civiltokol összes bejegyzése

Az agymosás egy lehetősége

Az agymosás egy lehetősége

 

Hippokratész azt tanította, hogy az agy, az érzékelés központja.

De az agymosás már Platón óta ismert. (Platón görög filozófus Kr.e.427). Platón leírta, az új nemzedéket mindig úgy kell nevelni, hogy a szakmájukban elmélyedjenek, és a dolgukat maradéktalanul elvégezzék. Szerinte a hatalmat csak úgy lehet szolgálni, ha a szolgák a saját dolgukkal vannak elfoglalva, és lehetőleg ne lássák át az okok egészét. A legveszélyesebb szolga a tudással, a gondolkodással megáldott. Az agymosás, információ szegény világban legalább olyan bajos volt, mint akkor, ha túlságosan sok van belőle.

Mi is az agymosás alapja?

Olyan hírek terjesztése, amikkel a korábban elfogadott társadalmi erkölcs fellazítható. Nem baj, ha ezek a hírek ellenkeznek a tudatos és természetes gondolkodással. Az agymosásnak a tízparancsolata kimondja, a hatalmat úgy lehet meghódítani, ha az emberek agyát átalakítják.

Az 1. pont bulvársajtót kíván. Az, majd lefoglalja az emberek figyelmét, és akik a valós és súlyos társadalmi gondokat csak akkor észlelik, ha saját bőrükön érzékelik.

A 2. pont kimondja, vezetőink a nemzet megmentői. Riasztások, nem létező fenyegetések özöne aggodalmat és félelmet kelthetnek. A média kivallóan alkalmas az ember befolyásolására.

A 3. pont szerint a hatalmon lévők azt mondják, azon munkálkodnak, hogy az előttünk mások által okozott nehézségeket elüldözzék, a sötét fellegek helyett kék legyen az ég és megértésre szólítanak a nehézségek miatt, mert nélkülük nehezebb lenne.

A 4. pont kihasználja, hogy az emberek reménytelenül idealisták és hiszékenyek, majd a következő generációknak sokkal jobb lesz, nekünk ezért kell áldozatokat hoznunk, mert minden rossz, ami korábban történt. A mostani nehézség azért van, hogy lemondó áldozattal szebb jövőt biztosítsanak, de a bajt mindig is más okozta!

Az 5. pont szerint az embereket le kell szoktatni a gondolkodásról. Ennek érdekében a vezetők egyszerűen kell, hogy megfogalmazzák az üzeneteiket minimális szókinccsel, rövid mondatokban. A hallgatóság megszokja a felületességet, naiv lesz és hajlamos az információs beetetések elfogadására.

A 6. pont kimondja, minden adandó alkalommal az emberek érzelmeire kell hatni, nem a racionális gondolkodásukra. Bátorítani kell mindenféle emocionális megnyilvánulást, mert az érzelmeket sokkal könnyebb manipulálni.

A 7. pont szerint az embereket a lehető legnagyobb tudatlanságban és műveletlenségben kell tartani, Az oktatás, a korrupció, a működésképtelenség a közvélemény manipulálásának ideális eszköze.

A 8. pont szerint az emberek ne jussanak az objektív, korrekt és a teljes tájékozódás minden forrásához. Pénzügyileg támogatni kell azokat a médiumokat, amelyek képesek butításra és félretájékoztatásra.

A 9. pont a nyájszellem erősítése! Az egyéniségeket nélkülözőket mindig könnyebb irányítani, ellenőrizni és befolyásolni.

A 10. pont szerint mindent meg kell tenni az egyének megismerése érdekében, de ezeket a lépéseket a legnagyobb titokban kell tartani. Megfoghatatlan, érzelmi töltetű, nagy és közös célokat kell kitűzni, amelyek alkalmasak arra, hogy lelkesítsék a tömegeket.

A sokszor ismételt, sokszor hallott dolgok mélyen bevésődnek, és „hit”-ként, vagy jelenkori szóhasználattal „program”-ként működnek.

Összefoglalás a modern tömegmanipuláció eszközeiről és módszereiről:

 Az emberek figyelmét és agyát le kell foglalni. Álproblémák – álmegoldások. Veszélyérzet, pánikhangulat keltése. A kudarcok félremagyarázása fals jövőképpel. Az embereket le kell szoktatni a következetes gondolkodásról. Az emberek érzelmeire kell hatni. Elbutítás. Ál-valóság kialakítása. Az egyéni bűntudat keltése, megbélyegzés. Tömeges nyilvántartás és elemzés.

És akkor van, aki választ és van, akit választanak, van, aki kitüntet és van, aki tüntet.

A „tíz szabály” eredete francia. Sylvain Timsit közölte részletesebben 2002-ben honlapján.

 

A fent leírtak talán gondolatokat ébresztenek ahhoz, hogy helyes döntést tudjunk hozni!

Mégis! Mi van mögötte?  A pénz és a hatalom!

 

2018-03-05                                                     Sziget Civil Kontroll Vezetősége

 

 

 

 

 

 

Szemfényvesztő, megtévesztő üzemmódba….

Szemfényvesztő, megtévesztő üzemmódba….

A Tököli Tükör 2017. évi 3. számából (az is megérne egy „misét,” hogy egy év alatt miért csak három szám jelenik meg) megtudhattuk, hogy sokévi gyakorlatának megfelelően az önkormányzati ciklus végéhez közeledve a képviselő-testület és a közel 70 éves polgármester újra szemfényvesztő, megtévesztő üzemmódba kapcsolta a kommunikációs tevékenységét. Miért gondoljuk mindezt? Mert megtudhattuk, hogy az önkormányzat polgármesteri kezdeményezésre a ciklus végéhez közeledve, (hasonlóan az előző ciklusokhoz, lásd: városközpont – rekonstrukció és bölcsődeépítés) most éppen 400 millió Ft fejlesztési hitelt vesz fel 10 éves futamidőre, 2 év türelmi idővel, évi 55-60 millió forintos törlesztéssel az után, hogy röviddel ezelőtt még azt állította: „ MŰKÖDÉSÜNKET TEKINTVE ÖNÁLLÓAN HITELEK NÉLKÜL BOLDOGULUNK. „  Forrás: Tököli Tükör 2017. évi 2. szám.  Önök értik ezt?(10 év múlva 80 éves lesz, ha a felettesek is így akarják.) Vagy úgy gondolja az örökifjú polgármester úr, hogy a működésbe nem tartoznak bele a fenntartási és fejlesztési feladatok? Vizsgáljuk meg mi is a gond ezzel a gyakorlattal illetve a megelőző hasonló hitelfelvételekkel:

1.)A hitelfelvételre nem a kormány engedélyét kellet volna előbb megkérnie az önkormányzatnak, hanem a tököli polgárokét, majd a polgárok felhatalmazását – ha megkapták – követően a kormányét.

2.)A tököli polgárok ugyanis nem hatalmazták fel Önöket cikluson túlnyúló hitelfelvételre, az Önök mandátuma ugyanis 2019 októberéig tart, nem pedig 2027 végéig, a hiteltörlesztés lejártáig.

3.)További gond, hogy az Önök által felvett hitel törlesztésének megkezdése az Önök mandátumának lejárta után válik esedékessé, vagyis a következő képviselő-testületeket terheli az Önök által felvett hitelek törlesztése. Más szóval fogalmazva, utánunk az özönvíz?

4.)Fentiek alapján kijelenthető, hogy az önkormányzat a 2014 októberétől 2019 októberéig tartó ciklusában saját forrásból érdemi a közjót szolgáló fejlesztési, fenntartási munkálatokat nem hajt végre.  Ami nem éppen a felelős gazdálkodásra, hanem inkább a hatalom mindenáron való megtartására és túlélésre utal. Akár a település veszélyes eladósodása árán is.

5.)A polgármester úr tévedhetetlenségére és önigazolásra szánt nyilatkozata szerint „Lényeges még a hitelek vonatkozáséban, hogy ez fejlesztési célú kötelezettség-vállalás. Az építkezések eredményeként, önkormányzati vagyongyarapodás valósul meg.” Csak azt felejtette el közölni, hogy hol és mekkora is ez a vagyongyarapodás.

 Számoljunk egy kicsit.  8 éven keresztül a hitel törlesztése évi 55-60 millió Ft, vagyis a futamidő végéig legkevesebb 440-480 millió Ft-ot kell visszafizetni. Így a 400 millió forintos beruházás – mivel nem saját forrásból valósul meg – többlet költsége legkevesebb 40-80 millió Ft-ra várható.  Vagy úgy gondolják, ez legyen a következő generációk gondja, baja, ha már úgyis a választó polgárok zsebéből veszik ki a pénzt hozzá?

6.)Érdemes megvizsgálni a felvett fejlesztési hitel okait, szükségszerűségét, műszaki tartalmát is:

– Az ok véleményünk szerint egyértelmű, a lakossági elégedetlenségek lecsillapítása.

Mivel az önkormányzatnak, a mostani ciklusban, az önkormányzati adósságok rendezése ellenére sincs pénze érdemi fejlesztésre,  mert minden önkormányzati bevételt felemészt az adott év működési költsége, az adósságok rendezését követő időszakokban felvett hitelek törlesztése, a veszteséges tevékenységek (uszoda, sportcsarnok, művelődési ház) finanszírozása,  valamint a szabályozatlan, AD-HOC önkormányzati szimpátiára épülő  támogatási rendszer fenntartása a nem kötelezően ellátandó feladatok ellátására. Ezért az egyszerűbb megoldást választva ismét hiteleket (munkabér, folyószámla, fejlesztési) vesz fel ahelyett, hogy érdemi lehetőségeket keresne a problémák megoldására, melyek a helyi polgárok többségének érdekeit szolgálnának. !  

 Akkor a fenti polgármesteri állítás igaz, vagy a számok hazudnak?                                  

– Tekintsük át részletesen a korábban és a most felvett fejlesztési hitelek szükségszerűségét és műszaki tartalmát is

Vizesblokk és folyosó felújítás a Weöres Sándor Általános Iskola épületeiben 110 914 180 Ft értékben.

 A 2016. december 8.-án kelt önkormányzati jegyzőkönyvben rögzítettek szerint az önkormányzat átadta az iskolák fenntartási és üzemeltetési jogát a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központnak 2017. január 1.-ével.  Ezért jogosan merülhet fel a kérdés, miért is a tököli adófizetők pénzéből kell elvégezni a felújításokat, vagy finanszírozni az állami fenntartási feladatok ellátásának költségeit?

Felújítások a Szivárvány Óvoda Csépi úti épületében 78 185 070 Ft értékben magas tetőépítés, külső homlokzatszigetelés és külső terasz felújítása műszaki tartalommal. Ebből az összegből a tököli ingatlanárakat figyelembe véve két – három középkategóriás új építésű ingatlan vásárolható. Eszerint túlárazottnak tűnik a beruházás és csak remélni tudjuk, hogy nem tartalmaz helyi választási kampányfinanszírozási költségeket a megjelölt bekerülési ár.

Járdaépítés (egyoldali, 1,5 méter széles) 202 900 750 Ft értékben, 10 000 fm hosszban azaz  20290 Ft/fm egységáron.  Ez az ár sem tűnik alul árazottnak, ha mondjuk 1 fm hosszban 1,5 fm szélességben = 1.5 n2 járdaépítéshez szükséges térburkoló kő bruttó ára 4500 Ft.

 Senki nem vitatja az elmúlt 27 évben elmaradt járdaépítések, gyalogátkelő helyek kialakításának és az óvoda felújításának szükségszerűségét. Azonban semmi nem indokolja azt, hogy 27 évi elmaradását az önkormányzati választásokat megelőző két évben pótolja az önkormányzat, hitelből. Hacsak nem tud felmutatni olyan többletbevételt az elkövetkező időszakban, mely fedezetéül szolgál a felvett hitel visszafizetésére. Ha nincs ilyen többlet bevétele az önkormányzatnak, akkor véleményünk szerint kijelenthetjük, hogy a településünk jövőjének felélése folyik. Ezért kérjük Önöket, gondolják át ismét, álljanak el a hitel felhasználásától és csak olyan fejlesztéseket valósítsanak meg a ciklus végéig, amely megvalósításához hitelfelvétel nem szükséges. Az aranytojást korábban tojó tyúk már nem kotkodácsol!

7.)”A város hitelterheivel kapcsolatban alapvetőnek tartjuk a pontos számokat.”

 2016-ban „mindössze 9,8 millió forintot fordítottunk hiteltörlesztésre „nyilatkozta a polgármester úr a Tököli Tükör 2017. évi 3. számában. Akkor nézzük meg pontosabban mindazokat a valós számokat 2016 évben (nem csak a hitelterhekkel kapcsolatosakat) melyekből reményeink szerint mindenki számára kiderül, miért nem jutott a közjót befolyásoló érdemi fejlesztésekre, fenntartási munkákra közpénz 2016. évben, és az óta sem.

  Funkcióbővítő városközpont rehab. : hitelfelvétel az önerő biztosítására:  158 110 119 Ft

                                                                    hitel átvállalás az állam részéről:       135 667 913 Ft.

önkormányzati hitel maradvány:      22 442 206 Ft.

kamatteher 2013.-tól 2018.–ig:  20.38 %: 4  575 116 Ft.

hitel és kamatteher összesen:            27 017 322 Ft.

hitelfelvétel ideje: 2013. év

lejárat ideje:          2018. év

éves hitel és kamattörlesztés:              5 403 465 Ft.

 

Bölcsődeépítés:                                        önkormányzati hitelfelvétel:                66 069 000 Ft.

14.82% kamatteher 2014.-től 2024.– ig.:        9 796 499 Ft.

hitel és kamatteher összesen:            75 865 499 Ft.

hitelfelvétel ideje: 2014. év

lejárat ideje:            2024. év

éves hitel és kamattörlesztés:         7 586 550 Ft

 

Polgármester által használt lízingelt szgk.:   önkormányzati hitelfelvétel:               3 886 875 Ft

kamatteher 2016.-tól 2020.–ig. 14.12% :  548 940 Ft

hitel és kamatteher összesen:                  4 435 815 Ft.

hitelfelvétel ideje: 2016. év

lejárat ideje:            2020. év

éves hitel és kamattörlesztés:          1 108 954 Ft.

A fenti adatok forrása: Önkormányzati adatközlés.

 

 

(175/2015. X 30.) számú Önk. rend. Folyószámla és rulirozó hitelfelvételről: 97 000 000 Ft.

lejárati ideje: 2016. év

97 millió Ft-os  folyószámlahitel, kamatteher 26%  becsült érték:                  25 220 000 Ft

 

Veszteséges önkormányzati tevékenységek finanszírozása közpénzből 2016. évben:

Uszoda:          43 438 000 Ft.

                                                                                         Sportcsarnok:  9 459 000 Ft.

                                                                                           Müv.-ház:      22 174 000 Ft.

A fenti adatok forrása: Önkormányzati adatközlés.

 

                                                                  Összesítés

 

Városközpont, bölcsőde, szgk. 2016. évi hitel és kamattörlesztés összesen:    14 098 969 Ft

 

Működési hitel felvétel kamatteher 26% becsült érték összesen:                          25 220 000 Ft.

  1. évi veszteséges tevékenységek költségei (uszoda, sportcsarnok, műv.ház)

Összesen:                                       75 071 000 Ft.

  1. évi vissza nem térítendő közpénzből nyújtott önkormányzati támogatások összesen:                 52 084 000 Ft.

2016 évi mind összesen:                                                             166 473 969 Ft

Megjegyzés: ez a 166 473 969 Ft a felvett fejlesztési hitel 41.61% -a.

 

8.) Következtetésként kijelenthetjük, hogy nehéz szinte lehetetlen (mint a mellékelt ábra mutatja) olyan költségvetésből érdemi a közjót szolgáló fejlesztéseket, fenntartási munkálatokat megvalósítani, melynek a napi normális működéséhez 97 millió forint folyószámla hitelfelvételre volt szüksége 2016. évben is. Különösen akkor, ha még az adott évi költségvetést olyan plusz kiadások is terhelik, mint a felvett hitelek törlesztése és kamatai, a veszteséges tevékenységek finanszírozása és a különböző vissza nem térítendő támogatások osztogatása.

Tévedés ne essék, mi nem azt vitatjuk, hogy adott esetben ne lehetne indokolt vagy szükséges a hitelfelvétel, vagy azt, hogy nem szükséges az uszoda a sportcsarnok és a művelődési ház működtetése, hogy adott esetben ne lenne indokolt bizonyos szervezetek támogatása. Mi azt látjuk a fentiek alapján, hogy a jelenlegi struktúra illetve az Önök által évek óta működtetett modell fenntarthatatlan és a település megfelelő színvonalú fejlődését nem biztosítja.

Miért gondoljuk mindezt másokkal együtt és érezzük úgy, hogy valahol valami nagyon elromlott Tökölön?

Mert elfogyott, felélésre került az értékesíthető forgalomképes közvagyon nagy része: bel és külterületi ingatlanok, lakótelepi ingatlanok értékesítéséből származó  bevételek, a repülőtér átminősítéséből származó bevételek, a vízmű átszervezését követően megörökölt készpénz és a kintlévőségek beszedéséből befolyt összeg, a közművagyon egy része (gáz, telefon) is eladásra került, a 15 évre szóló víz és csatornaközmű  üzemeltetési szerződés szerint az üzemeltetés költségeit az üzemeltető cég a szerződés lejáratát követően számlázza ki az önkormányzat részére, és megszűnt néhány a közjót szolgáló önkormányzati intézmény is, de a felelőtlen gazdálkodás és a nagyvonalú osztogatás továbbra is fennmaradt, így csak a hitel felvételi lehetőség maradt a ”mintaszerűnek” nevezett gazdálkodás fenntartására.

 Az állam által átvállalt adósságrendezés után is ugyanott tartunk, mint az adósság rendezése előtt. Településfejlesztési és komolyabb fenntartási munkák elvégzésére csak hosszú lejáratú hitelek felvétele esetén van lehetősége a településnek, és ez nagyon nem jó irány.

Abban reménykedni, hogy az állam majd ismét átvállalja az önkormányzatok adósságának kifizetését, a Pécsi önkormányzat esete kapcsán nem érdemes. Úgy tűnik erre az estre is igaz a mondás „Egyszer volt Budán kutyavásár”.

Joggal tehetjük fel a kérdést, de akkor mi a megoldás? A szinte mindig egyhangú döntéshozatalra képes képviselők helyett olyan tisztségviselőket kell választanunk a település élére, akik szeretik Tökölt, szeretnek itt élni és nem csak túlélni akarják a dolgokat, vagy még egy cikluson keresztül jól élni közpénzen, hanem olyan fiatalokat és középkorúakat, akik érdemi munkát képesek és akarnak is végezni a település érdekében. Mert sokan vannak ilyenek Tökölön, csak mindannyiunk érdekében szólítsuk meg Őket, ha lehet szaktekintélyeket, szakértőket!

Álljunk ki minél többen a település, vagyis az itt élők érdekeiért, tegyük félre egzisztenciális félelmeinket, mert ha nem tesszük meg, csak önmagunkat hibáztathatjuk, hogy ha rosszabb lesz a helyzetünk, a közérzetünk és az életminőségünk, mint az elvárható lenne Tökölön.

  Az idézett nyilatkozatok a Tököli Tükör Szerkesztő Bizottsága által kiadott újságban jelentek meg. Kérjük az érdeklődő tököli lakosságot, tegyenek összehasonlítást és gondolják végig azt, amit leírtunk!

2018.02.26            Összeállította a tököli Sziget Civil Kontroll Vezetősége Tökölieknek Tökölért

 

 

 

 

Hamvazószerda

Hamvazószerda- 2018. február 14.

           A nagyböjt első napja a katolikus hitvilág szerint a hamvazószerda, ami a farsangi időszak lezárulása utáni első nap. Időpontja mindig Húsvét előtt hat-héttel van. Bár a nagyböjt negyven napig tart, ez valójában kevesebb, mert a vasárnapok még ez idő alatt is kivételt képeznek: ilyenkor ugyanúgy lehet húst enni, mint addig.  Szent Negyven nap a Nagyböjt. Mivel a régi böjti gyakorlat a Nagyböjt idején teljes hústilalmat írt elő a híveknek, ezért a Hamvazószerda előtti keddet a népnyelv Húshagyókeddnek, a Feltámadás ünnepét pedig Húsvét-nak (= húsnak ismételt vétele) nevezte el. Ma a szigorú böjt csak Hamvazószerdán és Nagypénteken kötelező.Ezen a napon és a rákövetkező vasárnapon a hívek homlokát az előző év virágvasárnapján szentelt barka hamujával hintik meg (vagy kis kereszt alakú hamujellel jelölik meg). A hamvazó pap közben figyelmeztet: “Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel!”. A hamu az elmúlás természetes jelképe.

A hamvazószerda arra az ősi hagyományra vezethető vissza, hogy a hívők a vezeklés részeként hamut szórtak a fejükre. Ennek emlékét a mai napig őrzi a szertartás. A hamu szó hallatán sokféle kép idéződik fel bennünk. Rögtön magunk előtt látjuk ezt a porszerű, szürke anyagot, amely az égés végterméke. Ha valami teljesen leég, azt mondjuk, hogy porrá égett. Így lett a hamu a mulandóság, a bűnbánat jelképévé.Az Egyház figyelmeztető szavai, önmagunkba tekintésre, bűnbánatra ösztönöznek.Hamvazószerdára és nagypéntekre szigorú böjtöt ír elő: a 18 és 60 év közötti hívek csak háromszor étkezhetnek, és csak egyszer lakhatnak jól.

Manapság a böjtöt sokan divatja múlt gyakorlatnak tartják. Olyannak, amit könnyen elhanyagolhatunk. Pedig tudjuk, mi minden adódik, ami rongálja az életünket, és ezért nagyon lényeges erény a mértékletesség. Az étel, ital, cigaretta, megszokott kifejezések, vagy éppen a televízió adásaiban lehetünk mértéktartók, úgy hogy több időt és figyelmet fordítunk a jó cselekedetekre és az imára. Egészen biztosan örömet szereznénk családtagjainknak, ha egészségesebb életmódot folytatnánk, ha több időnk lenne számukra, és nem más egyéb töltené ki teljesen az időnket.

Virágvasárnappal zárul a közel hathetes időszak, és ugyanezzel a nappal megkezdődik a nagyhét. Idén március 29-én lesz a virágvasárnap – mint mindig, pontosan egy héttel húsvét vasárnapja előtt, ami idén április 1-re esik.

A homlokunkra hamuval rajzolt kereszt emberi létünk végességére figyelmeztet minket!Porból lettünk és visszatérünk a porba.
A hamu egyszerre jelképezi az elmúlást és a megtisztulást. A hamvazó szerda igéje talán soha nem volt ennyire aktuális. Az emberi gyarlóság végtelensége, pártok mögé bújva egymás megalázása, valótlanságok állítása, egymás hitének és tulajdonának meglopása, egymás elleni uszítás, mintha nem mindannyian Isten gyermekei lennénk, teljesen megdöbbentő és elképesztő.

A farkasordító hatalomvágy, a másik lejáratása és porba döntése ténylegesen, a homlokra kent hamuért kiállt. Mert az élet véges! Keresztény tanítás szerint úgy szeresd felebarátodat, mint önmagadat! De, úgy tűnik, más a tanítás és más a tett.

 

2018. 02. 13                                                                                      Pletser József

 

 

 

 

 

 

A hatalom

  A hatalom

 Amióta világ a világ, vannak vezetők és vannak vezetettek. Hogy lehet valakiből vezető és mitől lesz valaki vezetett, eldöntése nagyon bonyolult dolog. Sajnos, aki egyszer hatalmat kap, az könnyen függővé válhat tőle. Könnyen elfelejti honnan jött, hová tart és milyen módszereket választ.  Könnyen szenvedélybetegség áldozata lehet, ami nem őt, hanem a körülötte állókat pusztítja, azzal, hogy folyamatosan gyanakszik és kontrollál, és állandóan reszket, nehogy elveszítse a hatalmát. Csak azzal nem tud mit kezdeni, ha valaki nem fél tőle. Ezt a fajta belső szabadságot ugyanis a hatalomfüggő nem ismeri. Nos, itt kellene jól dönteni! A „hatalommániások” súlyos hatással bírnak környezetükre, pontosabban „alárendeltjeik” életére. Pozíciójukkal visszaélve rettegésben tartják környezetüket, a munkatársaikat, és e magatartással ellenállni képtelen „alattvalókat” teremtenek, megalapozzák a korrupciót – s ezt a félelmet a még élvezettel is nézik, a hasznot meg zsebre vágják.

Hogyan is működik egy ilyen hatalomfüggő „kiskirály”? Először is támogató bázist, mondhatni besúgóhálózatot kell építeni maga köré, így „téglái” révén mindenkiről mindent tudni akar. Az információ – mondják – hatalom. A besúgók, a bólogatók megkapják a baksist, ki ezért, ki azért jutalmat is kaphat, csak egy a lényeg fényezzék zabot. Minden Tükör oly fényesen csillogjon, hogy a visszavert fénykéve ne mutassa meg a sarokban heverő sutyorgó szemetet. Erre a hálózatra azért is szüksége van, mert tekintélye nem engedi, hogy „alászálljon” és maga győződjön meg a helyi valóságról, a környezet életéről .Hogy nézne ki, mily alávaló dolog lenne gyalogosan vagy kerékpárról megszemlélni az uralt környezetet.  A felmerülő gondok bűnei legyen a sorban álló beosztotté. Ha néha mégis ellenőriz, akkor sem közvetlenül munkatársaival beszél, hanem kerülőutakat keresve informálódik róluk. Beszédmodora sem egyenes: köntörfalaz, megfélemlít, vádol, így aztán fennáll annak veszélye, hogy a beosztott – ha nem elég magabiztos – elhiszi, szörnyű hibát követett el, s a továbbiakban ez még bizonytalanabbá teszi képességeivel kapcsolatban. Ha pedig valaki kiszolgáltatott, akkor egy ilyen ember mögött szegény felhagyhat minden reménnyel. Tudott dolog, a hatalomfüggő ember sérült személyiség, többnyire gyerekkorában egy hatalmaskodó szülő nyomása alatt élt, s felnőttként ezzel a viselkedéssel áll bosszút gyermekkori sérelmein – mások rovására. Munkatársai vagy lelkes hívei, vagy csendben, észrevétlenül próbálnak meghúzódni – vagy netán ellenállnak. Az „ellenállókkal” szemben mindent elkövet, hogy tönkretegye őket, s ha ez mégis meghiúsul, tombol haragjában, de nem adja fel. A legtöbb hatalommániás ember ennek nincs is tudatában; a hatalomvágyuk általában tudattalan marad. A környezetük látja, de ők maguk nem. Ez a hatalomvágy az egyik legsúlyosabb betegség, amitől az ember valaha is szenvedett. Szegények!

Meg kell érteni, hogy ez a szűnni nem akaró hatalomvágy egyfajta belső ürességből fakad. Azok az emberek, akik nem vágynak hatalomra, beteljesültek, elégedettek, otthon érzik magukat az életükben. Egész lényük hálás a létezésnek – nem kérnek semmi többet. Bármit is kaptál a léttől, azt soha nem kérted. Minden, ami most a tiéd, a lét bőkezű ajándéka.

Mégis mi a jobb, a hatalomvágy vagy a másik, a feloldódni akarás?

Már maga az a gondolat, hogy hatalmat akarsz más emberek felett, azt jelenti, hogy el akarod venni a méltóságukat, le akarod rombolni az egyéniségüket, rabszolgaságba akarod taszítani őket. Te láttál már olyan hatalmat, dicsőséget, aki senki felett sem uralkodik? Van, de nem emberek között. Már maga a szó, hogy “hatalom” magában hordozza, hogy hatalom valaki felett. Ezt sokszor még nagyon intelligens emberek sem képesek megérteni. Valakit mindenképpen le kell győzni. Ez a hatalom biztos záloga. Ezt a világot sok helyütt olyan emberek uralják, akik súlyos kisebbségi komplexussal küzdenek, és ezt próbálják elfedni bármi hatalommal, amit meg tudnak ragadni. Nagy az igény, hát sok módszert kitaláltak Természetesen nem lehet mindenkiből valamilyen ország vezetője, ezért aztán felosztják az országot kisebb tartományokra. Így már sokkal több emberből lehet kormányzó és miniszter. De ezeknek a munkáját is felosztották ám, így még több emberből lehet valamilyen funkcionárius, és ez így megy tovább a legalsóbb szintekig. Az egész hierarchia kisebbségi komplexusos emberekből állhat? Ők mind ugyanabban a betegségben szenvednek? Remélhetőleg nem. A közönséges embereknek természetesen nincs hatalmuk!A hatalomvágy sok ember problémája. Jó lenne olyan vezetőt követni, akit a szeretet irányít. Ez bizony nem egyszerű feladat. Csak meg kell látni és őszintén figyelni.Ha környezetedben mégis hasonlót vagy hasonlókat találsz, az csak a pszichológia tudomány útmutatása és a véletlen eredménye.

2018-0           Írta és összeállította:                                           Pletser József

A szem

A szem, az élet ajándéka

 https://youtu.be/l1puT-DRYos

 A látást közvetítő érzékszervünk, a szem, sok hírességet megihletett már. “…a szemek a füleknél fontosabb tanuk” – szögezte le a görög filozófus, Hérakleitosz . József Attila pedig így vall a szemről: “Szól a szem és szól a szív, folyamodnak teérted” – írta Rejtelmek című versében. A szívünk valóban szemünkön keresztül szólal meg, mintha a szemek lennének a szív ablakai, általuk betekinthetünk a szívekbe.
A szem felépítése

Gyakran elég belenézni egy másik ember szemébe ahhoz, hogy eldöntsük, szimpatikusnak, megbízhatónak tűnik-e nekünk vagy nem. Az ember azért kutatja a másik tekintetét, mert annak érzelme, hangulata tükröződik benne.  Ha lelkünkben nincs harmónia, az testi tünetekben jelentkezik. Ha jól érezzük magunkat, testünk, lelkünk harmóniában van, ám ha a lélekben történik valami, az egyensúly felborul. Amikor pedig a szorongás, a félelem veszi át a hatalmat, a szervezetet átjáró energiák nem áramlanak megfelelően. Funkciózavarok adódnak, majd jönnek a betegség tünetei, mely a szemen jól látható. A szem a lélek tükre”, tartja a közmondás, ugyanis szemünk, lelkünk mélyére enged bepillantást. “Nézz a szemembe,”szólunk a partnerünknek, ha kételkedünk a szavában.Mi minden olvasható ki szemből: bánat, aljasság, öröm, harag, gonoszság, tisztesség, zárkózottság, nyíltság. Visszatükrözheti értelmünket és egészségi állapotunkat. Szemünkkel képesek vagyunk szuggerálni, parancsolni, hipnotizálni, fixírozni, kacsintani, szemünket lesütni, egyet azonban nem tud a szem: hazudni. A lesütött szemek legtöbbször félelmet, lelkiismeret furdalást sejtetnek, de jelezhetnek agressziót is. Mások lelkébe való bepillantáshoz, a szemekből való a helyes tájékozódáshoz, meg kell tanulnunk belőlük olvasni. Az ehhez értőket nehéz megtéveszteni. A szemek fényessége az egészségi állapotról tájékoztat Az egészséges szervezetű ember szeme tisztán fénylő, betegség esetén fáradt, bágyadt, fénytelen, esetleg zavaros lesz. A női szemek csillogóbbak, a női könny egy fél fokkal melegebb, mint a férfiaké. A női szem kisebb, mint a férfiaké, a szem fehérjük viszont nagyobb, ami ugyancsak felerősíti a szem fényességét. A fényes szemek oly sok érdeklődéssel csillognak, hogy beragyogják az ember életét. A pupillák világosban összehúzódnak, sötétben kitágulnak. A veszekedős emberek pupillái perlekedés közben összeszűkülnek, a szerelmesek pupillái, ha egymásra néznek, izgatóan kitágulnak.A szemek színe a festékanyagtól függ, ha nincs benne festék, akkor kék, ha kevés a festék, zöld, ha sok, akkor barna, sötétbarna, fekete. A kutatások szerint a sötét szeműek általában kevésbé érzékenyek a fájdalomra, mint a világos szeműek. A fekete vagy mélybarna szeműek nyitottak, feltárulkozók. A világosbarna szeműek melegségre vágynak, kifinomult az esztétikai érzékük, módfelett játékosak. A sárga szeműek nem túl egyenes személyiségek, van bennük irigység és melankóliára való hajlam. A zöld szeműek hízelgőek. A világoskék szemek gazdái számító emberek. A fakókék szemek indulatosságot sejtetnek. A sötétebb kék szeműek békeszeretők, higgadtak. A szürke szeműek erős önkontrollal rendelkeznek, megfontoltak, de gyakran nélkülözik az igazi bölcsességet. Sokan nem tesznek különbséget a látás és a nézés között, pedig a kettő nem ugyanaz. Érdemes tisztázni a látás és a nézés közötti eltérést; amíg a nézés, szemlélést, tehát a tudatunktól függő, akaratlagos cselekvést jelent, addig a látás, érzékelést fejez ki. A nézés mindig bizonyos céllal történik. Ha az ember a gyermekét nézi, tekintete ellágyul; ha valami érdekli, éles szemmel figyel. Ha valamit elképzel, szemei révetegen a távolba merednek; ha gyűlölködik, képes ölni a szemével; töprengés közben szemével a semmibe néz; a szerelmesnek beszélnek a szemei, miközben tekintete kedvesére szegeződik. A nyílt, egyenes tekintetnek az emberek általában őszinteséget, megbízhatóságot tulajdonítanak, ám bizonyos szituációkban ugyanez naivságot, fokozott érdeklődést, sőt tolakodást is jelképezhet. A hideg, szúrós tekintetről keménység, jobb esetben kétkedés olvasható le, azonban jelezhet csodálkozást, aggályoskodást, színészkedést, sőt alakoskodást, rafináltságot is.
Azt mondják,  a pillantás beszédes . A boldog pillantást tükröző szemekből fény árad, olyanok mintha bármelyik pillanatban mosolyra vagy nevetésre fakadnának.  Az odaadó, ragaszkodó pillantású szemek, éberséget és szolgálatkészséget tükröznek. A mély benyomást keltő pillantás, olyan, mint a mágnes, sokszor határozott, néha szemtelen, merész, közvetlen, de hatásos, a merev pillantás hipnotikus hatású lehet. Az álmodozó pillantás hasonlít a távolba néző pillantáshoz, de itt a szemek elvesztik kontaktusukat a környezetükkel, és majdnem összezáródnak.

Sokan – különösen a nők közül – valósággal kétségbeesnek, amikor az első ráncok megjelennek a szemeik sarkában, és – pénzt nem sajnálva – mindent megpróbálnak, hogy eltüntessék őket. Pedig nem kellene ezt tenniük, hiszen az arcolvasók számára a szarkalábak igen pozitív jelentést hordoznak, ugyanis ezeket – a szem sarkából kiinduló, sugárszerűen szétterülő – az apró vonalkákat nem a korai öregedés, a sok napozás vagy a hunyorgás okozza, hanem többnyire az örömteli, vidám élet. A kínai arcolvasók nevetés- vagy mosolyvonalaknak nevezik ezeket a ráncokat. A szarkalábak a nyíltszívű, segítőkész személyek jellemző jegyei, akik szívesen szereznek örömöt másoknak, általában mindenkihez van egy-két kedves szavuk, a szerelemben pedig hűséges és megbízható társak. Emellett sokak szerint az intelligenciát, a mélyebb összefüggések felismerését és megértését is tanúsítják, egyúttal azt, hogy az illetőt egykönnyen nem lehet rászedni. Mivel a szeretet, a sok őszinte mosoly és a nevetés hozza őket létre, a nevetésráncokkal pozitív életszemléletünket adjuk tudtul a világnak, és ami még fontosabb: vidám, szeretettel teli életben van részünk. Ne akarjuk eltávolítani őket!(Rosta Erzsébet)

 

 Aranyosi Ervin: A szem a lélek tükre

Tudod a szem a lélek tükre,
És mit látsz benne? Önmagad.
– S igaz lehet mindegyikünkre,
– hogy őszintébb, mint sok szavad.

Tudod a száj hazudni képes,
nem igaz minden gondolat.
De lelked tükre nem negédes.
Az őszintébb, mint sok szavad.

Szemed tüze, ha kell, eléget,
Ha fázol, hát átmelegít.
Lelkedben keress menedéket,
ha az élet elkeserít.

Szemed keresi tiszta párját
s ha kedvesedben megleled,
A világ legszebbik varázsát
láthatod benne: SZERETET!

Aranyosi Ervin © 2010-03-29.

 

A szem képmegjelenítése

https://youtu.be/4gQ3CfIvwB0

Jessy

https://youtu.be/DyfDQ1JKAIo

Dalszöveg

És kész,
kész a kép,
fényárban úszik a szem.

Szép,
milyen szép,
pedig rég vak már, azt hiszem.

Ha lát is, csak sötétet lát,
napfényben csillogó éjszakát,
fényárban úszó sötétet lát, ha lát…

Egy hang,
Egyhangú hang,
szavakban fürdik a száj.

És még,
még elég,
hogy beszél, mert szólni muszáj.

Gyönyörű szavakban hallgatja el,
amit jelentenie kell,
és ha kell, ott hallgat el, ahol kell…

És ha itt,
itt a perc,
És mindenki érzi: ez így jó,
a szent, szent helyen
saját farkába harap a kígyó.

De túléli az életet,
és amit még túl lehet:
a testet, es a szellemet…

 

https://youtu.be/nZu6–8poKU

Dalszöveg

Egy nyári estén sodort a végzet feléd,
Kigyúlt a csillag, dalolt az estharang,
Szemedbe néztem, szerelmes lettem beléd,
Úgy érzem én, ez nem múló kaland.

A szemed, megigézett a szemed,
Ha rám tekintesz,a szívem beleremeg,
Hívj bárhová is már utánad megyek,
Mert sorsom az,hogy én a rabod legyek,
Mindenkiénél szebb a te szemed.

Naponta várlak, titokban lesve reád,
Ha már a tájra leszállt az esthomály,
Nem érti senki az estharangok dalát,
Csak én, mióta szívem érted fáj.

A szemed, megigézett a szemed,
Ha rám tekintesz, a szívem beleremeg,
Hívj bárhová is már utánad megyek,
Mert sorsom az, hogy én a rabod legyek,
Mindenkiénél szebb a te szemed.

A szemed, megigézett a szemed,
Ha rám tekintesz, a szívem beleremeg,
Hívj bárhová is már utánad megyek,
Mert sorsom az, hogy én a rabod legyek,
Mindenkiénél szebb a te szemed, bizony,
Mindenkiénél szebb a te szemed, te tudod,
Mindenkiénél szebb a te szemed,
Mert mindenkiénél szebb a te szemed.

Írásomban nem a tudományról szerettem volna írni, bár az nem kerülhető el, hanem mindennapi életünkről. Arról, hogy úgy vigyázzon mindenki magára, mint szeme világára. Sok szerencsét!

 

2018. 01-21                                              Írta és összeállította: Pletser József

https://youtu.be/byFmClfybs4

Forrás: Internet

Szabadság vagy szolgaság?

Szabadság vagy szolgaság ?

Gondolkodtunk-e azon, mert nagyon nem mindegy, hogy az életünknek, cselekedeteinknek mi a mozgatója, meghatározója.

Félelemben élni, ez munkáljon bennünk sokáig, vagy egy felfele tekintő, bizakodó, és tartást adó lelkület által haladni, melyik a jobb? Azt írják az írások, Kanadában mindenki tisztességesen adózik, ezért nem tűrik a korrupciót, amiért az állampolgár tisztességes szolgáltatást kap. Másutt szemlesütve és összekacsintva ez a támogatás ismeretlen. Mégis vannak helyek, ahol némi baksisért előnyt lehet szerezni, s a polgár most boldogabb, hogy az ő mezeje zöldebb a szomszédénál. Ez mindaddig szép is, míg tart az esős évszak. De utána jöhet az acsarkodás, az irigykedés meg még sok más?Pál apostol beszél a szolgaság lelkületéről, és ezzel szembe állítva beszél, a fiúság lelkéről, amely egy egészen más állapotot jelent. Mi jellemzi a szolgaság lelkületével élő embert?Pál szerint leginkább a félelem. Félelem a hatalmasoktól, a világunkat irányítók befolyásától, vagy egyes emberektől. Félelem a megpróbáltatásoktól (betegség, szegénység stb.). Félelem a haláltól, vagy az oda vezető úttól. A félelem tehát legyűrheti az embert, vagyis szolgai (rabszolgai) sorba taszítja.Pál apostol írja:„Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek Mert a szolgaság lelkülete, láttuk, félelemmel jár együtt. Pál apostol jelképes beszéde szerint az Isten fiai nem a szolgaság lelkét kapták. Akkor merre is haladunk?A szolgaság lelke elnyomja a szabadság tudatot, sokszor egy tehetetlen rabszolgává minősít le bennünket. Mert az esetek többségében olyan hatalom áll mögötte, aki uralkodni akar az ember fölött. Ez a hatalom a bűn, és annak szerzője, Sátán. A szolgáknak soha sincs lehetőségük azt tenni, amit akarnak. Nincs szabad akaratuk a cselekvésre, mert a bennük uralkodó félsz diktálja a haladás irányát és sebességét. A szolgaságnak ebben az állapotában minden ember tele van szorongással, még a hívő ember is. A hívő fél a bűnös cselekedeteinek következményeitől, és így Istentől. De a többség fél a holnaptól, a következő órától, az igaz szótól, mert annak következményei lehetnek. A szolgaság a lélek börtöne.

„A világtörténelemben két párhuzamos időszak látható: az egyik a szolgaság és kitaszítottság ideje, a másik pedig az, amikor az ember és a nemzet szívében feltárul a szabadságvágy. A nagy kérdés mindig az, hogy megmaradunk-e sokváltozatú nyomorúságunkban vagy ezt felváltja bennünk a szabadulni vágyás szándéka?” Ameddig a „kifosztottság, a félelem és a megalázottság él a szívekben – s ezek elveszik reménységünket –, addig „a kiskorúságból szabadulni nem tudó ifjak és a hatalom bábjaivá vált idősek” általános életérzése egyaránt a kiszolgáltatottság lesz.

Úr az, aki a hatalmat gyakorolja, szolga az, akinek akár tetszik, akár nem, dolgoznia, azaz szolgálnia, kiszolgálnia kell az urat. Az úr uralkodik a szolgán, a szolga pedig minden porcikájával arra törekszik, hogy ebből a megalázó helyzetből kitörjön, és maga is úr lehessen. Valamikor az iskola is ezt szolgálta. A tanulás volt a szolgasorsból való kitörés egyik legbiztosabb lehetősége. Egyre kevesebben élnek vele. Nem az az úr, aki mindent megengedhet magának, és nem az a szolga, aki csak engedelmességgel tartozik urának. Mindkettő bennünk kellene, hogy lakozzon. Számtalanszor beigazolódott, hogy teremtő hatalommal bírunk, de a különböző hatalmi, politikai és mindenféle rendszereket nem értjük, mert szorosan egybefonódnak. A hatalmi rendszerek azonban a valóság kapujában szétfoszlanak. Tehetetlenek, gyávák, hazugok és gerinctelenek lesznek. Maguk előtt toltak, védelmet, életet ígértek, és mi büszkék voltunk arra, amit teremtettünk, de csak addig, amíg a valóságot figyelmen kívül lehetett hagyni. Amikor ez feltűnik, magunkra maradunk, meztelenül, gyámoltalanul és reszketve. Ne akarjunk szolgák, lenni! A napok telnek, múlnak, csak az ember nem változik! Mert a szolgaság nem azonos a szolgálattal.

 

2018-01-15                                             Írta és összeállította: Pletser József

 

Forrás: Internet

Kísértés

Kísértés

Körbejárta a világot, benne a hír, hogy Ferenc pápa megváltoztatná a Miatyánk szövegét, amiben azt mondjuk, „ne  vígy minket kísértésbe” – az Isten ugyanis nem visz minket kísértésbe. A Miatyánkban a „ne vígy minket kísértésbe” mondat „nem jó fordítás” – mondja Ferenc pápa.

„A franciák is megváltoztatták a szöveg fordítását – mondja a pápa –, mégpedig így:

„Ne engedd, hogy kísértésbe essünk! Én vagyok, aki elesem, nem ő az, aki belelök a kísértésbe, hogy aztán nézze elesésemet. Nem! Egy apa nem tesz ilyet, egy apa rögtön segít felkelni. Az, aki kísértésbe visz téged, az a sátán, ez a sátán rendszeres munkája. Amikor ezt a kérést mondjuk, arra gondolunk, hogy amikor a sátán kísért engem, segíts nekem, nyújtsd ki a kezed, húzz ki, mert megfulladok.”

Ferenc pápa tehát azt hangsúlyozta, hogy Isten nem visz minket kísértésbe, és a Miatyánk eme kérésének az értelme, hogy bármilyen próbatétel elé kerülünk is, bármilyen megpróbáltatás ér, bármilyen kísértés környékez is meg bennünket, ne hagyj el minket, légy velünk, fogd a kezünket, légy segítségünkre, ne hagyd, hogy elbukjunk, segíts, hogy helytálljunk. A pápa azon kijelentése, arra késztetheti az egyes püspöki konferenciákat, hogy vizsgálják felül a Miatyánk használatban lévő fordítását. Arról azonban még nincs szó, hogy Ferenc pápa elrendelte volna az egész Egyházban a meglévő szövegváltozat megváltoztatását

 

Mi is az a kísértés?

Az erkölcsi életben minden, ami az embert erkölcstelenségre akarja késztetni. Az erkölcsi élet küzdelem egoisztikus és erkölcsi hajlamaink közt; minden, ami ez egoisztikus hajlamokat az erkölcsiekkel való ellenkezésben erősíti.  (Forrás: Pallas Nagylexikon)

A kísértés még nem bűn, hanem a hit megpróbáltatása. De nem úgy, ahogy Al Pacino mondta: „Szerettem volna egy biciklit, kértem Istentől, de rájöttem, hogy ez nem így működik. Inkább loptam egyet és kértem a bocsánatát”. Na, ez az, amikor kihívjuk magunk ellen Isten rosszallását, és megtesszük, mert akarva cselekedjük a bűnt. Milyen következményekkel járhat a kísértésbe esés. Tönkremehet a házasság, mértéktelenség miatt betegség, lelkiismeret-furdalás lehet a következménye. Mindenki ki van téve a kísértésnek, de manapság leginkább a vezetők, politikusok, polgármesterek, a képviselők, mert előttük lebeg legmagasabban a mézes madzag. Ez csak néhány példa, mely mutatja, milyen következményei lehetnek annak, ha engedünk a kísértésnek.

Hogyan kerülhetjük el, hogy csapdába essünk?

Nehéz erről beszélni, főleg ha vonzódunk valamilyen dolog iránt. Nézzünk erre példát! Tegyük fel, hogy vásárlás közben nagyon megtetszik valami. Átfut az agyadon, hogy könnyen ellophatnád, és úgysem kapnának el. Vagy olyan beosztásban vagy, hogy beosztottad munkája tőled függő. És ha ő csinos és vonzó is, rögvest feledésbe merül a tízparancsolat. Sajnos sokat ismerünk környezetünkben is, de aki ezek után, felmeri venni a vallásos köntöst, az már nem kísértés, az már a bűn, maga. De ha lelkiismereted nem engedi, hogy így tegyél, ezért elhessegeted a gondolatot, és továbbmész, ebben a pillanatban vége a kísértésnek, ugyanis sikerült legyőznöd. Bizony ez nem mindenkinek adatik meg.

Mit ír erről a biblia? Nem válunk rossz emberré, ha kísértés ér minket. A Biblia elismeri, hogy ez mindannyiinkkal megtörténhet. A lényeg az, hogy hogyan reagálunk ilyenkor. Van, aki hagyja, hogy a helytelen gondolat befészkelje magát az elméjébe, és előbb vagy utóbb enged a kísértésnek. Más viszont azonnal ellenáll neki.

„Mindenki úgy van próbára téve, hogy a saját kívánsága vonzza és csábítja” (Jakab 1:14)A Biblia szerint tehetünk azért, hogy ne legyünk a helytelen kívánságaink rabjai: megtanulhatunk uralkodni felettük. A negatív gondolatok könnyen beférkőzhetnek az elménkbe, ha hagyjuk. De ki is irthatjuk onnan őket.

Hogyan?

Ha másra koncentrálunk, például egy tevékenységre vagy egy építő gondolatra. Hasznos lehet még, ha előrepörgetjük magunkban, hogy milyen következményei lehetnek annak, ha engedünk a kísértésnek. Például hogyan érintene minket fizikailag, érzelmileg, vagy milyen hatással lenne hitünkre, teljes énünkre. A kísértés valójában csalétek, hogy veszélybe sodorjon egy buta, naiv, meggondolatlan személyt. Persze, nem könnyű önuralmat gyakorolni. Jól tudjuk, hogy „a test gyenge”. Ezért időnként hibázunk. De ha őszintén megbánjuk a tettünket, és keményen küzdünk azért, hogy többször ne forduljon elő velünk ilyen, akkor elkerülhető. A hittel rendelkező emberek az imádságot javasolják.

Remélem, ha megváltozik a mondat a Miatyánkban, többen elgondolkodnak azon, mit tehetünk embertársainkért. Önzetlenül nagyképűség nélkül, szeretetből!

Miatyánk, aki a mennyekben vagy…..                 „Ne engedd, hogy kísértésbe essünk!

2017.01 .03                                                                     Pletser József

 

Ajánlás: / Mácz István: Kísértés a jóra (Etikai olvasókönyv) /Internetről

BÚÉK!

„Bort, búzát, békességet, sötétségben fényességet! Új esztendő újat hozzon, régi jótól meg ne fosszon. Ki barát volt, az maradjon, ki elindult az haladjon.”

Gondolj az elmúlt 12 hónapra, minden gondod múljon el holnapra. Nemsokára vége lesz az évnek, a Facebookon kíván a tököli

 

                    Sziget Civil Kontroll Egyesület BOLDOG ÚJ ÉVET!

 

 

Áldott ünnepeket

Áldott ünnepeket! Karácsonyi szeretet, csend és béke legyen az

ünnepvárásban!

A fellobbanó gyertyalángban, a kalács, a fenyőfa illatában, a csengők hangjában, az egymásra mosolygásban, a szemek ragyogásában legyen szeretet, csend és béke.

 

Heltai Jenő – Karácsony
A szeretet ünnepén,
Amikor annyi költemény
Hirdeti ékes mondatokban,
Hogy végre ismét karácsony van,
Mikor övéihez rohan,
Mindenki meghatottan, boldogan,
Mikor mindenki egyetért,
Mindenki egyért, egy mindenkiért.

Wass Albert azt írta:” Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap az évben, mely hivatalosan is a szereteté. Háromszázhatvanöt nap közül háromszázhatvannégy a gondjaidé, a céljaidé, munkádé, és a szereteté, csupán egyetlen egy, s annak is az estéje egyedül. Pedig hidd el, Ismeretlen Olvasó, fordítva kellene legyen. Háromszázhatvannégy nap a szereteté, s egyetlen csak a többi dolgoké, s még annak is elég az estéje.”
A karácsonyról írni nem egyszerű feladat. Ezerszer elmondott részletek, kívülről és belülről csontig lerágott történet. Istálló, jászolbölcső, csillag, pásztorok, napkeleti bölcsek/királyok, arany, tömjén, mirha, angyalok, égi szózat… Karácsonyi bevásárlás, bejgli, karácsonyfa, gyertya, csillagszóró, sütés-főzés, szaloncukor, fadíszítés… Bibliai és világi kellékek kavalkádja – mindenkinek ismerős.

Nemsokára ismét vége van az évnek, alig kezdtünk bele és már itt is a karácsony. Sokszor úgy érzem, hogy a vonat, melyre évekkel ezelőtt felszálltam, csak egyre száguld és mindig gyorsabban, sehogy nem akar megállni, még egy röpke pihenőre sem. Most kezdek ráébredni igazából, hogy mennyire telik az idő, a gyerekek kirepültek, saját családjukban készülődnek. Olykor-olykor teljesen üressé válik a régi családi fészek. Néha nosztalgiázom, könnyes szemmel emlékezek a fiatalkori karácsonyokra, meghatódok, hogy mennyi szeretet, melegség fogadott az ünnepek idején még régen a nagy szegénységben is.
Mégis a karácsony minden évben valami titokzatos dolgot hoz a mindennapokba, az unokáknak izgalom, hogy vajon mi kerül a karácsonyfa alá, nekünk felnőtteknek, pedig számadás, hogy megint eltelt egy év és boldogságban, nyugalomban ünnepelhetünk-e? Istennek adjunk hálát, hogy a család egészséges és ismét együtt lehetünk. Tekintsünk egy kicsit magunkba és elemezzük a gyarlóságainkat. Sajnos mi emberek, hajlamosak vagyunk az önzőségre, az anyagi és lelki javakat magántulajdonnak tekintjük és ezzel másokat gyakran megbántunk. Nem szabad hagyni a kísértésnek és meg kell tanulni feltételek nélkül szeretni! Úgy élj és cselekedj, ahogy te kívánnád, hogy más is, így tegye! Ehhez nem kell más: Egyszerűen szeress! És ne, csak önmagad!
A Karácsony az évnek egy olyan időszaka, amikor az ember egy kicsit megáll és megnyugszik. Az igazi Karácsony tele van melegséggel. Amikor Karácsonykor együtt vagy szeretteiddel és körbevesz a szeretet, tedd el azt a pillanatot jó mélyen a szívedbe és akárhányszor az év során gondod támad, húzd elő ezt az érzést a szívedből.
Az igazi Karácsony meghitt, áldott és békés. A szeretet jelenléte teszi igazán értékessé. Az igazi Karácsony a szívben van és az egyik legfontosabb lecke: szeretet nélkül elmulasztod megélni az emberi lét egyik legnagyobb csodáját. Itt a régóta várt pillanat! Az a pillanat, karácsony estén, amikor rád szakad az érzés, amit a hétköznapok során nem éreztél, mert megszoktad, hogy egyedül vagy.
Éld át egy pillanatig a csodát, a karácsony, a születés ünnepét.
Lobbantsd lángra a szívedet, engedd, hogy ez a láng adta fény eloszlassa az egész elmúlt éved sötétségét! Ha a láng megerősödik benned, utána öleld magadhoz hozzátartozóidat. Add nekik a békédet, az arcodat, és azt a meggyőződésedet, hogy az életünk része, az egész világmindenség. A legszebb ajándék: egy mosoly, egy ölelés. Vagy még egy több, még csak egy gondolat: “Szeretlek”.

A tököli Sziget Civil Kontroll Vezetősége: Áldott Karácsonyt kíván minden Tökölinek, Tökölt szerető jó barátnak és Tököltől távol élőknek egyaránt!

Aranyosi Ervin: Karácsonyi gondolat
Megnyíló szívvel, szeretettel
köszöntsön rád karácsony éj.
Legyen vidám, boldog az ember!
Az élet szép! Nem kell, hogy félj!
Álmodj magadnak bármi szépet,
Amire vágysz, tiéd lehet!
Képzeld magadba azt a képet:
már meg van, s “fogja két kezed”.
Sose hidd azt, hogy neked nem jár,
amire vágysz, megkaphatod.
Ne hidd szerencse reád nem vár,
mert ezzel azt csak eltolod.
Várj csak nyugodtan, bármi szépre,
szárnyra veszi a gondolat.
S minden irigység ellenére,
elérkezik, “hozzád szalad”.
Ne törődj azzal, mit hisznek mások,
– mert azt csak te úgy képzeled!
A fájdalomra nincs is más ok,
mint a meggyötört képzelet.
Valahányszor a rosszra gondolsz,
valóságoddá válik az.
Ha jót remélsz, ha szépben oldódsz,
meglátod az lesz az igaz.
Istentől kapott adománnyal,
teremtünk szépen, gazdagon.
S gyarlók vagyunk, s alantas vággyal,
a csodánkat ütjük agyon.
Mikor érzed, hogy jobb a lelked?
Mikor szeretet járja át,
vagy mikor ezer gondtól szenved,
s senki nem hallja jajszavát?
Csodálkozz rá a szép világra,
rosszat kívánni nem szabad!
Vigyázz mit szólsz – szíved szavára
– mert teremtő minden szavad.
Ha megérted, amit leírtam,
munkám nem volt felesleges.
Legyen úgy, ahogy álmaidban,
s ünneped legyen kellemes.
Öleld át ezt a nagy világot,
szívedben gyúljon szeretet!
Találd meg most a boldogságot,
Kívánok boldog ünnepet!

2017.12.15                                         Írta és összeállította: Pletser József

Különböző változatokban, egyért!

Csendes éj, drága szent éj.
Mindenek álma mély.
Nincs fönn más csak a drága szent pár,
Várja gyermeke alszik-e már.
Küldj le rá álmot, nagy ég!
Küldj le rá álmot, nagy ég!

Csendes éj, drága szent éj.
Örvendj szív, bízva élj!
Isten gyermeke áldva néz rád.
Hív az óra, mely víg reményt ád.
Jézus a földre leszállt,
Jézus a földre leszállt.

Csendes éj, drága szent éj.
Pásztornép gyorsan kélj!
Halld az angyali alleluját,
Száll itt zengve s a távolon át.
Üdvhozó Jézusunk él!
Üdvhozó Jézusunk él!

Csendes éj, drága szent éj.
Mindenek álma mély.
Nincs fönn más csak a drága szent pár,
Várja gyermeke alszik-e már.
Küldj le rá álmot, nagy ég!
Küldj le rá álmot, nagy ég!

Csendes éj, drága szent éj.
Örvendj szív, bízva élj!
Isten gyermeke áldva néz rád.
Hív az óra, mely víg reményt ád.
Jézus a földre leszállt,
Jézus a földre leszállt.

Csendes éj, drága szent éj.
Pásztornép gyorsan kélj!
Halld az angyali alleluját,
Száll itt zengve s a távolon át.
Üdvhozó Jézusunk él!
Üdvhozó Jézusunk él!

Csendes éj, drága szent éj,
Mindenek álma mély.
Nincs fönn más, csak a drága szent pár,
várja, gyermeke alszik-e már,
küldj le rá álmot, nagy ég,
küldj le rá álmot, nagy ég!

Csendes éj, drága szent éj,
örvendj szív, bízva élj!
Isten gyermeke áldva néz rád,
hív az óra, mely víg reményt ád,
Jézus a földre leszállt,
Jézus a földre leszállt!

Csendes éj, drága szent éj,
pásztornép gyorsan kélj,
halld az angyali alleluját,
száll itt zengve, s a távolon át:
Üdvhozó Jézusunk él,
Üdvhozó Jézusunk él!

https://youtu.be/dQ71vjuzTuw

Év végi fantáziám!

Év végi fantáziám!

 Milyen gyorsan elszáll az álmodozások kora, talán az ifjúság, az élet egyetlen boldog korszaka. Ez azt kívánja, ápold lelkedet, mint egy kertet, vigyázz az élet évszakaira. A legszebb, mikor minden kivirul lelkedben, s illatos és buja lesz az öröm pillanata. Futnak az évek, pereg az idő. Van még néhány boldog óra, mégis, sokszor nehéz és zaklatott. Az évek körbe-körbe szorítva tekeregnek, az emlékek is már az égig érnek. Dédelgetlek lelkemben, ringatlak képzeletemben. Látjuk, hogy az élet rövid! S mi porszemek vagyunk benne. Mégis ostorozzuk lelkünket, mintha ez volna a világ rendje. Bús szívvel barangolunk az éjszakában. Aranyló levelek hullnak a fákról. Ropognak, zizegnek a lábaink alatt. Kint süvít a szél, kárognak a varjak. Máskor, hófehér bundában hajladoznak a fák. Szíved érzelmes, ájulásba kergető dallamokat hallgat. Legyenek a színek ilyenkor is égszínkékek, haragos zöldek vagy csillagpirossak, ha ma minden fehér! Téli hóviharban is legyél melegség! A figyelő szemek bűvöletedben fürdenek. A világ tele van gyönyörűséggel, csak rajtunk múlik. Minek rágódni a múlton, s elébe menni a jövőnek. Ezernyi sóhaj. Álom és vágy, hétköznapok és gyertyafényes ünnepek. Hol a nagy szerelem, hol a nagy lángolás? Hosszú évtizedek, megcsendesedett érzelmek. Milyen jó megpihenni és kezemet kezedbe tenni. És én csak nevetek, nevetek, miközben a múlt kavarog, rohan velem a vonat, szaladnak a fák és emlékvirágként látom az arcokat. Mikor az élet elválik, elmegy a gyerek, vagy elmegyünk egymás mellett, kettényílik a föld, robbanásszerű a földcsuszamlás. Házat, fákat és mindent ledönt. A szívemet kitártam, szemem a szemedben látom, szívem a szívedben dobog!

 Lágy tavaszi szellő suhan az ablak alatt. Mit nem kíván az év végi csavargó fantáziám? Legyen már békesség a világban! Szeretetteljes karácsonyt és boldog újesztendőt kívánok!

 

2017.12.09                                                     Pletser József

https://youtu.be/hv12I9FNE80