IDŐSZERŰ ÜGYEINK- POLGÁRMESTERI MESE

 

Mottó: Soha ne félj kimondani azt, amiről egész lelkeddel tudod, hogy igaz.                                                                                            Márai Sándor

 

 A magányos fafaragó Dzsepetto fabábuját, Pinokkiót a jó tündér életre keltette és arra figyelmeztette, ha hazudik, akkor megnő az orra.                

                  IDŐSZERŰ ÜGYEINK- POLGÁRMESTERI MESE

Közreadva a Tököli Tükör XXVIII. évfolyam 2. számában

A közpénzen kiadott legutóbbi Tököli Tükör című önkormányzati lapból megtudhattuk – a polgármester által jegyzett cikkből, hogy az önkormányzat működését tekintve önállóan hitelek nélkül boldogul.  „Működésünket tekintve önállón, hitelek nélkül boldogulunk” írta szó szerint Hoffman Pál.  Jó lenne azonban tisztán látni, mit ért a polgármester működés alatt?  A működésbe beleértendő-e vagy sem a 2017. évre felvett 97 000 000 Ft folyószámla és rulirozó hitel? A polgármesteri állítással véleményünk szerint csak az a baj, hogy nem igaz illetve ebben a formában nem igaz, csak mese.  De fogalmazhatunk úgy is, hogy valótlanság.  De mi is a baj ezzel az állítással azon kívül, hogy nem igaz?

1.)  Az, hogy véleményünk szerint manipulál.

Miért véljük mindezt? Mert az átlagolvasó elhiszi azt, amit az újságon keresztül közölnek vele. Talán elvárható, talán nem, hogy az újságolvasó ezeknek az állításoknak a valóságtartalmáról meggyőződjön. Néhányunkban még él az a követelmény, mely szerint az írott szó valóságtartalma kötelező kell, hogy legyen! De ez mára sajnos megváltozott.  Az állításoknak utána lehet olvasni, mások véleményét is meg lehet kérdezni, vagy legalább el lehetne gondolkodni azon, hogy ki mondta, miért mondta, igazat mondott- e vagy sem? Nem szabad elhinni bármit, csak azért mert valaki ezt vagy azt mondta vagy állítja. Legyen az akár a polgármester is, még ha a Tököli Tükörben közre is adja állításait. Mi a fentieket nem hittük el, ezért adjuk közre írásunkat.

2.) További kérdés, hogy milyen célt kell, hogy szolgáljon az önkormányzati média? Elvárható-e az önkormányzati médiától, hogy a demokratikus funkcióját gyakorolja a hatalommegtartó funkció helyett? A válasz véleményünk szerint egyértelműen igen.

3.) Miért baj, ha az önkormányzati média nem a demokratikus funkcióját gyakorolja? Mert az egy nagyon veszélyes játék. Következménye a közbizalom elvesztése lehet, indulatokat, vitákat válthat ki, a hatalomért folytatott harc részesévé teheti a polgárokat, felerősítheti a feszültségeket és növelheti az agresszivitást. Kinek jó ez, kinek az érdeke ez? Nyilván nem a településen élők többségéé.

4.) További problémákat okoz az is, ha az önkormányzati média nem gyakorolja a demokratikus funkcióját és a polgárok nem kapnak pontos és valós képet a település helyzetéről. Tételezzük fel, hogy az önkormányzat működését tekintve valóban hitelek nélkül boldogul, ahogy azt a polgármester úr állítja. De erre csak akkor lehet hiteles igaz választ adni, ha például tudhatjuk, hogy az önkormányzat éves fenntartási költségei és ráfordításai elérik-e az adott évi amortizációs rátát (az elmúlt 3 év tapasztalatai és a hitel felhasználási célok –óvoda, iskola felújítás, nem azt valószínűsítik). Ezért nem zárható ki az sem, hogy a felvett hitel az elmaradt amortizációs és fenntartási költségek pótlását szolgálja, és célja a lakossági elégedetlenségek mérséklése, csillapítása.  A felvett illetve felvenni kívánt hitel 2017. évben 400 000 000 Ft, az éves önkormányzati költségvetés kb. 30%- a ,  máris ellentmondás van a hitelek nélküli boldogulás kapcsán!  További kérdés: a felvenni kívánt, illetve felvett hitel és kamatai az adott cikluson belül visszafizetésre kerülnek-e vagy sem?   Ezekről semmit nem lehet megtudni a Tököli Tükör adott számából. Reméljük nem a számok tologatása folyik egyik sorból a másikba a kedvezőbb kép bemutatása érdekében. A hatalommegtartó funkcióra és technikára utalhat az a polgármesteri kijelentés, hogy „Tököl jelentős összegeket fordít önként vállalt feladatokra”, régebbi önkormányzati szóhasználattal élve a „Tököli szellemiség önként vállalt támogatására”. Nem derül ki a cikkből, hogy az önként vállalt feladatok ellátására fordított jelentős összegek megtérülnek- e vagy veszteséget okoznak (sportcsarnok, művelődési ház, uszoda, önkormányzat gazdasági társaságai), vagy mit tesz, vagy tett az önkormányzat az esetleges veszteségek mérséklésére. Sajnos az sem derül ki a cikkből, hogy milyen kritériumoknak kell megfelelni a támogatás elnyeréséhez például az egyesületeknek, szervezeteknek, intézményeknek és egyes rendezvények szervezőinek. Így csak remélhetjük, nem szavazatvásárlás folyik közpénzen, és nem igaz az a városi legenda, mely szerint a támogatás elnyeréséhez elég kijelenteni annyit, hogy tudjuk, kire kell szavazni a következő választáskor. Véleményünk szerint az önkormányzati lapban megjelent cikkek valóságtartalmáért a cikk íróján kívül a felelősség elsősorban a szerkesztőséget terheli. De lényeges kérdés az is, hogy valójában ki, kik szerkesztik az újságot, és kik azok, akik csak a nevüket adják hozzá?

5.) Lehet még egy ok szerintünk, bizonyos kor elérését követően az ember – így Ön is polgármester úr – aki a közeli napokban belép hetvenedik esztendejébe (kérjük, gondolja át a polgármesteri tevékenysége további folytatását), elfelejthet vagy elfelejt bizonyos dolgokat, eseményeket, tényeket. Ezért emlékeztetőül polgármester úr számára is i s m é t e l t e n közreadjuk az önkormányzat hitelfelvételeiről készített összesítésünket.

2010.02.01 Munkabérhitel 25 mFt 1hónap

17,5 % kamat, szavazás egyhangú

2010.06. 24 Folyószámlahitel 50 mFt 1 év ? % kamat, szavazás egyhangú
2011.06.02 Folyószámlahitel 65 mFt 1 év ? % kamat, szavazás egyhangú
2011.07.18 Okif hitel 270 mFt 15 év ? % Ecsedi B tartózkodott

126 363881 Ft adósságot a Magyar Állam átvállalt

2012.05.31 Folyószámlahitel 65 mFt 0,5 év ? % kamat, szavazás egyhangú
2013.08.08 Folyószámlahitel 50 mFt 1 hónap ? % kamat, szavazás egyhangú
2013.11.14 Folyószámlahitel 50 mFt 10 hónap ? % kamat, szavazás egyhangú
2013.12.19 Munkabérhitel 15 mFt 1év ? % kamat, szavazás egyhangú
2014 02.27 Hitelszerződés 160 mFt 2 év ? % kamat, szavazás egyhangú
Bölcsőde hitel 66 mFt 10 év 3 havi bubor +1,7% szavazás egyhangú
2014.11.20 Folyószámlahitel 50 mFt 1 év ? % kamat, szavazás egyhangú
2014.11.20 Munkabérhitel 17 mFt 1 év ? % kamat, szavazás egyhangú
2015.10.30 Folyószámla és rulirozó hitel 97 mFt 1 év ? % kamat, szavazás egyhangú
2016.12.08 Folyószámla és rulirozó hitel 2017-re 97 mFt
1 év
? % kamat, szavazás egyhangú
2017 Fejlesztési hitel 400 mFT Nincs hozzáadva A testület által megszavazva.
 1077 mFt
                   Egymilliárd hetvenhétezer forint hitelmozgatás 2010-2016 év között.

Forrás: Önkormányzati jegyzőkönyvek

6.) 2010.02.01 – 2017.10.01. közötti időszakban munkabérhitel, folyószámlahitel, rulirozó hitel és fejlesztési hitel címen 1 477 000 000 Ft hitelt, azaz egymilliárd négyszázhetvenhétmillió forint hitelt mozgatott (184 000 000 Ft/év) az önkormányzat.  Ez az összeg meghaladja az önkormányzat 2016. évi költségvetését.

A 2014. októberi önkormányzati választások és a 2017. október 01. közötti időszakban felvett hitelek összege 661 000 000 Ft (222 000 000 Ft/év).

A fenti számokból számunkra értelmezhetetlen, az a polgármesteri következtetés mely szerint „Tököl jó pozícióban, jó helyzetben van”, amikor az elmúlt három évben a településen érdemi fejlesztési, fenntartási munkavégzésre nem került sor. Nem javítanak érdemben ezeken az állapotokon a szokásos választások előtti hitelekből történő felújítások sem (jelen esetben 400 000 000 Ft).  Mivel a felvett hitelek törlesztésére és kamatai visszafizetésére csak az önkormányzati választások utáni időszakban kerül sor, így megint minden kezdődik újra és újra elölről, azaz a hitellel fizetik  ki a korábbi  hitelt. Nos, ezen kellene mielőbb a település érdekében változtatni!

Fentiek alapján reméljük, hogy tudtunk olyan információkat az Önök rendelkezésére bocsátani, amely alkalmas lehet a tisztább kép kialakításához. Természetesen tudjuk, hogy fenti álláspontunk csak egy  vélemény, mellyel lehet vitatkozni, egyetérteni vagy nem egyetérteni.

Mi az érdemi és tisztességes vitára nyitottak vagyunk!

Tököl, 2017. október 12.

A tököli Sziget Civil Kontroll Egyesület Vezetősége

 

(Forrás: Wikimedia Commons / Leandro Neumann Ciuffo / CC BY 2.0)

 

Facebook hozzászólások

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.