A tököli búcsú

Gondolta volna-e a tököli olvasó, hogy a búcsút Tökölön már 1734 óta tartják. Gyermekkoromban még volt kis búcsú Anna napkor július 26-. án, és nagy búcsú Mária napkor szeptember 8.-án.

hajóhintaHajóhinta

1747. évi Canonica Visitatio értesítése szerint augusztus 15-én Nagyboldogasszony-búcsú van Ercsiben, ahová Tököl népe is zarándokolt. Ez a szokás csak napjainkban kezd megszűnni. Korábban azonban mindhárom búcsú fontos volt a tökölieknek.

Tökölön régen a Piac tér volt a búcsú ünneplésének helye, majd volt a kultúrház környékén is, és a Kolozsvári utca sarkán is, míg az utóbbi években a sportpálya melletti szabad részen tarják a gyerekeknek örömet adó búcsút, de már csak szeptemberben.

Tökölön már nem látni lécet verő hajóhintát, gyermeki mezítlábas erővel hajtott körhintát, ahol minden valahányadik menet után ingyen lehetett ülni a láncos székbe vagy a ló hátára. Aztán nem is volt igazi búcsú, ha a búcsúbálon nem lett volna kakasviadal, no, nem szó szerint értendő, hanem azt az anyukájuk által elkísért lányok kegyeiért folyó versengésből lemaradók vagy kikosarazottak bicskanyitogatásából eredő vércsapolás mutatta a Sajtos kocsma jó söre után, melyet előtte a Prekóc borral alapoztak, ami még kiforrás állapotában volt, kellően zavaros és határozottan bátorság keltő. Így terjedt el a tököli bicskások híre.

Kettenkarussell_Wuppertal_2005ringispil

Körhinta

A búcsúra jöttek a vásárosok, céllövöldések és a rég nem látott rokonok.

céllövölde

Céllövölde

Az emberek az utcákat takarították, árkokat tisztították, a házakat meszelték. Az asszonyok már búcsú előtt sütöttek-főztek, a gyerekek költötték a búcsúpénzt, ami több volt a megszokott zsebpénznél, fakanállal verték a lányok fenekét és tükrös mézeskalács szívet kaptak a kedvesek. Forgott a körhinta, csattantak a légpuskák, ami mára is megmaradt és nyeltük a port, ami akkor fel sem tűnt.

dodzsem

Dodzsem

Ma már óriáskerék, dodzsem és egyéb izgalmas dolgok a menők.

haligali

Halli-Gally

kishinta

Gyermekkörhinta

cél2

Pálcikás tárgyak

Ekkortájt már reszkettek a kacsák és a libák. Nem lehetett Tökölön búcsú tömött kacsa vagy libasült nélkül finom vörös káposzta körettel és a nélkülözhetetlen rokoni látogatással. Ebéd közben és utána az egymást ritkán látott rokonok és jó barátok megbeszélték az elmúlt idők eseményeit.

lancos

Lánchinta

A tökölieket három búcsú hozta lázba.

Az első ünnep a kis búcsú, Szent Anna ünnepe.

Szent Anna nemcsak a Szűzanya édesanyja, Jézus Krisztus nagyanyja, dajkája, a keresztény nagycsalád, a nemzetség oltalmazója, hanem a gyermekáldás patrónája is.

szent-anna-mellekoltarkep_20120726114354_95

Szent Anna-festmény

A búcsú Tökölön a Szent Anna-kápolnához vezetett, ami búcsújáróhely lett.

A második, melyen szinte kötelező volt a részvétel, az az augusztus 15-i Nagyboldogasszony-búcsú Ercsiben.

Ercsi búcsú 1960

Ercsi búcsú 1960

A harmadik Kisboldogasszony, Szűz Mária születésének emléknapja, szeptember 8.-a , ami Tökölön a nagy búcsú időpontja,amit manapság is megtartanak.

Szűz mária

Szűz Mária-festmény

Az emberek szeretik a közösségi ünnepléseket. Búcsú lesz, búcsú van, búcsúfiát illik venni. Mára sokak számára ezt jelenti a búcsú, de nézzük meg, hogy emlékezzünk, honnan is ered gyökere?

A vallásosság Tökölön mindig alapvető volt. A búcsújárást a katolikus tököliek a Szent Anna kápolnához természetes eseménynek tekintették.

De az embert a legalapvetőbb mivoltában ragadja meg a búcsúra menés, a közösségi élmény, templomi lobogók alatti séta, imádkozva, énekelve, mind-mind kimondhatatlan élmény.

Kutatók szerint, amikor az emberek búcsúra mennek, elfeledik mindennapi gondjaikat. A búcsújárásnak leglényegesebb eleme a hívő, bűnbánó, vezeklő lelkület. Szívesen viselik az út fáradalmait, a nap hevét, vagy éppen az eső áztatását. S mindezt miért? Azért, mert „Otthon vétkezünk eleget, legalább ilyenkor vezekeljünk”.

Csak az tud fogalmat alkotni a búcsújárás lelkületéről, aki legalább egyszer végig járta a búcsú  különböző szakaszait, és megfigyelte a hívő emberek közösségi élményeit. Ha bele tudott kapcsolódni a búcsúsok áhítatába, imádkozott, énekelt velük, még inkább megérti, megérzi a búcsújárás vigasztalását, varázsát. Az egyik legnagyobb búcsújárás Csíksomlyón van. Magyarországon híres a Mária remetei, a Mária gyűdi és a Mátraverebélyi búcsújárás.

csiksomlyó

Csíksomlyói búcsú

A katolikus hit szerint a búcsú Isten színe előtt a már megbocsátott bűnökért járó, ideig tartó büntetések elengedése, melyet a keresztény hívő, aki megfelelően fölkészült és teljesítette a kiszabott föltételeket, elnyer az Egyház segítségével. A búcsú, a katolikus egyház által előírt cselekedetek elvégzése után bocsánatos bűnök elengedése, valamint a tisztítótűzben szenvedés megrövidülésének elnyerése. Az Egyház tanítása szerint, aki meghatározott napi búcsút nyer, annak rövidül a halála után szenvedése a tisztítótűzben. Aki kijelölt templomot, búcsújáró helyet felkeres, ott meggyón, megáldozik, aki búcsúkor bizonyos imádságokat elmond és jót cselekszik, az bűnei elengedését akarja. A búcsú lehet részleges vagy teljes, attól függően, hogy a bűnökért járó ideig tartó büntetéstől részlegesen vagy teljesen megszabadít. A teljes búcsú elnyeréséhez el kell végezni a búcsúval ellátott cselekményt .Búcsújáróhely látogatása,templomban bemutatott szentmisén való részvétel, és három föltétel teljesítése,ami a: szentgyónás, szentáldozás és imádság.

A teljes búcsú imádsága

“Ó, Jézusom, Te  vagy a világ világossága
Te vagy a ragyogó fényesség, mely megérint minden lelket
Irgalmad és szereteted végtelen
Nem vagyunk méltók a Te kereszthalálod által hozott áldozatra
Mégis tudjuk, hogy nagyobb a Te szereteted irántunk, mint a mi Irántad érzett szeretetünk,
Add meg nekünk, Ó, Urunk, az alázatosság ajándékát, hogy kiérdemeljük a te Új Királyságodat
Tölts el bennünket a Szentlélekkel, így tovább menetelhetünk és vezethetjük a Te hadseregedet, hogy hirdessük a Te Szent Szavad igazságát és felkészítsük testvéreinket Dicsőséges Második Eljöveteledre a földön
Magasztalunk Téged
Dicsőítünk Téged
Felajánljuk magunkat, bánatainkat, szenvedéseinket Neked ajándékként a lelkek megmentésére
Szeretünk téged Jézus
Légy Irgalmas minden gyermekedhez, bárhol

A Szentatya szándékára történő imádkozás föltételeinek teljesen eleget lehet tenni, ha elmondunk a Szentatya szándékára egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet, vagy bármi más imádságot.

Az Úr imádsága (Miatyánk)

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
jöjjön el a te országod;
legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól!

(Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.)

Ámen.

Az angyali üdvözlet (Üdvözlégy)
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes,
az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között,
és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján.

Ámen.

Német nyelven:

Unser Vater im Himmel!

Dein Name werde geheiligt.
Dein Reich komme.

Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,

Wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und  führe uns nicht in Versuchung,

Sondern erlöse uns von dem Bösen.

Denn  dein ist das Reich und die Kraft

Und die Herrlichkeit in Ewigkeit.

Amen.

 

Gegrüßet seist du, Maria,

voll der Gnade,

der Herr ist mit dir.

Du bist gebenedeit unter den Frauen,

Und gebenedeitist die Frucht deines Leibes, Jesus.

Heilige Maria, Mutter Gottes,

bitte für uns Sünder

jetzt und in der Stunde unseres Todes.

Amen.

Szerb nyelven

Oce nash,

izhe jesi na nebesjeh!

Da svjatitsja imja Tvoje;

Da pridet carstvije Tvoje;

Da budet volja Tvoja,

Jako na nebesi i nazemlji;

Hleb nash nasushni dazd nam dnes;

I ostavi nam dolgi nashja

Jakozhei mi ostavljajem dolzhnikom nashim;

I nevovedi as vo iskushenije;

No izbavi nas ot lukavago.

Jako Tvoje jest Carstvo i sila i slava,

Oca i Sina, i svjatoga Duha, ninjei prisno

i vovjeki vjekov

Amin.

Horvát nyelven

Oče naš,

koji jesi na nebesima,
sveti se ime Tvoje,
dođi kraljevstvo Tvoje,
budi volja Tvoja,
kako na nebu, tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas,
i otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim,
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla!

Amen.

 

Most segíts meg Mária…
Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya!

Keservét a búnak, bajnak eloszlatni van hatalmad.

Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg.

Hő imáját gyermekidnek nem, te soha nem veted meg.

Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy!

Most segíts meg Mária, Ó irgalmas Szűzanya.

Ámen

A bűn megbocsátása és az Istennel fennálló közösség helyreállítása (a szentgyónásban) magával hozza a bűn örök büntetéseinek elengedését. Az ideig tartó büntetések azonban megmaradnak, ez az úgynevezett “tisztítótűz”.

A búcsúkkal ezektől az ideig tartó büntetésektől szabadulhat meg a hívő.

. A “búcsú” kifejezés arra utal, hogy az ember búcsút vesz a rá váró büntetéstől, Jézusnak az Egyház révén közvetített kegyelme által. Ha arra törekszünk, hogy a legkisebb bűn szándéka se maradjon bennünk ez a teljes búcsú feltétele, lélekben megújulás.

Kívánom a tökölieknek, hogy a jó Prekóc bor híján, a finom kacsa és libasült, a finomabbnál finomabb sütemények mellé jusson idő a lélek megújulására is, hogy a jövőben is szeretetben lehessen élni. Ünnepeljük, hát a tököli búcsút méltó körülmények között.

Varga Lajos: Mária születése

Szeptember havának a nyolcadik napján,
Tündöklő hét színben ragyog a szivárvány,
Mintegy összekötvén a földdel az eget,
Ezen szállott le egy fényes angyalsereg.

Rózsafénybe borul az egész Názáret,
Mely besugározta az eget és földet,
Reá sugározta az öröm szent fényét,
Amely betölté a világ teremtményét.

A Szent Anna asszony ülvén az ő székén,
Szíve örül nagyon isteni gyümölcsén.
Lábával ringatja, szájával ezt mondja:
Aludj el, aludj egek királynéja.

Az arany bölcsőben, tiszta hófehérben
Alszik Szűz Mária mennyei nagy fényben
Szemeit lehunyja, kezeit kinyújtja
Gábriel angyallal beszélget álmába.

Gábriel arkangyal mondja Máriának:
Te leszel anyja világ váltságának
Te fogod megszülni, te fogod nevelni
Kegyes karjaidon a Jézust tartani.

Mária azt mondja Gábriel angyalnak:
Én leszek az anyja a világ urának.
Alig hogy születtem, pólyába tetettem
Már is Isten anyjának eljegyeztettem…

Nincs oly királyi fény, nincs oly földi pompa,
Mely ezen szépséghez hasonlított volna,
Teljes fönségében itt van a mennyország,
Mert királynéjoknak születését várják.

Tiszta fogantatás, tiszta születésed,
Amelynél az anya fájdalmat nem érzett,
Olyan volt a szülés, mint mikor a hajnal
Megszüli a napot mennyei mosollyal…

És hogy mily dicső lesz jövendő nagysága,
Hogy mily mérhetetlen annak magassága,
A hatalmas Isten azzal mutatta meg,
Hogy születésekor már csodák történtenek.

A fa, amely eddig gyümölcsöt nem termett,
Ekkor bő áldással megterhelve díszlett.
Virág illatozott a zord kősziklákon,
Mária neve volt minden virágszálon,

A gonosz lélektől Júda országában,
Kétszáztizenöten valának megszállva,
Pokoli kínokkal azokat gyötörték,
Egész életöket rettentővé tették.

Ámde Máriának születése napján,
Megrémült az ember lelkét kínzó sátán,
Rettegve hagyják el ők az embereket,
Akiket már csaknem a halálba űztek.

Az égi madarak emberi danával,
örvendezve zengettek víg allelujával.
Az erdők vadai szelídek levének,
Ily órája nem volt még a föld népének.

Mária2

A magyarok védőszentje-festmény

2016-08-20

Tököl

Írta és összeállította: Pletser József

Segédlet: Wikipédia

Katolikus Krónika

Varga Lajos: Mária születése

Dr.Szilágyi József írásai

Facebook hozzászólások

Egy hozzászólás a(z) “A tököli búcsú” bejegyzéshez

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.