lehetőleg mindent elfogadni, amit a hatalom kíván, mert akkor a hatalom talán jól bánik velünk, és valamit kapunk tőle: munkahelyet, támogatást, megrendelést, közgyógyellátást, házi gondozási díjat, egyebet. Ezt nevezi a szakirodalom jobbágymentalitásnak.

Véleményünk szerint aki ezt az érzetet, mentalitást, kelti vagy hivatali tevékenységével erősíti az jóvátehetetlen hibát, vétket követ el városával szemben. Demokráciában demokratikus körülmények között akárkik is vagyunk, éppen úgy jogunk van beleszólni a dolgokba retorziók és félelem nélkül, mint a politikacsinálóknak.

Ezért kérdezzük polgármester úr, hogy ki, kik vagy mi kelti a város rossz hírét?

 Talán erre az esetre gondolt?  

A KDNP-s Hoffman Pál június óta vette fel a dupla költségtérítést

BUDAPEST-TÖKÖL – Az eddigi csak aprópénz volt! Összesen 1,1 millió forint közpénzt vett fel mintegy 9 hónapon át törvénytelenül Hoffman Pál KDNP-s országgyűlési képviselő, tököli polgármester. Hoffman a Blikk által kirobbantott feketepénz-botrány hetedik érintettje, az eddig leleplezett képviselők közül messze ő vette fel a legtöbb törvénytelen pénzt. Hoffman ugyanis már az előző, 2006–2010-es ciklusban is polgármester volt, ebben a minőségében pedig költségtérítést is kapott a tököli önkormányzattól.

Ám a Blikk rendelkezésére álló adatok alapján úgy tűnik, tavaly májusban, amikor országgyűlési képviselő lett, nem mondott le önkormányzati költségtérítéséről, miközben az Országgyűléstől teljes összegű választókerületi pótlékát is felvette, noha a kettőt együtt a törvény kifejezetten tiltja. Tavaly októberben ismét polgármesternek választották, de továbbra is mindkét költségtérítését felvette törvénytelenül, egészen idén február végéig. Az elmúlt hónapokban összesen 1 125 662 forintot. Az önkormányzattól havi 144 ezer 900 forintot költségátalányként, az Országgyűléstől ezzel egy időben havi 295 ezer forint választókerületi pótlékot.

A képviselő a Blikknek azzal védekezett: hibásan értelmezte a jogszabályokat. – Tájékoztatom önöket, hogy téves értelmezés miatt jogtalanul vettem fel költségtérítést. A hibát észlelve a felvett összeget egy hónappal ezelőtt visszafizettem – mondta lapunknak Hoffman Pál.”

Szerényen és halkan, ahogy mondani szokás kérdezzük? Itt ki sértette meg a város jó hírnevét? Az hogyan is van, hogy a polgármester téves, hibás jogszabály értelmezései  a saját javát szolgálták?

Várjuk válaszát!

Forrás: Blikk.hu 2011.ápr.11.

Vajda Mihály: Mentalitásaink

Tököl, 2019.04.11.

Tisztelettel ajánlja, az Önök szíves figyelmébe a tököli Civil Kontroll Egyesület Elnöksége részéről:  Nagy Béla társelnök

Lektorálta: Pletser József társelnök

Fotó: Széles Sándor

Utóirat: ha valaki vagy valakik nem szeretik a polgármestert, nem értenek egyet módszereivel és azt bírálják, abból nem az következik, hogy nem szeretik Tökölt. Két különböző dologról van szó. Ebből végkép nem az következik, hogy a város rossz hírét keltenék. Legalábbis demokráciában. Az épp eszű ember a tisztességes munkát soha nem vitatja el senkitől, azt elismeri. Ha viszont csúsztatást, trükközést, hamisságot, átverést tapasztal, azt kötelessége szóvá tenni a város polgárai érdekében!

Színlelt? (keresztény) demokrácia

    Színlelt? (keresztény) demokrácia a hétköznapjainkban.

Mottó: „Én szívesen megfogom a jobboldalinak és a baloldalinak is a kezét, csak legyen tiszta.”  Fésűs Éva

Mostanság sokat halljuk (helyi) politikusaink szájából (is), hogy a politikai nézeteiket tekintve a keresztény erények, értékek és szellemiség valamint a kereszténydemokrata eszmerendszer mentén fejtik ki tevékenységüket.

Az alábbiakban kísérletet teszünk arra, hogy bemutassuk, ez színlelés politikai haszonszerzés céljából, vagy tényleg az eszmerendszer és értékrend iránti elkötelezett politizálás.

Először is tisztázzuk az alapfogalmakat:

 Színlelés: (simulatio), tudatos eltérés a valódi és a kijelentett akarat között. A színlelő szándékosan és tudva mást mond, mint amit valóban akar.

Kereszténydemokrácia: „ A kereszténydemokrácia politikai doktrína.  A társadalmi tanítás forrásai: a Szentírás, az evangéliumi hagyomány; a katolikus bölcseleti hagyomány neotomista és perszonalista társadalomfilozófiai vonulatai; illetve a modern gazdasági és politikai szociológia. A keresztény társadalmi tanítás három elvre épül. A perszonalitás, azaz az ember személyi méltóságának elve, Isten képmására alkotott mivoltunk gondolata, a közöttünk meglévő eredendő egyenlőség eszméje. Az ember, társas lény, de önérték.

Másik kiemelkedően fontos elv a szolidaritás, mely a felebaráti szeretet evangéliumi parancsán alapul, a személy méltóságának elismeréséből fakad, és a mások javára végzett cselekvést egyszerre tekinti az egyén önépítése, a mások, a másik megsegítése és a közjó szolgálata folyamatának. A szolidaritás emberi magatartásához és az állam, a közhatalom kiegyenlítő szerepéhez szorosan kapcsolódik a szubszidiaritás keresztény gondolata (ez a harmadik alapelv). Kiindulópontja, hogy a társadalomban, annak természetes tagoltsága miatt számos közösség létezik, amelyek mindegyike a rendeltetésének megfelelő feladatokkal és tevékenységi területtel, autonóm döntési joggal kell, hogy rendelkezzék, hiszen létének és létjogosultságának ez az alapja. Az alapelvekre épülő számos fontos gondolat közül kiemeljük, hogy a társadalomban és az egyén életében a szabadság és az igazságosság nem kerülhet konfliktusba.”

Keresztény erények, értékek és szellemiség:

A négy sarkalatos erény definíciója:

„És ha valaki az igazságot kedveli, akkor, amit ő elér, az erény: mértékletességre, okosságra, igazságosságra és erősségre tanít. Ezeknél nincs hasznosabb az életben az ember számára.”(Bölcs 8,7)

IGAZSÁGOSSÁG:

 Mottó:

„Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket.” (Jn 8, 32)

„Az igazságosságot ruhaként viseltem, jog és igazság volt köntösöm, süvegem.” (Jób 29, 14)

Definíció:

Készség, amely akaratunkat hajlandóvá teszi arra, hogy mindenkor megadjuk másoknak, amivel nekik tartozunk.

Kulcsszavai:

 • Méltányosság,• hála,• bőkezűség,• kedvesség,• udvariasság,• barátságos és illő viselkedés,• helyes mértékkel alkalmazott büntetés, a jogtalanság megszüntetése, a jónak védelme és mások megjavítása céljából.

MÉRTÉKLETESSÉG:

Mottó:

Isten mértéke szerint élni minden időben az élet minden területén, a számunkra teremtett világ használatában építő szabad akarattal és nem az ember által felállított mérték szerint.

Definíció:

Az önmérséklés készsége, amely a cselekedeteinket a tisztesség korlátai közé szorítja.

Kulcsszavai:

 • Alázat,• önmérséklet,• önuralom,• szerénység,• szelídség,• tisztelet,• kímélet,• józanság,• irgalom,• tisztaság.

ERŐSSÉG:

 Mottó:

Ne add fel! Állj ki a jó mellett!

Definíció:

Készség, amely leküzdi a célirányos cselekvést meghiúsító félelemérzést és megerősíti a lelket, hogy az egyén a jó irányában cselekedjen.

Kulcsszavai:

 • Bátorság (a célkitűzésben és a cselekvésben),• józanság,• kitartás a jó cél mellett,• állhatatosság,• nagy- és nemes lelkűség,• bizalom, önbizalom (hit abban, hogy célhoz ér),• türelem a megvalósításban a nehézségek közepette is.

OKOSSÁG:

Mottó:

„Magadat jobban megismervén, sok nagy és csodálatos dolgot fogsz megérteni. Azt vélni, hogy a tudás birtokában vagyunk, megakadályozza, hogy eljussunk a megértésre.”

(Hitvalló Szent Maximos)

„Merészen tervezni, alaposan kivitelezni, felkészülni a csalódásra.” (Martin Luther King)

Definíció:

Készség, amely értelmünket arra teszi hajlandóvá, hogy megfogalmazhassuk céljainkat és megtaláljuk a céljaink eléréséhez alkalmas eszközöket, miközben céljainkat alárendeljük a végső célunknak.

Kulcsszavai:

 • Emlékezet, tapasztalat,• értelem, tanulékonyság, felfogóképesség,• találékonyság (intuíció),• jövőről való gondolkodás, előrelátás,• óvatosság, mérlegelés, körültekintés (kivételek megítélése), • helyes döntés, érvelés, utasítás-parancs,• a cselekvés nyomon követése, értékelése, aktualizálása.

Az alapfogalmak tisztázása után, talán azt sem árt egyértelművé tenni – ismerve a helyi polgármester álláspontját a kritikusaival szemben – (ha már magát vallását gyakorló keresztény”-nek és kereszténydemokrata politikusnak tartja), mi is a keresztény értékelvű ember joga, kötelessége és feladata.

 A keresztény értékelvű ember joga és kötelessége, hogy nézeteiről beszéljen, nyíltan megszólaljon, és közéleti üzeneteket fogalmazzon meg. Ezt tesszük ebben az írásunkban és ezt tettük az eddig megjelent cikkeinkben is.

 A keresztény értékelvű ember feladata továbbá, hogy a közéleti jelenségeket elemezze, magyarázza, és a vezetés munkáját bírálja, tanácsot adjon, de kivételes esetektől eltekintve nem feladata, hogy beavatkozzon a napi politikai döntésekbe, mert ezekért nem visel politikai felelősséget.

  Véleményünk szerint a keresztény értékelvű ember egyik legfontosabb magatartási formája a példamutatás. Meggyőződésünk, hogy a negatív példamutatás többet árt az eszmerendszer híveinek, mint száz az eszmerendszert reklámozó levegőbe szóló kommunikációs blöff, vagy mint az ateista propaganda.

Az eszmerendszer (színlelt vagy meggyőződéses) hirdetői is sokszor elfelejtik, hogy az életünk jó és rossz példáival mély nyomot hagyunk a lelkekben, és ahhoz mérten hisznek, vagy nem hisznek nekünk, nekik. A keresztény és nem keresztény tököli közösségre tartozik viszont, hogy a település helyzetét a valóságnak megfelelően elemezze. A szükséges következtetések levonása után felelősséggel döntsön a következő önkormányzati választásokon a település jövőjéről.

Nézzünk néhány gyakorlati példát hétköznapjainkból a fentiekre:

A fentiekre tekintettel az alábbiakban kifejtjük álláspontunkat néhány jellemző példa bemutatásával a teljesség igénye nélkül. Remélve, hogy a szükséges következtetéseket a közösség levonja és döntéshozatalakor az elkövetkező önkormányzati választáson figyelembe is veszi.

IGAZSÁGOSSÁG:

 Mottó:

„Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket.” (Jn 8, 32)

Az igazság megismerése, egy önmagát kormányozó közösség számára az önkormányzás egyes kérdéseiről és módjáról, úgy véljük mindenki számára, aki ezt igényli és a város adófizető polgára számára jogos igény. Egyesületünk ezzel kapcsolatos kérdéseivel kereste meg a város polgármesterét és képviselő testületét. Választ kérdéseinkre az után sem kaptunk, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság „megállapította, hogy a bejelentők által feltett kérdések közérdekű, illetve…… közérdekből nyilvános adatok”. Ezt a tényt 2017.04.19. – én kelt jelentésében közzétette a honlapján NAIH/2017/2294/2/V számú határozatában.  Melyben megállapította, hogy a polgármester az információ szabadsággal kapcsolatban jogsértést követett el. . Egy zárójeles megjegyzés, hogyan várható el a jogkövető magatartás az átlagpolgártól, ha nem tanúsít sem a polgármester sem a képviselő testület jogkövető magatartást? Sehogy.   Egyesületünk a határozatban foglaltak kikényszerítése céljából bírósághoz fordult. Az ügy jelenleg is folyamatban van.

Ez lenne a keresztény értékrend szerinti önkormányzás? Vagy kisajátítása, színlelése az eszmerendszernek a hatalom megtartása érdekében?  Döntsék el Önök!

MÉRTÉKLETESSÉG

Definíció:

Az önmérséklés készsége, amely a cselekedeteinket a tisztesség korlátai közé szorítja.

A keresztény értékrendre egy példa:„amíg Magyarországon éhező ember van, addig az én asztalomon ne legyen luxusétel” Mindszenti József

Nyilvánvaló, hogy sem a (helyi) politikusainktól sem a hétköznapi emberektől nem kérhető számon oly mérvű kiállás a már említett eszmerendszer mellett, mint amit Mindszenti József képviselt. De az önmérséklés készsége véleményünk szerint számon kérhető az olyan (helyi) politikuson vagy politikusokon, akik politikai tevékenységüket az eszmerendszerre hivatkozva végzik.

Nem éppen az önmérséklésre utaló magatartás az, ha valaki vagy valakik közpénzen személyautót vásárolnak és a használatát oly módon szabályozzák, hogy a magán és a közcélú használat nem nyomon követhető. Valamint a használat utáni összes teher (magánhasználat esetén is), közteher az adófizető polgárokat terheli. Így veszti el a közpénz ez esetben is közpénzjellegét (más helyi esetekre a későbbi írásainkban részletesen kitérünk). Nyugodt szívvel kijelenthetjük, ez esetben úgy hasznosul a közvagyon mintha az saját illetve magán vagyon volna.

Nincs ezzel semmi gond, ha ez törvényes, csak hangsúlyozzuk ki, ez nem a keresztény eszmerendszer és értékrend szerinti gondolkodás, illetve önmérséklésre való készség. Ez valami egészen más. Mindeközben az önkormányzati alkalmazottak bérét évek óta nem emelték, a polgármester havi bére több mint bruttó 800 000 Ft, míg az önkormányzatnál dolgozó karbantartók bére havi nettó 130 000 Ft, ami valamivel több, mint a képviselők havi tisztelet díja.  Milyen példát mutatunk így, mondjuk a közmunkásainknak? Kapargassátok csak nyugodtan a parkokat, míg mi urizálunk, munkaidőben teniszezni járunk. Közben olyan lózungokkal nyugtatjuk őket, munkaidejüket, jövedelmüket illetően, mint a „polgármester nem időre megy, hanem érkezik”, a hivatali gépkocsi (részben térítésmentes) magáncélú használata az pedig természetesen jár. Hogyan érvényesül itt az „eredendő egyenlőség eszménye”, mint kereszténydemokrata alapérték? Sehogy.  Ezek hangsúlyozása demagógia lenne? Nem gondolnánk.

ERŐSSÉG:

 Mottó:

Ne add fel! Állj ki a jó mellett!

A jó melletti kiállás szerintünk is az ha „Újra néven nevezzük” a dolgokat. Idézzünk ide néhány megállapítást a jobboldali szervezetek által szerkesztett kiadványból.

„126. Az erősség erényével felruházott embert onnan ismerjük fel, hogy akkor is kiáll valami mellett, ha az veszéllyel jár. Saját érdekeit alárendeli a közösség érdekeinek, életével példát mutat másoknak.”

„127. Meg tudja különböztetni az egyén érdekét a közösség érdekétől. Saját érdekét nem tekinti „fontos államérdeknek”.”

„133. Az erősség önkorlátozás.”

„134. A keresztény embertől távol áll az erőből politizálás.”

„135. A keresztény értelemben vett mértékletesség az erőt olyan mértékben használja, amennyire a közjó eléréséhez szükséges.

„138. Az erősség embere meghallgatja a másikat, amivel meghaladja önmagát. Elsősorban azért, mert a közösségi tevékenység során konszenzusra törekszik,”

„146. Az erősség erényével rendelkező közéleti embernek nem az olcsó népszerűség a célja, … kitart a jó mellett.”

Sajnos arra semmilyen idézetet nem találtunk a kiadványban, hogy mi a következménye annak, ha a magát kereszténynek mondó (helyi) politikus mégsem e kritériumok szerint cselekszik, politizál?

Szerintünk az sem demagógia, ha valakik rákérdeznek arra, hogyan érvényesül fentiek be nem tartása esetén a „szolidaritás és a közjó szolgálata”, mint kereszténydemokrata alapérték? Véleményünk szerint sehogy.

OKOSSÁG:

Kulcsszavai:

 • Óvatosság, mérlegelés, körültekintés (kivételek megítélése), • helyes döntés, érvelés,• a cselekvés nyomon követése, értékelése, aktualizálása.

Az okosság erényét úgy gondoljuk Zelk Zoltán Mese a legokosabb nyúlról című, gyerekeknek szóló meséje egy részletével lehet a legegyszerűbben bemutatni.

Zelk Zoltán: Mese a legokosabb nyúlról (részlet)

….a kis nyúl került sorra.
Erre felelj, ha tudsz, róka:
ha megfelelsz, most az egyszer
te leszel a polgármester!
Nincsen szárnya, mégis repül,
fákon, bokrokon hegedül,
ha nem repül, nincsen sehol,
de mégiscsak van valahol,
nincsen szárnya, nincsen lába,
mégis a világot járja…

Töri is fejét a róka,
ennek a fele se móka,
hiába, no, nincs felelet,
mondd meg, nyuszi, hogy mi lehet!

Szól a nyuszi: Figyelj, róka!
Hogy mi lehet? Mi más volna?
Ismeri a nyár s a tél,
mi lehetne más: a szél!

Kis nyúl főzte le a rókát,
ő állotta ki a próbát,
az erdőben akkor egyszer,
nyuszi lett a polgármester.
Egyszer volt, hol nem volt,
egyszerű kis nyuszi volt.
hosszú füle, kurta farka,
semmi furcsa nem volt rajta.

„Semmi furcsa nem volt rajta”, a keze tiszta volt, amit szívesen megfoghat, minden jó szándékú tököli jobboldali és a baloldali polgár.Ilyen polgármestert és képviselőket kívánjunk, illetve válasszunk magunknak.

Utóirat: próbáljuk ki mi is most az egyszer, milyen is az, ha egy „erdőben”(városban) nem „huncut róka” a polgármester.

Forrás: Internet             „Újra néven nevezzük” című kiadvány

Tököl, 2019. 03.31.

Ajánlja az Önök szíves figyelmébe:

Tisztelettel: a Civil Kontroll Egyesület társelnöke: Nagy Béla

Lektorálta: Pletser József

TÖKÖLI – MÉMEK

A mém

                      TÖKÖLI – MÉMEK

Mottó:

Az úgynevezett világ, vagyis a közösség véleménye és ítélete valakiről néha csal ugyan, de többnyire helyes; ámbár a törvény előtt próbákkal ritkán tudná bebizonyítani. Olyan ez a vélemény, mint a vad szaga a kutyára nézve: homályos szaglás vezeti őt a vad biztos nyomára és fekvésére.  Fáy András

 A minap az „aludni nem tudó facebook huszárok” csoportjába tartozóként találtunk rá az interneten a tokoli-mémek oldalára. Az oldal nem a megszokott módon, hanem egy görbe tükröt tartva elénk, mutatja be azt a képet, amit a csoport tagjai gondolnak (a vonatkozó jogszabályok betartása mellett) a tököli közállapotokról. Amivel természetesen lehet egyetérteni, vitatni, vagy visszautasítani.„A véleménynyilvánítás szabadsága legegyszerűbben azt a morális jogot jelenti, hogy mindenki azt mondjon, amit akar. A véleménynyilvánítás az egyéni önkifejezés alapja lehetővé teszi az egyén számára, hogy vágyait, gondolatait, szándékát megfogalmazza, másokkal megossza. A véleménynyilvánítás szabadsága minden közlés szabadságát magában foglalja, mégpedig függetlenül annak módjától, értékétől, erkölcsi minőségétől és legtöbbször valóságtartalmától is. Fokozott védelmet élveznek az olyan értékítéletek, amelyek a közügyekre vonatkozó vélemények ütközésében kapnak hangot, még akkor is, ha esetleg túlzóak és felfokozottak.Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a véleménynyilvánítás szabadsága nem terjed ki a becsületsértésre alkalmas valótlan tények közlésére akkor, ha a nyilatkozó személy kifejezetten tudatában van a közlés valótlanságának.”Az alábbiakban bemutatunk néhány a közállapotainkat bemutató mémet:

Tököli mémek képei (Válogatás)

Tököli mémek tokoli_memek    #tokol #tököl #tökölimemek #tökölmeme

A mi kis “városunk” legnagyszerűbb meme oldala.

 

.

 

Alapjában, az internetes mém, egyszerűen egy digitális fájl vagy hiperhivatkozás terjesztése egyik személytől a többiek felé az internet nyújtotta lehetőségekkel (például e-mailen keresztül, blogokon, kapcsolatépítő oldalakon, azonnali üzenetküldő szolgáltatások segítségével).

MÉM-re fel!

írta: BDóra.

 

Az interneten, social médiában mindenki futott már bele humoros jellegű képekbe, ami egy éppen aktuális helyzetet vagy egy fontos témát érint. Lehet ez politika, film, sorozat, közéleti esemény, akár egy botrányra is építhet. Na, ezek lesznek a mémek. A mém lényege, hogy figyelemfelkeltő, humorral, kreativitással legyen fűszerezve és egy aktuális témát érintsen, hiszen ez fogja a sikert biztosítani. Embertől emberig terjed az interneten előre nem látható ideig. Manapság már több olyan oldal is van a social médiában, ahol folyamatosan készítik az ilyen jellegű képeket, a közönség legnagyobb örömére.

2019.03.10

 • Összeállította és írta: Nagy Béla és Pletser József

a tököli Civil Kontroll Egyesület  társelnökei

Forrás: Internet

Tököli mémek