Egyéb kategória bejegyzései

Kirándulás: hullámok

Kirándulás: Van, amikor úgy érzed, kell egy kis pihenés, környezeti változás. Az életdolgai, élet sivárság vagy életöröm, nyomott hagyhat lelked mélyén. Most éppen zörrenő levelek zaját hozza feléd a szél, s az álmodozásnak vége. Kisétálsz gyakran a Duna partra. Aztán látod, hogy a Duna víz süllyedő és kiemelkedő hullámtarajai követik egymást középen gyorsan, partokon, álmosabban, ahogy a fizika diktálja. , Az, hogy oceanográfia: a tengerfenék felépítésének, kialakulásának tudománya. Rejtély. Azután magad előtt emlékszel az óceánok, a tengerek hullámai miért támadják állandóan a partokat?  Ja, oceanográfia: a tengerfenék felépítésének, kialakulásának tudománya. Tavi vagy tengeri szelek sajátosságait például az okozza, hogy a talaj gyorsabban melegszik, mint a vízfelszín, emiatt a levegő a hidegebb, magasabb nyomású part felé tolul. A hullámzás tenger felszínén kialakuló mozgásjelenség, amit a vízfelület felett fújó szelek keltenek. A hullámzás csalóka látvány, mert úgy érzékeljük, mintha víztömeg előrehaladna. A folyamat során azonban az egyes vízrészecskék fel, le és körbe mozognak, de lényegesen nem mozdulnak odébb. Csupán energiájukat adják át a közelükben levő vízmolekulának, így a hullám az energia, és nem az anyag terjedése a vízben. Meredek, sziklás partoknak csapódó hullámok esetében hullámtörés alakul ki: a hullám „összenyomódik”, függőlegesen megnyúlik, magassága megnő.  A hullámok centruma mindig a vízen van, és a hullám mindig a centrumtól elfelé terjed. Ha olyan hullámokat akarnánk látni, amik a partról a víz belseje felé haladnak, akkor a

tavasszal hideg légtömegek hőmérséklete néhol nagyon alacsony lehet, miközben az egyre erősödő napsütés és nappali felmelegedés meleg és felfelé vándorló légtömegeket hoz létre – hopp, már kész is a gyakori  szél A hullámforrásnak valahol a parton kellene lennie, ami lehetetlen visszahullámzást eredményezne.. Az egész felület egy nagy hullámzó rendszer, amelynek a hullámok mindenképpen a felületén keletkeznek, aztán ezek ősze vissza összeadódnak, és ezek a hullámok csak valamelyik part felé tudnak tartani.

 Kit is érdekel ez valójában. Csak a tudósokat. Legyen meleg és fürdőruha, sör vagy egy két szendvics, a többi kirándulás öröméé? Ápolni kellene a tudományt. Csodálatos dolog lehet felvidítani az élményt. Már annak, aki képes rá. Mert az, akinek ez ne nem megy, csak a földi javakkal törődik, amit a gyomor diktál. Ne kápráztasson el a földi pompa! Mert a tudomány nem vehető el!

Ajánlás:2023-02-02     Pletser József

Anyák napja 2022

Anyák napja, 2022.május elseje

2022-ben május elsején, vasárnap van anyák napja.
Az anyák napját a különböző országokban különböző időpontokban ünneplik, de Magyarországon mindig május első vasárnapján van.

Az anyák megünneplésének története az ókori Görögországba nyúlik vissza.

Tavasszal, szinte egymásba érnek az ünnepek. Milyen csodás, ha ez az érzés megérint. A húsvét, majd jő a ballagás, de előtte idén a május elseje, ami éppen egybeesik a tavasz legszebb ünnepével, ami nem más Magyarországon, mint az anyák napja. Egy meghitt, bensőséges ünnep, ez a gyermeket nevelő családok és anyák számára kiváltképpen kedves. Egy olyan nap, amikor a gyermeki szív adta ajándék mindennél többet jelent, és az anyai szemek többnyire könnyesek.

Igen, az anyák napja! Lehetne csupa nagybetű! Egy nap, amit az anyák megélhetnek örömmel és bánattal egyaránt. Gyerekként nem értettük, miért fakadnak könnyekre az édesanyák, de arra emlékezünk, hogy  a torkunkat is  ösztönösen szorongatta a sírás. És boldogok voltunk, ha láttuk anyánk mosolyát. Egy könnycsepp, mihelyt a gyermeke  belekezd az első mondatokba, azok, akiket a szívük alatt hordtak kilenc hónapon át.

Előjönnek az emlékek, gyermekkorunkból, idézve többnyire szépek, de néha fájóak is. És tudatosul bennünk hirtelen az anya csodája és felelőssége. Mert sok múlik az anyákon. Ma saját sorsomra gondolok, anyám tizenkét éves koromban háztartási balesetet szenvedett. Ha akkor elmegy, soha nem lettem volna tanár. Ne tagadjuk, kezdetben a gyermek fizikai léte, később már inkább az érzelmi, szellemi fejlődése függ anyánktól.  Az anyák ismerik a gyermeküket a legjobban, ők tudják ösztönösen, hogy mi a legjobb nekik. Az anyai ölben ülés, a szeretetteljes törődés, és értő odafigyelés csodákra képes és egy életre szóló. Az élet teljességére kihat.

Édesanyák! Fogadjátok hát örömmel a kedves szavakat, és verseket, a gyermeki kéz készítette apró rajzokat.  Már maga az ajándék készítése csodás!

Harmincegy éves voltam, amikor anyám elment. Egy évig nem találtam a helyemet. Amikor a lányom egy évre rá megszületett, s az ajka olyan volt, mint anyámé, kiszállt belőlem az ördög. Valamit visszakaptam belőle. És akkor, már megnyugodtam. Kedves Tököliek, Jó barátok és Ismerősök! Öleljétek meg, ha tudjátok az édesanyátokat!

Szeretettel!

Tököl, 2022.04. 29                                                                                                               Pletser József

 

 

A szomszédban háború van

Komment nélkül!

Móra Ferenc
Esti imádság

A háborús gyermekszobában

Ki fényesebb vagy, mint a csillagok
S oly nagy, amilyen kicsi én vagyok,
Én nem tudom, mi az a háború,
De látom, hogy mindenki szomorú.
A katonák dolgát se értem én,
Csak a könyűt édes szülőm szemén
És reszketek, mint a fiókmadár –
Uram, a háborút parancsold vissza már!

Hogy miért bocsájtottad szabadon,
Szent akaratod én nem kutatom –
De ládd, azóta meghalt a derű,
A kenyerünknek íze keserű,
Még a kakas-szós hajnal is setét,
Hallgatni félek este a mesét,
Álmomba mindig ég a babavár –
Uram, a háborút parancsold vissza már!

Térdelve kérlek, szóm zokon ne vedd,
Hisz hogy szállhassak pörbe én veled:
De fű, de fa, de sok madárhalott,
Jó isten, téged mivel bánthatott?
S örömed abba néked lehet-e,
Hogy árvával van a világ tele,
Ki azt se tudja, hogy ő árva már? –
Uram, a háborút parancsold vissza már!

Ki ott villámlasz a kardok hegyén,
Mint a nagyoktól sokszor hallom én,
Az emberszívbe költözz már bele –
Az istennek csak ott lehet helye.
Nőjjön virág a holtak sírjain,
Az élőnek ne légyen élte kín,
Áldva nézzen föl rád a földhatár –
Uram, a háborút parancsold vissza már!

1916
Móra Ferenc aláírása

Forrás: www.eternus.huMóra Ferenc versek

Gyóni Géza

 

Csak egy éjszakára…

 

Csak egy éjszakára küldjétek el őket;

A pártoskodókat, a vitézkedőket.

Csak egy éjszakára:

Akik fent hirdetik, hogy – mi nem felejtünk,

Mikor a halálgép muzsikál felettünk;

Mikor láthatatlan magja kél a ködnek,

S gyilkos ólom-fecskék szanaszét röpködnek,

Csak egy éjszakára küldjétek el őket;

Gerendatöréskor szálka-keresőket.

Csak egy éjszakára:

Mikor siketítőn bőgni kezd a gránát

S úgy nyög a véres föld, mintha gyomrát vágnák,

Robbanó golyónak mikor fénye támad

S véres vize kicsap a vén Visztulának.

Csak egy éjszakára küldjétek el őket.

Az uzsoragarast fogukhoz verőket.

Csak egy éjszakára:

Mikor gránát-vulkán izzó közepén

Úgy forog a férfi, mint a falevél;

S mire földre omlik, ó iszonyú omlás, –

Szép piros vitézből csak fekete csontváz.

Csak egy éjszakára küldjétek el őket:

A hitetleneket s az üzérkedőket.

Csak egy éjszakára:

Mikor a pokolnak égő torka tárul,

S vér csurog a földön, vér csurog a fáról

Mikor a rongy sátor nyöszörög a szélben

S haló honvéd sóhajt: fiam… feleségem…

Csak egy éjszakára küldjétek el őket:

Hosszú csahos nyelvvel hazaszeretőket.

Csak egy éjszakára:

Vakító csillagnak mikor támad fénye,

Lássák meg arcuk a San-folyó tükrébe,

Amikor magyar vért gőzölve hömpölyget,

Hogy sírva sikoltsák: Istenem, ne többet.

Küldjétek el őket csak egy éjszakára,

Hogy emlékezzenek az anyjuk kínjára.

Csak egy éjszakára:

Hogy bújnának össze megrémülve, fázva;

Hogy fetrengne mind-mind, hogy meakulpázna;

Hogy tépné az ingét, hogy verné a mellét,

Hogy kiáltná bőgve: Krisztusom, mi kell még!

Krisztusom, mi kell még! Véreim, mit adjak

Árjáért a vérnek, csak én megmaradjak!

Hogy esküdne mind-mind,

S hitetlen gőgjében, akit sosem ismert,

Hogy hívná a Krisztust, hogy hívná az Istent:

Magyar vérem ellen soha-soha többet!

– Csak egy éjszakára küldjétek el őket!

1914

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semmi sem örök, csak a változás

Valami nagyon megváltozott a világban, mely az embert érinti a legjobban. Úgy tűnik, több a kedélytelen, mosolytalan, szomorú ember, mint az életvidám. Valami értékválság jött létre, melyet anyagi gondok, egészségügyi problémák, válások, elérhetetlen vágyak fokoznak. Mintha egyensúlyát vesztette volna az emberek lelki, belső világa. Válságba kerültek az erkölcsi normák. Gonoszság, irigység, gyűlölet, felebaráti szeretet csökkent a jóléti társadalmakban.

Pedig az emberek többségében szinte kiolthatatlan vágy van a boldogság után. Mégis ha körbenézünk, mit látunk? Az emberek egy részének arcán a félelmet. Félünk a mindennapoktól, a hazugoktól, a bosszúállóktól, a munkanélküliségtől és leginkább a félrevezetők csalásaitól.

Az emberekben előbb utóbb felmerül, miért élek, mi az életem célja? Világosságot szeretnék, vagy jó a sötétségben élni? Életvidám hangokat halljak, legyen jó munkám, melyet tanulással vagy helyezkedéssel érjek el? Mindkettőre van példa. De az embert mindig a tudás vitte előre, az alkotás, melyet tanulással lehet elérni. És a tanulás kitágítja az életszemléletünket, a tudás fokozhatja a segítőkészségünket.  A tanulásból nem szabadna engedni soha! A tanulás elfojtása bűn az embertársak felé. Egy ember egyedül a tudáshoz nehezen jut. De segítséggel, új világ nyílhat előtte.

Vajon mi lenne, ha az emberek a jó irányban mennének. Például megszűnne a kapzsiság, a becsapás, amit mostanság nap, mint nap tapasztalunk.  Eltűnne egymás gyalázása. Megszűnne a káromkodás, a hazug szó! És növekedne az emberek egymáshoz való alkalmazkodásának képessége.

Mennyivel szebb életünk lenne ebben a háromdimenziós térben és a végtelen időben.

Vajon képes lehet az ember megújulni? Vagy semmi sem változik az idő múlásával csak a szereplők összetétele. Jó lenne jó embernek lenni, mosolyban bővelkedni, szeretetben gyarapodni. De talán jó naivnak maradni!

Tököl , 2022-02-01                                                                                                                        Pletser József

Nemcsak ünnepekből áll a világ!

Nemcsak ünnepekből áll a világ!

Ugye, milyen csodálatos az élet, amikor az ember leginkább fiatal és egészséges, és amikor vannak még olyanok, akik,ha kell, megfogják a kezed és tudnak veled együtt örülni. És egyengetnek, hogy merre járj, jobbra, avagy balra, de legnagyobb örömöt akkor tudsz adni,ha az utad  a lépcsőn felfelé vezet.

Bizony az életünk sokszor olyan, mint az évszakok változása. Szeretjük a tavaszt, zendülő, derűs fuvallatával, friss illatokat hozó, virágokat nyitó napsugarával. Majd várjuk a nyarat forró simogatásával, a strandok hangos harsogásával, lelkünket feltöltő melegével. És tudjuk, hogy jő az ősz, teli gyümölcsös kertjével, amikor is learathatod kerti munkád minden örömét. És amikor ez az évszak is csendesen búcsúzik, várjuk a telet, annak minden nehézségével, de sok kis apró örömével. Mert szánkózni, korcsolyázni, síelni is nagyon jó, sok ember leli benne örömét. A tél sűrű fehérsége hangosan kiállt. A természet négy évszaka nekünk, csak nekünk kínál ezernyi csodát, csak észre kell venni és mindezekhez egészségesnek fontos maradni.

Aztán jő egy nagy sóhaj! Szeresd az embereket, ne csak önmagad! Nehéz megérteni az elmúlást, nehéz megélni a betegségeket. Mert sokszor fáj a szív és hangosan felkiált. Miért pont én, miért pont most, miért csak enyém a vesztés? És ekkor döbbenünk rá, milyen gyenge, elesett, kiszolgáltatott az ember. Különösen akkor, ha egyedül vagy. A mai világban gyakori mindez. A felnőtt gyerekek nem akarnak a szülőkkel élni, a szülők meg nem tudnak a másságnak megfelelni. A betegségeknél, az egyedüllétnél, törpévé zsugorodik a korábbi gőg!

Az ember örökké élni szeretne. De csak jóban, egészségben. Sokáig nem értettem az örök élet titkát. Nem tudtam feldolgozni a hittanórán tanult Paradicsom történetét. Különösen télen a fűtetlen szobában való alváskor szidtam magamban Ádámot és Évát. Ha körülnézünk és emlékezünk, látnunk és tudnunk kell, a halálban nincs protekció. Lehetsz bármilyen gazdag, bájos, sármos és kívánatos, lophatsz, csalhatsz, hazudhatsz, amennyit csak akarsz, akár nyakkendőben, vagy a nélkül, a túlvilágra többet nem vihetsz.

A technika fejlődése csodálatos. Járhat neked állami autó úri kocsissal, repülővel, luxusjachttal, csodálatos palotával, vidéki természeti szépséget saját magadnak kiszakított kéjlakással, házi szolgával, vagy természet áldotta gyönyört adó szexpartnerrel, a te tested is porból lett és porrá lesz. Akkor, miért emberek! Nem irigykedem a fentebb felsorolt, gyarlósággal megáldott embertársaimra, csak sajnálni tudom. Ki sokat harácsol, sokat fog itt hagyni!

A hétköznapok tiszta és hűséges megélése tényleg csak a hülyék érdeme? De lehet, hogy én nem értem. Szolgalelkű testvéreinknek nem kell gondolkodni. Az un. életre rátermetteket kell támogatni, imádni, mint Isten helytartóját, selypítve gügyögni nevét, hátha nekem is jut alamizsna. Sokan imádják a pompát, sikeres emberek eszét, a mindenható pénzt, ingyen fialó telkeket, jó megjelenésű, de lehetőleg gazdag férfiakat, mellbőségben dúskáló nőket, bólogató egyházfikat, autót, okos telefont és mindenféle cikornyás kütyüt, melyek melegítik a lelkeket! És az ilyenek legtöbbje imádja önmagát, csak neki adatot meg bő észjárás, szépség, az ezerféle kéj hivatalból jár nekik, melyet sokan a korrupció miatt meg is kapnak.

De ember gondolkodj! Jaj annak az embernek, kinek ember lesz az Istene!

Te gondoltál már arra, mi testednek legveszélyesebb része?  Na, nem a karodból adott jobbal csapott! Hanem a szád és a nyelved! A kimondott szóból áldás szállhat és átok egyaránt. Ezért találhatták ki a lehallgatást, melyet környezetünk sem nélkülöz. Régen erre voltak jók a spiclik, ma erre kellenek az okos telefonok. A nyelved lehet tűz és fenéktörlő egyaránt. Régi közmondás, ne szólj szám, nem fáj fejem. És ha szólsz a hatalomnak nem megfelelőt, semmibe hull minden reménységed. Bennünket nagy tér és végtelen idő vesz körül. De mi itt kis térben és fogyó időben élünk.

Megéri –e feláldozni éltünket, megbecsülésünket és az emberek szeretetét? Öröm vagy bánat, háború vagy béke, gazdagság vagy szegénység, gazság vagy igazság kell nekünk? Gondolkodjunk ezeken emberek!

  1. január 3. a                                                            Pletser József

 

 

 

 

 

BÚÉK

BÚÉK

Megint lepergett egy esztendő,2021 éve.  Tökölön délelőtt fényesen süt a nap, felváltva a ködös, zúzmarás reggelt. Az év utolsó napján sok embert elfog a leltárkészítés vágya. Mivel a végtelen időben van múltunk, jelenünk és várjuk a jövőt, a mi véges napjaink okot adhatnak leltározásra. Különösen mostanság, a megváltozott világban. A klímaváltozás szinte  visszafordíthatatlanná vált, a koronavírus tombol,és úgy tűnik, az új év is a járvány elleni küzdelemről fog szólni. Sokkoló lehet az előre jelzett  infláció az új év elején,tavasszal újabb árrobbanás, azaz két számjegyű drágulás várható az élelmiszerek árában. A mostani időszakot nehéz lesz megmutatni az utókornak, mert nem marad utánunk levél, fénykép, feljegyzés. Ma minden virtuális. És egy nap kiürülhet a mindent tároló szerver, lefagyhat a gép.

Sokan emlékezünk még arra, ilyenkor volt a posta zsúfolt a sok jókívánságokat hordozó képeslapoktól. Mára már eltűnt. Hol vannak a karácsonyfás, bejglis, szerencsepatkós, kéményseprős képeslapok? De van helyette gyűlölködés, migránsozás, hazaárulózás egyaránt. Jó lenne, ha az új esztendőben elfogyna a gyűlölködés és a szeretet nemcsak ez idő tájt lenne kiemelve! Igen, az újév napja a tél egyik legjelesebb ünnepe: búcsúztatjuk a régit, üdvözöljük az újat, sokan fogadalmakat teszünk, hogy mit fogunk másképp, jobban csinálni, hogyan legyen a következő év jobb, mint az előző. Mert bízzunk benne, hogy a következő év jobb lesz, jövedelmezőbb, családi nyaralásokkal, egészségben!

Az újév napja világszerte elterjedt jeles nap, amelyet rendszerint családi és baráti, közösségi összejövetelekkel, szilveszteri újévi bulikkal ünneplünk. Magyarországon. Ez így helyes. Minden újév kezdet a reménységé! Az  újév megünneplése szimbolikus jelentőségű pillanat, ami az új kezdetet és a tiszta lapot, jelképezi. Éppen ezért nagyszabású esemény minden országban: tűzijátékkal, még ha a kutyások ennek nem örülnek, pezsgővel, partik rendezésével örvendezünk.

Magyarországon éjfélkor mindannyian elénekeljük a Himnuszt is. Az ünneplő családok, barátok számára kötelező az újévi kiöltözés. Közkedvelt divat a különféle csillogós ruhák, kalapok, vicces fejdíszek viselete, trombiták fújása a vidám hangulat érdekében.

De meg kell említeni az újévi babonákat, magyar szokásokat.

Újév napján tilos: házimunkát végezni, mosni, takarítani, ollót használni, mert az „elvágja” a szerencsét; halat enni, mert “elúszik” a szerencsénk, veszekedni, kölcsönkérni és kölcsön adni, baromfit enni, ugyanis a baromfik „elkaparják” a szerencsét. És a házból semmit nem szabad kivinni!

Újév napján szerencsét hoz: disznót, malacsültet enni, mert a malacok „előtúrják” a szerencsét. Káposztát enni, mert sok pénzt hoz, Édeset enni, hogy az egész év édes legyen. A kamrát feltölteni, hogy egész évben tele legyen. Minél több lencsét, borsót, babot, rizst, kölest enni, ugyanis ezek gazdagságot hoznak. Hosszú tésztát pl. rétest enni, mert növeli az életet és a gazdagságot. Ha az első érkező látogató férfi, főleg, ha jókedvű, mert ezzel örömet hoz. Ha minél nagyobb fénnyel és zajjal vagyunk, ugyanis az elűzi a rosszat. Ha éjfélkor kitárjuk az összes ajtót, hogy távozhasson az óév. Csókot kapni és adni, hogy szerelmes és szerencsés legyen az újév.

Mit is kívánhatunk az újesztendőre,2022-re?

Szűnjön meg végre a járvány!

Élhessünk vírusmentesen, egészségben.

Élhessünk szabadon, másokat megtisztelve.

Legyen több sikerünk, kevesebb fájdalmas lemondásunk

Legyen életünket meghatározó választás békés, korrekt, tisztességes!

Újév napja évezredek óta különleges dátum az emberiség számára, a legtöbb kultúrában az ókor óta ünneplik. Mi is így teszünk.

Hagyományosan minden ismerősnek, jó barátnak, rokonoknak és minden Tökölinek kívánok boldog újesztendőt! Szeretettel!

Tököl, 2021. december 31.-én                                 Pletser József

 

Megint jő egy új karácsony! Igen:2021

Megint jő egy új karácsony! Igen:2021

Jó lenne valami szépet írni, olyant, aminek mindenki örül. Várni az estét, mikor kigyúlnak a karácsonyi fények. Várni, hátha a gyermekkori álmok egy percre visszatérnek. Nézni a gyertyafénynél a fények táncát, a szeretet hangos sóhajtását.

Az öregkor hajnalán rohan az idő, száguldva vágtat. A hétköznapok szürke sarát miért nem váltja fel a csillogás? A napok hetekké válnak, a hónapok közül 12 kitesz egy évet. És ennek az esztendőnek is lassan vége. Isten veled2021!

Idén már más volt a nyár! Szép volt szeptember és október, de napsütötte fényekkel köszöntött a november is. Néhány hete, még fülünkbe csengett néhány madárfütty vagy sípzene, a nyári álmok és a boldogság emléke, az áldást adó napsugár csendesedő hangja. Idén ernyesztő meleg volt a nyár. A klímaváltozás letette kézjegyét. Ritka volt Tökölön az eső. Szárazon telepedett ránk és nagy volt a víz hiánya. November vége úgy tűnt, nálunk is havazásra fordul. Szállingózni kezdett a hó az enyhülő melegtől. Hol sűrűbben, hol lágyabban esett. Néhány perc alatt fehérre váltott a táj. Havazott, tiszta levegőt fújt Battáról a szél. Lassú, lusta pelyhek szálltak Tököl felett, de másnapra, mintha mi sem történt volna, nem tovaszállt ,elolvadt! Az időnek nem mondhatod! Állj meg! Egy víg boldog gyermek nem is tudja, csak akkor értjük mi is, amikor öregszünk, akkor tűnik hosszúnak a nyár! Bízzunk abban, mikor a fenyő illata megérinti szívünket azon az estén, az álmokban is hiszünk.
Szeretnénk boldogok lenni, nemcsak magunkért, másokért is többet tenni. Bár a
rohanó világban megkoptak a fények, fényes lámpák helyett Led diódák égnek. Halványul a hit és halványabbak a remények. Jó lenne hinni az igaz szóban, őszintén szeretni, és bízni a jóban. Feledni a légbe tekintő narcisztikus képet és ne támadjon senkit a hazug kísértet!
Őrizzük meg a karácsonyunk fényét, és őrizzük a szeretetben a hit reményét!
Legyünk családunkkal ismét gyermekek!

Számomra most úgy tűnik, már csak ott van szeretet!

Boldog karácsonyt kívánok minden ismerősnek, jó barátnak és a Tökölieknek egyaránt! Szeretettel!

Tököl, 2021. december 17                                               Pletser József

Tököli őszi színek

Tököli őszi színek

„Ne nézzetek rám borzalommal,
ha meghalok:
az a halott a koporsóban
nem én vagyok.
Csak hamu az, elomló televény.
A láng eltűnt. A láng, – az voltam én.

– Gárdonyi Géza: Ha meghalok

A hétvégén és a hét elején ünnepelünk. Nem évfordulót, nem névnapot, nem az ellenség vagy ellenfél legyőzését, nem pártünnepet, nem pártonkívüliek titkolózását és nem a dicshimnuszokat, hanem azok ünnepét is, amit soha, semmikor, senki, semmilyen összegyűjtött vagy rabolt kinccsel elhalasztani nem tudott és azokét is, akiket a szeretet emlékében,szeretteivel az életben eltöltve sem kerülhették el sorsukat. Ünnepeljük eltávozott szeretteinket és mindenkit, aki élt.

Október 31.-e, november elseje mindenki számára figyelem felhívó ünnep.

 A Széchenyi család sír feliratán a következő olvasható:

„Voltunk, mint ti, lesztek, mint mi: por és hamu.” Ugye a jólétben, erőben, egészségben, soha nem gondolunk erre!

Ma még szép, napsütéses időnk van, de holnapra, zordabb hidegre, sőt esőre számíthatunk. És most a télhez közeledve látványos változáson mennek át a fák levelei. Sárgulnak, pirosodnak, barnulnak a levelek. A lombhullató erdők fantasztikus színei elkápráztatnak bennünket. A színpompás őszi erdő, a kertek varázsa hirdeti,a  kevesebb napsütés és a csökkenő a hőmérséklet mellett , a fák is felkészülnek a télre. A tököli képeken is jól látható, nálunk is igazi a színparádé.

Az ősz arany színei, a vörös, a narancs és a barna és azok megszámlálhatatlan árnyalatai, köszöntik és búcsúztatják szeretteinket.

Őszi színekbe öltözött a táj, felejtsük el azt, ami a legjobban fáj!

Nyugodjanak békében szeretteink!

2021-10-31                                                    Pletser József

Szenteste, 2020. december 24.-e, csütörtök

Békés, derűs karácsony éjjel:
A nagy sötét mikor száll széjjel
S mikor lesz béke és derű?

Juhász Gyula

Beköszönt a Szenteste, igen a szenteste, a karácsony! Micsoda édes hangzású szavak!

A gondolat, hogy ez az este a szeretet ünnepe, mely néhány fagyos lélegzetvétel után, reményt ad, hogy általa jobb hellyé, szebbé teszi a világot, valóban a család, az öröm és az összetartás ünnepe.

Erre a napra az ember mindig vár valakit. A szülő a gyermekét, a gyermek a szülőt, a rokon a rokont úgy, ahogy az emberiség várta a Messiást.

És megtelik a szív a rájuk való várakozásban, az elmúlt idők visszaemlékezéseiben, ami már soha, de soha nem jön vissza.

Gyermekkorunkra gondolunk, s arra a sok szép karácsonyestre, amit család körében eltölthettünk. A viaszgyertyák fényére, a kis csilingelő csengőre, a fenyő pompás illatára, boldog, gyermeki boldogságra, nagyszülők, szülők simogatására.
Ezek karácsonyesték emlékeinkben megtartották varázslatos szépségüket.

Az idei esztendő kegyetlen volt nagyon sok családnak. A gondok mellett jelentkező vírus megkeserítette életünket.

De remélem mindez elhalványul, ha kigyúlnak majd a fények. Aki teheti, várja ünneplőben, meghitten. Talán kissé megilletődve és szomorkásan gondoljunk azokra is, akik nem lehetnek velünk a karácsonyfa mellett. Ha gyertyát gyújtunk, csillagszórók káprázatos fénye mellett érezzük, hogy velünk vannak.

És tudjuk énekelni: Mennyből az angyal eljött hozzátok!

Ha majd szemünk a könnytől csillog, ne kendőzzük el azokat!

Gondoljunk eltávozott szeretteinkre, s fogjuk a mellettünk állók kezét! Így fogadjuk Jézust, Isten ajándékát, amiből mindenki egyformán részesülhet. Ez az ajándék nem más, mint az általa hirdetett szeretet.

A szeretet senkit és semmit nem zár ki, hanem mindent és mindenkit összefog és felemel. A valódi szeretet ad, s nem elvesz és harmóniához vezet!

És ez a szenteste üzenete! Éljünk bár magányosan, vagy szerető családi körben, egyformán feltölthetjük magunkat harmóniát hozó Isteni szeretettel! Milyen jó lenne, ha minden esténk Szenteste volna.

A csendtől sokszor félünk. De az igazi várakozás, a csendes várakozás nyugalmat és reményt tanít. Ünnepre készülünk. A fények erősek, de mintha sápadtabban villognának.

Kívánom, egy estére szűnjön meg a külvilág, csend és béke költözzék az otthonokba!

Az idei karácsony várhatóan csendesebb lesz. Mégis az igazi, fontos várakozás, türelem, ajándékozó együttlét és a hit meghozza majd a gyümölcsét.

Áldott békés karácsonyt mindenkinek!

Az ember igyekszik csak a szép karácsonyokra emlékezni. A karácsony összeforrott a béke és a szeretet ünnepével, s elsiklanak a szomorú karácsonyok. Kikopnak az ember emlékezetéből.

Vizi Elek Szilveszter

  • Írta és összeállította: Pletser József

Forrás: Internet

 

2020, nevezetes év a világtörténelemben!

Nemcsak háborúk, a hatalomért felelőtlen öldöklés, hanem egy betegség, szokatlanfajta vírus is fellépett, mely tizedeli az emberiséget, megváltoztatja szokásainkat, letöri az emberi kapcsolatokat és tönkretesz gazdaságokat, általa az embert.

A vírus az influenzához hasonló klinikai tüneteket produkál, amelyek szinte minden esetben lázzal kezdődnek, és jellemzően száraz köhögés is jelentkezik. A betegség súlyosbodásakor nehézlégzés, légszomj, majd a legsúlyosabb esetekben tüdőgyulladás alakul ki, mely izomfájdalom, fejfájás vagy torokfájással is párosulhat.

Mindenkiben felmerülhet a kérdés: mi várható most? Az esetszámok növekedése 2020 decemberében egyelőre nem mutat csillapodó tendenciát.

„Amikor a 14. században megjelent a fekete halál, tíz év alatt eljutott Kínából Nagy-Britanniába, megölve Ázsia és Európa lakosságának negyedét-felét. Senkinek sem volt fogalma arról, mi történik, mi okozza a betegséget és mit tehetünk ellene. A koronavírus idején csak két hétbe telt a tudósoknak és orvosoknak, hogy azonosítsák a vírust és elemezzék. És alig haladunk!

A baráti puszi az elmúlt pár évtizede Nagy-Britanniában tört előre. Franciaországban sokkal régebbre vezethető vissza. De manapság legjobb elkerülni a koronavírus-járvány idején.  Így a kézfogást is. Ma a világ vezetői pedig már kezet sem szívesen fognak egymással.

Ha ma arra biztatom kedves olvasóimat, fogjunk kezet, öleljük meg egymást, akkor lehet, hogy hibázok.

 A vírust nem érdekli az állampolgárságod, az eszmerendszered, a politikai beállítottságod vagy a vallásod, és úgy tűnik a korod se. Mindannyiunk ellensége. Megállítása globális harci erőfeszítéseket kíván, amit a tudomány, a gondolkodás kell, hogy vezessen!

És itt a karácsony! A kereszténység jelentős ünnepe, Jézus születésnapja. A család, a szeretet, az összetartozás, az ajándékozás ünnepe. Hol lesznek szeretteink?

És jön már a téli napforduló, az a pillanat, amikor a Nap- Föld középpontokat összekötő egyenes és az egyenlítő síkja által bezárt szög a legnagyobb értékét (kb. 23,5 fok) éri el, a Nap déli félgömbön való elhelyezkedése mellett. Ez az időpont december 21-én van, és az északi féltekén a csillagászati tél kezdetét jelenti.

Reggel hétkor még sötét van, délután négykor már alig van fény. Ha napközben kisüt néhány percre, a nap, akkor is csak a sodródó felhők sötétszürke partjait láthatjuk, Az ég kékjére, még várhatunk egy keveset. A néma sötétség elfojtja a hangok sokszínűségét. A madártrillákat csak a késve távozó vadludak hallatják délre haladó V vonulatukban. A bejárati ajtóm előtt állva, hallom a zengő szél dalát, s érzem hűvös leheletét.

2020 karácsonya előtt elfog a reménytelenség. Soha sem gondoltam, a balsors ilyen megrázó csapásaira. Álmomban, mégis egy békés kikötőben állok, kopár hegyek, színes dombok előtt.

De az óra tik takjai könyörtelenül jelzik az elmúlást.

Édes Istenem, mikor lesz ennek vége?

Tököl, 2020-12-14                                    Pletser József

Forrás :Internet